Δήμος Θεσσαλονίκης - Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)

Πρόγραμμα «Γνωρίζω την Πόλη Μου» & Εξοπλισμός

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης λειτουργεί 14 Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων με 15.000 ηλικιωμένα μέλη.
Αποδέκτης
Δήμος Θεσσαλονίκης - Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)
https://thessaloniki.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα «Γνωρίζω την Πόλη Μου» & Εξοπλισμός
Έτος
2014
Τοποθεσία Δωρεάς
Θεσσαλονίκη
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2015
Πρόγραμμα «Γνωρίζω την πόλη μου»

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται περιλαμβάνουν δημιουργικές δραστηριότητες, εργοθεραπεία, φυσιοθεραπεία, πολιτιστικές επισκέψεις και καλλιτεχνικές δράσεις.

Πρόγραμμα «Γνωρίζω την Πόλη Μου» & Εξοπλισμός

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία προγράμματος ευημερίας για ηλικιωμένους, καθώς και στην παροχή ιατρικού και τεχνικού εξοπλισμού. Ειδικότερα, το πρόγραμμα ευημερίας με τίτλο «Γνωρίζω την Πόλη Μου» περιλαμβάνει το συνδυασμό οργανωμένων περιπάτων για ηλικιωμένους με ξεναγήσεις στους ιστορικούς χώρους της Θεσσαλονίκης. Σκοπός του προγράμματος είναι η σωματική άσκηση και η νοητική ενδυνάμωση. Το πρόγραμμα αποτελείται από 13 περιπατητικές διαδρομές, η κάθε μια σε ένα διαφορετικό ιστορικό χώρο, με συμμετοχή 250 ηλικιωμένων από τα 14 Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων. Ο ιατρικός εξοπλισμός θα εγκατασταθεί σε κάθε ένα από τα 14 Κέντρα για την παροχή Πρώτων Βοηθειών. Ο τεχνικός εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί για τις εκδηλώσεις των Κέντρων σε εξωτερικούς χώρους. Επιπλέον, θα εγκατασταθούν κλιματιστικά στα Κέντρα, όπου απαιτείται.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται περιλαμβάνουν δημιουργικές δραστηριότητες, εργοθεραπεία, φυσιοθεραπεία, πολιτιστικές επισκέψεις και καλλιτεχνικές δράσεις.

Πρόγραμμα «Γνωρίζω την Πόλη Μου» & Εξοπλισμός

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία προγράμματος ευημερίας για ηλικιωμένους, καθώς και στην παροχή ιατρικού και τεχνικού εξοπλισμού. Ειδικότερα, το πρόγραμμα ευημερίας με τίτλο «Γνωρίζω την Πόλη Μου» περιλαμβάνει το συνδυασμό οργανωμένων περιπάτων για ηλικιωμένους με ξεναγήσεις στους ιστορικούς χώρους της Θεσσαλονίκης. Σκοπός του προγράμματος είναι η σωματική άσκηση και η νοητική ενδυνάμωση. Το πρόγραμμα αποτελείται από 13 περιπατητικές διαδρομές, η κάθε μια σε ένα διαφορετικό ιστορικό χώρο, με συμμετοχή 250 ηλικιωμένων από τα 14 Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων. Ο ιατρικός εξοπλισμός θα εγκατασταθεί σε κάθε ένα από τα 14 Κέντρα για την παροχή Πρώτων Βοηθειών. Ο τεχνικός εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί για τις εκδηλώσεις των Κέντρων σε εξωτερικούς χώρους. Επιπλέον, θα εγκατασταθούν κλιματιστικά στα Κέντρα, όπου απαιτείται.

Αποδέκτης
Δήμος Θεσσαλονίκης - Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)
https://thessaloniki.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα «Γνωρίζω την Πόλη Μου» & Εξοπλισμός
Έτος
2014
Τοποθεσία Δωρεάς
Θεσσαλονίκη
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2015
Πρόγραμμα «Γνωρίζω την πόλη μου»

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται περιλαμβάνουν δημιουργικές δραστηριότητες, εργοθεραπεία, φυσιοθεραπεία, πολιτιστικές επισκέψεις και καλλιτεχνικές δράσεις.

Πρόγραμμα «Γνωρίζω την Πόλη Μου» & Εξοπλισμός

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία προγράμματος ευημερίας για ηλικιωμένους, καθώς και στην παροχή ιατρικού και τεχνικού εξοπλισμού. Ειδικότερα, το πρόγραμμα ευημερίας με τίτλο «Γνωρίζω την Πόλη Μου» περιλαμβάνει το συνδυασμό οργανωμένων περιπάτων για ηλικιωμένους με ξεναγήσεις στους ιστορικούς χώρους της Θεσσαλονίκης. Σκοπός του προγράμματος είναι η σωματική άσκηση και η νοητική ενδυνάμωση. Το πρόγραμμα αποτελείται από 13 περιπατητικές διαδρομές, η κάθε μια σε ένα διαφορετικό ιστορικό χώρο, με συμμετοχή 250 ηλικιωμένων από τα 14 Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων. Ο ιατρικός εξοπλισμός θα εγκατασταθεί σε κάθε ένα από τα 14 Κέντρα για την παροχή Πρώτων Βοηθειών. Ο τεχνικός εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί για τις εκδηλώσεις των Κέντρων σε εξωτερικούς χώρους. Επιπλέον, θα εγκατασταθούν κλιματιστικά στα Κέντρα, όπου απαιτείται.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται περιλαμβάνουν δημιουργικές δραστηριότητες, εργοθεραπεία, φυσιοθεραπεία, πολιτιστικές επισκέψεις και καλλιτεχνικές δράσεις.

Πρόγραμμα «Γνωρίζω την Πόλη Μου» & Εξοπλισμός

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία προγράμματος ευημερίας για ηλικιωμένους, καθώς και στην παροχή ιατρικού και τεχνικού εξοπλισμού. Ειδικότερα, το πρόγραμμα ευημερίας με τίτλο «Γνωρίζω την Πόλη Μου» περιλαμβάνει το συνδυασμό οργανωμένων περιπάτων για ηλικιωμένους με ξεναγήσεις στους ιστορικούς χώρους της Θεσσαλονίκης. Σκοπός του προγράμματος είναι η σωματική άσκηση και η νοητική ενδυνάμωση. Το πρόγραμμα αποτελείται από 13 περιπατητικές διαδρομές, η κάθε μια σε ένα διαφορετικό ιστορικό χώρο, με συμμετοχή 250 ηλικιωμένων από τα 14 Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων. Ο ιατρικός εξοπλισμός θα εγκατασταθεί σε κάθε ένα από τα 14 Κέντρα για την παροχή Πρώτων Βοηθειών. Ο τεχνικός εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί για τις εκδηλώσεις των Κέντρων σε εξωτερικούς χώρους. Επιπλέον, θα εγκατασταθούν κλιματιστικά στα Κέντρα, όπου απαιτείται.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά