Δήμος Θεσσαλονίκης - Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)

Πρόγραμμα «Γνωρίζω την πόλη μου»

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης λειτουργεί 14 Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων, τα οποία εξυπηρετούν 15.000 ηλικιωμένα μέλη.
Αποδέκτης
Δήμος Θεσσαλονίκης - Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)
https://thessaloniki.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα «Γνωρίζω την πόλη μου»
Έτος
2015
Τοποθεσία Δωρεάς
Θεσσαλονίκη
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2014
Πρόγραμμα «Γνωρίζω την Πόλη Μου» & Εξοπλισμός

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται περιλαμβάνουν δημιουργικές δραστηριότητες, εργοθεραπεία, φυσιοθεραπεία, πολιτιστικές επισκέψεις και καλλιτεχνικές δραστηριότητες.

 

Πρόγραμμα «Γνωρίζω την πόλη μου»

 

Η δωρεά αφορά στην συνέχιση του προγράμματος «Γνωρίζω την πόλη μου», το οποίο είναι ένα πρόγραμμα ευημερίας για ηλικιωμένους. Ειδικότερα, το πρόγραμμα ευημερίας «Γνωρίζω την πόλη μου» εφαρμόζει μία ολιστική προσέγγιση στην υγεία και την ευημερία των ηλικιωμένων και αποτελείται από οργανωμένους περιπάτους για ηλικιωμένους σε συνδυασμό με ξεναγήσεις στους ιστορικούς χώρους της Θεσσαλονίκης. Ο σκοπός του προγράμματος είναι η προσφορά σωματικής δραστηριότητας καθώς και νοητικής ενδυνάμωσης.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται περιλαμβάνουν δημιουργικές δραστηριότητες, εργοθεραπεία, φυσιοθεραπεία, πολιτιστικές επισκέψεις και καλλιτεχνικές δραστηριότητες.

 

Πρόγραμμα «Γνωρίζω την πόλη μου»

 

Η δωρεά αφορά στην συνέχιση του προγράμματος «Γνωρίζω την πόλη μου», το οποίο είναι ένα πρόγραμμα ευημερίας για ηλικιωμένους. Ειδικότερα, το πρόγραμμα ευημερίας «Γνωρίζω την πόλη μου» εφαρμόζει μία ολιστική προσέγγιση στην υγεία και την ευημερία των ηλικιωμένων και αποτελείται από οργανωμένους περιπάτους για ηλικιωμένους σε συνδυασμό με ξεναγήσεις στους ιστορικούς χώρους της Θεσσαλονίκης. Ο σκοπός του προγράμματος είναι η προσφορά σωματικής δραστηριότητας καθώς και νοητικής ενδυνάμωσης.

Αποδέκτης
Δήμος Θεσσαλονίκης - Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)
https://thessaloniki.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα «Γνωρίζω την πόλη μου»
Έτος
2015
Τοποθεσία Δωρεάς
Θεσσαλονίκη
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2014
Πρόγραμμα «Γνωρίζω την Πόλη Μου» & Εξοπλισμός

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται περιλαμβάνουν δημιουργικές δραστηριότητες, εργοθεραπεία, φυσιοθεραπεία, πολιτιστικές επισκέψεις και καλλιτεχνικές δραστηριότητες.

 

Πρόγραμμα «Γνωρίζω την πόλη μου»

 

Η δωρεά αφορά στην συνέχιση του προγράμματος «Γνωρίζω την πόλη μου», το οποίο είναι ένα πρόγραμμα ευημερίας για ηλικιωμένους. Ειδικότερα, το πρόγραμμα ευημερίας «Γνωρίζω την πόλη μου» εφαρμόζει μία ολιστική προσέγγιση στην υγεία και την ευημερία των ηλικιωμένων και αποτελείται από οργανωμένους περιπάτους για ηλικιωμένους σε συνδυασμό με ξεναγήσεις στους ιστορικούς χώρους της Θεσσαλονίκης. Ο σκοπός του προγράμματος είναι η προσφορά σωματικής δραστηριότητας καθώς και νοητικής ενδυνάμωσης.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται περιλαμβάνουν δημιουργικές δραστηριότητες, εργοθεραπεία, φυσιοθεραπεία, πολιτιστικές επισκέψεις και καλλιτεχνικές δραστηριότητες.

 

Πρόγραμμα «Γνωρίζω την πόλη μου»

 

Η δωρεά αφορά στην συνέχιση του προγράμματος «Γνωρίζω την πόλη μου», το οποίο είναι ένα πρόγραμμα ευημερίας για ηλικιωμένους. Ειδικότερα, το πρόγραμμα ευημερίας «Γνωρίζω την πόλη μου» εφαρμόζει μία ολιστική προσέγγιση στην υγεία και την ευημερία των ηλικιωμένων και αποτελείται από οργανωμένους περιπάτους για ηλικιωμένους σε συνδυασμό με ξεναγήσεις στους ιστορικούς χώρους της Θεσσαλονίκης. Ο σκοπός του προγράμματος είναι η προσφορά σωματικής δραστηριότητας καθώς και νοητικής ενδυνάμωσης.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά