Πανάκεια

Υποστήριξη Προγράμματος & Λογισμικό

Η Εταιρεία Ανάπτυξης Κοινοτικών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων και Κοινωνικής Μέριμνας και Αποκατάστασης Νοητικά Υστερούντων «Πανάκεια» ιδρύθηκε στη Ρόδο το 2003, με σκοπό να προσφέρει στήριξη σε άτομα με νοητική υστέρηση.
Αποδέκτης
Πανάκεια
http://panakeia.org.gr
Τίτλος Δωρεάς
Υποστήριξη Προγράμματος & Λογισμικό
Έτος
2014
Τοποθεσία Δωρεάς
Δωδεκάνησα
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2013
Υποστήριξη Προγράμματος & Αγορά Οχήματος

Το Έργο της Πανάκειας βασίζεται στην πεποίθηση ότι τα άτομα με νοητική αναπηρία δεν πρέπει να ιδρυματοποιούνται για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Αντιθέτως, οι ασθενείς μπορούν να ενταχθούν στην κοινωνία όταν βρίσκονται υπό ιατρική παρακολούθηση και με την υποστήριξη του οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Η Πανάκεια λειτουργεί 4 δομές: ξενώνα για άτομα με νοητική αναπηρία, προστατευόμενο διαμέρισμα για χρόνια ψυχικά ασθενείς, κέντρο ημέρας ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κέντρο ημερήσιας φροντίδας ασθενών με τη νόσο Alzheimer.

Υποστήριξη Προγράμματος & Λογισμικό

 

Η δωρεά αφορά στην υποστήριξη εκπαιδευτικού προγράμματος και στην παροχή λογισμικού για τη νοητική ενδυνάμωση και τη σωματική εξάσκηση ασθενών με τη νόσο Alzheimer.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μαθαίνω για τη νόσο Alzheimer: Γιατί η γιαγιά μου δεν θυμάται το όνομά μου;» διδάσκεται στα δημοτικά σχολεία της Ρόδου και άλλων νησιών των Δωδεκανήσων απο το 2009. Ο στόχος του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τα παιδιά σχετικά με τη νόσο Alzheimer. Στοχεύει επίσης στο να ωθήσει τη νέα γενιά σε δημιουργικές δραστηριότητες με τους παππούδες και τις γιαγιάδες που πάσχουν από την ασθένεια, προκειμένου εκείνοι να ενισχύσουν τη νοητική τους ικανότητα. Μέσω δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2013-2014, στο πρόγραμμα συμμετείχαν περίπου 2.500 παιδιά σε 12 σχολεία που βρίσκονται κοντά στην πόλη της Ρόδου. Κατά το δεύτερο έτος της δωρεάς, το οποίο αφορά το σχολικό έτος 2014-2015, το πρόγραμμα περιλαμβάνει επισκέψεις σε 12 σχολεία που βρίσκονται μακριά από τα αστικά κέντρα. Επιπλέον, οι δάσκαλοι των σχολείων θα λάβουν ειδική κατάρτιση και εκπαιδευτικό υλικό προκειμένου να μπορούν να πραγματοποιούν σχετικές δραστηριότητες και παιχνίδια με τους μαθητές τους καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη συνεχιζόμενη έκθεση των παιδιών σε θέματα που αφορούν τους ηλικιωμένους.

Η παροχή λογισμικού νοητικής ενδυνάμωση και σωματικής εξάσκησης θα χρησιμοποιείται από το κέντρο ημερήσιας φροντίδας ασθενών με τη νόσο Alzheimer. Ο σκοπός του λογισμικού είναι η αύξηση της αυτονομίας των ασθενών με τη νόσο Alzheimer και η πρόληψη της ιδρυματοποίησής τους.

Το Έργο της Πανάκειας βασίζεται στην πεποίθηση ότι τα άτομα με νοητική αναπηρία δεν πρέπει να ιδρυματοποιούνται για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Αντιθέτως, οι ασθενείς μπορούν να ενταχθούν στην κοινωνία όταν βρίσκονται υπό ιατρική παρακολούθηση και με την υποστήριξη του οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Η Πανάκεια λειτουργεί 4 δομές: ξενώνα για άτομα με νοητική αναπηρία, προστατευόμενο διαμέρισμα για χρόνια ψυχικά ασθενείς, κέντρο ημέρας ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κέντρο ημερήσιας φροντίδας ασθενών με τη νόσο Alzheimer.

Υποστήριξη Προγράμματος & Λογισμικό

 

Η δωρεά αφορά στην υποστήριξη εκπαιδευτικού προγράμματος και στην παροχή λογισμικού για τη νοητική ενδυνάμωση και τη σωματική εξάσκηση ασθενών με τη νόσο Alzheimer.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μαθαίνω για τη νόσο Alzheimer: Γιατί η γιαγιά μου δεν θυμάται το όνομά μου;» διδάσκεται στα δημοτικά σχολεία της Ρόδου και άλλων νησιών των Δωδεκανήσων απο το 2009. Ο στόχος του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τα παιδιά σχετικά με τη νόσο Alzheimer. Στοχεύει επίσης στο να ωθήσει τη νέα γενιά σε δημιουργικές δραστηριότητες με τους παππούδες και τις γιαγιάδες που πάσχουν από την ασθένεια, προκειμένου εκείνοι να ενισχύσουν τη νοητική τους ικανότητα. Μέσω δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2013-2014, στο πρόγραμμα συμμετείχαν περίπου 2.500 παιδιά σε 12 σχολεία που βρίσκονται κοντά στην πόλη της Ρόδου. Κατά το δεύτερο έτος της δωρεάς, το οποίο αφορά το σχολικό έτος 2014-2015, το πρόγραμμα περιλαμβάνει επισκέψεις σε 12 σχολεία που βρίσκονται μακριά από τα αστικά κέντρα. Επιπλέον, οι δάσκαλοι των σχολείων θα λάβουν ειδική κατάρτιση και εκπαιδευτικό υλικό προκειμένου να μπορούν να πραγματοποιούν σχετικές δραστηριότητες και παιχνίδια με τους μαθητές τους καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη συνεχιζόμενη έκθεση των παιδιών σε θέματα που αφορούν τους ηλικιωμένους.

Η παροχή λογισμικού νοητικής ενδυνάμωση και σωματικής εξάσκησης θα χρησιμοποιείται από το κέντρο ημερήσιας φροντίδας ασθενών με τη νόσο Alzheimer. Ο σκοπός του λογισμικού είναι η αύξηση της αυτονομίας των ασθενών με τη νόσο Alzheimer και η πρόληψη της ιδρυματοποίησής τους.

Αποδέκτης
Πανάκεια
http://panakeia.org.gr
Τίτλος Δωρεάς
Υποστήριξη Προγράμματος & Λογισμικό
Έτος
2014
Τοποθεσία Δωρεάς
Δωδεκάνησα
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2013
Υποστήριξη Προγράμματος & Αγορά Οχήματος

Το Έργο της Πανάκειας βασίζεται στην πεποίθηση ότι τα άτομα με νοητική αναπηρία δεν πρέπει να ιδρυματοποιούνται για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Αντιθέτως, οι ασθενείς μπορούν να ενταχθούν στην κοινωνία όταν βρίσκονται υπό ιατρική παρακολούθηση και με την υποστήριξη του οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Η Πανάκεια λειτουργεί 4 δομές: ξενώνα για άτομα με νοητική αναπηρία, προστατευόμενο διαμέρισμα για χρόνια ψυχικά ασθενείς, κέντρο ημέρας ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κέντρο ημερήσιας φροντίδας ασθενών με τη νόσο Alzheimer.

Υποστήριξη Προγράμματος & Λογισμικό

 

Η δωρεά αφορά στην υποστήριξη εκπαιδευτικού προγράμματος και στην παροχή λογισμικού για τη νοητική ενδυνάμωση και τη σωματική εξάσκηση ασθενών με τη νόσο Alzheimer.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μαθαίνω για τη νόσο Alzheimer: Γιατί η γιαγιά μου δεν θυμάται το όνομά μου;» διδάσκεται στα δημοτικά σχολεία της Ρόδου και άλλων νησιών των Δωδεκανήσων απο το 2009. Ο στόχος του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τα παιδιά σχετικά με τη νόσο Alzheimer. Στοχεύει επίσης στο να ωθήσει τη νέα γενιά σε δημιουργικές δραστηριότητες με τους παππούδες και τις γιαγιάδες που πάσχουν από την ασθένεια, προκειμένου εκείνοι να ενισχύσουν τη νοητική τους ικανότητα. Μέσω δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2013-2014, στο πρόγραμμα συμμετείχαν περίπου 2.500 παιδιά σε 12 σχολεία που βρίσκονται κοντά στην πόλη της Ρόδου. Κατά το δεύτερο έτος της δωρεάς, το οποίο αφορά το σχολικό έτος 2014-2015, το πρόγραμμα περιλαμβάνει επισκέψεις σε 12 σχολεία που βρίσκονται μακριά από τα αστικά κέντρα. Επιπλέον, οι δάσκαλοι των σχολείων θα λάβουν ειδική κατάρτιση και εκπαιδευτικό υλικό προκειμένου να μπορούν να πραγματοποιούν σχετικές δραστηριότητες και παιχνίδια με τους μαθητές τους καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη συνεχιζόμενη έκθεση των παιδιών σε θέματα που αφορούν τους ηλικιωμένους.

Η παροχή λογισμικού νοητικής ενδυνάμωση και σωματικής εξάσκησης θα χρησιμοποιείται από το κέντρο ημερήσιας φροντίδας ασθενών με τη νόσο Alzheimer. Ο σκοπός του λογισμικού είναι η αύξηση της αυτονομίας των ασθενών με τη νόσο Alzheimer και η πρόληψη της ιδρυματοποίησής τους.

Το Έργο της Πανάκειας βασίζεται στην πεποίθηση ότι τα άτομα με νοητική αναπηρία δεν πρέπει να ιδρυματοποιούνται για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Αντιθέτως, οι ασθενείς μπορούν να ενταχθούν στην κοινωνία όταν βρίσκονται υπό ιατρική παρακολούθηση και με την υποστήριξη του οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Η Πανάκεια λειτουργεί 4 δομές: ξενώνα για άτομα με νοητική αναπηρία, προστατευόμενο διαμέρισμα για χρόνια ψυχικά ασθενείς, κέντρο ημέρας ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κέντρο ημερήσιας φροντίδας ασθενών με τη νόσο Alzheimer.

Υποστήριξη Προγράμματος & Λογισμικό

 

Η δωρεά αφορά στην υποστήριξη εκπαιδευτικού προγράμματος και στην παροχή λογισμικού για τη νοητική ενδυνάμωση και τη σωματική εξάσκηση ασθενών με τη νόσο Alzheimer.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μαθαίνω για τη νόσο Alzheimer: Γιατί η γιαγιά μου δεν θυμάται το όνομά μου;» διδάσκεται στα δημοτικά σχολεία της Ρόδου και άλλων νησιών των Δωδεκανήσων απο το 2009. Ο στόχος του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τα παιδιά σχετικά με τη νόσο Alzheimer. Στοχεύει επίσης στο να ωθήσει τη νέα γενιά σε δημιουργικές δραστηριότητες με τους παππούδες και τις γιαγιάδες που πάσχουν από την ασθένεια, προκειμένου εκείνοι να ενισχύσουν τη νοητική τους ικανότητα. Μέσω δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2013-2014, στο πρόγραμμα συμμετείχαν περίπου 2.500 παιδιά σε 12 σχολεία που βρίσκονται κοντά στην πόλη της Ρόδου. Κατά το δεύτερο έτος της δωρεάς, το οποίο αφορά το σχολικό έτος 2014-2015, το πρόγραμμα περιλαμβάνει επισκέψεις σε 12 σχολεία που βρίσκονται μακριά από τα αστικά κέντρα. Επιπλέον, οι δάσκαλοι των σχολείων θα λάβουν ειδική κατάρτιση και εκπαιδευτικό υλικό προκειμένου να μπορούν να πραγματοποιούν σχετικές δραστηριότητες και παιχνίδια με τους μαθητές τους καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη συνεχιζόμενη έκθεση των παιδιών σε θέματα που αφορούν τους ηλικιωμένους.

Η παροχή λογισμικού νοητικής ενδυνάμωση και σωματικής εξάσκησης θα χρησιμοποιείται από το κέντρο ημερήσιας φροντίδας ασθενών με τη νόσο Alzheimer. Ο σκοπός του λογισμικού είναι η αύξηση της αυτονομίας των ασθενών με τη νόσο Alzheimer και η πρόληψη της ιδρυματοποίησής τους.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά