Εταιρεία Νόσου Alzheimer, Συναφών Διαταραχών και Υγιούς Γήρανσης Ν. Ηρακλείου «Αλληλεγγύη»

Πρόγραμμα Υγιούς και Ενεργού Γήρανσης

Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer, Συναφών Διαταραχών και Υγειούς Γήρανσης Νομού Ηρακλείου «Αλληλεγγύη» ιδρύθηκε το 2015 από συγγενείς ατόμων με άνοια, ιατρούς, ψυχολόγους και άλλους επαγγελματίες υγείας.
Αποδέκτης
Εταιρεία Νόσου Alzheimer, Συναφών Διαταραχών και Υγιούς Γήρανσης Ν. Ηρακλείου «Αλληλεγγύη»
http://www.alzheimerheraklion.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα Υγιούς και Ενεργού Γήρανσης
Έτος
2018
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηράκλειο
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2020
Πρόγραμμα Υγιούς και Ενεργού Γήρανσης

Σκοπός του οργανισμού είναι η στήριξη ατόμων που πάσχουν από άνοια, καθώς και η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, η εφαρμογή νέων θεραπευτικών μεθόδων, και η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με συναφείς διαταραχές. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην πόλη του Ηρακλείου καθώς και στην ευρύτερη περιοχή του Νομού. Λειτουργεί Κέντρα Ημέρας – Σταθμούς σε διάφορα σημεία, με δωρεάν υπηρεσίες για άτομα που πάσχουν από άνοια και τους φροντιστές τους. Οι σταθμοί προσφέρουν νοητική ενδυνάμωση, εκπαίδευση και ψυχολογική υποστήριξη. Εκτός από τις υπηρεσίες των Σταθμών, η δράση της Αλληλεγγύης περιλαμβάνει και πολλές άλλες δραστηριότητες και υπηρεσίες, όπως: α) Ομιλίες σε Κέντρα Υγείας, ΚΑΠΗ, γηροκομεία, εκκλησίες και σχολεία, β) Ενημερωτικές εκστρατείες με εθελοντές επαγγελματίες υγείας διαφόρων ειδικοτήτων στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου (π.χ. Κάσος, Νίσυρος), γ) Εκπαιδευτικά σεμινάρια και συνέδρια για επαγγελματίες υγείας και φροντιστές, δ) Ερευνητικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα, και ε) Έκδοση και διανομή έντυπου υλικού σχετικά με την άνοια.

Πρόγραμμα Υγιούς και Ενεργού Γήρανσης

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία προγράμματος με σκοπό την υγιή και ενεργό γήρανση ηλικιωμένων ατόμων στο Νομό Ηρακλείου. Το δωδεκάμηνο πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω, με ιδιαίτερη έμφαση στην επιλογή ατόμων με χαμηλό εισόδημα και χωρίς στήριξη από μέλη της οικογένειας. Το πολύπλευρο πρόγραμμα προσφέρει, μεταξύ άλλων, τις παρακάτω υπηρεσίες:  α) Ομάδες Υποστήριξης για ψυχολογικά θέματα, β) Παρουσιάσεις-συζητήσεις με ειδικούς σε θέματα υγείας, γ) Ομάδες-μαθήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Αγγλικών, δ) Μουσικοθεραπεία και εργοθεραπεία, ε) Ψυχαγωγικές δραστηριότητες, όπως εκδρομές, πολιτιστικές επισκέψεις και κοινωνικές εκδηλώσεις, στ) Διαγενεακές δραστηριότητες, και ζ) Δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού για θέματα που σχετίζονται με την υγιή και ενεργό γήρανση. Επίσης, οι ηλικιωμένοι θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, ώστε να ενταχθούν εθελοντικά στο πρόγραμμα ως συντονιστές, στηρίζοντας έτσι και τη βιωσιμότητά του. Ο σκοπός του Προγράμματος είναι να στηρίξει και να διευκολύνει την υγιή προσαρμογή των ηλικιωμένων στην Τρίτη Ηλικία και τη ζωή μετά τη συνταξιοδότηση. Δικαιούχοι θα είναι 100 ηλικιωμένοι κάτοικοι του Νομού Ηρακλείου που θα λάβουν μέρος στο Πρόγραμμα.

Σκοπός του οργανισμού είναι η στήριξη ατόμων που πάσχουν από άνοια, καθώς και η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, η εφαρμογή νέων θεραπευτικών μεθόδων, και η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με συναφείς διαταραχές. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην πόλη του Ηρακλείου καθώς και στην ευρύτερη περιοχή του Νομού. Λειτουργεί Κέντρα Ημέρας – Σταθμούς σε διάφορα σημεία, με δωρεάν υπηρεσίες για άτομα που πάσχουν από άνοια και τους φροντιστές τους. Οι σταθμοί προσφέρουν νοητική ενδυνάμωση, εκπαίδευση και ψυχολογική υποστήριξη. Εκτός από τις υπηρεσίες των Σταθμών, η δράση της Αλληλεγγύης περιλαμβάνει και πολλές άλλες δραστηριότητες και υπηρεσίες, όπως: α) Ομιλίες σε Κέντρα Υγείας, ΚΑΠΗ, γηροκομεία, εκκλησίες και σχολεία, β) Ενημερωτικές εκστρατείες με εθελοντές επαγγελματίες υγείας διαφόρων ειδικοτήτων στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου (π.χ. Κάσος, Νίσυρος), γ) Εκπαιδευτικά σεμινάρια και συνέδρια για επαγγελματίες υγείας και φροντιστές, δ) Ερευνητικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα, και ε) Έκδοση και διανομή έντυπου υλικού σχετικά με την άνοια.

Πρόγραμμα Υγιούς και Ενεργού Γήρανσης

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία προγράμματος με σκοπό την υγιή και ενεργό γήρανση ηλικιωμένων ατόμων στο Νομό Ηρακλείου. Το δωδεκάμηνο πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω, με ιδιαίτερη έμφαση στην επιλογή ατόμων με χαμηλό εισόδημα και χωρίς στήριξη από μέλη της οικογένειας. Το πολύπλευρο πρόγραμμα προσφέρει, μεταξύ άλλων, τις παρακάτω υπηρεσίες:  α) Ομάδες Υποστήριξης για ψυχολογικά θέματα, β) Παρουσιάσεις-συζητήσεις με ειδικούς σε θέματα υγείας, γ) Ομάδες-μαθήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Αγγλικών, δ) Μουσικοθεραπεία και εργοθεραπεία, ε) Ψυχαγωγικές δραστηριότητες, όπως εκδρομές, πολιτιστικές επισκέψεις και κοινωνικές εκδηλώσεις, στ) Διαγενεακές δραστηριότητες, και ζ) Δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού για θέματα που σχετίζονται με την υγιή και ενεργό γήρανση. Επίσης, οι ηλικιωμένοι θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, ώστε να ενταχθούν εθελοντικά στο πρόγραμμα ως συντονιστές, στηρίζοντας έτσι και τη βιωσιμότητά του. Ο σκοπός του Προγράμματος είναι να στηρίξει και να διευκολύνει την υγιή προσαρμογή των ηλικιωμένων στην Τρίτη Ηλικία και τη ζωή μετά τη συνταξιοδότηση. Δικαιούχοι θα είναι 100 ηλικιωμένοι κάτοικοι του Νομού Ηρακλείου που θα λάβουν μέρος στο Πρόγραμμα.

Αποδέκτης
Εταιρεία Νόσου Alzheimer, Συναφών Διαταραχών και Υγιούς Γήρανσης Ν. Ηρακλείου «Αλληλεγγύη»
http://www.alzheimerheraklion.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα Υγιούς και Ενεργού Γήρανσης
Έτος
2018
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηράκλειο
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2020
Πρόγραμμα Υγιούς και Ενεργού Γήρανσης

Σκοπός του οργανισμού είναι η στήριξη ατόμων που πάσχουν από άνοια, καθώς και η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, η εφαρμογή νέων θεραπευτικών μεθόδων, και η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με συναφείς διαταραχές. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην πόλη του Ηρακλείου καθώς και στην ευρύτερη περιοχή του Νομού. Λειτουργεί Κέντρα Ημέρας – Σταθμούς σε διάφορα σημεία, με δωρεάν υπηρεσίες για άτομα που πάσχουν από άνοια και τους φροντιστές τους. Οι σταθμοί προσφέρουν νοητική ενδυνάμωση, εκπαίδευση και ψυχολογική υποστήριξη. Εκτός από τις υπηρεσίες των Σταθμών, η δράση της Αλληλεγγύης περιλαμβάνει και πολλές άλλες δραστηριότητες και υπηρεσίες, όπως: α) Ομιλίες σε Κέντρα Υγείας, ΚΑΠΗ, γηροκομεία, εκκλησίες και σχολεία, β) Ενημερωτικές εκστρατείες με εθελοντές επαγγελματίες υγείας διαφόρων ειδικοτήτων στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου (π.χ. Κάσος, Νίσυρος), γ) Εκπαιδευτικά σεμινάρια και συνέδρια για επαγγελματίες υγείας και φροντιστές, δ) Ερευνητικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα, και ε) Έκδοση και διανομή έντυπου υλικού σχετικά με την άνοια.

Πρόγραμμα Υγιούς και Ενεργού Γήρανσης

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία προγράμματος με σκοπό την υγιή και ενεργό γήρανση ηλικιωμένων ατόμων στο Νομό Ηρακλείου. Το δωδεκάμηνο πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω, με ιδιαίτερη έμφαση στην επιλογή ατόμων με χαμηλό εισόδημα και χωρίς στήριξη από μέλη της οικογένειας. Το πολύπλευρο πρόγραμμα προσφέρει, μεταξύ άλλων, τις παρακάτω υπηρεσίες:  α) Ομάδες Υποστήριξης για ψυχολογικά θέματα, β) Παρουσιάσεις-συζητήσεις με ειδικούς σε θέματα υγείας, γ) Ομάδες-μαθήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Αγγλικών, δ) Μουσικοθεραπεία και εργοθεραπεία, ε) Ψυχαγωγικές δραστηριότητες, όπως εκδρομές, πολιτιστικές επισκέψεις και κοινωνικές εκδηλώσεις, στ) Διαγενεακές δραστηριότητες, και ζ) Δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού για θέματα που σχετίζονται με την υγιή και ενεργό γήρανση. Επίσης, οι ηλικιωμένοι θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, ώστε να ενταχθούν εθελοντικά στο πρόγραμμα ως συντονιστές, στηρίζοντας έτσι και τη βιωσιμότητά του. Ο σκοπός του Προγράμματος είναι να στηρίξει και να διευκολύνει την υγιή προσαρμογή των ηλικιωμένων στην Τρίτη Ηλικία και τη ζωή μετά τη συνταξιοδότηση. Δικαιούχοι θα είναι 100 ηλικιωμένοι κάτοικοι του Νομού Ηρακλείου που θα λάβουν μέρος στο Πρόγραμμα.

Σκοπός του οργανισμού είναι η στήριξη ατόμων που πάσχουν από άνοια, καθώς και η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, η εφαρμογή νέων θεραπευτικών μεθόδων, και η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με συναφείς διαταραχές. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην πόλη του Ηρακλείου καθώς και στην ευρύτερη περιοχή του Νομού. Λειτουργεί Κέντρα Ημέρας – Σταθμούς σε διάφορα σημεία, με δωρεάν υπηρεσίες για άτομα που πάσχουν από άνοια και τους φροντιστές τους. Οι σταθμοί προσφέρουν νοητική ενδυνάμωση, εκπαίδευση και ψυχολογική υποστήριξη. Εκτός από τις υπηρεσίες των Σταθμών, η δράση της Αλληλεγγύης περιλαμβάνει και πολλές άλλες δραστηριότητες και υπηρεσίες, όπως: α) Ομιλίες σε Κέντρα Υγείας, ΚΑΠΗ, γηροκομεία, εκκλησίες και σχολεία, β) Ενημερωτικές εκστρατείες με εθελοντές επαγγελματίες υγείας διαφόρων ειδικοτήτων στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου (π.χ. Κάσος, Νίσυρος), γ) Εκπαιδευτικά σεμινάρια και συνέδρια για επαγγελματίες υγείας και φροντιστές, δ) Ερευνητικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα, και ε) Έκδοση και διανομή έντυπου υλικού σχετικά με την άνοια.

Πρόγραμμα Υγιούς και Ενεργού Γήρανσης

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία προγράμματος με σκοπό την υγιή και ενεργό γήρανση ηλικιωμένων ατόμων στο Νομό Ηρακλείου. Το δωδεκάμηνο πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω, με ιδιαίτερη έμφαση στην επιλογή ατόμων με χαμηλό εισόδημα και χωρίς στήριξη από μέλη της οικογένειας. Το πολύπλευρο πρόγραμμα προσφέρει, μεταξύ άλλων, τις παρακάτω υπηρεσίες:  α) Ομάδες Υποστήριξης για ψυχολογικά θέματα, β) Παρουσιάσεις-συζητήσεις με ειδικούς σε θέματα υγείας, γ) Ομάδες-μαθήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Αγγλικών, δ) Μουσικοθεραπεία και εργοθεραπεία, ε) Ψυχαγωγικές δραστηριότητες, όπως εκδρομές, πολιτιστικές επισκέψεις και κοινωνικές εκδηλώσεις, στ) Διαγενεακές δραστηριότητες, και ζ) Δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού για θέματα που σχετίζονται με την υγιή και ενεργό γήρανση. Επίσης, οι ηλικιωμένοι θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, ώστε να ενταχθούν εθελοντικά στο πρόγραμμα ως συντονιστές, στηρίζοντας έτσι και τη βιωσιμότητά του. Ο σκοπός του Προγράμματος είναι να στηρίξει και να διευκολύνει την υγιή προσαρμογή των ηλικιωμένων στην Τρίτη Ηλικία και τη ζωή μετά τη συνταξιοδότηση. Δικαιούχοι θα είναι 100 ηλικιωμένοι κάτοικοι του Νομού Ηρακλείου που θα λάβουν μέρος στο Πρόγραμμα.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά