Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα υποστηρίζει ελληνικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που συμβάλλουν στην κοινωνική βελτίωση δίνοντας έμφαση στην Τρίτη Ηλικία

Εστίαν Τίμα
Λυσίας

Γήρας Τιμάν
Χίλων

Οι δωρεές έχουν ευνοήσει 1 στους 40 ηλικιωμένους στην Ελλάδα

Περισσότερα από 61.000 άτομα 
έχουν επωφεληθεί μέσω δωρεών

Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα υποστηρίζει ελληνικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που συμβάλλουν
στην κοινωνική βελτίωση δίνοντας έμφαση στην Τρίτη Ηλικία

Οι ωφελούμενοι των δωρεών 
ξεπερνούν τις 106.000

 • ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

 • ΔΩΡΕΕΣ

 • ΝΕΑ

  ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

 •  

  Η αποστολή μας

  Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα υποστηρίζει ελληνικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που συμβάλλουν στην κοινωνική βελτίωση δίνοντας έμφαση στην Τρίτη Ηλικία.

 • ΔΩΡΕΕΣ

 • Ένωση Κυριών Δράμας

  «Μέριμνα για την τρίτη ηλικία»

 • ΝΕΑ

 • Πρόγραμμα Δωρεάς Φαρμάκων για Γηριατρικές Μονάδες

  Το GivMed, μέσω δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ, δημιούργησε πρόγραμμα δωρεάς φαρμάκων για γηριατρικές μονάδες της Αττικής. Το GivMed κατέγραψε τις ανάγκες των γηροκομείων και άλλων γηριατρικών μονάδων και ανέπτυξε διαδικτυακό σύστημα για την ανταλλαγή και τη δωρεά φαρμάκων.

 • Η αποστολή μας

  Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα υποστηρίζει ελληνικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που συμβάλλουν στην κοινωνική βελτίωση δίνοντας έμφαση στην Τρίτη Ηλικία.

 • Ένωση Κυριών Δράμας

  «Μέριμνα για την τρίτη ηλικία»

 • Πρόγραμμα Δωρεάς Φαρμάκων για Γηριατρικές Μονάδες

  Το GivMed, μέσω δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ, δημιούργησε πρόγραμμα δωρεάς φαρμάκων για γηριατρικές μονάδες της Αττικής. Το GivMed κατέγραψε τις ανάγκες των γηροκομείων και άλλων γηριατρικών μονάδων και ανέπτυξε διαδικτυακό σύστημα για την ανταλλαγή και τη δωρεά φαρμάκων.