Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα υποστηρίζει ελληνικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που συμβάλλουν στην κοινωνική βελτίωση δίνοντας έμφαση στην Τρίτη Ηλικία

Οι ωφελούμενοι των δωρεών 
ξεπερνούν τις 128.000

Εστίαν Τίμα
Λυσίας

Γήρας Τιμάν
Χίλων

Οι δωρεές έχουν ευνοήσει 1 στους 31 ηλικιωμένους στην Ελλάδα

Περισσότερα από 61.000 άτομα 
έχουν επωφεληθεί μέσω δωρεών

Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα υποστηρίζει ελληνικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που συμβάλλουν
στην κοινωνική βελτίωση δίνοντας έμφαση στην Τρίτη Ηλικία

Οι ωφελούμενοι των δωρεών 
ξεπερνούν τις 128.000

 • ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

 • ΔΩΡΕΕΣ

 • ΝΕΑ

  ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

 •  

  Η αποστολή μας

  Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα υποστηρίζει ελληνικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που συμβάλλουν στην κοινωνική βελτίωση δίνοντας έμφαση στην Τρίτη Ηλικία.

 • ΔΩΡΕΕΣ

 • F Center

  Πρόγραμμα Ψυχολογικής Υποστήριξης

 • ΝΕΑ

 • Prolepsis: Πρόγραμμα “Φιλία σε κάθε Ηλικία”

  Το Ινστιτούτο Prolepsis δημιούργησε, μέσω δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ, το “Φιλία σε κάθε ηλικία”, ένα πρόγραμμα με αποδέκτες μοναχικά και κοινωνικά αποκλεισμένα άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών.

 • Η αποστολή μας

  Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα υποστηρίζει ελληνικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που συμβάλλουν στην κοινωνική βελτίωση δίνοντας έμφαση στην Τρίτη Ηλικία.

 • F Center

  Πρόγραμμα Ψυχολογικής Υποστήριξης

 • Prolepsis: Πρόγραμμα “Φιλία σε κάθε Ηλικία”

  Το Ινστιτούτο Prolepsis δημιούργησε, μέσω δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ, το “Φιλία σε κάθε ηλικία”, ένα πρόγραμμα με αποδέκτες μοναχικά και κοινωνικά αποκλεισμένα άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών.