Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα υποστηρίζει ελληνικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που συμβάλλουν στην κοινωνική βελτίωση δίνοντας έμφαση στην Τρίτη Ηλικία

Εστίαν Τίμα
Λυσίας

Γήρας Τιμάν
Χίλων

Οι δωρεές έχουν ευνοήσει 1 στους 34 ηλικιωμένους στην Ελλάδα

Περισσότερα από 61.000 άτομα 
έχουν επωφεληθεί μέσω δωρεών

Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα υποστηρίζει ελληνικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που συμβάλλουν
στην κοινωνική βελτίωση δίνοντας έμφαση στην Τρίτη Ηλικία

Οι ωφελούμενοι των δωρεών 
ξεπερνούν τις 119.000

 • ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

 • ΔΩΡΕΕΣ

 • ΝΕΑ

  ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

 •  

  Η αποστολή μας

  Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα υποστηρίζει ελληνικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που συμβάλλουν στην κοινωνική βελτίωση δίνοντας έμφαση στην Τρίτη Ηλικία.

 • ΔΩΡΕΕΣ

 • Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

  Ερευνητικό Πρόγραμμα

 • ΝΕΑ

 • Έκδοση Βιβλίου

  Μέσω δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ, και στο πλαίσιο του προγράμματος «Σημεία Στήριξης», το Seveneleven συνέγραψε βιβλίο με πληροφορίες σχετικά με ασκήσεις και τεχνικές νοητικής ενδυνάμωσης για ηλικιωμένα άτομα, και ιδιαίτερα όσους πάσχουν από άνοια. 

 • Η αποστολή μας

  Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα υποστηρίζει ελληνικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που συμβάλλουν στην κοινωνική βελτίωση δίνοντας έμφαση στην Τρίτη Ηλικία.

 • Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

  Ερευνητικό Πρόγραμμα

 • Έκδοση Βιβλίου

  Μέσω δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ, και στο πλαίσιο του προγράμματος «Σημεία Στήριξης», το Seveneleven συνέγραψε βιβλίο με πληροφορίες σχετικά με ασκήσεις και τεχνικές νοητικής ενδυνάμωσης για ηλικιωμένα άτομα, και ιδιαίτερα όσους πάσχουν από άνοια.