Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα υποστηρίζει ελληνικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που συμβάλλουν στην κοινωνική βελτίωση δίνοντας έμφαση στην Τρίτη Ηλικία

Εστίαν Τίμα
Λυσίας

Γήρας Τιμάν
Χίλων

Οι δωρεές έχουν ευνοήσει 1 στους 34 ηλικιωμένους στην Ελλάδα

Περισσότερα από 61.000 άτομα 
έχουν επωφεληθεί μέσω δωρεών

Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα υποστηρίζει ελληνικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που συμβάλλουν
στην κοινωνική βελτίωση δίνοντας έμφαση στην Τρίτη Ηλικία

Οι ωφελούμενοι των δωρεών 
ξεπερνούν τις 118.000

 • ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

 • ΔΩΡΕΕΣ

 • ΝΕΑ

  ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

 •  

  Η αποστολή μας

  Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα υποστηρίζει ελληνικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που συμβάλλουν στην κοινωνική βελτίωση δίνοντας έμφαση στην Τρίτη Ηλικία.

 • ΔΩΡΕΕΣ

 • Άσυλο Ανιάτων Πατρών

  Εξοπλισμός

 • ΝΕΑ

 • Οδηγός Aνεύρεσης Πόρων για Γηροκομεία

  Το HIGGS, μέσω δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ, υλοποίησε πιλοτικό πρόγραμμα που προσέφερε εξατομικευμένες εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε 5 γηροκομεία της Αττικής για διάστημα 8 μηνών. 

 • Η αποστολή μας

  Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα υποστηρίζει ελληνικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που συμβάλλουν στην κοινωνική βελτίωση δίνοντας έμφαση στην Τρίτη Ηλικία.

 • Άσυλο Ανιάτων Πατρών

  Εξοπλισμός

 • Οδηγός Aνεύρεσης Πόρων για Γηροκομεία

  Το HIGGS, μέσω δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ, υλοποίησε πιλοτικό πρόγραμμα που προσέφερε εξατομικευμένες εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε 5 γηροκομεία της Αττικής για διάστημα 8 μηνών.