Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα υποστηρίζει ελληνικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που συμβάλλουν στην κοινωνική βελτίωση δίνοντας έμφαση στην Τρίτη Ηλικία

Εστίαν Τίμα
Λυσίας

Γήρας Τιμάν
Χίλων

Οι δωρεές έχουν ευνοήσει 1 στους 34 ηλικιωμένους στην Ελλάδα

Περισσότερα από 61.000 άτομα 
έχουν επωφεληθεί μέσω δωρεών

Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα υποστηρίζει ελληνικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που συμβάλλουν
στην κοινωνική βελτίωση δίνοντας έμφαση στην Τρίτη Ηλικία

Οι ωφελούμενοι των δωρεών 
ξεπερνούν τις 119.000

 • ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

 • ΔΩΡΕΕΣ

 • ΝΕΑ

  ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

 •  

  Η αποστολή μας

  Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα υποστηρίζει ελληνικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που συμβάλλουν στην κοινωνική βελτίωση δίνοντας έμφαση στην Τρίτη Ηλικία.

 • ΔΩΡΕΕΣ

 • Challedu

  Διαγενεακό Πρόγραμμα Ψυχαγωγίας

 • ΝΕΑ

 • Αντιμετωπίζοντας τον Covid-19

  Λόγω της πανδημίας του κορωνοΐού COVID-19, το ΤΙΜΑ έχει προβεί σε εσωτερικές τροποποιήσεις με σκοπό την προστασία του προσωπικού μας, των οικογενειών τους, αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας μας.

 • Η αποστολή μας

  Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα υποστηρίζει ελληνικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που συμβάλλουν στην κοινωνική βελτίωση δίνοντας έμφαση στην Τρίτη Ηλικία.

 • Challedu

  Διαγενεακό Πρόγραμμα Ψυχαγωγίας

 • Αντιμετωπίζοντας τον Covid-19

  Λόγω της πανδημίας του κορωνοΐού COVID-19, το ΤΙΜΑ έχει προβεί σε εσωτερικές τροποποιήσεις με σκοπό την προστασία του προσωπικού μας, των οικογενειών τους, αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας μας.