Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα υποστηρίζει ελληνικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που συμβάλλουν στην κοινωνική βελτίωση δίνοντας έμφαση στην Τρίτη Ηλικία

Οι ωφελούμενοι των δωρεών 
ξεπερνούν τις 128.000

Εστίαν Τίμα
Λυσίας

Γήρας Τιμάν
Χίλων

Οι δωρεές έχουν ευνοήσει 1 στους 31 ηλικιωμένους στην Ελλάδα

Περισσότερα από 61.000 άτομα 
έχουν επωφεληθεί μέσω δωρεών

Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα υποστηρίζει ελληνικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που συμβάλλουν
στην κοινωνική βελτίωση δίνοντας έμφαση στην Τρίτη Ηλικία

Οι ωφελούμενοι των δωρεών 
ξεπερνούν τις 128.000

 • ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

 • ΔΩΡΕΕΣ

 • ΝΕΑ

  ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

 •  

  Η αποστολή μας

  Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα υποστηρίζει ελληνικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που συμβάλλουν στην κοινωνική βελτίωση δίνοντας έμφαση στην Τρίτη Ηλικία.

 • ΔΩΡΕΕΣ

 • GIVMED

  Στήριξη Μη Κερδοσκοπικών Γηροκομείων με Προσωπικό Προστατευτικό Εξοπλισμό και Αντισηπτικά

 • ΝΕΑ

 • Το Tima ανταποκρίνεται στην κρίση του Covid-19 με μεγάλα έργα για την υποστήριξη του εθνικού συστήματος υγείας και των ηλικιωμένων

  Η κρίση Covid-19 στην Ελλάδα είχε τρομερές επιπτώσεις τόσο στο εθνικό σύστημα υγείας όσο και στους ηλικιωμένους. To TIMA προχώρησε σε τρία βασικά βήματα για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

 • Η αποστολή μας

  Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα υποστηρίζει ελληνικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που συμβάλλουν στην κοινωνική βελτίωση δίνοντας έμφαση στην Τρίτη Ηλικία.

 • GIVMED

  Στήριξη Μη Κερδοσκοπικών Γηροκομείων με Προσωπικό Προστατευτικό Εξοπλισμό και Αντισηπτικά

 • Το Tima ανταποκρίνεται στην κρίση του Covid-19 με μεγάλα έργα για την υποστήριξη του εθνικού συστήματος υγείας και των ηλικιωμένων

  Η κρίση Covid-19 στην Ελλάδα είχε τρομερές επιπτώσεις τόσο στο εθνικό σύστημα υγείας όσο και στους ηλικιωμένους. To TIMA προχώρησε σε τρία βασικά βήματα για την αντιμετώπιση της πανδημίας.