Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα υποστηρίζει ελληνικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που συμβάλλουν στην κοινωνική βελτίωση δίνοντας έμφαση στην Τρίτη Ηλικία

Εστίαν Τίμα
Λυσίας

Γήρας Τιμάν
Χίλων

Οι δωρεές έχουν ευνοήσει 1 στους 40 ηλικιωμένους στην Ελλάδα

Περισσότερα από 61.000 άτομα 
έχουν επωφεληθεί μέσω δωρεών

Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα υποστηρίζει ελληνικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που συμβάλλουν
στην κοινωνική βελτίωση δίνοντας έμφαση στην Τρίτη Ηλικία

Οι ωφελούμενοι των δωρεών 
ξεπερνούν τις 106.000

 • ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

 • ΔΩΡΕΕΣ

 • ΝΕΑ

  ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

 •  

  Η αποστολή μας

  Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα υποστηρίζει ελληνικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που συμβάλλουν στην κοινωνική βελτίωση δίνοντας έμφαση στην Τρίτη Ηλικία.

 • ΔΩΡΕΕΣ

 • Σχεδία ΚοινΣΕπ

  Πρόγραμμα-Ομπρέλα για Ηλικιωμένους Πωλητές

 • ΝΕΑ

 • Δημιουργία Νέου Προγράμματος: Ιατρικό Πρόγραμμα

  Η Αποστολή «Άνθρωπος» δημιούργησε, με δωρεά του ΤΙΜΑ Κοινωφελούς Ιδρύματος, πιλοτικό πρόγραμμα που θα προσφέρει ιατρική φροντίδα σε 4 γηροκομεία για διάστημα ενός έτους. Ο κάθε ασθενής θα υποβληθεί σε διαγνωστικές εξετάσεις προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση της υγείας του.

 • Η αποστολή μας

  Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα υποστηρίζει ελληνικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που συμβάλλουν στην κοινωνική βελτίωση δίνοντας έμφαση στην Τρίτη Ηλικία.

 • Σχεδία ΚοινΣΕπ

  Πρόγραμμα-Ομπρέλα για Ηλικιωμένους Πωλητές

 • Δημιουργία Νέου Προγράμματος: Ιατρικό Πρόγραμμα

  Η Αποστολή «Άνθρωπος» δημιούργησε, με δωρεά του ΤΙΜΑ Κοινωφελούς Ιδρύματος, πιλοτικό πρόγραμμα που θα προσφέρει ιατρική φροντίδα σε 4 γηροκομεία για διάστημα ενός έτους. Ο κάθε ασθενής θα υποβληθεί σε διαγνωστικές εξετάσεις προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση της υγείας του.