Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα υποστηρίζει ελληνικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που συμβάλλουν στην κοινωνική βελτίωση δίνοντας έμφαση στην Τρίτη Ηλικία

Οι ωφελούμενοι των δωρεών 
ξεπερνούν τις 128.000

Εστίαν Τίμα
Λυσίας

Γήρας Τιμάν
Χίλων

Οι δωρεές έχουν ευνοήσει 1 στους 31 ηλικιωμένους στην Ελλάδα

Περισσότερα από 61.000 άτομα 
έχουν επωφεληθεί μέσω δωρεών

Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα υποστηρίζει ελληνικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που συμβάλλουν
στην κοινωνική βελτίωση δίνοντας έμφαση στην Τρίτη Ηλικία

Οι ωφελούμενοι των δωρεών 
ξεπερνούν τις 128.000

 • ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

 • ΔΩΡΕΕΣ

 • ΝΕΑ

  ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

 •  

  Η αποστολή μας

  Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα υποστηρίζει ελληνικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που συμβάλλουν στην κοινωνική βελτίωση δίνοντας έμφαση στην Τρίτη Ηλικία.

 • ΔΩΡΕΕΣ

 • F Center

  Πρόγραμμα Ψυχολογικής Υποστήριξης

 • ΝΕΑ

 • Γιατροί του Κόσμου - Ιατρική και Ψυχολογική Υποστήριξη Απομονωμένων και Ευάλωτων ατόμων 60+

  Με την υποστήριξη του ΤΙΜΑ Κοινωφελούς Ιδρύματος, η Γιατροί του Κόσμου δημιούργησαν ένα καινοτόμο πρόγραμμα για διαδικτυακές συναντήσεις και "ραντεβού για καφέ".

 • Η αποστολή μας

  Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα υποστηρίζει ελληνικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που συμβάλλουν στην κοινωνική βελτίωση δίνοντας έμφαση στην Τρίτη Ηλικία.

 • F Center

  Πρόγραμμα Ψυχολογικής Υποστήριξης

 • Γιατροί του Κόσμου - Ιατρική και Ψυχολογική Υποστήριξη Απομονωμένων και Ευάλωτων ατόμων 60+

  Με την υποστήριξη του ΤΙΜΑ Κοινωφελούς Ιδρύματος, η Γιατροί του Κόσμου δημιούργησαν ένα καινοτόμο πρόγραμμα για διαδικτυακές συναντήσεις και "ραντεβού για καφέ".