Νέα

Νέα

50και Ελλάς: Δημιουργία της Πρώτης Πλατφόρμας Κατάρτισης Φροντιστών

Η 50και Ελλάς, μέσω δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ, ανέπτυξε την πρώτη πλατφόρμα κατάρτισης φροντιστών με δωρεάν πρόσβαση. Η πλατφόρμα περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τους φροντιστές ηλικιωμένων ατόμων, κυρίως σε οπτική μορφή, όπως βίντεο, αλλά και επιστημονικά άρθρα. Το υλικό έχει κατηγοριοποιηθεί ανά γεωγραφική περιοχή, θέμα (π.χ., πρόβλημα υγείας), γλώσσα, διάρκεια, τύπο υλικού, κ.ο.κ. Η πλατφόρμα είναι μοναδική στο είδος της, καθώς συγκεντρώνει για πρώτη φορά διαδικτυακά μαθήματα από την Ελλάδα και την Κύπρο που ήταν μέχρι πρότινος διάσπαρτα σε διάφορες ιστοσελίδες και τα θέτει δωρεάν στη διάθεση του κοινού. Η ανάπτυξη της πλατφόρμας είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το φορτίο των φροντιστών στην Ελλάδα είναι μεγάλο, με το 80-90% της φροντίδας να προσφέρεται στο σπίτι από ανεπίσημους, ανεκπαίδευτους φροντιστές, όπως συγγενείς, οι οποίοι συχνά δε γνωρίζουν τον καλύτερο τρόπο να φροντίσουν τους ηλικιωμένους που έχουν ανάγκη. Η πρόσβαση σε πληροφορίες για την παροχή φροντίδας είναι τεράστιας σημασίας προκειμένου να μειωθεί το «φορτίο της φροντίδας» και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων και των φροντιστών τους.

Date
26.04.2024

Related Grants

Προηγούμενο
Επόμενο