Ζωοδόχος Πηγή

Επέκταση Προγράμματος

Η Ζωοδόχος Πηγή ιδρύθηκε το 2011 με σκοπό την ενίσχυση ατόμων που έχουν ανάγκη και κοινωφελών, μη κερδοσκοπικών φορέων, μέσω δωρεών σε είδος και σε χρήμα.
Αποδέκτης
Ζωοδόχος Πηγή
http://www.zopi.gr
Τίτλος Δωρεάς
Επέκταση Προγράμματος
Έτος
2017
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Οι δραστηριότητες της Ζωοδόχου Πηγής είναι: οικονομική υποστήριξη ατόμων που έχουν ανάγκη, δωρεές προς μη κερδοσκοπικούς φορείς στους τομείς, κυρίως, της υγείας και της εκπαίδευσης, και το Πρόγραμμα Μουσικοθεραπείας «Μουσικοπαρέα». Η Ζωοδόχος Πηγή έχει διττό ρόλο, λειτουργώντας ως κοινωφελές ίδρυμα που πραγματοποιεί δωρεές και ως μη κερδοσκοπική οργάνωση που δημιουργεί και εφαρμόζει προγράμματα. Το Πρόγραμμα Μουσικοθεραπείας «Μουσικοπαρέα» ξεκίνησε με πιλοτική μορφή τον Ιούλιο του 2016 και αφορά στην παροχή συνεδριών μουσικοθεραπείας σε γηροκομεία. Η μουσικοθεραπεία είναι μία τεκμηριωμένη κλινική παρέμβαση που ανταποκρίνεται στις γνωστικές, συναισθηματικές, σωματικές, ψυχικές και κοινωνικές ανάγκες των ηλικιωμένων.

Επέκταση Προγράμματος

 

Η δωρεά αφορά στην επέκταση του Προγράμματος «Μουσικοπαρέα», προκειμένου να συμπεριληφθούν 7 μη κερδοσκοπικά γηροκομεία, αυξάνοντας τους δικαιούχους του Προγράμματος στους 18. Καθένα από τα 7 επιπλέον γηροκομεία βρίσκεται σε διαφορετική πόλη, στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, την Έδεσσα, τη Λευκάδα, τη Σύρο και την Κρήτη. Οι θεραπευτές που έχουν επιλεγεί είναι άνεργοι επαγγελματίες. Στις συνεδρίες συμμετέχουν επίσης σπουδαστές μουσικοθεραπείας, προκειμένου να αποκομίσουν πολύτιμη προσωπική εμπειρία για τα οφέλη της μουσικοθεραπείας.

Οι δραστηριότητες της Ζωοδόχου Πηγής είναι: οικονομική υποστήριξη ατόμων που έχουν ανάγκη, δωρεές προς μη κερδοσκοπικούς φορείς στους τομείς, κυρίως, της υγείας και της εκπαίδευσης, και το Πρόγραμμα Μουσικοθεραπείας «Μουσικοπαρέα». Η Ζωοδόχος Πηγή έχει διττό ρόλο, λειτουργώντας ως κοινωφελές ίδρυμα που πραγματοποιεί δωρεές και ως μη κερδοσκοπική οργάνωση που δημιουργεί και εφαρμόζει προγράμματα. Το Πρόγραμμα Μουσικοθεραπείας «Μουσικοπαρέα» ξεκίνησε με πιλοτική μορφή τον Ιούλιο του 2016 και αφορά στην παροχή συνεδριών μουσικοθεραπείας σε γηροκομεία. Η μουσικοθεραπεία είναι μία τεκμηριωμένη κλινική παρέμβαση που ανταποκρίνεται στις γνωστικές, συναισθηματικές, σωματικές, ψυχικές και κοινωνικές ανάγκες των ηλικιωμένων.

Επέκταση Προγράμματος

 

Η δωρεά αφορά στην επέκταση του Προγράμματος «Μουσικοπαρέα», προκειμένου να συμπεριληφθούν 7 μη κερδοσκοπικά γηροκομεία, αυξάνοντας τους δικαιούχους του Προγράμματος στους 18. Καθένα από τα 7 επιπλέον γηροκομεία βρίσκεται σε διαφορετική πόλη, στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, την Έδεσσα, τη Λευκάδα, τη Σύρο και την Κρήτη. Οι θεραπευτές που έχουν επιλεγεί είναι άνεργοι επαγγελματίες. Στις συνεδρίες συμμετέχουν επίσης σπουδαστές μουσικοθεραπείας, προκειμένου να αποκομίσουν πολύτιμη προσωπική εμπειρία για τα οφέλη της μουσικοθεραπείας.

Αποδέκτης
Ζωοδόχος Πηγή
http://www.zopi.gr
Τίτλος Δωρεάς
Επέκταση Προγράμματος
Έτος
2017
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Οι δραστηριότητες της Ζωοδόχου Πηγής είναι: οικονομική υποστήριξη ατόμων που έχουν ανάγκη, δωρεές προς μη κερδοσκοπικούς φορείς στους τομείς, κυρίως, της υγείας και της εκπαίδευσης, και το Πρόγραμμα Μουσικοθεραπείας «Μουσικοπαρέα». Η Ζωοδόχος Πηγή έχει διττό ρόλο, λειτουργώντας ως κοινωφελές ίδρυμα που πραγματοποιεί δωρεές και ως μη κερδοσκοπική οργάνωση που δημιουργεί και εφαρμόζει προγράμματα. Το Πρόγραμμα Μουσικοθεραπείας «Μουσικοπαρέα» ξεκίνησε με πιλοτική μορφή τον Ιούλιο του 2016 και αφορά στην παροχή συνεδριών μουσικοθεραπείας σε γηροκομεία. Η μουσικοθεραπεία είναι μία τεκμηριωμένη κλινική παρέμβαση που ανταποκρίνεται στις γνωστικές, συναισθηματικές, σωματικές, ψυχικές και κοινωνικές ανάγκες των ηλικιωμένων.

Επέκταση Προγράμματος

 

Η δωρεά αφορά στην επέκταση του Προγράμματος «Μουσικοπαρέα», προκειμένου να συμπεριληφθούν 7 μη κερδοσκοπικά γηροκομεία, αυξάνοντας τους δικαιούχους του Προγράμματος στους 18. Καθένα από τα 7 επιπλέον γηροκομεία βρίσκεται σε διαφορετική πόλη, στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, την Έδεσσα, τη Λευκάδα, τη Σύρο και την Κρήτη. Οι θεραπευτές που έχουν επιλεγεί είναι άνεργοι επαγγελματίες. Στις συνεδρίες συμμετέχουν επίσης σπουδαστές μουσικοθεραπείας, προκειμένου να αποκομίσουν πολύτιμη προσωπική εμπειρία για τα οφέλη της μουσικοθεραπείας.

Οι δραστηριότητες της Ζωοδόχου Πηγής είναι: οικονομική υποστήριξη ατόμων που έχουν ανάγκη, δωρεές προς μη κερδοσκοπικούς φορείς στους τομείς, κυρίως, της υγείας και της εκπαίδευσης, και το Πρόγραμμα Μουσικοθεραπείας «Μουσικοπαρέα». Η Ζωοδόχος Πηγή έχει διττό ρόλο, λειτουργώντας ως κοινωφελές ίδρυμα που πραγματοποιεί δωρεές και ως μη κερδοσκοπική οργάνωση που δημιουργεί και εφαρμόζει προγράμματα. Το Πρόγραμμα Μουσικοθεραπείας «Μουσικοπαρέα» ξεκίνησε με πιλοτική μορφή τον Ιούλιο του 2016 και αφορά στην παροχή συνεδριών μουσικοθεραπείας σε γηροκομεία. Η μουσικοθεραπεία είναι μία τεκμηριωμένη κλινική παρέμβαση που ανταποκρίνεται στις γνωστικές, συναισθηματικές, σωματικές, ψυχικές και κοινωνικές ανάγκες των ηλικιωμένων.

Επέκταση Προγράμματος

 

Η δωρεά αφορά στην επέκταση του Προγράμματος «Μουσικοπαρέα», προκειμένου να συμπεριληφθούν 7 μη κερδοσκοπικά γηροκομεία, αυξάνοντας τους δικαιούχους του Προγράμματος στους 18. Καθένα από τα 7 επιπλέον γηροκομεία βρίσκεται σε διαφορετική πόλη, στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, την Έδεσσα, τη Λευκάδα, τη Σύρο και την Κρήτη. Οι θεραπευτές που έχουν επιλεγεί είναι άνεργοι επαγγελματίες. Στις συνεδρίες συμμετέχουν επίσης σπουδαστές μουσικοθεραπείας, προκειμένου να αποκομίσουν πολύτιμη προσωπική εμπειρία για τα οφέλη της μουσικοθεραπείας.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά