Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας Γαλιλαία

Εξοπλισμός

Η Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας Γαλιλαία, η οποία λειτουργεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, έχει σκοπό την παροχή υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας σε ασθενείς με καρκίνο και άλλους ασθενείς με νόσους απειλητικές για τη ζωή.
Αποδέκτης
Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας Γαλιλαία
http://www.galilee.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Εξοπλισμός
Έτος
2017
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Η Γαλιλαία στελεχώνεται από μια εξειδικευμένη ομάδα επαγγελματιών υγείας, που περιλαμβάνει γιατρούς, νοσηλευτές, ψυχολόγο, κοινωνικούς λειτουργούς, φυσικοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, ιερέα και σχεδόν 100 εκπαιδευμένους εθελοντές. Από το 2010, η Γαλιλαία προσφέρει υπηρεσίες κατ’ οίκον σε περίπου 80 ασθενείς ετησίως. Το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό υγείας, σε συνεργασία με την ομάδα εθελοντών, πραγματοποιούν τακτικές προγραμματισμένες επισκέψεις στα σπίτια των ασθενών, όπου τους παρέχουν ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες, αξιολογούν τις ανάγκες τους, τους χορηγούν φάρμακα, και τους προσφέρουν φυσιοθεραπεία και εκπαίδευση σε θέματα προσωπικής υγιεινής, ενώ παρέχουν, επίσης, ανακουφιστική θεραπεία στους ασθενείς στο σπίτι τους. Από το 2011, η Γαλιλαία λειτουργεί το Κέντρο Ημέρας, με εξωτερικά ιατρεία και μονάδα υδροθεραπείας, προσφέροντας ανακουφιστική φροντίδα σε ασθενείς που είναι σε θέση να περπατήσουν, καθώς και στις οικογένειές τους. Πρόσφατα ξεκίνησε τη λειτουργία του και ο Ξενώνας Ανακουφιστικής Φροντίδας, ο οποίος κατασκευάστηκε με σκοπό να προσφέρει ανακουφιστική φροντίδα σε ασθενείς που δε μπορούν να παραμείνουν στο σπίτι τους, και έχει δυνατότητα φιλοξενίας 10 ατόμων.

Εξοπλισμός

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή ηλεκτρομηχανικού εξοπλισμού που απαιτείται για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του Ξενώνα.

Η Γαλιλαία στελεχώνεται από μια εξειδικευμένη ομάδα επαγγελματιών υγείας, που περιλαμβάνει γιατρούς, νοσηλευτές, ψυχολόγο, κοινωνικούς λειτουργούς, φυσικοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, ιερέα και σχεδόν 100 εκπαιδευμένους εθελοντές. Από το 2010, η Γαλιλαία προσφέρει υπηρεσίες κατ’ οίκον σε περίπου 80 ασθενείς ετησίως. Το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό υγείας, σε συνεργασία με την ομάδα εθελοντών, πραγματοποιούν τακτικές προγραμματισμένες επισκέψεις στα σπίτια των ασθενών, όπου τους παρέχουν ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες, αξιολογούν τις ανάγκες τους, τους χορηγούν φάρμακα, και τους προσφέρουν φυσιοθεραπεία και εκπαίδευση σε θέματα προσωπικής υγιεινής, ενώ παρέχουν, επίσης, ανακουφιστική θεραπεία στους ασθενείς στο σπίτι τους. Από το 2011, η Γαλιλαία λειτουργεί το Κέντρο Ημέρας, με εξωτερικά ιατρεία και μονάδα υδροθεραπείας, προσφέροντας ανακουφιστική φροντίδα σε ασθενείς που είναι σε θέση να περπατήσουν, καθώς και στις οικογένειές τους. Πρόσφατα ξεκίνησε τη λειτουργία του και ο Ξενώνας Ανακουφιστικής Φροντίδας, ο οποίος κατασκευάστηκε με σκοπό να προσφέρει ανακουφιστική φροντίδα σε ασθενείς που δε μπορούν να παραμείνουν στο σπίτι τους, και έχει δυνατότητα φιλοξενίας 10 ατόμων.

Εξοπλισμός

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή ηλεκτρομηχανικού εξοπλισμού που απαιτείται για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του Ξενώνα.

Αποδέκτης
Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας Γαλιλαία
http://www.galilee.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Εξοπλισμός
Έτος
2017
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Η Γαλιλαία στελεχώνεται από μια εξειδικευμένη ομάδα επαγγελματιών υγείας, που περιλαμβάνει γιατρούς, νοσηλευτές, ψυχολόγο, κοινωνικούς λειτουργούς, φυσικοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, ιερέα και σχεδόν 100 εκπαιδευμένους εθελοντές. Από το 2010, η Γαλιλαία προσφέρει υπηρεσίες κατ’ οίκον σε περίπου 80 ασθενείς ετησίως. Το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό υγείας, σε συνεργασία με την ομάδα εθελοντών, πραγματοποιούν τακτικές προγραμματισμένες επισκέψεις στα σπίτια των ασθενών, όπου τους παρέχουν ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες, αξιολογούν τις ανάγκες τους, τους χορηγούν φάρμακα, και τους προσφέρουν φυσιοθεραπεία και εκπαίδευση σε θέματα προσωπικής υγιεινής, ενώ παρέχουν, επίσης, ανακουφιστική θεραπεία στους ασθενείς στο σπίτι τους. Από το 2011, η Γαλιλαία λειτουργεί το Κέντρο Ημέρας, με εξωτερικά ιατρεία και μονάδα υδροθεραπείας, προσφέροντας ανακουφιστική φροντίδα σε ασθενείς που είναι σε θέση να περπατήσουν, καθώς και στις οικογένειές τους. Πρόσφατα ξεκίνησε τη λειτουργία του και ο Ξενώνας Ανακουφιστικής Φροντίδας, ο οποίος κατασκευάστηκε με σκοπό να προσφέρει ανακουφιστική φροντίδα σε ασθενείς που δε μπορούν να παραμείνουν στο σπίτι τους, και έχει δυνατότητα φιλοξενίας 10 ατόμων.

Εξοπλισμός

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή ηλεκτρομηχανικού εξοπλισμού που απαιτείται για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του Ξενώνα.

Η Γαλιλαία στελεχώνεται από μια εξειδικευμένη ομάδα επαγγελματιών υγείας, που περιλαμβάνει γιατρούς, νοσηλευτές, ψυχολόγο, κοινωνικούς λειτουργούς, φυσικοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, ιερέα και σχεδόν 100 εκπαιδευμένους εθελοντές. Από το 2010, η Γαλιλαία προσφέρει υπηρεσίες κατ’ οίκον σε περίπου 80 ασθενείς ετησίως. Το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό υγείας, σε συνεργασία με την ομάδα εθελοντών, πραγματοποιούν τακτικές προγραμματισμένες επισκέψεις στα σπίτια των ασθενών, όπου τους παρέχουν ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες, αξιολογούν τις ανάγκες τους, τους χορηγούν φάρμακα, και τους προσφέρουν φυσιοθεραπεία και εκπαίδευση σε θέματα προσωπικής υγιεινής, ενώ παρέχουν, επίσης, ανακουφιστική θεραπεία στους ασθενείς στο σπίτι τους. Από το 2011, η Γαλιλαία λειτουργεί το Κέντρο Ημέρας, με εξωτερικά ιατρεία και μονάδα υδροθεραπείας, προσφέροντας ανακουφιστική φροντίδα σε ασθενείς που είναι σε θέση να περπατήσουν, καθώς και στις οικογένειές τους. Πρόσφατα ξεκίνησε τη λειτουργία του και ο Ξενώνας Ανακουφιστικής Φροντίδας, ο οποίος κατασκευάστηκε με σκοπό να προσφέρει ανακουφιστική φροντίδα σε ασθενείς που δε μπορούν να παραμείνουν στο σπίτι τους, και έχει δυνατότητα φιλοξενίας 10 ατόμων.

Εξοπλισμός

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή ηλεκτρομηχανικού εξοπλισμού που απαιτείται για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του Ξενώνα.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά