Μέριμνα

Υπηρεσίες Ψυχολογικής Υποστήριξης & Συμβουλευτικής

Η Μέριμνα είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που προσφέρει συμβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά και οικογένειες σε περιόδους απειλητικής για τη ζωή ασθένειας ή πένθους.
Αποδέκτης
Μέριμνα
www.merimna.org.gr
Τίτλος Δωρεάς
Υπηρεσίες Ψυχολογικής Υποστήριξης & Συμβουλευτικής
Έτος
2021
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Η οργάνωση ιδρύθηκε το 1995 από 9 επιστήμονες του τομέα της Υγείας και την Παιδείας. Η Μέριμνα προσφέρει δωρεάν συμβουλευτικά κέντρα για παιδιά που πενθούν και τις οικογένειές τους, καθώς και παιδιατρική υπηρεσία παρηγορητικής φροντίδας στο σπίτι. Η μοναδική αυτή υπηρεσία λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα και 365 ημέρες το χρόνο. Η Μέριμνα προσφέρει, επίσης, εξειδικευμένη εκπαίδευση για επαγγελματίες υγείας και εκπαιδευτικούς, προκειμένου να είναι σε θέση να υποστηρίζουν παιδιά, οικογένειες και σχολεία που αντιμετωπίζουν σοβαρές απώλειες. Στα 26 χρόνια της δράσης της, η Μέριμνα έχει προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες σε περισσότερα από 50.000 παιδιά και οικογένειες κατά την ασθένεια και μετά το θάνατο· έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 4.500 εκπαιδευτικούς, 1.000 επαγγελματίες υγείας και ψυχικής υγείας, και 1.500 λειτουργούς που εργάζονται με ανήλικους πρόσφυγες και μετανάστες. Έχει, επίσης, συνεργαστεί με περισσότερα από 1.000 σχολεία για να προσφέρει στήριξη στους μαθητές μετά από τραυματικά γεγονότα και καταστροφές, έχει διοργανώσει 6 Πανελλαδικά Συνέδρια, πάνω από 350 εργαστήρια και σεμινάρια, και 1.000 διαλέξεις.

Υπηρεσίες Ψυχολογικής Υποστήριξης & Συμβουλευτικής

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής σε περίπου 100 ηλικιωμένους που έχουν χάσει αγαπημένα τους πρόσωπα. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών της εν λόγω ομάδας-στόχου και να προσφέρει ψυχολογική υποστήριξη στους ηλικιωμένους που έχουν στραφεί στη Μέριμνα για βοήθεια. Η υπηρεσία θα προσφέρει συμβουλευτική υποστήριξη από δύο ψυχολόγους, είτε εξ αποστάσεως είτε δια ζώσης. Επιπλέον, θα υλοποιηθούν ψυχο-εκπαιδευτικές συνεδρίες για παππούδες και γιαγιάδες, σε ομάδες 20 ατόμων, προσφέροντας βασικές πληροφορίες για τη φυσιολογική διαδικασία πένθους παιδιών και ενηλίκων, καθώς και προτάσεις για πιο αποτελεσματική υποστήριξη. Οι συνεδρίες θα διεξάγονται δια ζώσης ή εξ αποστάσεως. Θεμελιώδης στόχος των συνεδριών θα είναι η γνωριμία των συμμετεχόντων και η προσφορά αλληλοϋποστήριξης, διευκολύνοντας τη δημιουργία ομάδων ομότιμης υποστήριξης και ενισχύοντας, παράλληλα, τη βιωσιμότητα του προγράμματος.

Η οργάνωση ιδρύθηκε το 1995 από 9 επιστήμονες του τομέα της Υγείας και την Παιδείας. Η Μέριμνα προσφέρει δωρεάν συμβουλευτικά κέντρα για παιδιά που πενθούν και τις οικογένειές τους, καθώς και παιδιατρική υπηρεσία παρηγορητικής φροντίδας στο σπίτι. Η μοναδική αυτή υπηρεσία λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα και 365 ημέρες το χρόνο. Η Μέριμνα προσφέρει, επίσης, εξειδικευμένη εκπαίδευση για επαγγελματίες υγείας και εκπαιδευτικούς, προκειμένου να είναι σε θέση να υποστηρίζουν παιδιά, οικογένειες και σχολεία που αντιμετωπίζουν σοβαρές απώλειες. Στα 26 χρόνια της δράσης της, η Μέριμνα έχει προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες σε περισσότερα από 50.000 παιδιά και οικογένειες κατά την ασθένεια και μετά το θάνατο· έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 4.500 εκπαιδευτικούς, 1.000 επαγγελματίες υγείας και ψυχικής υγείας, και 1.500 λειτουργούς που εργάζονται με ανήλικους πρόσφυγες και μετανάστες. Έχει, επίσης, συνεργαστεί με περισσότερα από 1.000 σχολεία για να προσφέρει στήριξη στους μαθητές μετά από τραυματικά γεγονότα και καταστροφές, έχει διοργανώσει 6 Πανελλαδικά Συνέδρια, πάνω από 350 εργαστήρια και σεμινάρια, και 1.000 διαλέξεις.

Υπηρεσίες Ψυχολογικής Υποστήριξης & Συμβουλευτικής

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής σε περίπου 100 ηλικιωμένους που έχουν χάσει αγαπημένα τους πρόσωπα. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών της εν λόγω ομάδας-στόχου και να προσφέρει ψυχολογική υποστήριξη στους ηλικιωμένους που έχουν στραφεί στη Μέριμνα για βοήθεια. Η υπηρεσία θα προσφέρει συμβουλευτική υποστήριξη από δύο ψυχολόγους, είτε εξ αποστάσεως είτε δια ζώσης. Επιπλέον, θα υλοποιηθούν ψυχο-εκπαιδευτικές συνεδρίες για παππούδες και γιαγιάδες, σε ομάδες 20 ατόμων, προσφέροντας βασικές πληροφορίες για τη φυσιολογική διαδικασία πένθους παιδιών και ενηλίκων, καθώς και προτάσεις για πιο αποτελεσματική υποστήριξη. Οι συνεδρίες θα διεξάγονται δια ζώσης ή εξ αποστάσεως. Θεμελιώδης στόχος των συνεδριών θα είναι η γνωριμία των συμμετεχόντων και η προσφορά αλληλοϋποστήριξης, διευκολύνοντας τη δημιουργία ομάδων ομότιμης υποστήριξης και ενισχύοντας, παράλληλα, τη βιωσιμότητα του προγράμματος.

Αποδέκτης
Μέριμνα
www.merimna.org.gr
Τίτλος Δωρεάς
Υπηρεσίες Ψυχολογικής Υποστήριξης & Συμβουλευτικής
Έτος
2021
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Η οργάνωση ιδρύθηκε το 1995 από 9 επιστήμονες του τομέα της Υγείας και την Παιδείας. Η Μέριμνα προσφέρει δωρεάν συμβουλευτικά κέντρα για παιδιά που πενθούν και τις οικογένειές τους, καθώς και παιδιατρική υπηρεσία παρηγορητικής φροντίδας στο σπίτι. Η μοναδική αυτή υπηρεσία λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα και 365 ημέρες το χρόνο. Η Μέριμνα προσφέρει, επίσης, εξειδικευμένη εκπαίδευση για επαγγελματίες υγείας και εκπαιδευτικούς, προκειμένου να είναι σε θέση να υποστηρίζουν παιδιά, οικογένειες και σχολεία που αντιμετωπίζουν σοβαρές απώλειες. Στα 26 χρόνια της δράσης της, η Μέριμνα έχει προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες σε περισσότερα από 50.000 παιδιά και οικογένειες κατά την ασθένεια και μετά το θάνατο· έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 4.500 εκπαιδευτικούς, 1.000 επαγγελματίες υγείας και ψυχικής υγείας, και 1.500 λειτουργούς που εργάζονται με ανήλικους πρόσφυγες και μετανάστες. Έχει, επίσης, συνεργαστεί με περισσότερα από 1.000 σχολεία για να προσφέρει στήριξη στους μαθητές μετά από τραυματικά γεγονότα και καταστροφές, έχει διοργανώσει 6 Πανελλαδικά Συνέδρια, πάνω από 350 εργαστήρια και σεμινάρια, και 1.000 διαλέξεις.

Υπηρεσίες Ψυχολογικής Υποστήριξης & Συμβουλευτικής

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής σε περίπου 100 ηλικιωμένους που έχουν χάσει αγαπημένα τους πρόσωπα. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών της εν λόγω ομάδας-στόχου και να προσφέρει ψυχολογική υποστήριξη στους ηλικιωμένους που έχουν στραφεί στη Μέριμνα για βοήθεια. Η υπηρεσία θα προσφέρει συμβουλευτική υποστήριξη από δύο ψυχολόγους, είτε εξ αποστάσεως είτε δια ζώσης. Επιπλέον, θα υλοποιηθούν ψυχο-εκπαιδευτικές συνεδρίες για παππούδες και γιαγιάδες, σε ομάδες 20 ατόμων, προσφέροντας βασικές πληροφορίες για τη φυσιολογική διαδικασία πένθους παιδιών και ενηλίκων, καθώς και προτάσεις για πιο αποτελεσματική υποστήριξη. Οι συνεδρίες θα διεξάγονται δια ζώσης ή εξ αποστάσεως. Θεμελιώδης στόχος των συνεδριών θα είναι η γνωριμία των συμμετεχόντων και η προσφορά αλληλοϋποστήριξης, διευκολύνοντας τη δημιουργία ομάδων ομότιμης υποστήριξης και ενισχύοντας, παράλληλα, τη βιωσιμότητα του προγράμματος.

Η οργάνωση ιδρύθηκε το 1995 από 9 επιστήμονες του τομέα της Υγείας και την Παιδείας. Η Μέριμνα προσφέρει δωρεάν συμβουλευτικά κέντρα για παιδιά που πενθούν και τις οικογένειές τους, καθώς και παιδιατρική υπηρεσία παρηγορητικής φροντίδας στο σπίτι. Η μοναδική αυτή υπηρεσία λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα και 365 ημέρες το χρόνο. Η Μέριμνα προσφέρει, επίσης, εξειδικευμένη εκπαίδευση για επαγγελματίες υγείας και εκπαιδευτικούς, προκειμένου να είναι σε θέση να υποστηρίζουν παιδιά, οικογένειες και σχολεία που αντιμετωπίζουν σοβαρές απώλειες. Στα 26 χρόνια της δράσης της, η Μέριμνα έχει προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες σε περισσότερα από 50.000 παιδιά και οικογένειες κατά την ασθένεια και μετά το θάνατο· έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 4.500 εκπαιδευτικούς, 1.000 επαγγελματίες υγείας και ψυχικής υγείας, και 1.500 λειτουργούς που εργάζονται με ανήλικους πρόσφυγες και μετανάστες. Έχει, επίσης, συνεργαστεί με περισσότερα από 1.000 σχολεία για να προσφέρει στήριξη στους μαθητές μετά από τραυματικά γεγονότα και καταστροφές, έχει διοργανώσει 6 Πανελλαδικά Συνέδρια, πάνω από 350 εργαστήρια και σεμινάρια, και 1.000 διαλέξεις.

Υπηρεσίες Ψυχολογικής Υποστήριξης & Συμβουλευτικής

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής σε περίπου 100 ηλικιωμένους που έχουν χάσει αγαπημένα τους πρόσωπα. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών της εν λόγω ομάδας-στόχου και να προσφέρει ψυχολογική υποστήριξη στους ηλικιωμένους που έχουν στραφεί στη Μέριμνα για βοήθεια. Η υπηρεσία θα προσφέρει συμβουλευτική υποστήριξη από δύο ψυχολόγους, είτε εξ αποστάσεως είτε δια ζώσης. Επιπλέον, θα υλοποιηθούν ψυχο-εκπαιδευτικές συνεδρίες για παππούδες και γιαγιάδες, σε ομάδες 20 ατόμων, προσφέροντας βασικές πληροφορίες για τη φυσιολογική διαδικασία πένθους παιδιών και ενηλίκων, καθώς και προτάσεις για πιο αποτελεσματική υποστήριξη. Οι συνεδρίες θα διεξάγονται δια ζώσης ή εξ αποστάσεως. Θεμελιώδης στόχος των συνεδριών θα είναι η γνωριμία των συμμετεχόντων και η προσφορά αλληλοϋποστήριξης, διευκολύνοντας τη δημιουργία ομάδων ομότιμης υποστήριξης και ενισχύοντας, παράλληλα, τη βιωσιμότητα του προγράμματος.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά