Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών

Θεραπευτικό Πρόγραμμα Ζωντανής Μουσικής για Ασθενείς με Άνοια

Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών Θεσσαλονίκης (Alz-heimer Hellas) δημιουργήθηκε το 1995 ως μη κερδοσκοπική εταιρεία.
Αποδέκτης
Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών
http://www.alzheimer-hellas.gr
Τίτλος Δωρεάς
Θεραπευτικό Πρόγραμμα Ζωντανής Μουσικής για Ασθενείς με Άνοια
Έτος
2023
Τοποθεσία Δωρεάς
Θεσσαλονίκη
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2017
Δημιουργία Πολυαισθητηριακού Περιβάλλοντος (Snoezelen) για Άτομα με Άνοια

Σκοπός της είναι η δημιουργία δομών και υπηρεσιών που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής ασθενών με άνοια και των φροντιστών τους. Η Alzheimer Hellas έχει σήμερα περισσότερα από 50.000 μέλη. Ο οργανισμός λειτουργεί τρεις μονάδες Alzheimer στη Θεσσαλονίκη και την Κατερίνη, όπου εφαρμόζονται καινοτόμα, μη φαρμακευτικά προγράμματα. Κατά μέσο όρο, περίπου 2.500 άτομα από τη Βόρεια Ελλάδα επισκέπτονται τις Μονάδες μηνιαίως. Προσφέρονται δωρεάν υπηρεσίες, όπως ολοκληρωμένες νευρο-ψυχολογικές εξετάσεις, ιατρική διάγνωση και θεραπευτικές παρεμβάσεις. Ο οργανισμός λαμβάνει, επίσης, μέρος σε ερευνητικά προγράμματα, και διατηρεί τηλεφωνική γραμμή 24ωρης λειτουργίας, την οποία μπορεί να καλέσει κανείς για να λάβει απαντήσεις σχετικά με την άνοια.

Θεραπευτικό Πρόγραμμα Ζωντανής Μουσικής για Ασθενείς με Άνοια

 

Η δωρεά αφορά σε εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα ζωντανής μουσικής με στόχο τη βελτίωση της ευημερίας των ασθενών με άνοια στη Θεσσαλονίκη. Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε λαμβάνοντας υπόψη ερευνητικά στοιχεία για τη σημασία της μουσικής ως μέσο παρέμβασης για την αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων με άνοια. Απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων με άνοια και των φροντιστών τους, μέσω παρεμβάσεων με ζωντανή μουσική. Ειδικότερα, το πρόγραμμα έχει σκοπό να μετριάσει τα ψυχολογικά και συμπεριφορικά συμπτώματα των ασθενών και να συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση και τη βελτίωση της ψυχικής υγείας των φροντιστών τους, εντάσσοντάς τους σε θεραπευτική ομάδα υποστήριξης. Περίπου 25 ασθενείς με άνοια τελικού σταδίου που κατοικούν στη Μονάδα Alzheimer στη Θεσσαλονίκη θα απολαμβάνουν εβδομαδιαία ζωντανή μουσική παρέμβαση με πιάνο για διάστημα πέντε μηνών. Παράλληλα, οι φροντιστές τους θα λαμβάνουν μέρος σε ομαδικές συνεδρίες. Πριν και μετά την κάθε παρέμβαση, θα καταγράφονται διάφορα ατομικά στοιχεία, προκειμένου να αξιολογηθεί το συνολικό αποτέλεσμα του προγράμματος.

Η δωρεά πραγματοποιείται μέσω του προγράμματος Σημεία Στήριξης.

Σκοπός της είναι η δημιουργία δομών και υπηρεσιών που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής ασθενών με άνοια και των φροντιστών τους. Η Alzheimer Hellas έχει σήμερα περισσότερα από 50.000 μέλη. Ο οργανισμός λειτουργεί τρεις μονάδες Alzheimer στη Θεσσαλονίκη και την Κατερίνη, όπου εφαρμόζονται καινοτόμα, μη φαρμακευτικά προγράμματα. Κατά μέσο όρο, περίπου 2.500 άτομα από τη Βόρεια Ελλάδα επισκέπτονται τις Μονάδες μηνιαίως. Προσφέρονται δωρεάν υπηρεσίες, όπως ολοκληρωμένες νευρο-ψυχολογικές εξετάσεις, ιατρική διάγνωση και θεραπευτικές παρεμβάσεις. Ο οργανισμός λαμβάνει, επίσης, μέρος σε ερευνητικά προγράμματα, και διατηρεί τηλεφωνική γραμμή 24ωρης λειτουργίας, την οποία μπορεί να καλέσει κανείς για να λάβει απαντήσεις σχετικά με την άνοια.

Θεραπευτικό Πρόγραμμα Ζωντανής Μουσικής για Ασθενείς με Άνοια

 

Η δωρεά αφορά σε εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα ζωντανής μουσικής με στόχο τη βελτίωση της ευημερίας των ασθενών με άνοια στη Θεσσαλονίκη. Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε λαμβάνοντας υπόψη ερευνητικά στοιχεία για τη σημασία της μουσικής ως μέσο παρέμβασης για την αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων με άνοια. Απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων με άνοια και των φροντιστών τους, μέσω παρεμβάσεων με ζωντανή μουσική. Ειδικότερα, το πρόγραμμα έχει σκοπό να μετριάσει τα ψυχολογικά και συμπεριφορικά συμπτώματα των ασθενών και να συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση και τη βελτίωση της ψυχικής υγείας των φροντιστών τους, εντάσσοντάς τους σε θεραπευτική ομάδα υποστήριξης. Περίπου 25 ασθενείς με άνοια τελικού σταδίου που κατοικούν στη Μονάδα Alzheimer στη Θεσσαλονίκη θα απολαμβάνουν εβδομαδιαία ζωντανή μουσική παρέμβαση με πιάνο για διάστημα πέντε μηνών. Παράλληλα, οι φροντιστές τους θα λαμβάνουν μέρος σε ομαδικές συνεδρίες. Πριν και μετά την κάθε παρέμβαση, θα καταγράφονται διάφορα ατομικά στοιχεία, προκειμένου να αξιολογηθεί το συνολικό αποτέλεσμα του προγράμματος.

Η δωρεά πραγματοποιείται μέσω του προγράμματος Σημεία Στήριξης.

Αποδέκτης
Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών
http://www.alzheimer-hellas.gr
Τίτλος Δωρεάς
Θεραπευτικό Πρόγραμμα Ζωντανής Μουσικής για Ασθενείς με Άνοια
Έτος
2023
Τοποθεσία Δωρεάς
Θεσσαλονίκη
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2017
Δημιουργία Πολυαισθητηριακού Περιβάλλοντος (Snoezelen) για Άτομα με Άνοια

Σκοπός της είναι η δημιουργία δομών και υπηρεσιών που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής ασθενών με άνοια και των φροντιστών τους. Η Alzheimer Hellas έχει σήμερα περισσότερα από 50.000 μέλη. Ο οργανισμός λειτουργεί τρεις μονάδες Alzheimer στη Θεσσαλονίκη και την Κατερίνη, όπου εφαρμόζονται καινοτόμα, μη φαρμακευτικά προγράμματα. Κατά μέσο όρο, περίπου 2.500 άτομα από τη Βόρεια Ελλάδα επισκέπτονται τις Μονάδες μηνιαίως. Προσφέρονται δωρεάν υπηρεσίες, όπως ολοκληρωμένες νευρο-ψυχολογικές εξετάσεις, ιατρική διάγνωση και θεραπευτικές παρεμβάσεις. Ο οργανισμός λαμβάνει, επίσης, μέρος σε ερευνητικά προγράμματα, και διατηρεί τηλεφωνική γραμμή 24ωρης λειτουργίας, την οποία μπορεί να καλέσει κανείς για να λάβει απαντήσεις σχετικά με την άνοια.

Θεραπευτικό Πρόγραμμα Ζωντανής Μουσικής για Ασθενείς με Άνοια

 

Η δωρεά αφορά σε εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα ζωντανής μουσικής με στόχο τη βελτίωση της ευημερίας των ασθενών με άνοια στη Θεσσαλονίκη. Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε λαμβάνοντας υπόψη ερευνητικά στοιχεία για τη σημασία της μουσικής ως μέσο παρέμβασης για την αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων με άνοια. Απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων με άνοια και των φροντιστών τους, μέσω παρεμβάσεων με ζωντανή μουσική. Ειδικότερα, το πρόγραμμα έχει σκοπό να μετριάσει τα ψυχολογικά και συμπεριφορικά συμπτώματα των ασθενών και να συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση και τη βελτίωση της ψυχικής υγείας των φροντιστών τους, εντάσσοντάς τους σε θεραπευτική ομάδα υποστήριξης. Περίπου 25 ασθενείς με άνοια τελικού σταδίου που κατοικούν στη Μονάδα Alzheimer στη Θεσσαλονίκη θα απολαμβάνουν εβδομαδιαία ζωντανή μουσική παρέμβαση με πιάνο για διάστημα πέντε μηνών. Παράλληλα, οι φροντιστές τους θα λαμβάνουν μέρος σε ομαδικές συνεδρίες. Πριν και μετά την κάθε παρέμβαση, θα καταγράφονται διάφορα ατομικά στοιχεία, προκειμένου να αξιολογηθεί το συνολικό αποτέλεσμα του προγράμματος.

Η δωρεά πραγματοποιείται μέσω του προγράμματος Σημεία Στήριξης.

Σκοπός της είναι η δημιουργία δομών και υπηρεσιών που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής ασθενών με άνοια και των φροντιστών τους. Η Alzheimer Hellas έχει σήμερα περισσότερα από 50.000 μέλη. Ο οργανισμός λειτουργεί τρεις μονάδες Alzheimer στη Θεσσαλονίκη και την Κατερίνη, όπου εφαρμόζονται καινοτόμα, μη φαρμακευτικά προγράμματα. Κατά μέσο όρο, περίπου 2.500 άτομα από τη Βόρεια Ελλάδα επισκέπτονται τις Μονάδες μηνιαίως. Προσφέρονται δωρεάν υπηρεσίες, όπως ολοκληρωμένες νευρο-ψυχολογικές εξετάσεις, ιατρική διάγνωση και θεραπευτικές παρεμβάσεις. Ο οργανισμός λαμβάνει, επίσης, μέρος σε ερευνητικά προγράμματα, και διατηρεί τηλεφωνική γραμμή 24ωρης λειτουργίας, την οποία μπορεί να καλέσει κανείς για να λάβει απαντήσεις σχετικά με την άνοια.

Θεραπευτικό Πρόγραμμα Ζωντανής Μουσικής για Ασθενείς με Άνοια

 

Η δωρεά αφορά σε εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα ζωντανής μουσικής με στόχο τη βελτίωση της ευημερίας των ασθενών με άνοια στη Θεσσαλονίκη. Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε λαμβάνοντας υπόψη ερευνητικά στοιχεία για τη σημασία της μουσικής ως μέσο παρέμβασης για την αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων με άνοια. Απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων με άνοια και των φροντιστών τους, μέσω παρεμβάσεων με ζωντανή μουσική. Ειδικότερα, το πρόγραμμα έχει σκοπό να μετριάσει τα ψυχολογικά και συμπεριφορικά συμπτώματα των ασθενών και να συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση και τη βελτίωση της ψυχικής υγείας των φροντιστών τους, εντάσσοντάς τους σε θεραπευτική ομάδα υποστήριξης. Περίπου 25 ασθενείς με άνοια τελικού σταδίου που κατοικούν στη Μονάδα Alzheimer στη Θεσσαλονίκη θα απολαμβάνουν εβδομαδιαία ζωντανή μουσική παρέμβαση με πιάνο για διάστημα πέντε μηνών. Παράλληλα, οι φροντιστές τους θα λαμβάνουν μέρος σε ομαδικές συνεδρίες. Πριν και μετά την κάθε παρέμβαση, θα καταγράφονται διάφορα ατομικά στοιχεία, προκειμένου να αξιολογηθεί το συνολικό αποτέλεσμα του προγράμματος.

Η δωρεά πραγματοποιείται μέσω του προγράμματος Σημεία Στήριξης.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά