ΚΟΙΝΣΕΠ Βοιβηίς

Πρόγραμμα Φυσιοθεραπείας για την Πρόληψη Πτώσεων

Η Βοιβηίς είναι Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση που ιδρύθηκε στο Βόλο το 2020.
Αποδέκτης
ΚΟΙΝΣΕΠ Βοιβηίς
www.vvs.gr
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα Φυσιοθεραπείας για την Πρόληψη Πτώσεων
Έτος
2023
Τοποθεσία Δωρεάς
Θεσσαλία
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Ο οργανισμός έχει δύο κύριους τομείς δραστηριότητας: α) την παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών σε ενήλικες, και β) την υλοποίηση περιβαλλοντικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για παιδιά. Ο στόχος του είναι διττός: ο οργανισμός αποσκοπεί, αφενός, στην πρόληψη και την ανακούφιση χρόνιων ασθενειών στους ηλικιωμένους και, αφετέρου, στη σύνδεση των νέων με το φυσικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώνει διάφορες δραστηριότητες, κυρίως σε δάση και υγροτόπους. Οι υπηρεσίες του απευθύνονται σε κατοίκους αστικών και αγροτικών περιοχών στο Βόλο και τη Λάρισα.

Πρόγραμμα Φυσιοθεραπείας για την Πρόληψη Πτώσεων 

 

Η δωρεά αφορά σε τετράμηνο πρόγραμμα θεραπευτικής άσκησης, το οποίο αποσκοπεί στην πρόληψη πτώσεων, για ηλικιωμένους στο Βόλο. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να ελαττώσει την πιθανότητα πτώσεων και να μειώσει τη σοβαρότητα του τραυματισμού σε περίπτωση πτώσης των ηλικιωμένων. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, με σκοπό τη βελτίωση της δύναμης, της ευελιξίας και της ισορροπίας των συμμετεχόντων, σύμφωνα με δημοσιευμένες κλινικές οδηγίες του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας (WHO, 2022). Περισσότερα από πενήντα άτομα, ηλικίας 65-93 ετών, λαμβάνουν σήμερα μέρος στο πρόγραμμα.

Η δωρεά αυτή υλοποιείται μέσω του προγράμματος Points of Support.

Ο οργανισμός έχει δύο κύριους τομείς δραστηριότητας: α) την παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών σε ενήλικες, και β) την υλοποίηση περιβαλλοντικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για παιδιά. Ο στόχος του είναι διττός: ο οργανισμός αποσκοπεί, αφενός, στην πρόληψη και την ανακούφιση χρόνιων ασθενειών στους ηλικιωμένους και, αφετέρου, στη σύνδεση των νέων με το φυσικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώνει διάφορες δραστηριότητες, κυρίως σε δάση και υγροτόπους. Οι υπηρεσίες του απευθύνονται σε κατοίκους αστικών και αγροτικών περιοχών στο Βόλο και τη Λάρισα.

Πρόγραμμα Φυσιοθεραπείας για την Πρόληψη Πτώσεων 

 

Η δωρεά αφορά σε τετράμηνο πρόγραμμα θεραπευτικής άσκησης, το οποίο αποσκοπεί στην πρόληψη πτώσεων, για ηλικιωμένους στο Βόλο. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να ελαττώσει την πιθανότητα πτώσεων και να μειώσει τη σοβαρότητα του τραυματισμού σε περίπτωση πτώσης των ηλικιωμένων. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, με σκοπό τη βελτίωση της δύναμης, της ευελιξίας και της ισορροπίας των συμμετεχόντων, σύμφωνα με δημοσιευμένες κλινικές οδηγίες του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας (WHO, 2022). Περισσότερα από πενήντα άτομα, ηλικίας 65-93 ετών, λαμβάνουν σήμερα μέρος στο πρόγραμμα.

Η δωρεά αυτή υλοποιείται μέσω του προγράμματος Points of Support.

Αποδέκτης
ΚΟΙΝΣΕΠ Βοιβηίς
www.vvs.gr
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα Φυσιοθεραπείας για την Πρόληψη Πτώσεων
Έτος
2023
Τοποθεσία Δωρεάς
Θεσσαλία
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Ο οργανισμός έχει δύο κύριους τομείς δραστηριότητας: α) την παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών σε ενήλικες, και β) την υλοποίηση περιβαλλοντικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για παιδιά. Ο στόχος του είναι διττός: ο οργανισμός αποσκοπεί, αφενός, στην πρόληψη και την ανακούφιση χρόνιων ασθενειών στους ηλικιωμένους και, αφετέρου, στη σύνδεση των νέων με το φυσικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώνει διάφορες δραστηριότητες, κυρίως σε δάση και υγροτόπους. Οι υπηρεσίες του απευθύνονται σε κατοίκους αστικών και αγροτικών περιοχών στο Βόλο και τη Λάρισα.

Πρόγραμμα Φυσιοθεραπείας για την Πρόληψη Πτώσεων 

 

Η δωρεά αφορά σε τετράμηνο πρόγραμμα θεραπευτικής άσκησης, το οποίο αποσκοπεί στην πρόληψη πτώσεων, για ηλικιωμένους στο Βόλο. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να ελαττώσει την πιθανότητα πτώσεων και να μειώσει τη σοβαρότητα του τραυματισμού σε περίπτωση πτώσης των ηλικιωμένων. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, με σκοπό τη βελτίωση της δύναμης, της ευελιξίας και της ισορροπίας των συμμετεχόντων, σύμφωνα με δημοσιευμένες κλινικές οδηγίες του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας (WHO, 2022). Περισσότερα από πενήντα άτομα, ηλικίας 65-93 ετών, λαμβάνουν σήμερα μέρος στο πρόγραμμα.

Η δωρεά αυτή υλοποιείται μέσω του προγράμματος Points of Support.

Ο οργανισμός έχει δύο κύριους τομείς δραστηριότητας: α) την παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών σε ενήλικες, και β) την υλοποίηση περιβαλλοντικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για παιδιά. Ο στόχος του είναι διττός: ο οργανισμός αποσκοπεί, αφενός, στην πρόληψη και την ανακούφιση χρόνιων ασθενειών στους ηλικιωμένους και, αφετέρου, στη σύνδεση των νέων με το φυσικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώνει διάφορες δραστηριότητες, κυρίως σε δάση και υγροτόπους. Οι υπηρεσίες του απευθύνονται σε κατοίκους αστικών και αγροτικών περιοχών στο Βόλο και τη Λάρισα.

Πρόγραμμα Φυσιοθεραπείας για την Πρόληψη Πτώσεων 

 

Η δωρεά αφορά σε τετράμηνο πρόγραμμα θεραπευτικής άσκησης, το οποίο αποσκοπεί στην πρόληψη πτώσεων, για ηλικιωμένους στο Βόλο. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να ελαττώσει την πιθανότητα πτώσεων και να μειώσει τη σοβαρότητα του τραυματισμού σε περίπτωση πτώσης των ηλικιωμένων. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, με σκοπό τη βελτίωση της δύναμης, της ευελιξίας και της ισορροπίας των συμμετεχόντων, σύμφωνα με δημοσιευμένες κλινικές οδηγίες του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας (WHO, 2022). Περισσότερα από πενήντα άτομα, ηλικίας 65-93 ετών, λαμβάνουν σήμερα μέρος στο πρόγραμμα.

Η δωρεά αυτή υλοποιείται μέσω του προγράμματος Points of Support.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά