Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών

Δημιουργία Πολυαισθητηριακού Περιβάλλοντος (Snoezelen) για Άτομα με Άνοια

Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών Θεσσαλονίκης (Alz-heimer Hellas) δημιουργήθηκε το 1995 ως μη κερδοσκοπική εταιρεία.
Αποδέκτης
Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών
http://www.alzheimer-hellas.gr
Τίτλος Δωρεάς
Δημιουργία Πολυαισθητηριακού Περιβάλλοντος (Snoezelen) για Άτομα με Άνοια
Έτος
2017
Τοποθεσία Δωρεάς
Θεσσαλονίκη
Τομέας Προγράμματος
Υγεία
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2023
Θεραπευτικό Πρόγραμμα Ζωντανής Μουσικής για Ασθενείς με Άνοια

Σκοπός της είναι η δημιουργία δομών και υπηρεσιών που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής ασθενών με άνοια και των φροντιστών τους. Η Alzheimer Hellas έχει σήμερα περισσότερα από 5.000 μέλη. Από το 2007, η Alzheimer Hellas λειτουργεί δύο μονάδες Alzheimer στη Θεσσαλονίκη, όπου εφαρμόζονται καινοτόμα, μη φαρμακευτικά προγράμματα. Προσφέρονται δωρεάν υπηρεσίες, όπως ολοκληρωμένες νευρο-ψυχολογικές εξετάσεις, ιατρική διάγνωση και θεραπευτικές παρεμβάσεις. Οι Μονάδες λαμβάνουν κατά μέσο όρο 8.000 επισκέψεις μηνιαίως. Ορισμένα από τα θεραπευτικά, μη φαρμακευτικά προγράμματα που εφαρμόζονται στις Μονάδες είναι ιδιαίτερα καινοτόμα και έχουν βραβευθεί από τη Διεθνή Εταιρεία Νόσου Alzheimer (Alzheimer’s Disease International). Η Alzheimer Hellas διαθέτει, επίσης, ομάδα από κατ’ οίκον φροντιστές, οι οποίοι επισκέπτονται τα σπίτια ασθενών που δεν είναι σε θέση να μετακινηθούν ή που βρίσκονται στα τελικά στάδια της νόσου. Από το 2007, 2.200 οικογένειες έχουν επωφεληθεί από το πρόγραμμα φροντίδας στο σπίτι. Τέλος, ο οργανισμός λειτουργεί και τηλεφωνική γραμμή 24ωρης λειτουργίας, την οποία μπορεί να καλέσει κανείς για να λάβει απαντήσεις σχετικά με την άνοια.

Δημιουργία Πολυαισθητηριακού Περιβάλλοντος (Snoezelen) για Άτομα με Άνοια

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία πολυαισθητηριακού δωματίου Snoezelen σε μία από τις δύο Μονάδες Alzheimer του Οργανισμού. Το δωμάτιο Snoezelen είναι ένα πολυαισθητηριακό περιβάλλον με σκοπό τη διέγερση των αισθήσεων με τη χρήση χρωμάτων, μουσικής, μυρωδιών, εικόνων και διαφόρων απτικών αντικειμένων (www.snoezelen.info). Είναι ένας τύπος θεραπείας που αναπτύχθηκε στην Ολλανδία το 1970, σε ιδρύματα που παρείχαν φροντίδα σε άτομα με αναπτυξιακές διαταραχές. Με την πάροδο των χρόνων, η θεραπεία Snoezelen άρχισε να χρησιμοποιείται με διάφορους τρόπους για άτομα με άνοια, νοητικές διαταραχές, μαθησιακές δυσκολίες, εγκεφαλοαγγειακές παθήσεις, διαχείριση πόνου, κατάθλιψη, διαχείριση του στρες, και διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές. Όσον αφορά τη νόσο Alzheimer, το δωμάτιο Snoezelen αποτελεί κατάλληλη λύση και θεραπευτική μέθοδο για ηλικιωμένους ασθενείς. Σήμερα, δεν υπάρχει σχετική εγκατάσταση στην Ελλάδα, ενώ χρησιμοποιείται συστηματικά ως μη φαρμακευτική και μη παρεμβατική θεραπεία για άτομα με Alzheimer σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οι ασθενείς που θα συμμετάσχουν στη θεραπεία θα εξετασθούν από ψυχολόγους και νευρολόγους που ειδικεύονται στη Νόσο Alzheimer, προκειμένου να σχεδιαστεί το πρόγραμμα θεραπείας τους. Το δωμάτιο θα λειτουργεί διαδραστικά: ο ασθενής θα έχει τη δυνατότητα να «αλληλεπιδρά» με το περιβάλλον, και να το ελέγχει ενεργά. Οι δικαιούχοι θα είναι περίπου 80 ασθενείς που θα κάνουν χρήση του δωματίου σε διάστημα 12 μηνών.

Σκοπός της είναι η δημιουργία δομών και υπηρεσιών που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής ασθενών με άνοια και των φροντιστών τους. Η Alzheimer Hellas έχει σήμερα περισσότερα από 5.000 μέλη. Από το 2007, η Alzheimer Hellas λειτουργεί δύο μονάδες Alzheimer στη Θεσσαλονίκη, όπου εφαρμόζονται καινοτόμα, μη φαρμακευτικά προγράμματα. Προσφέρονται δωρεάν υπηρεσίες, όπως ολοκληρωμένες νευρο-ψυχολογικές εξετάσεις, ιατρική διάγνωση και θεραπευτικές παρεμβάσεις. Οι Μονάδες λαμβάνουν κατά μέσο όρο 8.000 επισκέψεις μηνιαίως. Ορισμένα από τα θεραπευτικά, μη φαρμακευτικά προγράμματα που εφαρμόζονται στις Μονάδες είναι ιδιαίτερα καινοτόμα και έχουν βραβευθεί από τη Διεθνή Εταιρεία Νόσου Alzheimer (Alzheimer’s Disease International). Η Alzheimer Hellas διαθέτει, επίσης, ομάδα από κατ’ οίκον φροντιστές, οι οποίοι επισκέπτονται τα σπίτια ασθενών που δεν είναι σε θέση να μετακινηθούν ή που βρίσκονται στα τελικά στάδια της νόσου. Από το 2007, 2.200 οικογένειες έχουν επωφεληθεί από το πρόγραμμα φροντίδας στο σπίτι. Τέλος, ο οργανισμός λειτουργεί και τηλεφωνική γραμμή 24ωρης λειτουργίας, την οποία μπορεί να καλέσει κανείς για να λάβει απαντήσεις σχετικά με την άνοια.

Δημιουργία Πολυαισθητηριακού Περιβάλλοντος (Snoezelen) για Άτομα με Άνοια

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία πολυαισθητηριακού δωματίου Snoezelen σε μία από τις δύο Μονάδες Alzheimer του Οργανισμού. Το δωμάτιο Snoezelen είναι ένα πολυαισθητηριακό περιβάλλον με σκοπό τη διέγερση των αισθήσεων με τη χρήση χρωμάτων, μουσικής, μυρωδιών, εικόνων και διαφόρων απτικών αντικειμένων (www.snoezelen.info). Είναι ένας τύπος θεραπείας που αναπτύχθηκε στην Ολλανδία το 1970, σε ιδρύματα που παρείχαν φροντίδα σε άτομα με αναπτυξιακές διαταραχές. Με την πάροδο των χρόνων, η θεραπεία Snoezelen άρχισε να χρησιμοποιείται με διάφορους τρόπους για άτομα με άνοια, νοητικές διαταραχές, μαθησιακές δυσκολίες, εγκεφαλοαγγειακές παθήσεις, διαχείριση πόνου, κατάθλιψη, διαχείριση του στρες, και διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές. Όσον αφορά τη νόσο Alzheimer, το δωμάτιο Snoezelen αποτελεί κατάλληλη λύση και θεραπευτική μέθοδο για ηλικιωμένους ασθενείς. Σήμερα, δεν υπάρχει σχετική εγκατάσταση στην Ελλάδα, ενώ χρησιμοποιείται συστηματικά ως μη φαρμακευτική και μη παρεμβατική θεραπεία για άτομα με Alzheimer σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οι ασθενείς που θα συμμετάσχουν στη θεραπεία θα εξετασθούν από ψυχολόγους και νευρολόγους που ειδικεύονται στη Νόσο Alzheimer, προκειμένου να σχεδιαστεί το πρόγραμμα θεραπείας τους. Το δωμάτιο θα λειτουργεί διαδραστικά: ο ασθενής θα έχει τη δυνατότητα να «αλληλεπιδρά» με το περιβάλλον, και να το ελέγχει ενεργά. Οι δικαιούχοι θα είναι περίπου 80 ασθενείς που θα κάνουν χρήση του δωματίου σε διάστημα 12 μηνών.

Αποδέκτης
Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών
http://www.alzheimer-hellas.gr
Τίτλος Δωρεάς
Δημιουργία Πολυαισθητηριακού Περιβάλλοντος (Snoezelen) για Άτομα με Άνοια
Έτος
2017
Τοποθεσία Δωρεάς
Θεσσαλονίκη
Τομέας Προγράμματος
Υγεία
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2023
Θεραπευτικό Πρόγραμμα Ζωντανής Μουσικής για Ασθενείς με Άνοια

Σκοπός της είναι η δημιουργία δομών και υπηρεσιών που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής ασθενών με άνοια και των φροντιστών τους. Η Alzheimer Hellas έχει σήμερα περισσότερα από 5.000 μέλη. Από το 2007, η Alzheimer Hellas λειτουργεί δύο μονάδες Alzheimer στη Θεσσαλονίκη, όπου εφαρμόζονται καινοτόμα, μη φαρμακευτικά προγράμματα. Προσφέρονται δωρεάν υπηρεσίες, όπως ολοκληρωμένες νευρο-ψυχολογικές εξετάσεις, ιατρική διάγνωση και θεραπευτικές παρεμβάσεις. Οι Μονάδες λαμβάνουν κατά μέσο όρο 8.000 επισκέψεις μηνιαίως. Ορισμένα από τα θεραπευτικά, μη φαρμακευτικά προγράμματα που εφαρμόζονται στις Μονάδες είναι ιδιαίτερα καινοτόμα και έχουν βραβευθεί από τη Διεθνή Εταιρεία Νόσου Alzheimer (Alzheimer’s Disease International). Η Alzheimer Hellas διαθέτει, επίσης, ομάδα από κατ’ οίκον φροντιστές, οι οποίοι επισκέπτονται τα σπίτια ασθενών που δεν είναι σε θέση να μετακινηθούν ή που βρίσκονται στα τελικά στάδια της νόσου. Από το 2007, 2.200 οικογένειες έχουν επωφεληθεί από το πρόγραμμα φροντίδας στο σπίτι. Τέλος, ο οργανισμός λειτουργεί και τηλεφωνική γραμμή 24ωρης λειτουργίας, την οποία μπορεί να καλέσει κανείς για να λάβει απαντήσεις σχετικά με την άνοια.

Δημιουργία Πολυαισθητηριακού Περιβάλλοντος (Snoezelen) για Άτομα με Άνοια

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία πολυαισθητηριακού δωματίου Snoezelen σε μία από τις δύο Μονάδες Alzheimer του Οργανισμού. Το δωμάτιο Snoezelen είναι ένα πολυαισθητηριακό περιβάλλον με σκοπό τη διέγερση των αισθήσεων με τη χρήση χρωμάτων, μουσικής, μυρωδιών, εικόνων και διαφόρων απτικών αντικειμένων (www.snoezelen.info). Είναι ένας τύπος θεραπείας που αναπτύχθηκε στην Ολλανδία το 1970, σε ιδρύματα που παρείχαν φροντίδα σε άτομα με αναπτυξιακές διαταραχές. Με την πάροδο των χρόνων, η θεραπεία Snoezelen άρχισε να χρησιμοποιείται με διάφορους τρόπους για άτομα με άνοια, νοητικές διαταραχές, μαθησιακές δυσκολίες, εγκεφαλοαγγειακές παθήσεις, διαχείριση πόνου, κατάθλιψη, διαχείριση του στρες, και διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές. Όσον αφορά τη νόσο Alzheimer, το δωμάτιο Snoezelen αποτελεί κατάλληλη λύση και θεραπευτική μέθοδο για ηλικιωμένους ασθενείς. Σήμερα, δεν υπάρχει σχετική εγκατάσταση στην Ελλάδα, ενώ χρησιμοποιείται συστηματικά ως μη φαρμακευτική και μη παρεμβατική θεραπεία για άτομα με Alzheimer σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οι ασθενείς που θα συμμετάσχουν στη θεραπεία θα εξετασθούν από ψυχολόγους και νευρολόγους που ειδικεύονται στη Νόσο Alzheimer, προκειμένου να σχεδιαστεί το πρόγραμμα θεραπείας τους. Το δωμάτιο θα λειτουργεί διαδραστικά: ο ασθενής θα έχει τη δυνατότητα να «αλληλεπιδρά» με το περιβάλλον, και να το ελέγχει ενεργά. Οι δικαιούχοι θα είναι περίπου 80 ασθενείς που θα κάνουν χρήση του δωματίου σε διάστημα 12 μηνών.

Σκοπός της είναι η δημιουργία δομών και υπηρεσιών που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής ασθενών με άνοια και των φροντιστών τους. Η Alzheimer Hellas έχει σήμερα περισσότερα από 5.000 μέλη. Από το 2007, η Alzheimer Hellas λειτουργεί δύο μονάδες Alzheimer στη Θεσσαλονίκη, όπου εφαρμόζονται καινοτόμα, μη φαρμακευτικά προγράμματα. Προσφέρονται δωρεάν υπηρεσίες, όπως ολοκληρωμένες νευρο-ψυχολογικές εξετάσεις, ιατρική διάγνωση και θεραπευτικές παρεμβάσεις. Οι Μονάδες λαμβάνουν κατά μέσο όρο 8.000 επισκέψεις μηνιαίως. Ορισμένα από τα θεραπευτικά, μη φαρμακευτικά προγράμματα που εφαρμόζονται στις Μονάδες είναι ιδιαίτερα καινοτόμα και έχουν βραβευθεί από τη Διεθνή Εταιρεία Νόσου Alzheimer (Alzheimer’s Disease International). Η Alzheimer Hellas διαθέτει, επίσης, ομάδα από κατ’ οίκον φροντιστές, οι οποίοι επισκέπτονται τα σπίτια ασθενών που δεν είναι σε θέση να μετακινηθούν ή που βρίσκονται στα τελικά στάδια της νόσου. Από το 2007, 2.200 οικογένειες έχουν επωφεληθεί από το πρόγραμμα φροντίδας στο σπίτι. Τέλος, ο οργανισμός λειτουργεί και τηλεφωνική γραμμή 24ωρης λειτουργίας, την οποία μπορεί να καλέσει κανείς για να λάβει απαντήσεις σχετικά με την άνοια.

Δημιουργία Πολυαισθητηριακού Περιβάλλοντος (Snoezelen) για Άτομα με Άνοια

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία πολυαισθητηριακού δωματίου Snoezelen σε μία από τις δύο Μονάδες Alzheimer του Οργανισμού. Το δωμάτιο Snoezelen είναι ένα πολυαισθητηριακό περιβάλλον με σκοπό τη διέγερση των αισθήσεων με τη χρήση χρωμάτων, μουσικής, μυρωδιών, εικόνων και διαφόρων απτικών αντικειμένων (www.snoezelen.info). Είναι ένας τύπος θεραπείας που αναπτύχθηκε στην Ολλανδία το 1970, σε ιδρύματα που παρείχαν φροντίδα σε άτομα με αναπτυξιακές διαταραχές. Με την πάροδο των χρόνων, η θεραπεία Snoezelen άρχισε να χρησιμοποιείται με διάφορους τρόπους για άτομα με άνοια, νοητικές διαταραχές, μαθησιακές δυσκολίες, εγκεφαλοαγγειακές παθήσεις, διαχείριση πόνου, κατάθλιψη, διαχείριση του στρες, και διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές. Όσον αφορά τη νόσο Alzheimer, το δωμάτιο Snoezelen αποτελεί κατάλληλη λύση και θεραπευτική μέθοδο για ηλικιωμένους ασθενείς. Σήμερα, δεν υπάρχει σχετική εγκατάσταση στην Ελλάδα, ενώ χρησιμοποιείται συστηματικά ως μη φαρμακευτική και μη παρεμβατική θεραπεία για άτομα με Alzheimer σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οι ασθενείς που θα συμμετάσχουν στη θεραπεία θα εξετασθούν από ψυχολόγους και νευρολόγους που ειδικεύονται στη Νόσο Alzheimer, προκειμένου να σχεδιαστεί το πρόγραμμα θεραπείας τους. Το δωμάτιο θα λειτουργεί διαδραστικά: ο ασθενής θα έχει τη δυνατότητα να «αλληλεπιδρά» με το περιβάλλον, και να το ελέγχει ενεργά. Οι δικαιούχοι θα είναι περίπου 80 ασθενείς που θα κάνουν χρήση του δωματίου σε διάστημα 12 μηνών.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά