Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα

Ιατρικός Εξοπλισμός και Όχημα

Ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα ιδρύθηκε το 1997 με την επωνυμία Ελληνικός Σύλλογος Υποστήριξης Ασθενών με Οστεοπόρωση και με σκοπό την πληροφόρηση του κοινού σχετικά με την οστεοπόρωση, καθώς και την προαγωγή της πρόληψης και της πρώιμης διάγνωσης της ασθένειας.
Αποδέκτης
Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα
http://www.osteocare.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Ιατρικός Εξοπλισμός και Όχημα
Έτος
2015
Τοποθεσία Δωρεάς
Επικράτεια
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2023
Εξοπλισμός
2016
Ιατρικές Εξετάσεις

Από το 1997 έως το 2002, η δράση του οργανισμού ήταν κυρίως ενημερωτική, μέσω της διοργάνωσης εκδηλώσεων σε Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων σε όλη την Ελλάδα. Το 2003, ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα προσέθεσε στις υπάρχουσες ενημερωτικές εκδηλώσεις του την πραγματοποίηση εξετάσεων οστεοπόρωσης με τη χρήση εξειδικευμένου κινητού εξοπλισμού. Οι εξετάσεις διεξάγονται σε στενή συνεργασία μες τοπικούς εθελοντές ιατρούς, οι οποίοι ερμηνεύουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων και προτείνουν την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή, όπου είναι απαραίτητο. Η κάθε εξέταση προσφέρει πληροφορίες σχετικά με την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία, χωρίς χρέωση. Από το 2003 έως το 2014, ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα διοργάνωσε 300 από τις παραπάνω εξετάσεις σε όλη την Ελλάδα, εξετάζοντας 60.000 άτομα. Το 2014, και σε ανταπόκριση του αυξανόμενου αριθμού σχετικών αιτημάτων, ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα επέκτεινε τις ενημερωτικές του υπηρεσίες ώστε να περιλαμβάνουν και παθήσεις σχετικές με τη σκελετική υγεία επιπλέον της οστεοπόρωσης. Σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς στον τομέα της οστεοπόρωσης, ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα διεξάγει επιστημονικές έρευνες με σκοπό τη συλλογή και την επεξεργασία επιδημιολογικών δεδομένων σχετικά με την επίμονη αυτή ασθένεια.

Ιατρικός Εξοπλισμός και Όχημα

 

Η δωρεά αφορά στην αγορά εξειδικευμένου ιατρικού εξοπλισμού και οχήματος. Ο ιατρικός εξοπλισμός θα επιτρέψει στο Σύλλογο Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα να πραγματοποιεί πιο ακριβείς εξετάσεις για την οστεοπόρωση, αλλά και έλεγχο για άλλες σκελετικές παθήσεις. Με το νέο εξοπλισμό, ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα θα διοργανώσει εκδηλώσεις που θα προσφέρουν πληροφορίες σχετικά με την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία των περισσότερων παθήσεων σκελετικής υγείας. Το όχημα θα επιτρέψει την ασφαλή και χωρίς κόστος μεταφορά του ειδικού εξοπλισμού σε όλη την Ελλάδα, μειώνοντας, παράλληλα, και τα λειτουργικά έξοδα του Συλλόγου.

Από το 1997 έως το 2002, η δράση του οργανισμού ήταν κυρίως ενημερωτική, μέσω της διοργάνωσης εκδηλώσεων σε Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων σε όλη την Ελλάδα. Το 2003, ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα προσέθεσε στις υπάρχουσες ενημερωτικές εκδηλώσεις του την πραγματοποίηση εξετάσεων οστεοπόρωσης με τη χρήση εξειδικευμένου κινητού εξοπλισμού. Οι εξετάσεις διεξάγονται σε στενή συνεργασία μες τοπικούς εθελοντές ιατρούς, οι οποίοι ερμηνεύουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων και προτείνουν την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή, όπου είναι απαραίτητο. Η κάθε εξέταση προσφέρει πληροφορίες σχετικά με την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία, χωρίς χρέωση. Από το 2003 έως το 2014, ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα διοργάνωσε 300 από τις παραπάνω εξετάσεις σε όλη την Ελλάδα, εξετάζοντας 60.000 άτομα. Το 2014, και σε ανταπόκριση του αυξανόμενου αριθμού σχετικών αιτημάτων, ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα επέκτεινε τις ενημερωτικές του υπηρεσίες ώστε να περιλαμβάνουν και παθήσεις σχετικές με τη σκελετική υγεία επιπλέον της οστεοπόρωσης. Σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς στον τομέα της οστεοπόρωσης, ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα διεξάγει επιστημονικές έρευνες με σκοπό τη συλλογή και την επεξεργασία επιδημιολογικών δεδομένων σχετικά με την επίμονη αυτή ασθένεια.

Ιατρικός Εξοπλισμός και Όχημα

 

Η δωρεά αφορά στην αγορά εξειδικευμένου ιατρικού εξοπλισμού και οχήματος. Ο ιατρικός εξοπλισμός θα επιτρέψει στο Σύλλογο Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα να πραγματοποιεί πιο ακριβείς εξετάσεις για την οστεοπόρωση, αλλά και έλεγχο για άλλες σκελετικές παθήσεις. Με το νέο εξοπλισμό, ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα θα διοργανώσει εκδηλώσεις που θα προσφέρουν πληροφορίες σχετικά με την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία των περισσότερων παθήσεων σκελετικής υγείας. Το όχημα θα επιτρέψει την ασφαλή και χωρίς κόστος μεταφορά του ειδικού εξοπλισμού σε όλη την Ελλάδα, μειώνοντας, παράλληλα, και τα λειτουργικά έξοδα του Συλλόγου.

Αποδέκτης
Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα
http://www.osteocare.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Ιατρικός Εξοπλισμός και Όχημα
Έτος
2015
Τοποθεσία Δωρεάς
Επικράτεια
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2023
Εξοπλισμός
2016
Ιατρικές Εξετάσεις

Από το 1997 έως το 2002, η δράση του οργανισμού ήταν κυρίως ενημερωτική, μέσω της διοργάνωσης εκδηλώσεων σε Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων σε όλη την Ελλάδα. Το 2003, ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα προσέθεσε στις υπάρχουσες ενημερωτικές εκδηλώσεις του την πραγματοποίηση εξετάσεων οστεοπόρωσης με τη χρήση εξειδικευμένου κινητού εξοπλισμού. Οι εξετάσεις διεξάγονται σε στενή συνεργασία μες τοπικούς εθελοντές ιατρούς, οι οποίοι ερμηνεύουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων και προτείνουν την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή, όπου είναι απαραίτητο. Η κάθε εξέταση προσφέρει πληροφορίες σχετικά με την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία, χωρίς χρέωση. Από το 2003 έως το 2014, ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα διοργάνωσε 300 από τις παραπάνω εξετάσεις σε όλη την Ελλάδα, εξετάζοντας 60.000 άτομα. Το 2014, και σε ανταπόκριση του αυξανόμενου αριθμού σχετικών αιτημάτων, ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα επέκτεινε τις ενημερωτικές του υπηρεσίες ώστε να περιλαμβάνουν και παθήσεις σχετικές με τη σκελετική υγεία επιπλέον της οστεοπόρωσης. Σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς στον τομέα της οστεοπόρωσης, ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα διεξάγει επιστημονικές έρευνες με σκοπό τη συλλογή και την επεξεργασία επιδημιολογικών δεδομένων σχετικά με την επίμονη αυτή ασθένεια.

Ιατρικός Εξοπλισμός και Όχημα

 

Η δωρεά αφορά στην αγορά εξειδικευμένου ιατρικού εξοπλισμού και οχήματος. Ο ιατρικός εξοπλισμός θα επιτρέψει στο Σύλλογο Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα να πραγματοποιεί πιο ακριβείς εξετάσεις για την οστεοπόρωση, αλλά και έλεγχο για άλλες σκελετικές παθήσεις. Με το νέο εξοπλισμό, ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα θα διοργανώσει εκδηλώσεις που θα προσφέρουν πληροφορίες σχετικά με την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία των περισσότερων παθήσεων σκελετικής υγείας. Το όχημα θα επιτρέψει την ασφαλή και χωρίς κόστος μεταφορά του ειδικού εξοπλισμού σε όλη την Ελλάδα, μειώνοντας, παράλληλα, και τα λειτουργικά έξοδα του Συλλόγου.

Από το 1997 έως το 2002, η δράση του οργανισμού ήταν κυρίως ενημερωτική, μέσω της διοργάνωσης εκδηλώσεων σε Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων σε όλη την Ελλάδα. Το 2003, ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα προσέθεσε στις υπάρχουσες ενημερωτικές εκδηλώσεις του την πραγματοποίηση εξετάσεων οστεοπόρωσης με τη χρήση εξειδικευμένου κινητού εξοπλισμού. Οι εξετάσεις διεξάγονται σε στενή συνεργασία μες τοπικούς εθελοντές ιατρούς, οι οποίοι ερμηνεύουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων και προτείνουν την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή, όπου είναι απαραίτητο. Η κάθε εξέταση προσφέρει πληροφορίες σχετικά με την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία, χωρίς χρέωση. Από το 2003 έως το 2014, ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα διοργάνωσε 300 από τις παραπάνω εξετάσεις σε όλη την Ελλάδα, εξετάζοντας 60.000 άτομα. Το 2014, και σε ανταπόκριση του αυξανόμενου αριθμού σχετικών αιτημάτων, ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα επέκτεινε τις ενημερωτικές του υπηρεσίες ώστε να περιλαμβάνουν και παθήσεις σχετικές με τη σκελετική υγεία επιπλέον της οστεοπόρωσης. Σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς στον τομέα της οστεοπόρωσης, ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα διεξάγει επιστημονικές έρευνες με σκοπό τη συλλογή και την επεξεργασία επιδημιολογικών δεδομένων σχετικά με την επίμονη αυτή ασθένεια.

Ιατρικός Εξοπλισμός και Όχημα

 

Η δωρεά αφορά στην αγορά εξειδικευμένου ιατρικού εξοπλισμού και οχήματος. Ο ιατρικός εξοπλισμός θα επιτρέψει στο Σύλλογο Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα να πραγματοποιεί πιο ακριβείς εξετάσεις για την οστεοπόρωση, αλλά και έλεγχο για άλλες σκελετικές παθήσεις. Με το νέο εξοπλισμό, ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα θα διοργανώσει εκδηλώσεις που θα προσφέρουν πληροφορίες σχετικά με την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία των περισσότερων παθήσεων σκελετικής υγείας. Το όχημα θα επιτρέψει την ασφαλή και χωρίς κόστος μεταφορά του ειδικού εξοπλισμού σε όλη την Ελλάδα, μειώνοντας, παράλληλα, και τα λειτουργικά έξοδα του Συλλόγου.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά