Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα

Ιατρικές Εξετάσεις

Ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα ιδρύθηκε το 1997 με την επωνυμία Ελληνικός Σύλλογος Υποστήριξης Ασθενών με Οστεοπόρωση και με σκοπό την πληροφόρηση του κοινού σχετικά με την οστεοπόρωση, καθώς και την προαγωγή της πρόληψης και της πρώιμης διάγνωσης της ασθένειας.
Αποδέκτης
Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα
http://www.osteocare.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Ιατρικές Εξετάσεις
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Υγεία
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2023
Εξοπλισμός
2015
Ιατρικός Εξοπλισμός και Όχημα

Από το 1997 έως το 2002, η δράση του οργανισμού ήταν κυρίως ενημερωτική, μέσω της διοργάνωσης εκδηλώσεων σε Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων σε όλη την Ελλάδα. Το 2003, ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα προσέθεσε στις υπάρχουσες ενημερωτικές εκδηλώσεις του την πραγματοποίηση εξετάσεων οστεοπόρωσης με τη χρήση εξειδικευμένου κινητού εξοπλισμού. Οι εξετάσεις διεξάγονται σε στενή συνεργασία με τοπικούς εθελοντές ιατρούς, οι οποίοι ερμηνεύουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων και προτείνουν την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή, όπου είναι απαραίτητο. Η κάθε εξέταση προσφέρει πληροφορίες σχετικά με την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία, χωρίς χρέωση. Από το 2003 έως το 2014, ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα διοργάνωσε 300 από τις παραπάνω εξετάσεις σε όλη την Ελλάδα, εξετάζοντας 60.000 άτομα. Το 2014, και σε ανταπόκριση του αυξανόμενου αριθμού σχετικών αιτημάτων, ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα επέκτεινε τις ενημερωτικές του υπηρεσίες ώστε να περιλαμβάνουν και παθήσεις σχετικές με τη σκελετική υγεία επιπλέον της οστεοπόρωσης. Σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς στον τομέα της οστεοπόρωσης, ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα διεξάγει επιστημονικές έρευνες με σκοπό τη συλλογή και την επεξεργασία επιδημιολογικών δεδομένων σχετικά με την επίμονη αυτή ασθένεια.

Ιατρικές Εξετάσεις

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή εξετάσεων διπλής φωτονιακής απορρόφησης (DEXA) σε ανασφάλιστους ηλικιωμένους ασθενείς με οστεοπόρωση. Η οστεοπόρωση είναι μια χρόνια ασθένεια με μεγάλη συχνότητα εμφάνισης στους ηλικιωμένους και η DEXA είναι η πιο απαραίτητη εξέταση για την παρακολούθησή της. Η εξέταση πρέπει να γίνεται, σύμφωνα με διεθνείς και εθνικές οδηγίες, σε δύο σημεία του σώματος: τη σπονδυλική στήλη και το ισχίο. Οι ασθενείς που έχουν διαγνωσθεί με οστεοπόρωση πρέπει να εξετάζονται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο. Ωστόσο, λόγω περικοπών στις ασφαλιστικές δαπάνες, οι ασθενείς μπορούν να εξετασθούν μόνο μία φορά ανά δύο χρόνια και μόνο σε ένα σημείο του σώματος. Η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει μεγάλο αριθμό νέων καταγμάτων σε υψηλό ποσοστό των ασθενών και αντίστοιχως αυξανόμενα νοσηλευτικά κόστη. Οι δωρεάν εξετάσεις θα προσφερθούν σε τουλάχιστον 600 άτομα, συμβάλλοντας στην ανακούφιση σημαντικού ποσοστού των ασθενών.

Η δωρεά υλοποιείται μέσω του προγράμματος “Σημεία Στήριξης”.

Από το 1997 έως το 2002, η δράση του οργανισμού ήταν κυρίως ενημερωτική, μέσω της διοργάνωσης εκδηλώσεων σε Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων σε όλη την Ελλάδα. Το 2003, ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα προσέθεσε στις υπάρχουσες ενημερωτικές εκδηλώσεις του την πραγματοποίηση εξετάσεων οστεοπόρωσης με τη χρήση εξειδικευμένου κινητού εξοπλισμού. Οι εξετάσεις διεξάγονται σε στενή συνεργασία με τοπικούς εθελοντές ιατρούς, οι οποίοι ερμηνεύουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων και προτείνουν την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή, όπου είναι απαραίτητο. Η κάθε εξέταση προσφέρει πληροφορίες σχετικά με την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία, χωρίς χρέωση. Από το 2003 έως το 2014, ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα διοργάνωσε 300 από τις παραπάνω εξετάσεις σε όλη την Ελλάδα, εξετάζοντας 60.000 άτομα. Το 2014, και σε ανταπόκριση του αυξανόμενου αριθμού σχετικών αιτημάτων, ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα επέκτεινε τις ενημερωτικές του υπηρεσίες ώστε να περιλαμβάνουν και παθήσεις σχετικές με τη σκελετική υγεία επιπλέον της οστεοπόρωσης. Σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς στον τομέα της οστεοπόρωσης, ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα διεξάγει επιστημονικές έρευνες με σκοπό τη συλλογή και την επεξεργασία επιδημιολογικών δεδομένων σχετικά με την επίμονη αυτή ασθένεια.

Ιατρικές Εξετάσεις

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή εξετάσεων διπλής φωτονιακής απορρόφησης (DEXA) σε ανασφάλιστους ηλικιωμένους ασθενείς με οστεοπόρωση. Η οστεοπόρωση είναι μια χρόνια ασθένεια με μεγάλη συχνότητα εμφάνισης στους ηλικιωμένους και η DEXA είναι η πιο απαραίτητη εξέταση για την παρακολούθησή της. Η εξέταση πρέπει να γίνεται, σύμφωνα με διεθνείς και εθνικές οδηγίες, σε δύο σημεία του σώματος: τη σπονδυλική στήλη και το ισχίο. Οι ασθενείς που έχουν διαγνωσθεί με οστεοπόρωση πρέπει να εξετάζονται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο. Ωστόσο, λόγω περικοπών στις ασφαλιστικές δαπάνες, οι ασθενείς μπορούν να εξετασθούν μόνο μία φορά ανά δύο χρόνια και μόνο σε ένα σημείο του σώματος. Η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει μεγάλο αριθμό νέων καταγμάτων σε υψηλό ποσοστό των ασθενών και αντίστοιχως αυξανόμενα νοσηλευτικά κόστη. Οι δωρεάν εξετάσεις θα προσφερθούν σε τουλάχιστον 600 άτομα, συμβάλλοντας στην ανακούφιση σημαντικού ποσοστού των ασθενών.

Η δωρεά υλοποιείται μέσω του προγράμματος “Σημεία Στήριξης”.

Αποδέκτης
Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα
http://www.osteocare.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Ιατρικές Εξετάσεις
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Υγεία
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2023
Εξοπλισμός
2015
Ιατρικός Εξοπλισμός και Όχημα

Από το 1997 έως το 2002, η δράση του οργανισμού ήταν κυρίως ενημερωτική, μέσω της διοργάνωσης εκδηλώσεων σε Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων σε όλη την Ελλάδα. Το 2003, ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα προσέθεσε στις υπάρχουσες ενημερωτικές εκδηλώσεις του την πραγματοποίηση εξετάσεων οστεοπόρωσης με τη χρήση εξειδικευμένου κινητού εξοπλισμού. Οι εξετάσεις διεξάγονται σε στενή συνεργασία με τοπικούς εθελοντές ιατρούς, οι οποίοι ερμηνεύουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων και προτείνουν την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή, όπου είναι απαραίτητο. Η κάθε εξέταση προσφέρει πληροφορίες σχετικά με την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία, χωρίς χρέωση. Από το 2003 έως το 2014, ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα διοργάνωσε 300 από τις παραπάνω εξετάσεις σε όλη την Ελλάδα, εξετάζοντας 60.000 άτομα. Το 2014, και σε ανταπόκριση του αυξανόμενου αριθμού σχετικών αιτημάτων, ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα επέκτεινε τις ενημερωτικές του υπηρεσίες ώστε να περιλαμβάνουν και παθήσεις σχετικές με τη σκελετική υγεία επιπλέον της οστεοπόρωσης. Σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς στον τομέα της οστεοπόρωσης, ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα διεξάγει επιστημονικές έρευνες με σκοπό τη συλλογή και την επεξεργασία επιδημιολογικών δεδομένων σχετικά με την επίμονη αυτή ασθένεια.

Ιατρικές Εξετάσεις

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή εξετάσεων διπλής φωτονιακής απορρόφησης (DEXA) σε ανασφάλιστους ηλικιωμένους ασθενείς με οστεοπόρωση. Η οστεοπόρωση είναι μια χρόνια ασθένεια με μεγάλη συχνότητα εμφάνισης στους ηλικιωμένους και η DEXA είναι η πιο απαραίτητη εξέταση για την παρακολούθησή της. Η εξέταση πρέπει να γίνεται, σύμφωνα με διεθνείς και εθνικές οδηγίες, σε δύο σημεία του σώματος: τη σπονδυλική στήλη και το ισχίο. Οι ασθενείς που έχουν διαγνωσθεί με οστεοπόρωση πρέπει να εξετάζονται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο. Ωστόσο, λόγω περικοπών στις ασφαλιστικές δαπάνες, οι ασθενείς μπορούν να εξετασθούν μόνο μία φορά ανά δύο χρόνια και μόνο σε ένα σημείο του σώματος. Η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει μεγάλο αριθμό νέων καταγμάτων σε υψηλό ποσοστό των ασθενών και αντίστοιχως αυξανόμενα νοσηλευτικά κόστη. Οι δωρεάν εξετάσεις θα προσφερθούν σε τουλάχιστον 600 άτομα, συμβάλλοντας στην ανακούφιση σημαντικού ποσοστού των ασθενών.

Η δωρεά υλοποιείται μέσω του προγράμματος “Σημεία Στήριξης”.

Από το 1997 έως το 2002, η δράση του οργανισμού ήταν κυρίως ενημερωτική, μέσω της διοργάνωσης εκδηλώσεων σε Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων σε όλη την Ελλάδα. Το 2003, ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα προσέθεσε στις υπάρχουσες ενημερωτικές εκδηλώσεις του την πραγματοποίηση εξετάσεων οστεοπόρωσης με τη χρήση εξειδικευμένου κινητού εξοπλισμού. Οι εξετάσεις διεξάγονται σε στενή συνεργασία με τοπικούς εθελοντές ιατρούς, οι οποίοι ερμηνεύουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων και προτείνουν την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή, όπου είναι απαραίτητο. Η κάθε εξέταση προσφέρει πληροφορίες σχετικά με την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία, χωρίς χρέωση. Από το 2003 έως το 2014, ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα διοργάνωσε 300 από τις παραπάνω εξετάσεις σε όλη την Ελλάδα, εξετάζοντας 60.000 άτομα. Το 2014, και σε ανταπόκριση του αυξανόμενου αριθμού σχετικών αιτημάτων, ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα επέκτεινε τις ενημερωτικές του υπηρεσίες ώστε να περιλαμβάνουν και παθήσεις σχετικές με τη σκελετική υγεία επιπλέον της οστεοπόρωσης. Σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς στον τομέα της οστεοπόρωσης, ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα διεξάγει επιστημονικές έρευνες με σκοπό τη συλλογή και την επεξεργασία επιδημιολογικών δεδομένων σχετικά με την επίμονη αυτή ασθένεια.

Ιατρικές Εξετάσεις

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή εξετάσεων διπλής φωτονιακής απορρόφησης (DEXA) σε ανασφάλιστους ηλικιωμένους ασθενείς με οστεοπόρωση. Η οστεοπόρωση είναι μια χρόνια ασθένεια με μεγάλη συχνότητα εμφάνισης στους ηλικιωμένους και η DEXA είναι η πιο απαραίτητη εξέταση για την παρακολούθησή της. Η εξέταση πρέπει να γίνεται, σύμφωνα με διεθνείς και εθνικές οδηγίες, σε δύο σημεία του σώματος: τη σπονδυλική στήλη και το ισχίο. Οι ασθενείς που έχουν διαγνωσθεί με οστεοπόρωση πρέπει να εξετάζονται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο. Ωστόσο, λόγω περικοπών στις ασφαλιστικές δαπάνες, οι ασθενείς μπορούν να εξετασθούν μόνο μία φορά ανά δύο χρόνια και μόνο σε ένα σημείο του σώματος. Η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει μεγάλο αριθμό νέων καταγμάτων σε υψηλό ποσοστό των ασθενών και αντίστοιχως αυξανόμενα νοσηλευτικά κόστη. Οι δωρεάν εξετάσεις θα προσφερθούν σε τουλάχιστον 600 άτομα, συμβάλλοντας στην ανακούφιση σημαντικού ποσοστού των ασθενών.

Η δωρεά υλοποιείται μέσω του προγράμματος “Σημεία Στήριξης”.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά