Άγγιγμα Ζωής

Χρηματοδότηση Προγράμματος

Το Άγγιγμα Ζωής ιδρύθηκε το 2014 με σκοπό την προσφορά ψυχολογικής, ιατρικής και κοινωνικής υποστήριξης σε ασθενείς με καρκίνο.
Αποδέκτης
Άγγιγμα Ζωής
http://agigmazois.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Χρηματοδότηση Προγράμματος
Έτος
2015
Τοποθεσία Δωρεάς
Επικράτεια
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Μέχρι σήμερα, έχει υποστηρίξει εκατοντάδες ασθενείς μέσω της προσφοράς διαφόρων υπηρεσιών. Ένα δίκτυο ιατρών στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ προσφέρει δεύτερη γνωμάτευση, καθώς και πρόσβαση σε φάρμακα και ιατρικές εξετάσεις. Εθελοντές ψυχολόγοι και κοινωνικός λειτουργός προσφέρουν ατομικές και ομαδικές θεραπευτικές συνεδρίες. Οι νεοδιαγνωσμένοι ασθενείς λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την ασθένεια, τη θεραπεία και τα δικαιώματά τους. Το Άγγιγμα Ζωής συνοδεύει, επίσης, τους ασθενείς σε συνεδρίες χημειοθεραπείας και ιατρικές επισκέψεις.

Χρηματοδότηση Προγράμματος

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία προγράμματος με τίτλο “Μεγαλώνοντας με καρκίνο”, το οποίο θα προσφέρει σε ηλικιωμένους ασθενείς τις τρεις βασικές υπηρεσίες του οργανισμού (ιατρική, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη), προσαρμοσμένες ειδικά για τις ανάγκες της τρίτης ηλικίας. Θα προσφέρει, επίσης, επιπλέον υπηρεσίες, όπως συμμετοχή σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Η ανάγκη για την προσφορά ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων προέκυψε ως αποτέλεσμα του έργου του οργανισμού με ηλικιωμένους ασθενείς, οι οποίοι υποφέρουν περισσότερο από μοναξιά, απομόνωση και κατάθλιψη σε σύγκριση με ασθενείς άλλων ηλικιακών ομάδων. Μία ακόμα δράση του προγράμματος είναι η διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων σε 40 Ανοιχτά Κέντρα Προστασίας Ηλικιωμένων (35 στην Αθήνα και 5 στη Θεσσαλονίκη), με στόχο την πρόληψη του καρκίνου, καθώς και την παροχή χρήσιμων πληροφοριών για τη ζωή με καρκίνο. Μέσω των παραπάνω δραστηριοτήτων, αναμένεται ότι θα επωφεληθούν περισσότεροι από 800 ηλικιωμένοι.

Μέχρι σήμερα, έχει υποστηρίξει εκατοντάδες ασθενείς μέσω της προσφοράς διαφόρων υπηρεσιών. Ένα δίκτυο ιατρών στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ προσφέρει δεύτερη γνωμάτευση, καθώς και πρόσβαση σε φάρμακα και ιατρικές εξετάσεις. Εθελοντές ψυχολόγοι και κοινωνικός λειτουργός προσφέρουν ατομικές και ομαδικές θεραπευτικές συνεδρίες. Οι νεοδιαγνωσμένοι ασθενείς λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την ασθένεια, τη θεραπεία και τα δικαιώματά τους. Το Άγγιγμα Ζωής συνοδεύει, επίσης, τους ασθενείς σε συνεδρίες χημειοθεραπείας και ιατρικές επισκέψεις.

Χρηματοδότηση Προγράμματος

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία προγράμματος με τίτλο “Μεγαλώνοντας με καρκίνο”, το οποίο θα προσφέρει σε ηλικιωμένους ασθενείς τις τρεις βασικές υπηρεσίες του οργανισμού (ιατρική, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη), προσαρμοσμένες ειδικά για τις ανάγκες της τρίτης ηλικίας. Θα προσφέρει, επίσης, επιπλέον υπηρεσίες, όπως συμμετοχή σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Η ανάγκη για την προσφορά ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων προέκυψε ως αποτέλεσμα του έργου του οργανισμού με ηλικιωμένους ασθενείς, οι οποίοι υποφέρουν περισσότερο από μοναξιά, απομόνωση και κατάθλιψη σε σύγκριση με ασθενείς άλλων ηλικιακών ομάδων. Μία ακόμα δράση του προγράμματος είναι η διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων σε 40 Ανοιχτά Κέντρα Προστασίας Ηλικιωμένων (35 στην Αθήνα και 5 στη Θεσσαλονίκη), με στόχο την πρόληψη του καρκίνου, καθώς και την παροχή χρήσιμων πληροφοριών για τη ζωή με καρκίνο. Μέσω των παραπάνω δραστηριοτήτων, αναμένεται ότι θα επωφεληθούν περισσότεροι από 800 ηλικιωμένοι.

Αποδέκτης
Άγγιγμα Ζωής
http://agigmazois.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Χρηματοδότηση Προγράμματος
Έτος
2015
Τοποθεσία Δωρεάς
Επικράτεια
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Μέχρι σήμερα, έχει υποστηρίξει εκατοντάδες ασθενείς μέσω της προσφοράς διαφόρων υπηρεσιών. Ένα δίκτυο ιατρών στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ προσφέρει δεύτερη γνωμάτευση, καθώς και πρόσβαση σε φάρμακα και ιατρικές εξετάσεις. Εθελοντές ψυχολόγοι και κοινωνικός λειτουργός προσφέρουν ατομικές και ομαδικές θεραπευτικές συνεδρίες. Οι νεοδιαγνωσμένοι ασθενείς λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την ασθένεια, τη θεραπεία και τα δικαιώματά τους. Το Άγγιγμα Ζωής συνοδεύει, επίσης, τους ασθενείς σε συνεδρίες χημειοθεραπείας και ιατρικές επισκέψεις.

Χρηματοδότηση Προγράμματος

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία προγράμματος με τίτλο “Μεγαλώνοντας με καρκίνο”, το οποίο θα προσφέρει σε ηλικιωμένους ασθενείς τις τρεις βασικές υπηρεσίες του οργανισμού (ιατρική, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη), προσαρμοσμένες ειδικά για τις ανάγκες της τρίτης ηλικίας. Θα προσφέρει, επίσης, επιπλέον υπηρεσίες, όπως συμμετοχή σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Η ανάγκη για την προσφορά ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων προέκυψε ως αποτέλεσμα του έργου του οργανισμού με ηλικιωμένους ασθενείς, οι οποίοι υποφέρουν περισσότερο από μοναξιά, απομόνωση και κατάθλιψη σε σύγκριση με ασθενείς άλλων ηλικιακών ομάδων. Μία ακόμα δράση του προγράμματος είναι η διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων σε 40 Ανοιχτά Κέντρα Προστασίας Ηλικιωμένων (35 στην Αθήνα και 5 στη Θεσσαλονίκη), με στόχο την πρόληψη του καρκίνου, καθώς και την παροχή χρήσιμων πληροφοριών για τη ζωή με καρκίνο. Μέσω των παραπάνω δραστηριοτήτων, αναμένεται ότι θα επωφεληθούν περισσότεροι από 800 ηλικιωμένοι.

Μέχρι σήμερα, έχει υποστηρίξει εκατοντάδες ασθενείς μέσω της προσφοράς διαφόρων υπηρεσιών. Ένα δίκτυο ιατρών στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ προσφέρει δεύτερη γνωμάτευση, καθώς και πρόσβαση σε φάρμακα και ιατρικές εξετάσεις. Εθελοντές ψυχολόγοι και κοινωνικός λειτουργός προσφέρουν ατομικές και ομαδικές θεραπευτικές συνεδρίες. Οι νεοδιαγνωσμένοι ασθενείς λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την ασθένεια, τη θεραπεία και τα δικαιώματά τους. Το Άγγιγμα Ζωής συνοδεύει, επίσης, τους ασθενείς σε συνεδρίες χημειοθεραπείας και ιατρικές επισκέψεις.

Χρηματοδότηση Προγράμματος

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία προγράμματος με τίτλο “Μεγαλώνοντας με καρκίνο”, το οποίο θα προσφέρει σε ηλικιωμένους ασθενείς τις τρεις βασικές υπηρεσίες του οργανισμού (ιατρική, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη), προσαρμοσμένες ειδικά για τις ανάγκες της τρίτης ηλικίας. Θα προσφέρει, επίσης, επιπλέον υπηρεσίες, όπως συμμετοχή σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Η ανάγκη για την προσφορά ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων προέκυψε ως αποτέλεσμα του έργου του οργανισμού με ηλικιωμένους ασθενείς, οι οποίοι υποφέρουν περισσότερο από μοναξιά, απομόνωση και κατάθλιψη σε σύγκριση με ασθενείς άλλων ηλικιακών ομάδων. Μία ακόμα δράση του προγράμματος είναι η διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων σε 40 Ανοιχτά Κέντρα Προστασίας Ηλικιωμένων (35 στην Αθήνα και 5 στη Θεσσαλονίκη), με στόχο την πρόληψη του καρκίνου, καθώς και την παροχή χρήσιμων πληροφοριών για τη ζωή με καρκίνο. Μέσω των παραπάνω δραστηριοτήτων, αναμένεται ότι θα επωφεληθούν περισσότεροι από 800 ηλικιωμένοι.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά