Σύλλογος Φίλων της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer

Σωματική Άσκηση για την Πρόληψη της Άνοιας

Ο Σύλλογος Φίλων της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer ιδρύθηκε το 2013. Αποστολή του είναι η στήριξη του έργου και των δραστηριοτήτων της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών.
Αποδέκτης
Σύλλογος Φίλων της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer
Τίτλος Δωρεάς
Σωματική Άσκηση για την Πρόληψη της Άνοιας
Έτος
2018
Τοποθεσία Δωρεάς
Επικράτεια
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Σωματική Άσκηση για την Πρόληψη της Άνοιας

 

Η δωρεά αφορά στο σχεδιασμό επιστημονικών πρωτοκόλλων σωματικής άσκησης για την πρόληψη της άνοιας, σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Ινστιτούτο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων. Θα διεξαχθεί έρευνα σε οργανισμούς που εφαρμόζουν προγράμματα σωματικής άσκησης για άτομα με άνοια, και θα διοργανωθούν εργαστήρια για τη συγκέντρωση γνώσεων και εμπειριών από επαγγελματίες υγείας. Θα δημιουργηθεί ηλεκτρονικό εγχειρίδιο βέλτιστων πρακτικών, τονίζοντας την ανάγκη για την ενσωμάτωση σωματικής δραστηριότητας στην καθημερινή ζωή των ηλικιωμένων, μέσω της προαγωγής των πλεονεκτημάτων της.

Η δωρεά υλοποιείται μέσω του προγράμματος «Σημεία Στήριξης»

Σωματική Άσκηση για την Πρόληψη της Άνοιας

 

Η δωρεά αφορά στο σχεδιασμό επιστημονικών πρωτοκόλλων σωματικής άσκησης για την πρόληψη της άνοιας, σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Ινστιτούτο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων. Θα διεξαχθεί έρευνα σε οργανισμούς που εφαρμόζουν προγράμματα σωματικής άσκησης για άτομα με άνοια, και θα διοργανωθούν εργαστήρια για τη συγκέντρωση γνώσεων και εμπειριών από επαγγελματίες υγείας. Θα δημιουργηθεί ηλεκτρονικό εγχειρίδιο βέλτιστων πρακτικών, τονίζοντας την ανάγκη για την ενσωμάτωση σωματικής δραστηριότητας στην καθημερινή ζωή των ηλικιωμένων, μέσω της προαγωγής των πλεονεκτημάτων της.

Η δωρεά υλοποιείται μέσω του προγράμματος «Σημεία Στήριξης»

Αποδέκτης
Σύλλογος Φίλων της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer
Τίτλος Δωρεάς
Σωματική Άσκηση για την Πρόληψη της Άνοιας
Έτος
2018
Τοποθεσία Δωρεάς
Επικράτεια
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Σωματική Άσκηση για την Πρόληψη της Άνοιας

 

Η δωρεά αφορά στο σχεδιασμό επιστημονικών πρωτοκόλλων σωματικής άσκησης για την πρόληψη της άνοιας, σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Ινστιτούτο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων. Θα διεξαχθεί έρευνα σε οργανισμούς που εφαρμόζουν προγράμματα σωματικής άσκησης για άτομα με άνοια, και θα διοργανωθούν εργαστήρια για τη συγκέντρωση γνώσεων και εμπειριών από επαγγελματίες υγείας. Θα δημιουργηθεί ηλεκτρονικό εγχειρίδιο βέλτιστων πρακτικών, τονίζοντας την ανάγκη για την ενσωμάτωση σωματικής δραστηριότητας στην καθημερινή ζωή των ηλικιωμένων, μέσω της προαγωγής των πλεονεκτημάτων της.

Η δωρεά υλοποιείται μέσω του προγράμματος «Σημεία Στήριξης»

Σωματική Άσκηση για την Πρόληψη της Άνοιας

 

Η δωρεά αφορά στο σχεδιασμό επιστημονικών πρωτοκόλλων σωματικής άσκησης για την πρόληψη της άνοιας, σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Ινστιτούτο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων. Θα διεξαχθεί έρευνα σε οργανισμούς που εφαρμόζουν προγράμματα σωματικής άσκησης για άτομα με άνοια, και θα διοργανωθούν εργαστήρια για τη συγκέντρωση γνώσεων και εμπειριών από επαγγελματίες υγείας. Θα δημιουργηθεί ηλεκτρονικό εγχειρίδιο βέλτιστων πρακτικών, τονίζοντας την ανάγκη για την ενσωμάτωση σωματικής δραστηριότητας στην καθημερινή ζωή των ηλικιωμένων, μέσω της προαγωγής των πλεονεκτημάτων της.

Η δωρεά υλοποιείται μέσω του προγράμματος «Σημεία Στήριξης»

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά