Αθλητικός, επιμορφωτικός και πολιτιστικός σύλλογος Κορακοβουνίου

Μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών

Ο Αθλητικός, επιμορφωτικός και πολιτιστικός σύλλογος Κορακοβουνίου είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1978 στο χωριό Κορακοβούνι της Αρκαδίας.
Αποδέκτης
Αθλητικός, επιμορφωτικός και πολιτιστικός σύλλογος Κορακοβουνίου
www.kwr.gr
Τίτλος Δωρεάς
Μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών
Έτος
2023
Τοποθεσία Δωρεάς
Αρκαδία
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Από την ίδρυσή του, ο Σύλλογος διοργανώνει διάφορες αθλητικές, επιμορφωτικές, περιβαλλοντικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ο Σύλλογος διαθέτει βιβλιοθήκη με συλλογή 18.000 βιβλίων, και λειτουργεί ποδοσφαιρική ομάδα παιδιών και ενηλίκων, καθώς και χορευτική ομάδα για ενήλικες κα παιδιά.

Μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών

 

Η δωρεά αφορά σε μία σειρά από εκπαιδευτικά σεμινάρια στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου για ηλικιωμένους κατοίκους της περιοχής. Σε διάστημα 6 μηνών, περίπου 60 ηλικιωμένοι θα διδαχθούν βασικές δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και πλοήγησης στο διαδίκτυο, καθώς επίσης και οδηγίες για τη συμπλήρωση επισήμων εγγράφων μέσω της κυβερνητικής διαδικτυακής πύλης.

Η δωρεά πραγματοποιείται μέσω του προγράμματος Σημεία Στήριξης.

Από την ίδρυσή του, ο Σύλλογος διοργανώνει διάφορες αθλητικές, επιμορφωτικές, περιβαλλοντικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ο Σύλλογος διαθέτει βιβλιοθήκη με συλλογή 18.000 βιβλίων, και λειτουργεί ποδοσφαιρική ομάδα παιδιών και ενηλίκων, καθώς και χορευτική ομάδα για ενήλικες κα παιδιά.

Μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών

 

Η δωρεά αφορά σε μία σειρά από εκπαιδευτικά σεμινάρια στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου για ηλικιωμένους κατοίκους της περιοχής. Σε διάστημα 6 μηνών, περίπου 60 ηλικιωμένοι θα διδαχθούν βασικές δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και πλοήγησης στο διαδίκτυο, καθώς επίσης και οδηγίες για τη συμπλήρωση επισήμων εγγράφων μέσω της κυβερνητικής διαδικτυακής πύλης.

Η δωρεά πραγματοποιείται μέσω του προγράμματος Σημεία Στήριξης.

Αποδέκτης
Αθλητικός, επιμορφωτικός και πολιτιστικός σύλλογος Κορακοβουνίου
www.kwr.gr
Τίτλος Δωρεάς
Μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών
Έτος
2023
Τοποθεσία Δωρεάς
Αρκαδία
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Από την ίδρυσή του, ο Σύλλογος διοργανώνει διάφορες αθλητικές, επιμορφωτικές, περιβαλλοντικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ο Σύλλογος διαθέτει βιβλιοθήκη με συλλογή 18.000 βιβλίων, και λειτουργεί ποδοσφαιρική ομάδα παιδιών και ενηλίκων, καθώς και χορευτική ομάδα για ενήλικες κα παιδιά.

Μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών

 

Η δωρεά αφορά σε μία σειρά από εκπαιδευτικά σεμινάρια στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου για ηλικιωμένους κατοίκους της περιοχής. Σε διάστημα 6 μηνών, περίπου 60 ηλικιωμένοι θα διδαχθούν βασικές δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και πλοήγησης στο διαδίκτυο, καθώς επίσης και οδηγίες για τη συμπλήρωση επισήμων εγγράφων μέσω της κυβερνητικής διαδικτυακής πύλης.

Η δωρεά πραγματοποιείται μέσω του προγράμματος Σημεία Στήριξης.

Από την ίδρυσή του, ο Σύλλογος διοργανώνει διάφορες αθλητικές, επιμορφωτικές, περιβαλλοντικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ο Σύλλογος διαθέτει βιβλιοθήκη με συλλογή 18.000 βιβλίων, και λειτουργεί ποδοσφαιρική ομάδα παιδιών και ενηλίκων, καθώς και χορευτική ομάδα για ενήλικες κα παιδιά.

Μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών

 

Η δωρεά αφορά σε μία σειρά από εκπαιδευτικά σεμινάρια στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου για ηλικιωμένους κατοίκους της περιοχής. Σε διάστημα 6 μηνών, περίπου 60 ηλικιωμένοι θα διδαχθούν βασικές δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και πλοήγησης στο διαδίκτυο, καθώς επίσης και οδηγίες για τη συμπλήρωση επισήμων εγγράφων μέσω της κυβερνητικής διαδικτυακής πύλης.

Η δωρεά πραγματοποιείται μέσω του προγράμματος Σημεία Στήριξης.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά