Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Έρευνα

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ιδρύθηκε το 2000 και αποτελεί το νεότερο δημόσιο ακαδημαϊκό ίδρυμα της χώρας.
Αποδέκτης
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
https://pedis.uop.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Έρευνα
Έτος
2017
Τοποθεσία Δωρεάς
Επικράτεια
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2019
Ερευνητικό Πρόγραμμα

Διατηρεί παραρτήματα σε 5 διαφορετικές πόλεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου, έχει αναπτύξει μια ξεχωριστή ερευνητική ταυτότητα και έχει ηγηθεί ή λάβει μέρος σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων, πολλά εκ των οποίων διακρίνονται για τις πρακτικές τους εφαρμογές. Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων έχει έδρα την Κόρινθο και είναι ένα πανεπιστημιακό τμήμα με έντονη δραστηριότητα που προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Το Τμήμα συνδυάζει την ακαδημαϊκή έρευνα με προγράμματα που προσφέρουν χειροπιαστά αποτελέσματα για την κοινωνία. Το προσωπικό του Τμήματος αναπτύσσει πολυποίκιλη ερευνητική δραστηριότητα, η οποία συνδυάζεται με εκτεταμένη εμπειρία στη διαχείριση έργων. Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων έχει υλοποιήσει μια σειρά από ερευνητικά προγράμματα, ένα εκ των οποίων, το πρόγραμμα THALES, αφορά στην αξιολόγηση των ελληνικών μη-κυβερνητικών οργανώσεων. Επιπλέον, το Τμήμα έχει υλοποιήσει μια σειρά από εκπαιδευτικά σεμινάρια με τίτλο «Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων» για στελέχη ελληνικών ΜΚΟ σε όλη τη χώρα, με περισσότερους από 230 δικαιούχους οργανισμούς.

Έρευνα

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία του ερευνητικού προγράμματος THALES II. Το πρόγραμμα θα αναλάβει τη χαρτογράφηση της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα μέσω της καταγραφής των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που έχουν ενεργή δράση σήμερα. Η χαρτογράφηση θα συμπεριλάβει τους πολλούς νέους οργανισμούς που ιδρύθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια, και θα λάβει υπόψιν, επίσης, πιο ποικίλα μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα από το πρόγραμμα THALES I. Η αξιολόγηση των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων θα βασιστεί σε διάφορα ποιοτικά κριτήρια και όλα τα στοιχεία θα μεταφερθούν σε διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία θα ενημερώνεται ετησίως από τις ίδιες τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Η εν λόγω μεθοδολογία αποτελεί μία βιώσιμη λύση που προάγει τη διαφάνεια στο σχετικό τομέα.

Διατηρεί παραρτήματα σε 5 διαφορετικές πόλεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου, έχει αναπτύξει μια ξεχωριστή ερευνητική ταυτότητα και έχει ηγηθεί ή λάβει μέρος σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων, πολλά εκ των οποίων διακρίνονται για τις πρακτικές τους εφαρμογές. Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων έχει έδρα την Κόρινθο και είναι ένα πανεπιστημιακό τμήμα με έντονη δραστηριότητα που προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Το Τμήμα συνδυάζει την ακαδημαϊκή έρευνα με προγράμματα που προσφέρουν χειροπιαστά αποτελέσματα για την κοινωνία. Το προσωπικό του Τμήματος αναπτύσσει πολυποίκιλη ερευνητική δραστηριότητα, η οποία συνδυάζεται με εκτεταμένη εμπειρία στη διαχείριση έργων. Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων έχει υλοποιήσει μια σειρά από ερευνητικά προγράμματα, ένα εκ των οποίων, το πρόγραμμα THALES, αφορά στην αξιολόγηση των ελληνικών μη-κυβερνητικών οργανώσεων. Επιπλέον, το Τμήμα έχει υλοποιήσει μια σειρά από εκπαιδευτικά σεμινάρια με τίτλο «Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων» για στελέχη ελληνικών ΜΚΟ σε όλη τη χώρα, με περισσότερους από 230 δικαιούχους οργανισμούς.

Έρευνα

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία του ερευνητικού προγράμματος THALES II. Το πρόγραμμα θα αναλάβει τη χαρτογράφηση της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα μέσω της καταγραφής των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που έχουν ενεργή δράση σήμερα. Η χαρτογράφηση θα συμπεριλάβει τους πολλούς νέους οργανισμούς που ιδρύθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια, και θα λάβει υπόψιν, επίσης, πιο ποικίλα μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα από το πρόγραμμα THALES I. Η αξιολόγηση των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων θα βασιστεί σε διάφορα ποιοτικά κριτήρια και όλα τα στοιχεία θα μεταφερθούν σε διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία θα ενημερώνεται ετησίως από τις ίδιες τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Η εν λόγω μεθοδολογία αποτελεί μία βιώσιμη λύση που προάγει τη διαφάνεια στο σχετικό τομέα.

Αποδέκτης
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
https://pedis.uop.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Έρευνα
Έτος
2017
Τοποθεσία Δωρεάς
Επικράτεια
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2019
Ερευνητικό Πρόγραμμα

Διατηρεί παραρτήματα σε 5 διαφορετικές πόλεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου, έχει αναπτύξει μια ξεχωριστή ερευνητική ταυτότητα και έχει ηγηθεί ή λάβει μέρος σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων, πολλά εκ των οποίων διακρίνονται για τις πρακτικές τους εφαρμογές. Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων έχει έδρα την Κόρινθο και είναι ένα πανεπιστημιακό τμήμα με έντονη δραστηριότητα που προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Το Τμήμα συνδυάζει την ακαδημαϊκή έρευνα με προγράμματα που προσφέρουν χειροπιαστά αποτελέσματα για την κοινωνία. Το προσωπικό του Τμήματος αναπτύσσει πολυποίκιλη ερευνητική δραστηριότητα, η οποία συνδυάζεται με εκτεταμένη εμπειρία στη διαχείριση έργων. Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων έχει υλοποιήσει μια σειρά από ερευνητικά προγράμματα, ένα εκ των οποίων, το πρόγραμμα THALES, αφορά στην αξιολόγηση των ελληνικών μη-κυβερνητικών οργανώσεων. Επιπλέον, το Τμήμα έχει υλοποιήσει μια σειρά από εκπαιδευτικά σεμινάρια με τίτλο «Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων» για στελέχη ελληνικών ΜΚΟ σε όλη τη χώρα, με περισσότερους από 230 δικαιούχους οργανισμούς.

Έρευνα

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία του ερευνητικού προγράμματος THALES II. Το πρόγραμμα θα αναλάβει τη χαρτογράφηση της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα μέσω της καταγραφής των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που έχουν ενεργή δράση σήμερα. Η χαρτογράφηση θα συμπεριλάβει τους πολλούς νέους οργανισμούς που ιδρύθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια, και θα λάβει υπόψιν, επίσης, πιο ποικίλα μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα από το πρόγραμμα THALES I. Η αξιολόγηση των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων θα βασιστεί σε διάφορα ποιοτικά κριτήρια και όλα τα στοιχεία θα μεταφερθούν σε διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία θα ενημερώνεται ετησίως από τις ίδιες τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Η εν λόγω μεθοδολογία αποτελεί μία βιώσιμη λύση που προάγει τη διαφάνεια στο σχετικό τομέα.

Διατηρεί παραρτήματα σε 5 διαφορετικές πόλεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου, έχει αναπτύξει μια ξεχωριστή ερευνητική ταυτότητα και έχει ηγηθεί ή λάβει μέρος σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων, πολλά εκ των οποίων διακρίνονται για τις πρακτικές τους εφαρμογές. Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων έχει έδρα την Κόρινθο και είναι ένα πανεπιστημιακό τμήμα με έντονη δραστηριότητα που προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Το Τμήμα συνδυάζει την ακαδημαϊκή έρευνα με προγράμματα που προσφέρουν χειροπιαστά αποτελέσματα για την κοινωνία. Το προσωπικό του Τμήματος αναπτύσσει πολυποίκιλη ερευνητική δραστηριότητα, η οποία συνδυάζεται με εκτεταμένη εμπειρία στη διαχείριση έργων. Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων έχει υλοποιήσει μια σειρά από ερευνητικά προγράμματα, ένα εκ των οποίων, το πρόγραμμα THALES, αφορά στην αξιολόγηση των ελληνικών μη-κυβερνητικών οργανώσεων. Επιπλέον, το Τμήμα έχει υλοποιήσει μια σειρά από εκπαιδευτικά σεμινάρια με τίτλο «Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων» για στελέχη ελληνικών ΜΚΟ σε όλη τη χώρα, με περισσότερους από 230 δικαιούχους οργανισμούς.

Έρευνα

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία του ερευνητικού προγράμματος THALES II. Το πρόγραμμα θα αναλάβει τη χαρτογράφηση της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα μέσω της καταγραφής των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που έχουν ενεργή δράση σήμερα. Η χαρτογράφηση θα συμπεριλάβει τους πολλούς νέους οργανισμούς που ιδρύθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια, και θα λάβει υπόψιν, επίσης, πιο ποικίλα μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα από το πρόγραμμα THALES I. Η αξιολόγηση των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων θα βασιστεί σε διάφορα ποιοτικά κριτήρια και όλα τα στοιχεία θα μεταφερθούν σε διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία θα ενημερώνεται ετησίως από τις ίδιες τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Η εν λόγω μεθοδολογία αποτελεί μία βιώσιμη λύση που προάγει τη διαφάνεια στο σχετικό τομέα.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά