ΑμΚΕ Ίασις

Όχημα

Η ΑμΚΕ Ίασις ιδρύθηκε το 2016 με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε ευπαθείς ομάδες που αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό.
Αποδέκτης
ΑμΚΕ Ίασις
http://www.iasismed.eu
Τίτλος Δωρεάς
Όχημα
Έτος
2017
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Οι δικαιούχοι της περιλαμβάνουν άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας και νοητικές αναπηρίες, άστεγους, γυναίκες που έχουν υποστεί κακοποίηση, αιτούντες άσυλο και ευάλωτα παιδιά. Ο οργανισμός προσφέρει διάφορες υπηρεσίες, όπως: μονάδες παροχής ψυχιατρικής φροντίδας για ενήλικες με προβλήματα ψυχικής υγείας, ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραπάνω ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα. Επιπλέον, η Ίασις λειτουργεί Ξενώνα Εξειδικευμένης Φροντίδας για Άτομα με Ψυχικές Διαταραχές, ο οποίος φιλοξενεί 15 άτομα, 7 εκ των οποίων είναι ηλικιωμένοι. Ο σκοπός του ξενώνα είναι η ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των οικότροφών του, μέσω της απόκτησης δεξιοτήτων και ικανοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης.

Όχημα

 

Η δωρεά αφορά στην αγορά 9-θέσιου βαν για τη μεταφορά των οικότροφων του Ξενώνα Εξειδικευμένης Φροντίδας, μειώνοντας έτσι σημαντικά τα λειτουργικά έξοδα της ΑμΚΕ Ίασις. Το όχημα θα χρησιμοποιείται κυρίως για τους παρακάτω λόγους: τη μεταφορά των οικότροφων σε νοσοκομεία, γιατρούς και διαγνωστικά κέντρα, τη συνοδεία των οικότροφων σε κοινωνικές υπηρεσίες, και για ψυχαγωγικές δραστηριότητες, όπως εκδρομές. Αυτή τη στιγμή, οι μεταφορές γίνονται με ιδιωτικά οχήματα των υπαλλήλων του οργανισμού, καθώς και με ταξί, οδηγώντας σε υψηλά έξοδα μεταφοράς, τα οποία θα μειωθούν σημαντικά με την αγορά του οχήματος.

Οι δικαιούχοι της περιλαμβάνουν άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας και νοητικές αναπηρίες, άστεγους, γυναίκες που έχουν υποστεί κακοποίηση, αιτούντες άσυλο και ευάλωτα παιδιά. Ο οργανισμός προσφέρει διάφορες υπηρεσίες, όπως: μονάδες παροχής ψυχιατρικής φροντίδας για ενήλικες με προβλήματα ψυχικής υγείας, ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραπάνω ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα. Επιπλέον, η Ίασις λειτουργεί Ξενώνα Εξειδικευμένης Φροντίδας για Άτομα με Ψυχικές Διαταραχές, ο οποίος φιλοξενεί 15 άτομα, 7 εκ των οποίων είναι ηλικιωμένοι. Ο σκοπός του ξενώνα είναι η ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των οικότροφών του, μέσω της απόκτησης δεξιοτήτων και ικανοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης.

Όχημα

 

Η δωρεά αφορά στην αγορά 9-θέσιου βαν για τη μεταφορά των οικότροφων του Ξενώνα Εξειδικευμένης Φροντίδας, μειώνοντας έτσι σημαντικά τα λειτουργικά έξοδα της ΑμΚΕ Ίασις. Το όχημα θα χρησιμοποιείται κυρίως για τους παρακάτω λόγους: τη μεταφορά των οικότροφων σε νοσοκομεία, γιατρούς και διαγνωστικά κέντρα, τη συνοδεία των οικότροφων σε κοινωνικές υπηρεσίες, και για ψυχαγωγικές δραστηριότητες, όπως εκδρομές. Αυτή τη στιγμή, οι μεταφορές γίνονται με ιδιωτικά οχήματα των υπαλλήλων του οργανισμού, καθώς και με ταξί, οδηγώντας σε υψηλά έξοδα μεταφοράς, τα οποία θα μειωθούν σημαντικά με την αγορά του οχήματος.

Αποδέκτης
ΑμΚΕ Ίασις
http://www.iasismed.eu
Τίτλος Δωρεάς
Όχημα
Έτος
2017
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Οι δικαιούχοι της περιλαμβάνουν άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας και νοητικές αναπηρίες, άστεγους, γυναίκες που έχουν υποστεί κακοποίηση, αιτούντες άσυλο και ευάλωτα παιδιά. Ο οργανισμός προσφέρει διάφορες υπηρεσίες, όπως: μονάδες παροχής ψυχιατρικής φροντίδας για ενήλικες με προβλήματα ψυχικής υγείας, ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραπάνω ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα. Επιπλέον, η Ίασις λειτουργεί Ξενώνα Εξειδικευμένης Φροντίδας για Άτομα με Ψυχικές Διαταραχές, ο οποίος φιλοξενεί 15 άτομα, 7 εκ των οποίων είναι ηλικιωμένοι. Ο σκοπός του ξενώνα είναι η ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των οικότροφών του, μέσω της απόκτησης δεξιοτήτων και ικανοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης.

Όχημα

 

Η δωρεά αφορά στην αγορά 9-θέσιου βαν για τη μεταφορά των οικότροφων του Ξενώνα Εξειδικευμένης Φροντίδας, μειώνοντας έτσι σημαντικά τα λειτουργικά έξοδα της ΑμΚΕ Ίασις. Το όχημα θα χρησιμοποιείται κυρίως για τους παρακάτω λόγους: τη μεταφορά των οικότροφων σε νοσοκομεία, γιατρούς και διαγνωστικά κέντρα, τη συνοδεία των οικότροφων σε κοινωνικές υπηρεσίες, και για ψυχαγωγικές δραστηριότητες, όπως εκδρομές. Αυτή τη στιγμή, οι μεταφορές γίνονται με ιδιωτικά οχήματα των υπαλλήλων του οργανισμού, καθώς και με ταξί, οδηγώντας σε υψηλά έξοδα μεταφοράς, τα οποία θα μειωθούν σημαντικά με την αγορά του οχήματος.

Οι δικαιούχοι της περιλαμβάνουν άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας και νοητικές αναπηρίες, άστεγους, γυναίκες που έχουν υποστεί κακοποίηση, αιτούντες άσυλο και ευάλωτα παιδιά. Ο οργανισμός προσφέρει διάφορες υπηρεσίες, όπως: μονάδες παροχής ψυχιατρικής φροντίδας για ενήλικες με προβλήματα ψυχικής υγείας, ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραπάνω ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα. Επιπλέον, η Ίασις λειτουργεί Ξενώνα Εξειδικευμένης Φροντίδας για Άτομα με Ψυχικές Διαταραχές, ο οποίος φιλοξενεί 15 άτομα, 7 εκ των οποίων είναι ηλικιωμένοι. Ο σκοπός του ξενώνα είναι η ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των οικότροφών του, μέσω της απόκτησης δεξιοτήτων και ικανοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης.

Όχημα

 

Η δωρεά αφορά στην αγορά 9-θέσιου βαν για τη μεταφορά των οικότροφων του Ξενώνα Εξειδικευμένης Φροντίδας, μειώνοντας έτσι σημαντικά τα λειτουργικά έξοδα της ΑμΚΕ Ίασις. Το όχημα θα χρησιμοποιείται κυρίως για τους παρακάτω λόγους: τη μεταφορά των οικότροφων σε νοσοκομεία, γιατρούς και διαγνωστικά κέντρα, τη συνοδεία των οικότροφων σε κοινωνικές υπηρεσίες, και για ψυχαγωγικές δραστηριότητες, όπως εκδρομές. Αυτή τη στιγμή, οι μεταφορές γίνονται με ιδιωτικά οχήματα των υπαλλήλων του οργανισμού, καθώς και με ταξί, οδηγώντας σε υψηλά έξοδα μεταφοράς, τα οποία θα μειωθούν σημαντικά με την αγορά του οχήματος.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά