Εταιρεία Πολιτισμού Σύνθεση

Πρόγραμμα «Αντάμα»

Η Εταιρεία Πολιτισμού «Σύνθεση» ιδρύθηκε το 2001 με σκοπό την προαγωγή του πολιτισμού μέσω της διοργάνωσης εκδηλώσεων, κοινωνικών δράσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Κατά τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της, η «Σύνθεση» επικέντρωσε τη δράση της στην παραγωγή παραστάσεων σε γνωστούς χώρους της Αθήνας καθώς και στο δικό της, το «Βρυσάκι».
Αποδέκτης
Εταιρεία Πολιτισμού Σύνθεση
http://sinthesis.gr
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα «Αντάμα»
Έτος
2014
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Από το 2009, έχει μετατρέψει το «Βρυσάκι» σε ένα πολυκαλλιτεχνικό χώρο όπου νέοι καλλιτέχνες έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν το έργο τους. Η «Σύνθεση» συντονίζει επίσης το Athens Fringe Network, ένα δίκτυο με κεντρικό σκοπό τη συνεχή σύνδεση των διαφορετικών στοιχείων της πόλης. Ένα από τα βασικά προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Δικτύου περιλαμβάνει την παροχή δωρεάν μαθημάτων με διάφορα θέματα σε άπορους. Κατά τη διάρκεια του 2012, προσφέρθηκαν 60 διαφορετικά μαθήματα σε 500 μαθητές από 50 εθελοντές δασκάλους.

Πρόγραμμα «Αντάμα»

 

Η δωρεά αφορά στην υλοποίηση ενός ψυχαγωγικού προγράμματος για ηλικιωμένους σε μη κερδοσκοπικά γηροκομεία και άλλες δομές ηλικιωμένων, με τίτλο «Αντάμα», στα πλαίσια του οποίου νέοι καλλιτέχνες «ανταμώνουν» και διασκεδάζουν με τους ηλικιωμένους. Το πρόγραμμα αποτελεί μία διαδραστική και συμμετοχική εμπειρία για τους ηλικιωμένους. Αποσκοπεί όχι μόνο στην ψυχαγωγία αλλά και στη νοητική ενδυνάμωση των συμμετεχόντων. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί βάσει βέλτιστης πρακτικής από το εξωτερικό, καθώς και σε συνεργασία με γεροντολόγους στην Ελλάδα.

Από το 2009, έχει μετατρέψει το «Βρυσάκι» σε ένα πολυκαλλιτεχνικό χώρο όπου νέοι καλλιτέχνες έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν το έργο τους. Η «Σύνθεση» συντονίζει επίσης το Athens Fringe Network, ένα δίκτυο με κεντρικό σκοπό τη συνεχή σύνδεση των διαφορετικών στοιχείων της πόλης. Ένα από τα βασικά προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Δικτύου περιλαμβάνει την παροχή δωρεάν μαθημάτων με διάφορα θέματα σε άπορους. Κατά τη διάρκεια του 2012, προσφέρθηκαν 60 διαφορετικά μαθήματα σε 500 μαθητές από 50 εθελοντές δασκάλους.

Πρόγραμμα «Αντάμα»

 

Η δωρεά αφορά στην υλοποίηση ενός ψυχαγωγικού προγράμματος για ηλικιωμένους σε μη κερδοσκοπικά γηροκομεία και άλλες δομές ηλικιωμένων, με τίτλο «Αντάμα», στα πλαίσια του οποίου νέοι καλλιτέχνες «ανταμώνουν» και διασκεδάζουν με τους ηλικιωμένους. Το πρόγραμμα αποτελεί μία διαδραστική και συμμετοχική εμπειρία για τους ηλικιωμένους. Αποσκοπεί όχι μόνο στην ψυχαγωγία αλλά και στη νοητική ενδυνάμωση των συμμετεχόντων. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί βάσει βέλτιστης πρακτικής από το εξωτερικό, καθώς και σε συνεργασία με γεροντολόγους στην Ελλάδα.

Αποδέκτης
Εταιρεία Πολιτισμού Σύνθεση
http://sinthesis.gr
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα «Αντάμα»
Έτος
2014
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Από το 2009, έχει μετατρέψει το «Βρυσάκι» σε ένα πολυκαλλιτεχνικό χώρο όπου νέοι καλλιτέχνες έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν το έργο τους. Η «Σύνθεση» συντονίζει επίσης το Athens Fringe Network, ένα δίκτυο με κεντρικό σκοπό τη συνεχή σύνδεση των διαφορετικών στοιχείων της πόλης. Ένα από τα βασικά προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Δικτύου περιλαμβάνει την παροχή δωρεάν μαθημάτων με διάφορα θέματα σε άπορους. Κατά τη διάρκεια του 2012, προσφέρθηκαν 60 διαφορετικά μαθήματα σε 500 μαθητές από 50 εθελοντές δασκάλους.

Πρόγραμμα «Αντάμα»

 

Η δωρεά αφορά στην υλοποίηση ενός ψυχαγωγικού προγράμματος για ηλικιωμένους σε μη κερδοσκοπικά γηροκομεία και άλλες δομές ηλικιωμένων, με τίτλο «Αντάμα», στα πλαίσια του οποίου νέοι καλλιτέχνες «ανταμώνουν» και διασκεδάζουν με τους ηλικιωμένους. Το πρόγραμμα αποτελεί μία διαδραστική και συμμετοχική εμπειρία για τους ηλικιωμένους. Αποσκοπεί όχι μόνο στην ψυχαγωγία αλλά και στη νοητική ενδυνάμωση των συμμετεχόντων. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί βάσει βέλτιστης πρακτικής από το εξωτερικό, καθώς και σε συνεργασία με γεροντολόγους στην Ελλάδα.

Από το 2009, έχει μετατρέψει το «Βρυσάκι» σε ένα πολυκαλλιτεχνικό χώρο όπου νέοι καλλιτέχνες έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν το έργο τους. Η «Σύνθεση» συντονίζει επίσης το Athens Fringe Network, ένα δίκτυο με κεντρικό σκοπό τη συνεχή σύνδεση των διαφορετικών στοιχείων της πόλης. Ένα από τα βασικά προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Δικτύου περιλαμβάνει την παροχή δωρεάν μαθημάτων με διάφορα θέματα σε άπορους. Κατά τη διάρκεια του 2012, προσφέρθηκαν 60 διαφορετικά μαθήματα σε 500 μαθητές από 50 εθελοντές δασκάλους.

Πρόγραμμα «Αντάμα»

 

Η δωρεά αφορά στην υλοποίηση ενός ψυχαγωγικού προγράμματος για ηλικιωμένους σε μη κερδοσκοπικά γηροκομεία και άλλες δομές ηλικιωμένων, με τίτλο «Αντάμα», στα πλαίσια του οποίου νέοι καλλιτέχνες «ανταμώνουν» και διασκεδάζουν με τους ηλικιωμένους. Το πρόγραμμα αποτελεί μία διαδραστική και συμμετοχική εμπειρία για τους ηλικιωμένους. Αποσκοπεί όχι μόνο στην ψυχαγωγία αλλά και στη νοητική ενδυνάμωση των συμμετεχόντων. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί βάσει βέλτιστης πρακτικής από το εξωτερικό, καθώς και σε συνεργασία με γεροντολόγους στην Ελλάδα.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά