Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης – Ίδρυμα Νικολάου και Ντόλλης Γουλανδρή

Πρόγραμμα «Σοφή Παρέα στο Μουσείο»

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης είναι αφιερωμένο στη μελέτη και την προβολή των αρχαίων πολιτισμών του Αιγαίου και της Κύπρου, με ιδιαίτερη έμφαση στην Κυκλαδική Τέχνη της τρίτης π.Χ. χιλιετίας.
Αποδέκτης
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης – Ίδρυμα Νικολάου και Ντόλλης Γουλανδρή
https://cycladic.gr/en
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα «Σοφή Παρέα στο Μουσείο»
Έτος
2015
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2018
Επέκταση του Προγράμματος «Σοφή Παρέα στο Μουσείο»

Ιδρύθηκε το 1986, αρχικά για να στεγάσει την ιδιωτική συλλογή του Νικολάου και της Ντόλλης Γουλανδρή και σταδιακά επεκτάθηκε για να φιλοξενήσει νέες συλλογές, τις οποίες απέκτησε είτε μέσω αγορών, είτε μέσω δωρεών από σημαντικούς συλλέκτες και οργανισμούς. Το Μουσείο φιλοξενεί τις συλλογές Κυκλαδικής Τέχνης, Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης και Αρχαίας Κυπριακής Τέχνης. Δίνει έμφαση στην εκπαίδευση, με μια σειρά από εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε ένα ευρύ κοινό όλων των ηλικιών και προελεύσεων. Πρόσφατα ξεκίνησε το ολοκληρωμένο πρόγραμμα «Παρέα στο Μουσείο», το οποίο απευθύνεται σε παιδιά με ειδικές ανάγκες, ομάδες ενηλίκων με σωματικές και νοητικές αναπηρίες, άστεγους, και ηλικιωμένους. Σκοπός του προγράμματος είναι η αύξηση των ατόμων από τις παραπάνω ομάδες που επισκέπτονται το μουσείο.

Πρόγραμμα «Σοφή Παρέα στο Μουσείο»

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία πολύπλευρου προγράμματος για την προσβασιμότητα των ηλικιωμένων επισκεπτών στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, το οποίο υπόκειται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Σοφή Παρέα στο Μουσείο». Το πρόγραμμα θα προσφέρει ξεναγήσεις στο μουσείο για ηλικιωμένους σε ομάδες 30 ατόμων. 1.500 ηλικιωμένα μέλη των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων του Δήμου Αθηναίων θα επισκεφθούν το Μουσείο δωρεάν μέσα σε διάστημα 12 μηνών. Οι επισκέψεις θα περιλαμβάνουν μεταφορά από και προς τα Κέντρα, καθώς και αναψυκτικά. Θα βελτιωθεί, επίσης, η πρόσβαση στο Μουσείο και η προσβασιμότητα των συλλογών, των προγραμμάτων και των υπηρεσιών, μέσω της παροχής εξειδικευμένου εξοπλισμού. Τέλος, το προσωπικό του Μουσείου θα πάρει μέρος σε διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξομοίωσης, προκειμένου να προσφέρει καλύτερη εξυπηρέτηση στους ηλικιωμένους επισκέπτες. Το καινοτόμο αυτό πρόγραμμα κατάρτισης βασίζεται σε διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και έρευνες και θα υλοποιείται από γεροντολόγους με σχετική εμπειρία. Μέσω του προγράμματος «Σοφή Παρέα στο Μουσείο», το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης θα γίνει το πρώτο φιλικό προς τους ηλικιωμένους μουσείο στην Ελλάδα.

Ιδρύθηκε το 1986, αρχικά για να στεγάσει την ιδιωτική συλλογή του Νικολάου και της Ντόλλης Γουλανδρή και σταδιακά επεκτάθηκε για να φιλοξενήσει νέες συλλογές, τις οποίες απέκτησε είτε μέσω αγορών, είτε μέσω δωρεών από σημαντικούς συλλέκτες και οργανισμούς. Το Μουσείο φιλοξενεί τις συλλογές Κυκλαδικής Τέχνης, Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης και Αρχαίας Κυπριακής Τέχνης. Δίνει έμφαση στην εκπαίδευση, με μια σειρά από εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε ένα ευρύ κοινό όλων των ηλικιών και προελεύσεων. Πρόσφατα ξεκίνησε το ολοκληρωμένο πρόγραμμα «Παρέα στο Μουσείο», το οποίο απευθύνεται σε παιδιά με ειδικές ανάγκες, ομάδες ενηλίκων με σωματικές και νοητικές αναπηρίες, άστεγους, και ηλικιωμένους. Σκοπός του προγράμματος είναι η αύξηση των ατόμων από τις παραπάνω ομάδες που επισκέπτονται το μουσείο.

Πρόγραμμα «Σοφή Παρέα στο Μουσείο»

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία πολύπλευρου προγράμματος για την προσβασιμότητα των ηλικιωμένων επισκεπτών στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, το οποίο υπόκειται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Σοφή Παρέα στο Μουσείο». Το πρόγραμμα θα προσφέρει ξεναγήσεις στο μουσείο για ηλικιωμένους σε ομάδες 30 ατόμων. 1.500 ηλικιωμένα μέλη των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων του Δήμου Αθηναίων θα επισκεφθούν το Μουσείο δωρεάν μέσα σε διάστημα 12 μηνών. Οι επισκέψεις θα περιλαμβάνουν μεταφορά από και προς τα Κέντρα, καθώς και αναψυκτικά. Θα βελτιωθεί, επίσης, η πρόσβαση στο Μουσείο και η προσβασιμότητα των συλλογών, των προγραμμάτων και των υπηρεσιών, μέσω της παροχής εξειδικευμένου εξοπλισμού. Τέλος, το προσωπικό του Μουσείου θα πάρει μέρος σε διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξομοίωσης, προκειμένου να προσφέρει καλύτερη εξυπηρέτηση στους ηλικιωμένους επισκέπτες. Το καινοτόμο αυτό πρόγραμμα κατάρτισης βασίζεται σε διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και έρευνες και θα υλοποιείται από γεροντολόγους με σχετική εμπειρία. Μέσω του προγράμματος «Σοφή Παρέα στο Μουσείο», το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης θα γίνει το πρώτο φιλικό προς τους ηλικιωμένους μουσείο στην Ελλάδα.

Αποδέκτης
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης – Ίδρυμα Νικολάου και Ντόλλης Γουλανδρή
https://cycladic.gr/en
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα «Σοφή Παρέα στο Μουσείο»
Έτος
2015
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2018
Επέκταση του Προγράμματος «Σοφή Παρέα στο Μουσείο»

Ιδρύθηκε το 1986, αρχικά για να στεγάσει την ιδιωτική συλλογή του Νικολάου και της Ντόλλης Γουλανδρή και σταδιακά επεκτάθηκε για να φιλοξενήσει νέες συλλογές, τις οποίες απέκτησε είτε μέσω αγορών, είτε μέσω δωρεών από σημαντικούς συλλέκτες και οργανισμούς. Το Μουσείο φιλοξενεί τις συλλογές Κυκλαδικής Τέχνης, Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης και Αρχαίας Κυπριακής Τέχνης. Δίνει έμφαση στην εκπαίδευση, με μια σειρά από εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε ένα ευρύ κοινό όλων των ηλικιών και προελεύσεων. Πρόσφατα ξεκίνησε το ολοκληρωμένο πρόγραμμα «Παρέα στο Μουσείο», το οποίο απευθύνεται σε παιδιά με ειδικές ανάγκες, ομάδες ενηλίκων με σωματικές και νοητικές αναπηρίες, άστεγους, και ηλικιωμένους. Σκοπός του προγράμματος είναι η αύξηση των ατόμων από τις παραπάνω ομάδες που επισκέπτονται το μουσείο.

Πρόγραμμα «Σοφή Παρέα στο Μουσείο»

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία πολύπλευρου προγράμματος για την προσβασιμότητα των ηλικιωμένων επισκεπτών στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, το οποίο υπόκειται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Σοφή Παρέα στο Μουσείο». Το πρόγραμμα θα προσφέρει ξεναγήσεις στο μουσείο για ηλικιωμένους σε ομάδες 30 ατόμων. 1.500 ηλικιωμένα μέλη των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων του Δήμου Αθηναίων θα επισκεφθούν το Μουσείο δωρεάν μέσα σε διάστημα 12 μηνών. Οι επισκέψεις θα περιλαμβάνουν μεταφορά από και προς τα Κέντρα, καθώς και αναψυκτικά. Θα βελτιωθεί, επίσης, η πρόσβαση στο Μουσείο και η προσβασιμότητα των συλλογών, των προγραμμάτων και των υπηρεσιών, μέσω της παροχής εξειδικευμένου εξοπλισμού. Τέλος, το προσωπικό του Μουσείου θα πάρει μέρος σε διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξομοίωσης, προκειμένου να προσφέρει καλύτερη εξυπηρέτηση στους ηλικιωμένους επισκέπτες. Το καινοτόμο αυτό πρόγραμμα κατάρτισης βασίζεται σε διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και έρευνες και θα υλοποιείται από γεροντολόγους με σχετική εμπειρία. Μέσω του προγράμματος «Σοφή Παρέα στο Μουσείο», το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης θα γίνει το πρώτο φιλικό προς τους ηλικιωμένους μουσείο στην Ελλάδα.

Ιδρύθηκε το 1986, αρχικά για να στεγάσει την ιδιωτική συλλογή του Νικολάου και της Ντόλλης Γουλανδρή και σταδιακά επεκτάθηκε για να φιλοξενήσει νέες συλλογές, τις οποίες απέκτησε είτε μέσω αγορών, είτε μέσω δωρεών από σημαντικούς συλλέκτες και οργανισμούς. Το Μουσείο φιλοξενεί τις συλλογές Κυκλαδικής Τέχνης, Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης και Αρχαίας Κυπριακής Τέχνης. Δίνει έμφαση στην εκπαίδευση, με μια σειρά από εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε ένα ευρύ κοινό όλων των ηλικιών και προελεύσεων. Πρόσφατα ξεκίνησε το ολοκληρωμένο πρόγραμμα «Παρέα στο Μουσείο», το οποίο απευθύνεται σε παιδιά με ειδικές ανάγκες, ομάδες ενηλίκων με σωματικές και νοητικές αναπηρίες, άστεγους, και ηλικιωμένους. Σκοπός του προγράμματος είναι η αύξηση των ατόμων από τις παραπάνω ομάδες που επισκέπτονται το μουσείο.

Πρόγραμμα «Σοφή Παρέα στο Μουσείο»

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία πολύπλευρου προγράμματος για την προσβασιμότητα των ηλικιωμένων επισκεπτών στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, το οποίο υπόκειται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Σοφή Παρέα στο Μουσείο». Το πρόγραμμα θα προσφέρει ξεναγήσεις στο μουσείο για ηλικιωμένους σε ομάδες 30 ατόμων. 1.500 ηλικιωμένα μέλη των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων του Δήμου Αθηναίων θα επισκεφθούν το Μουσείο δωρεάν μέσα σε διάστημα 12 μηνών. Οι επισκέψεις θα περιλαμβάνουν μεταφορά από και προς τα Κέντρα, καθώς και αναψυκτικά. Θα βελτιωθεί, επίσης, η πρόσβαση στο Μουσείο και η προσβασιμότητα των συλλογών, των προγραμμάτων και των υπηρεσιών, μέσω της παροχής εξειδικευμένου εξοπλισμού. Τέλος, το προσωπικό του Μουσείου θα πάρει μέρος σε διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξομοίωσης, προκειμένου να προσφέρει καλύτερη εξυπηρέτηση στους ηλικιωμένους επισκέπτες. Το καινοτόμο αυτό πρόγραμμα κατάρτισης βασίζεται σε διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και έρευνες και θα υλοποιείται από γεροντολόγους με σχετική εμπειρία. Μέσω του προγράμματος «Σοφή Παρέα στο Μουσείο», το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης θα γίνει το πρώτο φιλικό προς τους ηλικιωμένους μουσείο στην Ελλάδα.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά