Γηροκομείο Ξάνθης "Ο Μέγας Βασίλειος"

Εργασίες Ανακαίνισης και Έξοδα Θέρμανσης

Το Γηροκομείο Ξάνθης "Ο Μέγας Βασίλειος" ιδρύθηκε το 1964 με σκοπό την παροχή στέγης και περίθαλψης σε ηλικιωμένους κατοίκους της Ξάνθης.
Αποδέκτης
Γηροκομείο Ξάνθης "Ο Μέγας Βασίλειος"
Τίτλος Δωρεάς
Εργασίες Ανακαίνισης και Έξοδα Θέρμανσης
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Ξάνθη
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Το Γηροκομείο φιλοξενεί 53 ηλικιωμένους, 20 εκ των οποίων είναι κατάκοιτοι. To Γηροκομείο, το οποίο έχει μέγιστη δυνατότητα φιλοξενίας 74 ατόμων, δέχεται μόνο αυτόνομους ηλικιωμένους, προσφέροντας, όμως, την απαραίτητη φροντίδα σε περίπτωση που οι κάτοικοι χάσουν την αυτονομία τους κατά τη διάρκεια της παραμονής τους. Το Γηροκομείο Ξάνθης έχει μόνιμο προσωπικό 22 ατόμων, ενώ η παρουσία ψυχολόγου επιδεικνύει την έμφαση που δίνει το Γηροκομείο στην παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας, συμπεριλαμβανομένης της ψυχολογικής υποστήριξης.

Εργασίες Ανακαίνισης και Έξοδα Θέρμανσης

 

Η δωρεά αφορά στην εξωτερική μόνωση του κτιρίου του Γηροκομείου που θα βελτιώσει την ενεργειακή του απόδοση. Ειδικότερα, με την εφαρμογή της εξωτερικής μόνωσης, υπολογίζεται πως το κόστος θέρμανσης του Γηροκομείου θα μειωθεί κατά περίπου 23%. Δεδομένου του ότι η Ξάνθη βρίσκεται στη βόρεια Ελλάδα, οι χειμώνες είναι σημαντικά βαρύτεροι από την υπόλοιπη χώρα. Εκτός από τη μόνωση του κτιρίου, η δωρεά καλύπτει επίσης ένα μέρος των εξόδων θέρμανσης του Γηροκομείου.

Το Γηροκομείο φιλοξενεί 53 ηλικιωμένους, 20 εκ των οποίων είναι κατάκοιτοι. To Γηροκομείο, το οποίο έχει μέγιστη δυνατότητα φιλοξενίας 74 ατόμων, δέχεται μόνο αυτόνομους ηλικιωμένους, προσφέροντας, όμως, την απαραίτητη φροντίδα σε περίπτωση που οι κάτοικοι χάσουν την αυτονομία τους κατά τη διάρκεια της παραμονής τους. Το Γηροκομείο Ξάνθης έχει μόνιμο προσωπικό 22 ατόμων, ενώ η παρουσία ψυχολόγου επιδεικνύει την έμφαση που δίνει το Γηροκομείο στην παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας, συμπεριλαμβανομένης της ψυχολογικής υποστήριξης.

Εργασίες Ανακαίνισης και Έξοδα Θέρμανσης

 

Η δωρεά αφορά στην εξωτερική μόνωση του κτιρίου του Γηροκομείου που θα βελτιώσει την ενεργειακή του απόδοση. Ειδικότερα, με την εφαρμογή της εξωτερικής μόνωσης, υπολογίζεται πως το κόστος θέρμανσης του Γηροκομείου θα μειωθεί κατά περίπου 23%. Δεδομένου του ότι η Ξάνθη βρίσκεται στη βόρεια Ελλάδα, οι χειμώνες είναι σημαντικά βαρύτεροι από την υπόλοιπη χώρα. Εκτός από τη μόνωση του κτιρίου, η δωρεά καλύπτει επίσης ένα μέρος των εξόδων θέρμανσης του Γηροκομείου.

Αποδέκτης
Γηροκομείο Ξάνθης "Ο Μέγας Βασίλειος"
Τίτλος Δωρεάς
Εργασίες Ανακαίνισης και Έξοδα Θέρμανσης
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Ξάνθη
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Το Γηροκομείο φιλοξενεί 53 ηλικιωμένους, 20 εκ των οποίων είναι κατάκοιτοι. To Γηροκομείο, το οποίο έχει μέγιστη δυνατότητα φιλοξενίας 74 ατόμων, δέχεται μόνο αυτόνομους ηλικιωμένους, προσφέροντας, όμως, την απαραίτητη φροντίδα σε περίπτωση που οι κάτοικοι χάσουν την αυτονομία τους κατά τη διάρκεια της παραμονής τους. Το Γηροκομείο Ξάνθης έχει μόνιμο προσωπικό 22 ατόμων, ενώ η παρουσία ψυχολόγου επιδεικνύει την έμφαση που δίνει το Γηροκομείο στην παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας, συμπεριλαμβανομένης της ψυχολογικής υποστήριξης.

Εργασίες Ανακαίνισης και Έξοδα Θέρμανσης

 

Η δωρεά αφορά στην εξωτερική μόνωση του κτιρίου του Γηροκομείου που θα βελτιώσει την ενεργειακή του απόδοση. Ειδικότερα, με την εφαρμογή της εξωτερικής μόνωσης, υπολογίζεται πως το κόστος θέρμανσης του Γηροκομείου θα μειωθεί κατά περίπου 23%. Δεδομένου του ότι η Ξάνθη βρίσκεται στη βόρεια Ελλάδα, οι χειμώνες είναι σημαντικά βαρύτεροι από την υπόλοιπη χώρα. Εκτός από τη μόνωση του κτιρίου, η δωρεά καλύπτει επίσης ένα μέρος των εξόδων θέρμανσης του Γηροκομείου.

Το Γηροκομείο φιλοξενεί 53 ηλικιωμένους, 20 εκ των οποίων είναι κατάκοιτοι. To Γηροκομείο, το οποίο έχει μέγιστη δυνατότητα φιλοξενίας 74 ατόμων, δέχεται μόνο αυτόνομους ηλικιωμένους, προσφέροντας, όμως, την απαραίτητη φροντίδα σε περίπτωση που οι κάτοικοι χάσουν την αυτονομία τους κατά τη διάρκεια της παραμονής τους. Το Γηροκομείο Ξάνθης έχει μόνιμο προσωπικό 22 ατόμων, ενώ η παρουσία ψυχολόγου επιδεικνύει την έμφαση που δίνει το Γηροκομείο στην παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας, συμπεριλαμβανομένης της ψυχολογικής υποστήριξης.

Εργασίες Ανακαίνισης και Έξοδα Θέρμανσης

 

Η δωρεά αφορά στην εξωτερική μόνωση του κτιρίου του Γηροκομείου που θα βελτιώσει την ενεργειακή του απόδοση. Ειδικότερα, με την εφαρμογή της εξωτερικής μόνωσης, υπολογίζεται πως το κόστος θέρμανσης του Γηροκομείου θα μειωθεί κατά περίπου 23%. Δεδομένου του ότι η Ξάνθη βρίσκεται στη βόρεια Ελλάδα, οι χειμώνες είναι σημαντικά βαρύτεροι από την υπόλοιπη χώρα. Εκτός από τη μόνωση του κτιρίου, η δωρεά καλύπτει επίσης ένα μέρος των εξόδων θέρμανσης του Γηροκομείου.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά