Γιατροί Χωρίς Σύνορα

Κινητή Ιατρική Μονάδα

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins Sans Frontières) είναι μια διεθνής, ανεξάρτητη, ιατρική ανθρωπιστική οργάνωση που παρέχει ιατρική φροντίδα σε ανθρώπους αποκλεισμένους από την υγειονομική περίθαλψη, σε θύματα βίας, φυσικών καταστροφών ή ενόπλων συγκρούσεων.
Αποδέκτης
Γιατροί Χωρίς Σύνορα
http://www.msf.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Κινητή Ιατρική Μονάδα
Έτος
2014
Τοποθεσία Δωρεάς
Επικράτεια
Τομέας Προγράμματος
Υγεία

Δρα με μοναδικό κριτήριο τις ιατρικές ανάγκες, ανεξάρτητα από φυλετικά, θρησκευτικά ή πολιτικά κριτήρια. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ιδρύθηκαν στο Παρίσι το 1971 και το 2014 συμμετείχαν σε 450 προγράμματα σε 65 χώρες. Από την ίδρυσή του το 1990, το ελληνικό παράρτημα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει πραγματοποιήσει μια σειρά από προγράμματα στοχευμένα σε άτομα αποκλεισμένα από την υγειονομική περίθαλψη, ή σε θύματα φυσικών καταστροφών.

Κινητή Ιατρική Μονάδα

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία Κινητής Ιατρικής Μονάδας, η οποία θα προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες και ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε άτομα που δεν έχουν πρόσβαση στο εθνικό σύστημα υγείας.

Δρα με μοναδικό κριτήριο τις ιατρικές ανάγκες, ανεξάρτητα από φυλετικά, θρησκευτικά ή πολιτικά κριτήρια. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ιδρύθηκαν στο Παρίσι το 1971 και το 2014 συμμετείχαν σε 450 προγράμματα σε 65 χώρες. Από την ίδρυσή του το 1990, το ελληνικό παράρτημα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει πραγματοποιήσει μια σειρά από προγράμματα στοχευμένα σε άτομα αποκλεισμένα από την υγειονομική περίθαλψη, ή σε θύματα φυσικών καταστροφών.

Κινητή Ιατρική Μονάδα

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία Κινητής Ιατρικής Μονάδας, η οποία θα προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες και ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε άτομα που δεν έχουν πρόσβαση στο εθνικό σύστημα υγείας.

Αποδέκτης
Γιατροί Χωρίς Σύνορα
http://www.msf.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Κινητή Ιατρική Μονάδα
Έτος
2014
Τοποθεσία Δωρεάς
Επικράτεια
Τομέας Προγράμματος
Υγεία

Δρα με μοναδικό κριτήριο τις ιατρικές ανάγκες, ανεξάρτητα από φυλετικά, θρησκευτικά ή πολιτικά κριτήρια. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ιδρύθηκαν στο Παρίσι το 1971 και το 2014 συμμετείχαν σε 450 προγράμματα σε 65 χώρες. Από την ίδρυσή του το 1990, το ελληνικό παράρτημα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει πραγματοποιήσει μια σειρά από προγράμματα στοχευμένα σε άτομα αποκλεισμένα από την υγειονομική περίθαλψη, ή σε θύματα φυσικών καταστροφών.

Κινητή Ιατρική Μονάδα

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία Κινητής Ιατρικής Μονάδας, η οποία θα προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες και ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε άτομα που δεν έχουν πρόσβαση στο εθνικό σύστημα υγείας.

Δρα με μοναδικό κριτήριο τις ιατρικές ανάγκες, ανεξάρτητα από φυλετικά, θρησκευτικά ή πολιτικά κριτήρια. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ιδρύθηκαν στο Παρίσι το 1971 και το 2014 συμμετείχαν σε 450 προγράμματα σε 65 χώρες. Από την ίδρυσή του το 1990, το ελληνικό παράρτημα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει πραγματοποιήσει μια σειρά από προγράμματα στοχευμένα σε άτομα αποκλεισμένα από την υγειονομική περίθαλψη, ή σε θύματα φυσικών καταστροφών.

Κινητή Ιατρική Μονάδα

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία Κινητής Ιατρικής Μονάδας, η οποία θα προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες και ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε άτομα που δεν έχουν πρόσβαση στο εθνικό σύστημα υγείας.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά