Φροντίζω

Πρόγραμμα Φροντίζω τη Μνήμη κατ΄ Oίκον

Το Κοινωφελές Σωματείο Αρωγής και Φροντίδας Ηλικιωμένων & Ατόμων με Αναπηρία – ΦΡΟΝΤΙΖΩ ιδρύθηκε το 2009 με σκοπό την παροχή βοήθειας και φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία στην περιοχή της Πάτρας.
Αποδέκτης
Φροντίζω
http://www.frodizo.gr
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα Φροντίζω τη Μνήμη κατ΄ Oίκον
Έτος
2015
Τοποθεσία Δωρεάς
Αχαΐα
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2022
Πρόγραμμα Φροντίζω τη Μνήμη κατ΄ Oίκον
2020
Πρόγραμμα Φροντίζω τη Μνήμη κατ΄ Oίκον
2014
Πρόγραμμα «Φροντίζω την Μνήμη κατ’ Οίκον»

Ένας από τους βασικούς στόχους του «Φροντίζω» είναι η προσφορά υπηρεσιών που παρατείνουν την παραμονή των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία στα σπίτια τους, αποφεύγοντας τον εγκλεισμό τους σε ιδρύματα. Η δράση του «Φροντίζω» περιλαμβάνει τη διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδηλώσεων για φροντιστές, και την προαγωγή της υγιούς διαβίωσης στις δύο ομάδες-στόχου του σωματείου.

Πρόγραμμα Φροντίζω τη Μνήμη κατ΄ Oίκον

 

Η δωρεά αφορά στη 12-μηνη συνέχιση του προγράμματος με σκοπό την σωματική, νοητική και ψυχοκοινωνική ενίσχυση ασθενών με άνοια που κατοικούν στην Πάτρα. Το Πρόγραμμα «Φροντίζω τη Μνήμη κατ΄ οίκον» απευθύνεται σε ηλικιωμένους που έχουν διαγνωσθεί πρόσφατα με άνοια πρώτου και δευτέρου σταδίου, καθώς και στους φροντιστές τους. Σκοπός του Προγράμματος είναι να παρατείνει την παραμονή των ασθενών στο σπίτι τους. Κατά την παρούσα φάση της συνέχισης του προγράμματος, η υπάρχουσα ομάδα, αποτελούμενη από κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο και ειδικό σωματικής αγωγής, που δημιουργήθηκε κατά την πιλοτική φάση του προγράμματος, θα συμπληρωθεί από φυσιοθεραπευτή και νοσηλευτή. Ειδικότερα, οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι: ασκήσεις νοητικής ενδυνάμωσης, ψυχολογική υποστήριξη προς τους ηλικιωμένους και τους φροντιστές τους, καθώς και ασκήσεις σωματικής ενδυνάμωσης σε συνδυασμό με εξειδικευμένες διατροφικές συμβουλές. Έμφαση θα δοθεί στην κατάρτιση των φροντιστών, με σκοπό τη βελτίωση της φροντίδας και της κινητικότητας των ασθενών. Το Φροντίζω θα συνεχίσει να προσφέρει εκπαιδευτικά σεμινάρια για φροντιστές, και θα διοργανώνει, επίσης, μηνιαίες ομαδικές συναντήσεις για φροντιστές, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να μοιράζονται τις ανησυχίες τους και να υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον. Κατά τη φάση της συνέχισης του προγράμματος, οι επωφελούμενοι θα είναι περίπου 45 ηλικιωμένοι κάτοικοι της Πάτρας.

Ένας από τους βασικούς στόχους του «Φροντίζω» είναι η προσφορά υπηρεσιών που παρατείνουν την παραμονή των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία στα σπίτια τους, αποφεύγοντας τον εγκλεισμό τους σε ιδρύματα. Η δράση του «Φροντίζω» περιλαμβάνει τη διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδηλώσεων για φροντιστές, και την προαγωγή της υγιούς διαβίωσης στις δύο ομάδες-στόχου του σωματείου.

Πρόγραμμα Φροντίζω τη Μνήμη κατ΄ Oίκον

 

Η δωρεά αφορά στη 12-μηνη συνέχιση του προγράμματος με σκοπό την σωματική, νοητική και ψυχοκοινωνική ενίσχυση ασθενών με άνοια που κατοικούν στην Πάτρα. Το Πρόγραμμα «Φροντίζω τη Μνήμη κατ΄ οίκον» απευθύνεται σε ηλικιωμένους που έχουν διαγνωσθεί πρόσφατα με άνοια πρώτου και δευτέρου σταδίου, καθώς και στους φροντιστές τους. Σκοπός του Προγράμματος είναι να παρατείνει την παραμονή των ασθενών στο σπίτι τους. Κατά την παρούσα φάση της συνέχισης του προγράμματος, η υπάρχουσα ομάδα, αποτελούμενη από κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο και ειδικό σωματικής αγωγής, που δημιουργήθηκε κατά την πιλοτική φάση του προγράμματος, θα συμπληρωθεί από φυσιοθεραπευτή και νοσηλευτή. Ειδικότερα, οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι: ασκήσεις νοητικής ενδυνάμωσης, ψυχολογική υποστήριξη προς τους ηλικιωμένους και τους φροντιστές τους, καθώς και ασκήσεις σωματικής ενδυνάμωσης σε συνδυασμό με εξειδικευμένες διατροφικές συμβουλές. Έμφαση θα δοθεί στην κατάρτιση των φροντιστών, με σκοπό τη βελτίωση της φροντίδας και της κινητικότητας των ασθενών. Το Φροντίζω θα συνεχίσει να προσφέρει εκπαιδευτικά σεμινάρια για φροντιστές, και θα διοργανώνει, επίσης, μηνιαίες ομαδικές συναντήσεις για φροντιστές, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να μοιράζονται τις ανησυχίες τους και να υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον. Κατά τη φάση της συνέχισης του προγράμματος, οι επωφελούμενοι θα είναι περίπου 45 ηλικιωμένοι κάτοικοι της Πάτρας.

Αποδέκτης
Φροντίζω
http://www.frodizo.gr
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα Φροντίζω τη Μνήμη κατ΄ Oίκον
Έτος
2015
Τοποθεσία Δωρεάς
Αχαΐα
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2022
Πρόγραμμα Φροντίζω τη Μνήμη κατ΄ Oίκον
2020
Πρόγραμμα Φροντίζω τη Μνήμη κατ΄ Oίκον
2014
Πρόγραμμα «Φροντίζω την Μνήμη κατ’ Οίκον»

Ένας από τους βασικούς στόχους του «Φροντίζω» είναι η προσφορά υπηρεσιών που παρατείνουν την παραμονή των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία στα σπίτια τους, αποφεύγοντας τον εγκλεισμό τους σε ιδρύματα. Η δράση του «Φροντίζω» περιλαμβάνει τη διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδηλώσεων για φροντιστές, και την προαγωγή της υγιούς διαβίωσης στις δύο ομάδες-στόχου του σωματείου.

Πρόγραμμα Φροντίζω τη Μνήμη κατ΄ Oίκον

 

Η δωρεά αφορά στη 12-μηνη συνέχιση του προγράμματος με σκοπό την σωματική, νοητική και ψυχοκοινωνική ενίσχυση ασθενών με άνοια που κατοικούν στην Πάτρα. Το Πρόγραμμα «Φροντίζω τη Μνήμη κατ΄ οίκον» απευθύνεται σε ηλικιωμένους που έχουν διαγνωσθεί πρόσφατα με άνοια πρώτου και δευτέρου σταδίου, καθώς και στους φροντιστές τους. Σκοπός του Προγράμματος είναι να παρατείνει την παραμονή των ασθενών στο σπίτι τους. Κατά την παρούσα φάση της συνέχισης του προγράμματος, η υπάρχουσα ομάδα, αποτελούμενη από κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο και ειδικό σωματικής αγωγής, που δημιουργήθηκε κατά την πιλοτική φάση του προγράμματος, θα συμπληρωθεί από φυσιοθεραπευτή και νοσηλευτή. Ειδικότερα, οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι: ασκήσεις νοητικής ενδυνάμωσης, ψυχολογική υποστήριξη προς τους ηλικιωμένους και τους φροντιστές τους, καθώς και ασκήσεις σωματικής ενδυνάμωσης σε συνδυασμό με εξειδικευμένες διατροφικές συμβουλές. Έμφαση θα δοθεί στην κατάρτιση των φροντιστών, με σκοπό τη βελτίωση της φροντίδας και της κινητικότητας των ασθενών. Το Φροντίζω θα συνεχίσει να προσφέρει εκπαιδευτικά σεμινάρια για φροντιστές, και θα διοργανώνει, επίσης, μηνιαίες ομαδικές συναντήσεις για φροντιστές, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να μοιράζονται τις ανησυχίες τους και να υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον. Κατά τη φάση της συνέχισης του προγράμματος, οι επωφελούμενοι θα είναι περίπου 45 ηλικιωμένοι κάτοικοι της Πάτρας.

Ένας από τους βασικούς στόχους του «Φροντίζω» είναι η προσφορά υπηρεσιών που παρατείνουν την παραμονή των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία στα σπίτια τους, αποφεύγοντας τον εγκλεισμό τους σε ιδρύματα. Η δράση του «Φροντίζω» περιλαμβάνει τη διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδηλώσεων για φροντιστές, και την προαγωγή της υγιούς διαβίωσης στις δύο ομάδες-στόχου του σωματείου.

Πρόγραμμα Φροντίζω τη Μνήμη κατ΄ Oίκον

 

Η δωρεά αφορά στη 12-μηνη συνέχιση του προγράμματος με σκοπό την σωματική, νοητική και ψυχοκοινωνική ενίσχυση ασθενών με άνοια που κατοικούν στην Πάτρα. Το Πρόγραμμα «Φροντίζω τη Μνήμη κατ΄ οίκον» απευθύνεται σε ηλικιωμένους που έχουν διαγνωσθεί πρόσφατα με άνοια πρώτου και δευτέρου σταδίου, καθώς και στους φροντιστές τους. Σκοπός του Προγράμματος είναι να παρατείνει την παραμονή των ασθενών στο σπίτι τους. Κατά την παρούσα φάση της συνέχισης του προγράμματος, η υπάρχουσα ομάδα, αποτελούμενη από κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο και ειδικό σωματικής αγωγής, που δημιουργήθηκε κατά την πιλοτική φάση του προγράμματος, θα συμπληρωθεί από φυσιοθεραπευτή και νοσηλευτή. Ειδικότερα, οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι: ασκήσεις νοητικής ενδυνάμωσης, ψυχολογική υποστήριξη προς τους ηλικιωμένους και τους φροντιστές τους, καθώς και ασκήσεις σωματικής ενδυνάμωσης σε συνδυασμό με εξειδικευμένες διατροφικές συμβουλές. Έμφαση θα δοθεί στην κατάρτιση των φροντιστών, με σκοπό τη βελτίωση της φροντίδας και της κινητικότητας των ασθενών. Το Φροντίζω θα συνεχίσει να προσφέρει εκπαιδευτικά σεμινάρια για φροντιστές, και θα διοργανώνει, επίσης, μηνιαίες ομαδικές συναντήσεις για φροντιστές, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να μοιράζονται τις ανησυχίες τους και να υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον. Κατά τη φάση της συνέχισης του προγράμματος, οι επωφελούμενοι θα είναι περίπου 45 ηλικιωμένοι κάτοικοι της Πάτρας.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά