Φροντίζω

Πρόγραμμα «Φροντίζω την Μνήμη κατ’ Οίκον»

Το Κοινωφελές Σωματείο Αρωγής και Φροντίδας Ηλικιωμένων και Ατόμων με Αναπηρία «Φροντίζω» ιδρύθηκε το 2009 με σκοπό την παροχή υποστήριξης και φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες στην περιοχή της Πάτρας.
Αποδέκτης
Φροντίζω
http://www.frodizo.gr
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα «Φροντίζω την Μνήμη κατ’ Οίκον»
Έτος
2014
Τοποθεσία Δωρεάς
Αχαΐα
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2022
Πρόγραμμα Φροντίζω τη Μνήμη κατ΄ Oίκον
2020
Πρόγραμμα Φροντίζω τη Μνήμη κατ΄ Oίκον
2015
Πρόγραμμα Φροντίζω τη Μνήμη κατ΄ Oίκον

Ένας από τους βασικούς στόχους του «Φροντίζω» είναι η προσφορά υπηρεσιών που παρατείνουν την παραμονή των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρίες στο σπίτι τους, αποφεύγοντας έτσι την ιδρυματοποίησή τους. Η λειτουργία του «Φροντίζω» περιλαμβάνει τη διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδηλώσεων με στόχο την κατάρτιση των φροντιστών, καθώς και την προαγωγή ενός υγιούς τρόπου ζωής για τις δύο ομάδες-στόχο του.

Πρόγραμμα «Φροντίζω την Μνήμη κατ’ Οίκον»

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία πιλοτικού προγράμματος με σκοπό τη σωματική, νοητική και ψυχοκοινωνική ενίσχυση ασθενών με άνοια που κατοικούν στην Πάτρα. Το εν λόγω Πρόγραμμα απευθύνεται σε ηλικιωμένους που έχουν διαγνωσθεί πρόσφατα με άνοια πρώτου και δευτέρου σταδίου, καθώς και στους φροντιστές τους. Σκοπός του «Φροντίζω την Μνήμη κατ’ Οίκον» είναι να παρατείνει την παραμονή των ασθενών στο σπίτι τους. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τη δημιουργία τριμελούς ομάδας, αποτελούμενης από κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο και ειδικό σωματικής αγωγής. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι: ασκήσεις νοητικής ενδυνάμωσης, ψυχολογική υποστήριξη προς τους ηλικιωμένους και τους φροντιστές τους, καθώς και ασκήσεις σωματικής ενδυνάμωσης σε συνδυασμό με εξειδικευμένες διατροφικές συμβουλές. Η ομάδα που θα επισκέπτεται τους ηλικιωμένους στο σπίτι θα προσφέρει, παράλληλα, και κατάρτιση στους φροντιστές, προκειμένου να μπορούν να εφαρμόσουν τις υπηρεσίες οι ίδιοι. Κατά τη διάρκεια των έξι μηνών της πιλοτικής φάσης του προγράμματος, ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι τουλάχιστον 20.

Ένας από τους βασικούς στόχους του «Φροντίζω» είναι η προσφορά υπηρεσιών που παρατείνουν την παραμονή των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρίες στο σπίτι τους, αποφεύγοντας έτσι την ιδρυματοποίησή τους. Η λειτουργία του «Φροντίζω» περιλαμβάνει τη διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδηλώσεων με στόχο την κατάρτιση των φροντιστών, καθώς και την προαγωγή ενός υγιούς τρόπου ζωής για τις δύο ομάδες-στόχο του.

Πρόγραμμα «Φροντίζω την Μνήμη κατ’ Οίκον»

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία πιλοτικού προγράμματος με σκοπό τη σωματική, νοητική και ψυχοκοινωνική ενίσχυση ασθενών με άνοια που κατοικούν στην Πάτρα. Το εν λόγω Πρόγραμμα απευθύνεται σε ηλικιωμένους που έχουν διαγνωσθεί πρόσφατα με άνοια πρώτου και δευτέρου σταδίου, καθώς και στους φροντιστές τους. Σκοπός του «Φροντίζω την Μνήμη κατ’ Οίκον» είναι να παρατείνει την παραμονή των ασθενών στο σπίτι τους. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τη δημιουργία τριμελούς ομάδας, αποτελούμενης από κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο και ειδικό σωματικής αγωγής. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι: ασκήσεις νοητικής ενδυνάμωσης, ψυχολογική υποστήριξη προς τους ηλικιωμένους και τους φροντιστές τους, καθώς και ασκήσεις σωματικής ενδυνάμωσης σε συνδυασμό με εξειδικευμένες διατροφικές συμβουλές. Η ομάδα που θα επισκέπτεται τους ηλικιωμένους στο σπίτι θα προσφέρει, παράλληλα, και κατάρτιση στους φροντιστές, προκειμένου να μπορούν να εφαρμόσουν τις υπηρεσίες οι ίδιοι. Κατά τη διάρκεια των έξι μηνών της πιλοτικής φάσης του προγράμματος, ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι τουλάχιστον 20.

Αποδέκτης
Φροντίζω
http://www.frodizo.gr
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα «Φροντίζω την Μνήμη κατ’ Οίκον»
Έτος
2014
Τοποθεσία Δωρεάς
Αχαΐα
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2022
Πρόγραμμα Φροντίζω τη Μνήμη κατ΄ Oίκον
2020
Πρόγραμμα Φροντίζω τη Μνήμη κατ΄ Oίκον
2015
Πρόγραμμα Φροντίζω τη Μνήμη κατ΄ Oίκον

Ένας από τους βασικούς στόχους του «Φροντίζω» είναι η προσφορά υπηρεσιών που παρατείνουν την παραμονή των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρίες στο σπίτι τους, αποφεύγοντας έτσι την ιδρυματοποίησή τους. Η λειτουργία του «Φροντίζω» περιλαμβάνει τη διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδηλώσεων με στόχο την κατάρτιση των φροντιστών, καθώς και την προαγωγή ενός υγιούς τρόπου ζωής για τις δύο ομάδες-στόχο του.

Πρόγραμμα «Φροντίζω την Μνήμη κατ’ Οίκον»

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία πιλοτικού προγράμματος με σκοπό τη σωματική, νοητική και ψυχοκοινωνική ενίσχυση ασθενών με άνοια που κατοικούν στην Πάτρα. Το εν λόγω Πρόγραμμα απευθύνεται σε ηλικιωμένους που έχουν διαγνωσθεί πρόσφατα με άνοια πρώτου και δευτέρου σταδίου, καθώς και στους φροντιστές τους. Σκοπός του «Φροντίζω την Μνήμη κατ’ Οίκον» είναι να παρατείνει την παραμονή των ασθενών στο σπίτι τους. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τη δημιουργία τριμελούς ομάδας, αποτελούμενης από κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο και ειδικό σωματικής αγωγής. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι: ασκήσεις νοητικής ενδυνάμωσης, ψυχολογική υποστήριξη προς τους ηλικιωμένους και τους φροντιστές τους, καθώς και ασκήσεις σωματικής ενδυνάμωσης σε συνδυασμό με εξειδικευμένες διατροφικές συμβουλές. Η ομάδα που θα επισκέπτεται τους ηλικιωμένους στο σπίτι θα προσφέρει, παράλληλα, και κατάρτιση στους φροντιστές, προκειμένου να μπορούν να εφαρμόσουν τις υπηρεσίες οι ίδιοι. Κατά τη διάρκεια των έξι μηνών της πιλοτικής φάσης του προγράμματος, ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι τουλάχιστον 20.

Ένας από τους βασικούς στόχους του «Φροντίζω» είναι η προσφορά υπηρεσιών που παρατείνουν την παραμονή των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρίες στο σπίτι τους, αποφεύγοντας έτσι την ιδρυματοποίησή τους. Η λειτουργία του «Φροντίζω» περιλαμβάνει τη διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδηλώσεων με στόχο την κατάρτιση των φροντιστών, καθώς και την προαγωγή ενός υγιούς τρόπου ζωής για τις δύο ομάδες-στόχο του.

Πρόγραμμα «Φροντίζω την Μνήμη κατ’ Οίκον»

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία πιλοτικού προγράμματος με σκοπό τη σωματική, νοητική και ψυχοκοινωνική ενίσχυση ασθενών με άνοια που κατοικούν στην Πάτρα. Το εν λόγω Πρόγραμμα απευθύνεται σε ηλικιωμένους που έχουν διαγνωσθεί πρόσφατα με άνοια πρώτου και δευτέρου σταδίου, καθώς και στους φροντιστές τους. Σκοπός του «Φροντίζω την Μνήμη κατ’ Οίκον» είναι να παρατείνει την παραμονή των ασθενών στο σπίτι τους. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τη δημιουργία τριμελούς ομάδας, αποτελούμενης από κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο και ειδικό σωματικής αγωγής. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι: ασκήσεις νοητικής ενδυνάμωσης, ψυχολογική υποστήριξη προς τους ηλικιωμένους και τους φροντιστές τους, καθώς και ασκήσεις σωματικής ενδυνάμωσης σε συνδυασμό με εξειδικευμένες διατροφικές συμβουλές. Η ομάδα που θα επισκέπτεται τους ηλικιωμένους στο σπίτι θα προσφέρει, παράλληλα, και κατάρτιση στους φροντιστές, προκειμένου να μπορούν να εφαρμόσουν τις υπηρεσίες οι ίδιοι. Κατά τη διάρκεια των έξι μηνών της πιλοτικής φάσης του προγράμματος, ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι τουλάχιστον 20.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά