Σύνδεσμος Βοηθείας Απόρων Ασθενών και Γηροκομουμένων των Νοσοκομείων Βαλουκλή - Γηροκομείο των Νοσοκομείων Βαλουκλή

Εξοπλισμός

Ο Σύνδεσμος Βοηθείας Απόρων Ασθενών και Γηροκομουμένων των Νοσοκομείων Βαλουκλή ιδρύθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1946.
Αποδέκτης
Σύνδεσμος Βοηθείας Απόρων Ασθενών και Γηροκομουμένων των Νοσοκομείων Βαλουκλή - Γηροκομείο των Νοσοκομείων Βαλουκλή
Τίτλος Δωρεάς
Εξοπλισμός
Έτος
2013
Τοποθεσία Δωρεάς
Τουρκία
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Μέσω της παροχής οικονομικής υποστήριξης και σε είδος βοήθειας, αποσκοπεί στη βελτίωση της φροντίδας των απόρων ασθενών και των γηροκομουμένων που διαμένουν στα Νοσοκομεία Βαλουκλή. Τα Νοσοκομεία Βαλουκλή ιδρύθηκαν πριν από 250 χρόνια και περιλαμβάνουν Γηροκομείο το οποίο προσφέρει νοσηλεία και περίθαλψη σε ηλικιωμένους Έλληνες που ζουν στην Κωνσταντινούπολη. Αυτή τη στιγμή, το Γηροκομείο φιλοξενεί 110 ηλικιωμένους.

Εξοπλισμός

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή κλινών για τους άπορους ηλικιωμένους του Γηροκομείου των Νοσοκομείων Βαλουκλή.

Μέσω της παροχής οικονομικής υποστήριξης και σε είδος βοήθειας, αποσκοπεί στη βελτίωση της φροντίδας των απόρων ασθενών και των γηροκομουμένων που διαμένουν στα Νοσοκομεία Βαλουκλή. Τα Νοσοκομεία Βαλουκλή ιδρύθηκαν πριν από 250 χρόνια και περιλαμβάνουν Γηροκομείο το οποίο προσφέρει νοσηλεία και περίθαλψη σε ηλικιωμένους Έλληνες που ζουν στην Κωνσταντινούπολη. Αυτή τη στιγμή, το Γηροκομείο φιλοξενεί 110 ηλικιωμένους.

Εξοπλισμός

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή κλινών για τους άπορους ηλικιωμένους του Γηροκομείου των Νοσοκομείων Βαλουκλή.

Αποδέκτης
Σύνδεσμος Βοηθείας Απόρων Ασθενών και Γηροκομουμένων των Νοσοκομείων Βαλουκλή - Γηροκομείο των Νοσοκομείων Βαλουκλή
Τίτλος Δωρεάς
Εξοπλισμός
Έτος
2013
Τοποθεσία Δωρεάς
Τουρκία
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Μέσω της παροχής οικονομικής υποστήριξης και σε είδος βοήθειας, αποσκοπεί στη βελτίωση της φροντίδας των απόρων ασθενών και των γηροκομουμένων που διαμένουν στα Νοσοκομεία Βαλουκλή. Τα Νοσοκομεία Βαλουκλή ιδρύθηκαν πριν από 250 χρόνια και περιλαμβάνουν Γηροκομείο το οποίο προσφέρει νοσηλεία και περίθαλψη σε ηλικιωμένους Έλληνες που ζουν στην Κωνσταντινούπολη. Αυτή τη στιγμή, το Γηροκομείο φιλοξενεί 110 ηλικιωμένους.

Εξοπλισμός

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή κλινών για τους άπορους ηλικιωμένους του Γηροκομείου των Νοσοκομείων Βαλουκλή.

Μέσω της παροχής οικονομικής υποστήριξης και σε είδος βοήθειας, αποσκοπεί στη βελτίωση της φροντίδας των απόρων ασθενών και των γηροκομουμένων που διαμένουν στα Νοσοκομεία Βαλουκλή. Τα Νοσοκομεία Βαλουκλή ιδρύθηκαν πριν από 250 χρόνια και περιλαμβάνουν Γηροκομείο το οποίο προσφέρει νοσηλεία και περίθαλψη σε ηλικιωμένους Έλληνες που ζουν στην Κωνσταντινούπολη. Αυτή τη στιγμή, το Γηροκομείο φιλοξενεί 110 ηλικιωμένους.

Εξοπλισμός

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή κλινών για τους άπορους ηλικιωμένους του Γηροκομείου των Νοσοκομείων Βαλουκλή.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά