Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Παναγία η Βοήθεια» - Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών

Εξοπλισμός

H Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών ιδρύθηκε το 2006 και χρησιμοποιεί σήμερα 6 κλίνες, επιτρέποντας την πραγματοποίηση 50 αλλογενών μεταμοσχεύσεων ετησίως και τη λειτουργία θαλάμου ημερήσιας νοσηλείας.
Αποδέκτης
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Παναγία η Βοήθεια» - Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών
http://pgnp.gr
Τίτλος Δωρεάς
Εξοπλισμός
Έτος
2014
Τοποθεσία Δωρεάς
Αχαΐα
Τομέας Προγράμματος
Υγεία

Η Μονάδα δέχεται ασθενείς για μεταμόσχευση μυελού των οστών από όλη τη χώρα και κυρίως από τη Δυτική Ελλάδα, τα Επτάνησα και την Κύπρο. Αποτελεί μία από τις τρεις Μονάδες Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών για ενήλικες στην Ελλάδα, μαζί με εκείνες που λειτουργούν στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός στην Αθήνα και στο Νοσοκομείο Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη.

Εξοπλισμός

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή ιατρικού εξοπλισμό και συγκεκριμένα ενός θαλάμου εργασίας ειδικών συνθηκών για την επεξεργασία κυττάρων προς μεταμόσχευση. Ο θάλαμος εργασίας ειδικών συνθηκών παρέχει ένα στεγανοποιημένο χώρο, ελεγχόμενο ως προς τα μικροσωματίδια και την καθαρότητα, για την επεξεργασία των κυττάρων. Ο θάλαμος θα αυξήσει την ποιότητα της περίθαλψης και θα μειώσει τον κίνδυνο μολύνσεως, και κατ’ επέκταση της θνησιμότητας. Παράλληλα, θα εξασφαλιστεί η συμμόρφωση της Μονάδας με τα διεθνή πρότυπα.

Η Μονάδα δέχεται ασθενείς για μεταμόσχευση μυελού των οστών από όλη τη χώρα και κυρίως από τη Δυτική Ελλάδα, τα Επτάνησα και την Κύπρο. Αποτελεί μία από τις τρεις Μονάδες Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών για ενήλικες στην Ελλάδα, μαζί με εκείνες που λειτουργούν στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός στην Αθήνα και στο Νοσοκομείο Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη.

Εξοπλισμός

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή ιατρικού εξοπλισμό και συγκεκριμένα ενός θαλάμου εργασίας ειδικών συνθηκών για την επεξεργασία κυττάρων προς μεταμόσχευση. Ο θάλαμος εργασίας ειδικών συνθηκών παρέχει ένα στεγανοποιημένο χώρο, ελεγχόμενο ως προς τα μικροσωματίδια και την καθαρότητα, για την επεξεργασία των κυττάρων. Ο θάλαμος θα αυξήσει την ποιότητα της περίθαλψης και θα μειώσει τον κίνδυνο μολύνσεως, και κατ’ επέκταση της θνησιμότητας. Παράλληλα, θα εξασφαλιστεί η συμμόρφωση της Μονάδας με τα διεθνή πρότυπα.

Αποδέκτης
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Παναγία η Βοήθεια» - Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών
http://pgnp.gr
Τίτλος Δωρεάς
Εξοπλισμός
Έτος
2014
Τοποθεσία Δωρεάς
Αχαΐα
Τομέας Προγράμματος
Υγεία

Η Μονάδα δέχεται ασθενείς για μεταμόσχευση μυελού των οστών από όλη τη χώρα και κυρίως από τη Δυτική Ελλάδα, τα Επτάνησα και την Κύπρο. Αποτελεί μία από τις τρεις Μονάδες Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών για ενήλικες στην Ελλάδα, μαζί με εκείνες που λειτουργούν στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός στην Αθήνα και στο Νοσοκομείο Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη.

Εξοπλισμός

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή ιατρικού εξοπλισμό και συγκεκριμένα ενός θαλάμου εργασίας ειδικών συνθηκών για την επεξεργασία κυττάρων προς μεταμόσχευση. Ο θάλαμος εργασίας ειδικών συνθηκών παρέχει ένα στεγανοποιημένο χώρο, ελεγχόμενο ως προς τα μικροσωματίδια και την καθαρότητα, για την επεξεργασία των κυττάρων. Ο θάλαμος θα αυξήσει την ποιότητα της περίθαλψης και θα μειώσει τον κίνδυνο μολύνσεως, και κατ’ επέκταση της θνησιμότητας. Παράλληλα, θα εξασφαλιστεί η συμμόρφωση της Μονάδας με τα διεθνή πρότυπα.

Η Μονάδα δέχεται ασθενείς για μεταμόσχευση μυελού των οστών από όλη τη χώρα και κυρίως από τη Δυτική Ελλάδα, τα Επτάνησα και την Κύπρο. Αποτελεί μία από τις τρεις Μονάδες Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών για ενήλικες στην Ελλάδα, μαζί με εκείνες που λειτουργούν στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός στην Αθήνα και στο Νοσοκομείο Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη.

Εξοπλισμός

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή ιατρικού εξοπλισμό και συγκεκριμένα ενός θαλάμου εργασίας ειδικών συνθηκών για την επεξεργασία κυττάρων προς μεταμόσχευση. Ο θάλαμος εργασίας ειδικών συνθηκών παρέχει ένα στεγανοποιημένο χώρο, ελεγχόμενο ως προς τα μικροσωματίδια και την καθαρότητα, για την επεξεργασία των κυττάρων. Ο θάλαμος θα αυξήσει την ποιότητα της περίθαλψης και θα μειώσει τον κίνδυνο μολύνσεως, και κατ’ επέκταση της θνησιμότητας. Παράλληλα, θα εξασφαλιστεί η συμμόρφωση της Μονάδας με τα διεθνή πρότυπα.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά