Φιλανθρωπικό Ίδρυμα «Ο Καλός Σαμαρείτης» της Αρχιεπισκοπής Καθολικών Αθηνών

Τεχνικές Εργασίες & Εξοπλισμός

Το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα «Ο Καλός Σαμαρείτης» είναι ένας οργανισμός κοινωνικής πρόνοιας της Καθολικής Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
Αποδέκτης
Φιλανθρωπικό Ίδρυμα «Ο Καλός Σαμαρείτης» της Αρχιεπισκοπής Καθολικών Αθηνών
Τίτλος Δωρεάς
Τεχνικές Εργασίες & Εξοπλισμός
Έτος
2019
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2021
Λειτουργικά Έξοδα
2016
Εξοπλισμός

Ιδρύθηκε το 1939 ως οργανισμός για την παροχή ιατρικής και φαρμακευτικής φροντίδας. Το 1969 περιόρισε τις δραστηριότητές του και μετατράπηκε σε οίκο ευγηρίας με σκοπό την παροχή στέγης και φροντίδας σε άπορους ηλικιωμένους. Το γηροκομείο φιλοξενεί 73 ηλικιωμένους κατοίκους. Δέχεται αποκλειστικά αυτόνομους ηλικιωμένους, αλλά προσφέρει την απαραίτητη νοσηλευτική περίθαλψη σε περιπτώσεις όπου οι ηλικιωμένοι χάνουν την αυτονομία τους κατά τη διαμονή τους στο γηροκομείο. «Ο Καλός Σαμαρείτης» απασχολεί 32 άτομα προσωπικό. Διοικείται από πενταμελές Συμβούλιο, επί του οποίου προεδρεύει ο Αρχιεπίσκοπος Καθολικών Αθηνών.

Τεχνικές Εργασίες & Εξοπλισμός

 

Η δωρεά αφορά σε τεχνικές εργασίες για τη μόνωση της σκεπής του κτιρίου του γηροκομείου, και την εγκατάσταση κιγκλιδώματος περιμετρικά της ταράτσας. Η δωρεά περιλαμβάνει επίσης εξοπλισμό που αφορά στην υγιεινή μεταφορά γευμάτων στους κατοίκους.

Ιδρύθηκε το 1939 ως οργανισμός για την παροχή ιατρικής και φαρμακευτικής φροντίδας. Το 1969 περιόρισε τις δραστηριότητές του και μετατράπηκε σε οίκο ευγηρίας με σκοπό την παροχή στέγης και φροντίδας σε άπορους ηλικιωμένους. Το γηροκομείο φιλοξενεί 73 ηλικιωμένους κατοίκους. Δέχεται αποκλειστικά αυτόνομους ηλικιωμένους, αλλά προσφέρει την απαραίτητη νοσηλευτική περίθαλψη σε περιπτώσεις όπου οι ηλικιωμένοι χάνουν την αυτονομία τους κατά τη διαμονή τους στο γηροκομείο. «Ο Καλός Σαμαρείτης» απασχολεί 32 άτομα προσωπικό. Διοικείται από πενταμελές Συμβούλιο, επί του οποίου προεδρεύει ο Αρχιεπίσκοπος Καθολικών Αθηνών.

Τεχνικές Εργασίες & Εξοπλισμός

 

Η δωρεά αφορά σε τεχνικές εργασίες για τη μόνωση της σκεπής του κτιρίου του γηροκομείου, και την εγκατάσταση κιγκλιδώματος περιμετρικά της ταράτσας. Η δωρεά περιλαμβάνει επίσης εξοπλισμό που αφορά στην υγιεινή μεταφορά γευμάτων στους κατοίκους.

Αποδέκτης
Φιλανθρωπικό Ίδρυμα «Ο Καλός Σαμαρείτης» της Αρχιεπισκοπής Καθολικών Αθηνών
Τίτλος Δωρεάς
Τεχνικές Εργασίες & Εξοπλισμός
Έτος
2019
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2021
Λειτουργικά Έξοδα
2016
Εξοπλισμός

Ιδρύθηκε το 1939 ως οργανισμός για την παροχή ιατρικής και φαρμακευτικής φροντίδας. Το 1969 περιόρισε τις δραστηριότητές του και μετατράπηκε σε οίκο ευγηρίας με σκοπό την παροχή στέγης και φροντίδας σε άπορους ηλικιωμένους. Το γηροκομείο φιλοξενεί 73 ηλικιωμένους κατοίκους. Δέχεται αποκλειστικά αυτόνομους ηλικιωμένους, αλλά προσφέρει την απαραίτητη νοσηλευτική περίθαλψη σε περιπτώσεις όπου οι ηλικιωμένοι χάνουν την αυτονομία τους κατά τη διαμονή τους στο γηροκομείο. «Ο Καλός Σαμαρείτης» απασχολεί 32 άτομα προσωπικό. Διοικείται από πενταμελές Συμβούλιο, επί του οποίου προεδρεύει ο Αρχιεπίσκοπος Καθολικών Αθηνών.

Τεχνικές Εργασίες & Εξοπλισμός

 

Η δωρεά αφορά σε τεχνικές εργασίες για τη μόνωση της σκεπής του κτιρίου του γηροκομείου, και την εγκατάσταση κιγκλιδώματος περιμετρικά της ταράτσας. Η δωρεά περιλαμβάνει επίσης εξοπλισμό που αφορά στην υγιεινή μεταφορά γευμάτων στους κατοίκους.

Ιδρύθηκε το 1939 ως οργανισμός για την παροχή ιατρικής και φαρμακευτικής φροντίδας. Το 1969 περιόρισε τις δραστηριότητές του και μετατράπηκε σε οίκο ευγηρίας με σκοπό την παροχή στέγης και φροντίδας σε άπορους ηλικιωμένους. Το γηροκομείο φιλοξενεί 73 ηλικιωμένους κατοίκους. Δέχεται αποκλειστικά αυτόνομους ηλικιωμένους, αλλά προσφέρει την απαραίτητη νοσηλευτική περίθαλψη σε περιπτώσεις όπου οι ηλικιωμένοι χάνουν την αυτονομία τους κατά τη διαμονή τους στο γηροκομείο. «Ο Καλός Σαμαρείτης» απασχολεί 32 άτομα προσωπικό. Διοικείται από πενταμελές Συμβούλιο, επί του οποίου προεδρεύει ο Αρχιεπίσκοπος Καθολικών Αθηνών.

Τεχνικές Εργασίες & Εξοπλισμός

 

Η δωρεά αφορά σε τεχνικές εργασίες για τη μόνωση της σκεπής του κτιρίου του γηροκομείου, και την εγκατάσταση κιγκλιδώματος περιμετρικά της ταράτσας. Η δωρεά περιλαμβάνει επίσης εξοπλισμό που αφορά στην υγιεινή μεταφορά γευμάτων στους κατοίκους.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά