ΟΔΥΣΣΕΙΑ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

Δύο Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης

Η Odyssea είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που iδρύθηκε το 2016 και υποστηρίζει τους νέους ευάλωτους ανθρώπους, να έχουν πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης.
Αποδέκτης
ΟΔΥΣΣΕΙΑ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
http://www.odyssea.com
Τίτλος Δωρεάς
Δύο Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης
Έτος
2022
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2020
Παραγωγή και Προμήθεια Προστατευτικών Ασπίδων Προσώπου σε Νοσοκομεία που Αντιμετωπίζουν Περιστατικά του Κορωνοϊού Covid-19 στην Ελλάδα

Η αποστολή της Odyssea είναι να διασφαλίσει ότι οι νέοι έχουν ίσες ευκαιρίες στην κοινωνία, αξιοποιώντας τη δύναμη της γνώσης μέσω εκπαίδευσης για επαγγελματική αποκατάσταση και προσωπική ανάπτυξη. Ο οργανισμός προσφέρει προσαρμοσμένη επαγγελματική κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων, σε συνδυασμό με υπηρεσίες απασχολησιμότητας, ώστε να τους βοηθήσει να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους

Δύο Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης 

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία δύο προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, με τίτλο «Φροντιστής Ηλικιωμένων» και «Σύμβουλος Υπηρεσιών Υγείας», αντίστοιχα. Η Odyssea θα εκπαιδεύσει ευάλωτα άτομα ώστε να εξασφαλίσουν θέσεις εργασίας σε τομείς όπου υπάρχει έλλειψη καταλληλά εκπαιδευμένου προσωπικού. Τα προγράμματα θα προσφέρονται δωρεάν. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι απόφοιτοι θα προωθηθούν σε αντίστοιχες επαγγελματικές θέσεις που έχει εντοπίσει η Odyssea μέσω του δικτύου της συνεργαζόμενων οργανισμών. Το πρόγραμμα με τίτλο «Φροντιστής για Ηλικιωμένους» θα προσφέρει υποστήριξη σε ηλικιωμένα άτομα που δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις βασικές τους ανάγκες. Ο φροντιστής μπορεί να τους προσφέρει ένα φάσμα υπηρεσιών, όπως προετοιμασία γευμάτων, οικιακή βοήθεια, παρακολούθηση λήψης φαρμάκων και, φυσικά, συντροφιά. Μέσω του προγράμματος «Σύμβουλος Υπηρεσιών Υγείας», οι σύμβουλοι αναλαμβάνουν το ρόλο της εξυπηρέτησης ηλικιωμένων ατόμων όσον αφορά θέματα υγείας, καθοδηγώντας τους, είτε πρακτικά είτε ψηφιακά, προς τις κατάλληλες επιλογές για την επίλυση του κάθε ζητήματος. Διευκολύνουν την πρόσβασή τους σε υγειονομικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες και αναλαμβάνουν την επικοινωνία, προφορικώς ή γραπτώς, όταν οι επωφελούμενοι δεν είναι σε θέση να το κάνουν οι ίδιοι.

Τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης έχουν δύο στόχους: Τη στήριξη ευάλωτων νέων στην ανάπτυξη δεξιοτήτων απασχολησιμότητας, και τη δημιουργία δεξαμενής φροντιστών και συμβούλων ψηφιακών υπηρεσιών υγείας που μπορούν να προσφέρουν υποστήριξη σε ηλικιωμένους, σε θεσμική ή ιδιωτική βάση. Για τα δύο προγράμματα θα εκπαιδευτούν συνολικά σαράντα νέοι, οι οποίοι εν συνεχεία θα εξυπηρετήσουν πολλούς περισσότερους ηλικιωμένους στη διάρκεια της σταδιοδρομία τους ως φροντιστές.

 

Η αποστολή της Odyssea είναι να διασφαλίσει ότι οι νέοι έχουν ίσες ευκαιρίες στην κοινωνία, αξιοποιώντας τη δύναμη της γνώσης μέσω εκπαίδευσης για επαγγελματική αποκατάσταση και προσωπική ανάπτυξη. Ο οργανισμός προσφέρει προσαρμοσμένη επαγγελματική κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων, σε συνδυασμό με υπηρεσίες απασχολησιμότητας, ώστε να τους βοηθήσει να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους

Δύο Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης 

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία δύο προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, με τίτλο «Φροντιστής Ηλικιωμένων» και «Σύμβουλος Υπηρεσιών Υγείας», αντίστοιχα. Η Odyssea θα εκπαιδεύσει ευάλωτα άτομα ώστε να εξασφαλίσουν θέσεις εργασίας σε τομείς όπου υπάρχει έλλειψη καταλληλά εκπαιδευμένου προσωπικού. Τα προγράμματα θα προσφέρονται δωρεάν. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι απόφοιτοι θα προωθηθούν σε αντίστοιχες επαγγελματικές θέσεις που έχει εντοπίσει η Odyssea μέσω του δικτύου της συνεργαζόμενων οργανισμών. Το πρόγραμμα με τίτλο «Φροντιστής για Ηλικιωμένους» θα προσφέρει υποστήριξη σε ηλικιωμένα άτομα που δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις βασικές τους ανάγκες. Ο φροντιστής μπορεί να τους προσφέρει ένα φάσμα υπηρεσιών, όπως προετοιμασία γευμάτων, οικιακή βοήθεια, παρακολούθηση λήψης φαρμάκων και, φυσικά, συντροφιά. Μέσω του προγράμματος «Σύμβουλος Υπηρεσιών Υγείας», οι σύμβουλοι αναλαμβάνουν το ρόλο της εξυπηρέτησης ηλικιωμένων ατόμων όσον αφορά θέματα υγείας, καθοδηγώντας τους, είτε πρακτικά είτε ψηφιακά, προς τις κατάλληλες επιλογές για την επίλυση του κάθε ζητήματος. Διευκολύνουν την πρόσβασή τους σε υγειονομικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες και αναλαμβάνουν την επικοινωνία, προφορικώς ή γραπτώς, όταν οι επωφελούμενοι δεν είναι σε θέση να το κάνουν οι ίδιοι.

Τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης έχουν δύο στόχους: Τη στήριξη ευάλωτων νέων στην ανάπτυξη δεξιοτήτων απασχολησιμότητας, και τη δημιουργία δεξαμενής φροντιστών και συμβούλων ψηφιακών υπηρεσιών υγείας που μπορούν να προσφέρουν υποστήριξη σε ηλικιωμένους, σε θεσμική ή ιδιωτική βάση. Για τα δύο προγράμματα θα εκπαιδευτούν συνολικά σαράντα νέοι, οι οποίοι εν συνεχεία θα εξυπηρετήσουν πολλούς περισσότερους ηλικιωμένους στη διάρκεια της σταδιοδρομία τους ως φροντιστές.

 

Αποδέκτης
ΟΔΥΣΣΕΙΑ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
http://www.odyssea.com
Τίτλος Δωρεάς
Δύο Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης
Έτος
2022
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2020
Παραγωγή και Προμήθεια Προστατευτικών Ασπίδων Προσώπου σε Νοσοκομεία που Αντιμετωπίζουν Περιστατικά του Κορωνοϊού Covid-19 στην Ελλάδα

Η αποστολή της Odyssea είναι να διασφαλίσει ότι οι νέοι έχουν ίσες ευκαιρίες στην κοινωνία, αξιοποιώντας τη δύναμη της γνώσης μέσω εκπαίδευσης για επαγγελματική αποκατάσταση και προσωπική ανάπτυξη. Ο οργανισμός προσφέρει προσαρμοσμένη επαγγελματική κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων, σε συνδυασμό με υπηρεσίες απασχολησιμότητας, ώστε να τους βοηθήσει να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους

Δύο Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης 

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία δύο προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, με τίτλο «Φροντιστής Ηλικιωμένων» και «Σύμβουλος Υπηρεσιών Υγείας», αντίστοιχα. Η Odyssea θα εκπαιδεύσει ευάλωτα άτομα ώστε να εξασφαλίσουν θέσεις εργασίας σε τομείς όπου υπάρχει έλλειψη καταλληλά εκπαιδευμένου προσωπικού. Τα προγράμματα θα προσφέρονται δωρεάν. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι απόφοιτοι θα προωθηθούν σε αντίστοιχες επαγγελματικές θέσεις που έχει εντοπίσει η Odyssea μέσω του δικτύου της συνεργαζόμενων οργανισμών. Το πρόγραμμα με τίτλο «Φροντιστής για Ηλικιωμένους» θα προσφέρει υποστήριξη σε ηλικιωμένα άτομα που δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις βασικές τους ανάγκες. Ο φροντιστής μπορεί να τους προσφέρει ένα φάσμα υπηρεσιών, όπως προετοιμασία γευμάτων, οικιακή βοήθεια, παρακολούθηση λήψης φαρμάκων και, φυσικά, συντροφιά. Μέσω του προγράμματος «Σύμβουλος Υπηρεσιών Υγείας», οι σύμβουλοι αναλαμβάνουν το ρόλο της εξυπηρέτησης ηλικιωμένων ατόμων όσον αφορά θέματα υγείας, καθοδηγώντας τους, είτε πρακτικά είτε ψηφιακά, προς τις κατάλληλες επιλογές για την επίλυση του κάθε ζητήματος. Διευκολύνουν την πρόσβασή τους σε υγειονομικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες και αναλαμβάνουν την επικοινωνία, προφορικώς ή γραπτώς, όταν οι επωφελούμενοι δεν είναι σε θέση να το κάνουν οι ίδιοι.

Τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης έχουν δύο στόχους: Τη στήριξη ευάλωτων νέων στην ανάπτυξη δεξιοτήτων απασχολησιμότητας, και τη δημιουργία δεξαμενής φροντιστών και συμβούλων ψηφιακών υπηρεσιών υγείας που μπορούν να προσφέρουν υποστήριξη σε ηλικιωμένους, σε θεσμική ή ιδιωτική βάση. Για τα δύο προγράμματα θα εκπαιδευτούν συνολικά σαράντα νέοι, οι οποίοι εν συνεχεία θα εξυπηρετήσουν πολλούς περισσότερους ηλικιωμένους στη διάρκεια της σταδιοδρομία τους ως φροντιστές.

 

Η αποστολή της Odyssea είναι να διασφαλίσει ότι οι νέοι έχουν ίσες ευκαιρίες στην κοινωνία, αξιοποιώντας τη δύναμη της γνώσης μέσω εκπαίδευσης για επαγγελματική αποκατάσταση και προσωπική ανάπτυξη. Ο οργανισμός προσφέρει προσαρμοσμένη επαγγελματική κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων, σε συνδυασμό με υπηρεσίες απασχολησιμότητας, ώστε να τους βοηθήσει να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους

Δύο Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης 

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία δύο προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, με τίτλο «Φροντιστής Ηλικιωμένων» και «Σύμβουλος Υπηρεσιών Υγείας», αντίστοιχα. Η Odyssea θα εκπαιδεύσει ευάλωτα άτομα ώστε να εξασφαλίσουν θέσεις εργασίας σε τομείς όπου υπάρχει έλλειψη καταλληλά εκπαιδευμένου προσωπικού. Τα προγράμματα θα προσφέρονται δωρεάν. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι απόφοιτοι θα προωθηθούν σε αντίστοιχες επαγγελματικές θέσεις που έχει εντοπίσει η Odyssea μέσω του δικτύου της συνεργαζόμενων οργανισμών. Το πρόγραμμα με τίτλο «Φροντιστής για Ηλικιωμένους» θα προσφέρει υποστήριξη σε ηλικιωμένα άτομα που δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις βασικές τους ανάγκες. Ο φροντιστής μπορεί να τους προσφέρει ένα φάσμα υπηρεσιών, όπως προετοιμασία γευμάτων, οικιακή βοήθεια, παρακολούθηση λήψης φαρμάκων και, φυσικά, συντροφιά. Μέσω του προγράμματος «Σύμβουλος Υπηρεσιών Υγείας», οι σύμβουλοι αναλαμβάνουν το ρόλο της εξυπηρέτησης ηλικιωμένων ατόμων όσον αφορά θέματα υγείας, καθοδηγώντας τους, είτε πρακτικά είτε ψηφιακά, προς τις κατάλληλες επιλογές για την επίλυση του κάθε ζητήματος. Διευκολύνουν την πρόσβασή τους σε υγειονομικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες και αναλαμβάνουν την επικοινωνία, προφορικώς ή γραπτώς, όταν οι επωφελούμενοι δεν είναι σε θέση να το κάνουν οι ίδιοι.

Τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης έχουν δύο στόχους: Τη στήριξη ευάλωτων νέων στην ανάπτυξη δεξιοτήτων απασχολησιμότητας, και τη δημιουργία δεξαμενής φροντιστών και συμβούλων ψηφιακών υπηρεσιών υγείας που μπορούν να προσφέρουν υποστήριξη σε ηλικιωμένους, σε θεσμική ή ιδιωτική βάση. Για τα δύο προγράμματα θα εκπαιδευτούν συνολικά σαράντα νέοι, οι οποίοι εν συνεχεία θα εξυπηρετήσουν πολλούς περισσότερους ηλικιωμένους στη διάρκεια της σταδιοδρομία τους ως φροντιστές.

 

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά