Αλληλεγγύη Λέσβου

Ιατρικό Πρόγραμμα

Η Αλληλεγγύη Λέσβου είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση με έδρα τη Λέσβο, η οποία καταχωρήθηκε επισήμως ως ΜΚΟ τον Απρίλιο του 2016, αλλά δραστηριοποιείται στο νησί από το 2012, με προγράμματα που μεριμνούν για την κάλυψη των αναγκών του ημεδαπού και προσφυγικού πληθυσμού του νησιού.
Αποδέκτης
Αλληλεγγύη Λέσβου
https://www.lesvossolidarity.org/el/
Τίτλος Δωρεάς
Ιατρικό Πρόγραμμα
Έτος
2022
Τοποθεσία Δωρεάς
Λέσβος
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Για την επίτευξη των στόχων της, η Αλληλεγγύη Λέσβου δημιουργεί δομές και προγράμματα για την παροχή στέγης, ψυχοκοινωνικής και ιατρικής φροντίδας και δωρεάν πρόσβασης σε μη-τυπική εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση. Οι δραστηριότητες της οργάνωσης περιλαμβάνουν την παροχή επαγγελματικής κατάρτισης, σεμινάρια εύρεσης εργασίας, διανομή τροφίμων και βασικών αγαθών και εργαστήρια ανακύκλωσης για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα, η Αλληλεγγύη Λέσβου έχει αναπτύξει συνεργασίες και δίκτυα με ομάδες της κοινωνίας των πολιτών για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ιατρικό Πρόγραμμα

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία προγράμματος για την παροχή ιατρικής φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα που δεν έχουν άμεση και δωρεάν πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Ο εν λόγω αποκλεισμός οφείλεται σε γεωγραφικούς περιορισμούς: οι αποδέκτες κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές της Λέσβου και η μετακίνησή τους είναι δύσκολη λόγω προχωρημένης ηλικίας ή αναπηρίας/σοβαρής ασθένειας. Το πρόγραμμα θα προσφέρει ιατρική φροντίδα μέσω τακτικής, τυπικής παρακολούθησης της υγείας τους και περαιτέρω ιατρικής βοήθειας σε κλινικές ή/και το νοσοκομείο, ψυχολογική υποστήριξη για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας των ασθενών,  και κοινωνική υποστήριξη προς τους ευάλωτους ηλικιωμένους για τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους σε κοινωνικές υπηρεσίες, κοινωνική ασφάλιση και άλλες παροχές. Τέλος, το πρόγραμμα θα προσφέρει επίσης τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης.

Για την επίτευξη των στόχων της, η Αλληλεγγύη Λέσβου δημιουργεί δομές και προγράμματα για την παροχή στέγης, ψυχοκοινωνικής και ιατρικής φροντίδας και δωρεάν πρόσβασης σε μη-τυπική εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση. Οι δραστηριότητες της οργάνωσης περιλαμβάνουν την παροχή επαγγελματικής κατάρτισης, σεμινάρια εύρεσης εργασίας, διανομή τροφίμων και βασικών αγαθών και εργαστήρια ανακύκλωσης για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα, η Αλληλεγγύη Λέσβου έχει αναπτύξει συνεργασίες και δίκτυα με ομάδες της κοινωνίας των πολιτών για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ιατρικό Πρόγραμμα

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία προγράμματος για την παροχή ιατρικής φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα που δεν έχουν άμεση και δωρεάν πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Ο εν λόγω αποκλεισμός οφείλεται σε γεωγραφικούς περιορισμούς: οι αποδέκτες κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές της Λέσβου και η μετακίνησή τους είναι δύσκολη λόγω προχωρημένης ηλικίας ή αναπηρίας/σοβαρής ασθένειας. Το πρόγραμμα θα προσφέρει ιατρική φροντίδα μέσω τακτικής, τυπικής παρακολούθησης της υγείας τους και περαιτέρω ιατρικής βοήθειας σε κλινικές ή/και το νοσοκομείο, ψυχολογική υποστήριξη για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας των ασθενών,  και κοινωνική υποστήριξη προς τους ευάλωτους ηλικιωμένους για τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους σε κοινωνικές υπηρεσίες, κοινωνική ασφάλιση και άλλες παροχές. Τέλος, το πρόγραμμα θα προσφέρει επίσης τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης.

Αποδέκτης
Αλληλεγγύη Λέσβου
https://www.lesvossolidarity.org/el/
Τίτλος Δωρεάς
Ιατρικό Πρόγραμμα
Έτος
2022
Τοποθεσία Δωρεάς
Λέσβος
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Για την επίτευξη των στόχων της, η Αλληλεγγύη Λέσβου δημιουργεί δομές και προγράμματα για την παροχή στέγης, ψυχοκοινωνικής και ιατρικής φροντίδας και δωρεάν πρόσβασης σε μη-τυπική εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση. Οι δραστηριότητες της οργάνωσης περιλαμβάνουν την παροχή επαγγελματικής κατάρτισης, σεμινάρια εύρεσης εργασίας, διανομή τροφίμων και βασικών αγαθών και εργαστήρια ανακύκλωσης για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα, η Αλληλεγγύη Λέσβου έχει αναπτύξει συνεργασίες και δίκτυα με ομάδες της κοινωνίας των πολιτών για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ιατρικό Πρόγραμμα

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία προγράμματος για την παροχή ιατρικής φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα που δεν έχουν άμεση και δωρεάν πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Ο εν λόγω αποκλεισμός οφείλεται σε γεωγραφικούς περιορισμούς: οι αποδέκτες κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές της Λέσβου και η μετακίνησή τους είναι δύσκολη λόγω προχωρημένης ηλικίας ή αναπηρίας/σοβαρής ασθένειας. Το πρόγραμμα θα προσφέρει ιατρική φροντίδα μέσω τακτικής, τυπικής παρακολούθησης της υγείας τους και περαιτέρω ιατρικής βοήθειας σε κλινικές ή/και το νοσοκομείο, ψυχολογική υποστήριξη για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας των ασθενών,  και κοινωνική υποστήριξη προς τους ευάλωτους ηλικιωμένους για τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους σε κοινωνικές υπηρεσίες, κοινωνική ασφάλιση και άλλες παροχές. Τέλος, το πρόγραμμα θα προσφέρει επίσης τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης.

Για την επίτευξη των στόχων της, η Αλληλεγγύη Λέσβου δημιουργεί δομές και προγράμματα για την παροχή στέγης, ψυχοκοινωνικής και ιατρικής φροντίδας και δωρεάν πρόσβασης σε μη-τυπική εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση. Οι δραστηριότητες της οργάνωσης περιλαμβάνουν την παροχή επαγγελματικής κατάρτισης, σεμινάρια εύρεσης εργασίας, διανομή τροφίμων και βασικών αγαθών και εργαστήρια ανακύκλωσης για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα, η Αλληλεγγύη Λέσβου έχει αναπτύξει συνεργασίες και δίκτυα με ομάδες της κοινωνίας των πολιτών για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ιατρικό Πρόγραμμα

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία προγράμματος για την παροχή ιατρικής φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα που δεν έχουν άμεση και δωρεάν πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Ο εν λόγω αποκλεισμός οφείλεται σε γεωγραφικούς περιορισμούς: οι αποδέκτες κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές της Λέσβου και η μετακίνησή τους είναι δύσκολη λόγω προχωρημένης ηλικίας ή αναπηρίας/σοβαρής ασθένειας. Το πρόγραμμα θα προσφέρει ιατρική φροντίδα μέσω τακτικής, τυπικής παρακολούθησης της υγείας τους και περαιτέρω ιατρικής βοήθειας σε κλινικές ή/και το νοσοκομείο, ψυχολογική υποστήριξη για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας των ασθενών,  και κοινωνική υποστήριξη προς τους ευάλωτους ηλικιωμένους για τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους σε κοινωνικές υπηρεσίες, κοινωνική ασφάλιση και άλλες παροχές. Τέλος, το πρόγραμμα θα προσφέρει επίσης τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά