Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών

Λειτουργική Στήριξη

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών ιδρύθηκε το 1972 με σκοπό την παροχή φροντίδας σε άτομα που πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση.
Αποδέκτης
Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών
http://www.eps-ath.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Λειτουργική Στήριξη
Έτος
2015
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Από την ίδρυσή της, η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών έχει προσφέρει πλήθος υπηρεσιών και προγραμμάτων σε ανθρώπους με εγκεφαλική παράλυση σε ολόκληρη την Ελλάδα. Οι υπηρεσίες και τα προγράμματα του οργανισμού χωρίζονται σε τρεις ηλικιακές ομάδες: παιδιά, έφηβοι και ενήλικες. Ειδικότερα, το 2015, η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών εξυπηρέτησε 240 άτομα με εγκεφαλική παράλυση. Για ανθρώπους με ήπια εγκεφαλική παράλυση, ο οργανισμός προσφέρει επαγγελματική κατάρτιση μέσω εξειδικευμένων εργαστηρίων, με σκοπό να τους προετοιμάσει για την αγορά εργασίας. Για εκείνους που πάσχουν από βαριάς μορφής εγκεφαλική παράλυση, και δεδομένου του ότι η ομάδα αυτή δεν είναι σε θέση να εργαστεί, η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών δημιούργησε το Κέντρο Ημέρας Ενηλίκων. Το Κέντρο Ημέρας προσφέρει διάφορες ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν κηπουρική, πληροφορική, catering, κατασκευή κοσμημάτων και χειροτεχνία. Επιπλέον, όλα τα άτομα με εγκεφαλική παράλυση έχουν πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, όπως: ιατρικές υπηρεσίες, φυσιοθεραπεία, γυμναστική και αθλητικές δραστηριότητες, θεραπευτική κολύμβηση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, κοινωνικές υπηρεσίες και ψυχολογική υποστήριξη. Οι τέχνες παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις υπηρεσίες που προσφέρει η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών. Η μουσική, ο χορός και η κίνηση χρησιμοποιούνται για ψυχαγωγικούς και θεραπευτικούς σκοπούς. Εκτός από τις παραπάνω υπηρεσίες, η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών λειτουργεί και Ξενώνα Προσωρινής Διαμονής, που φιλοξενεί ανθρώπους με εγκεφαλική παράλυση για μία εβδομάδα, καθώς και τη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης “Φωτεινή”, για ενήλικες με εγκεφαλική παράλυση οι οικογένειες των οποίων δεν είναι πλέον σε θέση να τους φροντίζουν στο σπίτι.

Λειτουργική Στήριξη

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή εργοθεραπείας για το Κέντρο Ημέρας Ενηλίκων. Το 2015, περίπου 50% των ενηλίκων επισκεπτών του Κέντρου με βαριά εγκεφαλική παράλυση ήταν ηλικιωμένοι.

Από την ίδρυσή της, η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών έχει προσφέρει πλήθος υπηρεσιών και προγραμμάτων σε ανθρώπους με εγκεφαλική παράλυση σε ολόκληρη την Ελλάδα. Οι υπηρεσίες και τα προγράμματα του οργανισμού χωρίζονται σε τρεις ηλικιακές ομάδες: παιδιά, έφηβοι και ενήλικες. Ειδικότερα, το 2015, η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών εξυπηρέτησε 240 άτομα με εγκεφαλική παράλυση. Για ανθρώπους με ήπια εγκεφαλική παράλυση, ο οργανισμός προσφέρει επαγγελματική κατάρτιση μέσω εξειδικευμένων εργαστηρίων, με σκοπό να τους προετοιμάσει για την αγορά εργασίας. Για εκείνους που πάσχουν από βαριάς μορφής εγκεφαλική παράλυση, και δεδομένου του ότι η ομάδα αυτή δεν είναι σε θέση να εργαστεί, η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών δημιούργησε το Κέντρο Ημέρας Ενηλίκων. Το Κέντρο Ημέρας προσφέρει διάφορες ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν κηπουρική, πληροφορική, catering, κατασκευή κοσμημάτων και χειροτεχνία. Επιπλέον, όλα τα άτομα με εγκεφαλική παράλυση έχουν πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, όπως: ιατρικές υπηρεσίες, φυσιοθεραπεία, γυμναστική και αθλητικές δραστηριότητες, θεραπευτική κολύμβηση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, κοινωνικές υπηρεσίες και ψυχολογική υποστήριξη. Οι τέχνες παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις υπηρεσίες που προσφέρει η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών. Η μουσική, ο χορός και η κίνηση χρησιμοποιούνται για ψυχαγωγικούς και θεραπευτικούς σκοπούς. Εκτός από τις παραπάνω υπηρεσίες, η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών λειτουργεί και Ξενώνα Προσωρινής Διαμονής, που φιλοξενεί ανθρώπους με εγκεφαλική παράλυση για μία εβδομάδα, καθώς και τη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης “Φωτεινή”, για ενήλικες με εγκεφαλική παράλυση οι οικογένειες των οποίων δεν είναι πλέον σε θέση να τους φροντίζουν στο σπίτι.

Λειτουργική Στήριξη

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή εργοθεραπείας για το Κέντρο Ημέρας Ενηλίκων. Το 2015, περίπου 50% των ενηλίκων επισκεπτών του Κέντρου με βαριά εγκεφαλική παράλυση ήταν ηλικιωμένοι.

Αποδέκτης
Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών
http://www.eps-ath.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Λειτουργική Στήριξη
Έτος
2015
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Από την ίδρυσή της, η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών έχει προσφέρει πλήθος υπηρεσιών και προγραμμάτων σε ανθρώπους με εγκεφαλική παράλυση σε ολόκληρη την Ελλάδα. Οι υπηρεσίες και τα προγράμματα του οργανισμού χωρίζονται σε τρεις ηλικιακές ομάδες: παιδιά, έφηβοι και ενήλικες. Ειδικότερα, το 2015, η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών εξυπηρέτησε 240 άτομα με εγκεφαλική παράλυση. Για ανθρώπους με ήπια εγκεφαλική παράλυση, ο οργανισμός προσφέρει επαγγελματική κατάρτιση μέσω εξειδικευμένων εργαστηρίων, με σκοπό να τους προετοιμάσει για την αγορά εργασίας. Για εκείνους που πάσχουν από βαριάς μορφής εγκεφαλική παράλυση, και δεδομένου του ότι η ομάδα αυτή δεν είναι σε θέση να εργαστεί, η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών δημιούργησε το Κέντρο Ημέρας Ενηλίκων. Το Κέντρο Ημέρας προσφέρει διάφορες ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν κηπουρική, πληροφορική, catering, κατασκευή κοσμημάτων και χειροτεχνία. Επιπλέον, όλα τα άτομα με εγκεφαλική παράλυση έχουν πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, όπως: ιατρικές υπηρεσίες, φυσιοθεραπεία, γυμναστική και αθλητικές δραστηριότητες, θεραπευτική κολύμβηση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, κοινωνικές υπηρεσίες και ψυχολογική υποστήριξη. Οι τέχνες παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις υπηρεσίες που προσφέρει η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών. Η μουσική, ο χορός και η κίνηση χρησιμοποιούνται για ψυχαγωγικούς και θεραπευτικούς σκοπούς. Εκτός από τις παραπάνω υπηρεσίες, η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών λειτουργεί και Ξενώνα Προσωρινής Διαμονής, που φιλοξενεί ανθρώπους με εγκεφαλική παράλυση για μία εβδομάδα, καθώς και τη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης “Φωτεινή”, για ενήλικες με εγκεφαλική παράλυση οι οικογένειες των οποίων δεν είναι πλέον σε θέση να τους φροντίζουν στο σπίτι.

Λειτουργική Στήριξη

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή εργοθεραπείας για το Κέντρο Ημέρας Ενηλίκων. Το 2015, περίπου 50% των ενηλίκων επισκεπτών του Κέντρου με βαριά εγκεφαλική παράλυση ήταν ηλικιωμένοι.

Από την ίδρυσή της, η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών έχει προσφέρει πλήθος υπηρεσιών και προγραμμάτων σε ανθρώπους με εγκεφαλική παράλυση σε ολόκληρη την Ελλάδα. Οι υπηρεσίες και τα προγράμματα του οργανισμού χωρίζονται σε τρεις ηλικιακές ομάδες: παιδιά, έφηβοι και ενήλικες. Ειδικότερα, το 2015, η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών εξυπηρέτησε 240 άτομα με εγκεφαλική παράλυση. Για ανθρώπους με ήπια εγκεφαλική παράλυση, ο οργανισμός προσφέρει επαγγελματική κατάρτιση μέσω εξειδικευμένων εργαστηρίων, με σκοπό να τους προετοιμάσει για την αγορά εργασίας. Για εκείνους που πάσχουν από βαριάς μορφής εγκεφαλική παράλυση, και δεδομένου του ότι η ομάδα αυτή δεν είναι σε θέση να εργαστεί, η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών δημιούργησε το Κέντρο Ημέρας Ενηλίκων. Το Κέντρο Ημέρας προσφέρει διάφορες ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν κηπουρική, πληροφορική, catering, κατασκευή κοσμημάτων και χειροτεχνία. Επιπλέον, όλα τα άτομα με εγκεφαλική παράλυση έχουν πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, όπως: ιατρικές υπηρεσίες, φυσιοθεραπεία, γυμναστική και αθλητικές δραστηριότητες, θεραπευτική κολύμβηση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, κοινωνικές υπηρεσίες και ψυχολογική υποστήριξη. Οι τέχνες παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις υπηρεσίες που προσφέρει η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών. Η μουσική, ο χορός και η κίνηση χρησιμοποιούνται για ψυχαγωγικούς και θεραπευτικούς σκοπούς. Εκτός από τις παραπάνω υπηρεσίες, η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών λειτουργεί και Ξενώνα Προσωρινής Διαμονής, που φιλοξενεί ανθρώπους με εγκεφαλική παράλυση για μία εβδομάδα, καθώς και τη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης “Φωτεινή”, για ενήλικες με εγκεφαλική παράλυση οι οικογένειες των οποίων δεν είναι πλέον σε θέση να τους φροντίζουν στο σπίτι.

Λειτουργική Στήριξη

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή εργοθεραπείας για το Κέντρο Ημέρας Ενηλίκων. Το 2015, περίπου 50% των ενηλίκων επισκεπτών του Κέντρου με βαριά εγκεφαλική παράλυση ήταν ηλικιωμένοι.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά