Φιλόπτωχος Αδελφότητα Κυριών Καβάλας - Πουλίδειο Γηροκομείο

Εξοπλισμός

Η Φιλόπτωχος Αδελφότητα Κυριών Καβάλας ιδρύθηκε το 1902 από μια ομάδα επιφανών γυναικών της Καβάλας με σκοπό την παροχή στήριξης σε κατοίκους της περιοχής που είχαν ανάγκη.
Αποδέκτης
Φιλόπτωχος Αδελφότητα Κυριών Καβάλας - Πουλίδειο Γηροκομείο
Τίτλος Δωρεάς
Εξοπλισμός
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Καβάλα
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Η Φιλόπτωχος Αδελφότητα Κυριών Καβάλας έχει μακριά ιστορία στην κοινωνική συνεισφορά προς την τοπική κοινότητα, με δράσεις που περιλαμβάνουν την παροχή στέγης στους τραυματίες των Βαλκανικών πολέμων και τους πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Σήμερα, το έργο της Αδελφότητας αφορά αποκλειστικά στη λειτουργία του Πουλίδειου Γηροκομείου. Το Γηροκομείο ιδρύθηκε το 1973 με σκοπό την παροχή στέγης και φροντίδας σε ηλικιωμένους της Καβάλας που είχαν ανάγκη. Είναι ένας από τους τέσσερεις μη κερδοσκοπικούς οίκους ευγηρίας στο Νομό Καβάλας. Το Γηροκομείο, το οποίο έχει συνολική δυνατότητα φιλοξενίας 100 ατόμων, χωρίζεται σε δύο τμήματα: γενικό γηροκομείο όπου φιλοξενούνται 44 ηλικιωμένοι, και Κλινική Θεραπείας Χρόνιων Νοσημάτων, όπου νοσηλεύονται 56 ασθενείς.

Εξοπλισμός

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή κουζινικού εξοπλισμού. Ο παλιός εξοπλισμός ήταν απαρχαιωμένος και απαιτούσε συχνές και ακριβές επισκευές και συντήρηση. Ο νέος εξοπλισμός είναι πολύ αποδοτικότερος και θα συμβάλλει στην εξοικονόμηση χρόνου και ενέργειας, επιτρέποντας στον οργανισμό να μειώσει τα λειτουργικά του έξοδα και στο προσωπικό να λειτουργεί καλύτερα. Τα έξοδα θα μειωθούν ακόμα περισσότερο με την εξάλειψη της ανάγκης επισκευών και συντήρησης του παλιού εξοπλισμού.

Η Φιλόπτωχος Αδελφότητα Κυριών Καβάλας έχει μακριά ιστορία στην κοινωνική συνεισφορά προς την τοπική κοινότητα, με δράσεις που περιλαμβάνουν την παροχή στέγης στους τραυματίες των Βαλκανικών πολέμων και τους πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Σήμερα, το έργο της Αδελφότητας αφορά αποκλειστικά στη λειτουργία του Πουλίδειου Γηροκομείου. Το Γηροκομείο ιδρύθηκε το 1973 με σκοπό την παροχή στέγης και φροντίδας σε ηλικιωμένους της Καβάλας που είχαν ανάγκη. Είναι ένας από τους τέσσερεις μη κερδοσκοπικούς οίκους ευγηρίας στο Νομό Καβάλας. Το Γηροκομείο, το οποίο έχει συνολική δυνατότητα φιλοξενίας 100 ατόμων, χωρίζεται σε δύο τμήματα: γενικό γηροκομείο όπου φιλοξενούνται 44 ηλικιωμένοι, και Κλινική Θεραπείας Χρόνιων Νοσημάτων, όπου νοσηλεύονται 56 ασθενείς.

Εξοπλισμός

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή κουζινικού εξοπλισμού. Ο παλιός εξοπλισμός ήταν απαρχαιωμένος και απαιτούσε συχνές και ακριβές επισκευές και συντήρηση. Ο νέος εξοπλισμός είναι πολύ αποδοτικότερος και θα συμβάλλει στην εξοικονόμηση χρόνου και ενέργειας, επιτρέποντας στον οργανισμό να μειώσει τα λειτουργικά του έξοδα και στο προσωπικό να λειτουργεί καλύτερα. Τα έξοδα θα μειωθούν ακόμα περισσότερο με την εξάλειψη της ανάγκης επισκευών και συντήρησης του παλιού εξοπλισμού.

Αποδέκτης
Φιλόπτωχος Αδελφότητα Κυριών Καβάλας - Πουλίδειο Γηροκομείο
Τίτλος Δωρεάς
Εξοπλισμός
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Καβάλα
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Η Φιλόπτωχος Αδελφότητα Κυριών Καβάλας έχει μακριά ιστορία στην κοινωνική συνεισφορά προς την τοπική κοινότητα, με δράσεις που περιλαμβάνουν την παροχή στέγης στους τραυματίες των Βαλκανικών πολέμων και τους πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Σήμερα, το έργο της Αδελφότητας αφορά αποκλειστικά στη λειτουργία του Πουλίδειου Γηροκομείου. Το Γηροκομείο ιδρύθηκε το 1973 με σκοπό την παροχή στέγης και φροντίδας σε ηλικιωμένους της Καβάλας που είχαν ανάγκη. Είναι ένας από τους τέσσερεις μη κερδοσκοπικούς οίκους ευγηρίας στο Νομό Καβάλας. Το Γηροκομείο, το οποίο έχει συνολική δυνατότητα φιλοξενίας 100 ατόμων, χωρίζεται σε δύο τμήματα: γενικό γηροκομείο όπου φιλοξενούνται 44 ηλικιωμένοι, και Κλινική Θεραπείας Χρόνιων Νοσημάτων, όπου νοσηλεύονται 56 ασθενείς.

Εξοπλισμός

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή κουζινικού εξοπλισμού. Ο παλιός εξοπλισμός ήταν απαρχαιωμένος και απαιτούσε συχνές και ακριβές επισκευές και συντήρηση. Ο νέος εξοπλισμός είναι πολύ αποδοτικότερος και θα συμβάλλει στην εξοικονόμηση χρόνου και ενέργειας, επιτρέποντας στον οργανισμό να μειώσει τα λειτουργικά του έξοδα και στο προσωπικό να λειτουργεί καλύτερα. Τα έξοδα θα μειωθούν ακόμα περισσότερο με την εξάλειψη της ανάγκης επισκευών και συντήρησης του παλιού εξοπλισμού.

Η Φιλόπτωχος Αδελφότητα Κυριών Καβάλας έχει μακριά ιστορία στην κοινωνική συνεισφορά προς την τοπική κοινότητα, με δράσεις που περιλαμβάνουν την παροχή στέγης στους τραυματίες των Βαλκανικών πολέμων και τους πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Σήμερα, το έργο της Αδελφότητας αφορά αποκλειστικά στη λειτουργία του Πουλίδειου Γηροκομείου. Το Γηροκομείο ιδρύθηκε το 1973 με σκοπό την παροχή στέγης και φροντίδας σε ηλικιωμένους της Καβάλας που είχαν ανάγκη. Είναι ένας από τους τέσσερεις μη κερδοσκοπικούς οίκους ευγηρίας στο Νομό Καβάλας. Το Γηροκομείο, το οποίο έχει συνολική δυνατότητα φιλοξενίας 100 ατόμων, χωρίζεται σε δύο τμήματα: γενικό γηροκομείο όπου φιλοξενούνται 44 ηλικιωμένοι, και Κλινική Θεραπείας Χρόνιων Νοσημάτων, όπου νοσηλεύονται 56 ασθενείς.

Εξοπλισμός

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή κουζινικού εξοπλισμού. Ο παλιός εξοπλισμός ήταν απαρχαιωμένος και απαιτούσε συχνές και ακριβές επισκευές και συντήρηση. Ο νέος εξοπλισμός είναι πολύ αποδοτικότερος και θα συμβάλλει στην εξοικονόμηση χρόνου και ενέργειας, επιτρέποντας στον οργανισμό να μειώσει τα λειτουργικά του έξοδα και στο προσωπικό να λειτουργεί καλύτερα. Τα έξοδα θα μειωθούν ακόμα περισσότερο με την εξάλειψη της ανάγκης επισκευών και συντήρησης του παλιού εξοπλισμού.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά