Νέα

Νέα

Υπενθύμιση για την Υποβολή Αιτήσεων στα Σημεία Στήριξης

Μένουν ακόμα λίγες ημέρες για την υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα «Σημεία Στήριξης». Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 30 Απριλίου 2022 μέσω της φόρμας: https://bit.ly/3IR1ztq .

Στο πλαίσιο του 5ου κύκλου του Προγράμματος «Σημεία Στήριξης», 8 Ιδρύματα της χώρας συμπράττουν με στόχο 30 οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών να λάβουν χρηματοδότηση ύψους έως 5.000€ για δράσεις διάρκειας 6 μηνών.

Οι προτεινόμενες δράσεις πρέπει να εμπίπτουν στις εξής θεματικές:

 • Κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων με αναπηρία (Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση)
 • Υποστήριξη ατόμων της τρίτης ηλικίας (ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα)
 • Υποστήριξη ευάλωτων ομάδων (Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού έργου ΚΙΚΠΕ)
 • Υποστήριξη δράσεων για το παιδί
 • Παιδί και υγεία (Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου)
 • Παιδί και περιβάλλον (Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη)
 • Υποστήριξη δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος
 • Προστασία υδάτινων και παράκτιων οικοσυστημάτων (Κοινωφελές Ίδρυμα Α.Κ. Λασκαρίδη)
 • Προστασία δασικών και άλλων χερσαίων οικοσυστημάτων (Costas M. Lemos Foundation)

Οι επιλέξιμες οργανώσεις πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Να είναι νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα στην Ελλάδα (σωματεία, σύλλογοι, ΑΜΚΕ κ.ο.κ.), καθώς και κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις.
 • Να έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50.000€ κατά το τελευταίο φορολογικό έτος.
 • Να μην εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Δημοσίου και η δράση τους να μην έχει θρησκευτικό, πολιτικό ή εμπορικό χαρακτήρα.

Οι Όροι & Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα καθώς και όλα τα χρήσιμα έγγραφα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Μποδοσάκη: https://www.bodossaki.gr/simeiastirixis-5os-kyklos/.

Μπορείτε να ενημερώνεστε για το Πρόγραμμα ακολουθώντας την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook.

Date
15.04.2022
Προηγούμενο
Επόμενο