Πολιτιστικό και Κοινωνικό Κέντρο Αμαρίου "Ο Άγιος Νεκτάριος"

Οχήματα

Η Ιερά Μητρόπολη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων ιδρύθηκε τον 5ο αιώνα μΧ στην κεντρική Κρήτη.
Αποδέκτης
Πολιτιστικό και Κοινωνικό Κέντρο Αμαρίου "Ο Άγιος Νεκτάριος"
Τίτλος Δωρεάς
Οχήματα
Έτος
2019
Τοποθεσία Δωρεάς
Ρέθυμνο
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2021
Τρόφιμα
2016
Τρόφιμα

Η μητροπολιτική περιφέρεια έχει περίπου 10.000 κατοίκους που κατοικούν σε 110 χωριά. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη σε έκταση περιφέρεια της Κρήτης, αλλά με το μικρότερο πληθυσμό, και αποτελείται αποκλειστικά από χωριά. Η πλειοψηφία των χωριών της μητροπολιτικής περιφέρειας έχουν περίπου 50-70 κατοίκους, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι ηλικίας 65 ετών και άνω. Λόγω των δημογραφικών χαρακτηριστικών των κατοίκων, η Μητρόπολη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων είναι γνωστή ως «Γερασμένη Μητρόπολη». Λόγω της απουσίας αστικού κέντρου στη μητροπολιτική περιφέρεια, η Μητρόπολη λειτουργεί διάφορα κοινωνικά προγράμματα σε δύο χωριά (Σπήλι και Φουρφουρά), μέσω του θυγατρικού της μη κερδοσκοπικού οργανισμού Πολιτιστικό και Κοινωνικό Κέντρο Αμαρίου «Ο Άγιος Νεκτάριος».

Το Πρόγραμμα Σίτισης αφορά στην καθημερινή παράδοση γευμάτων, για όλη τη μέρα, στα σπίτια 120 ηλικιωμένων. Η κάθε παράδοση περιλαμβάνει: μεσημεριανό, βραδινό, σαλάτα, τυρί, ψωμί και φρούτο ή γιαούρτι. Το Πρόγραμμα ξεκίνησε το 2002 στο Φουρφουρά, όταν μεγάλος αριθμός ηλικιωμένων επισκέφθηκε το πλησιέστερο νοσοκομείο με υποσιτισμό. Το Σπήλι προστέθηκε στο πρόγραμμα το 2004. Για την πρόσβαση σε όλα τα χωριά την ίδια μέρα χρησιμοποιούνται δύο οχήματα, τα οποία διανύουν 160 Χμ το καθένα καθημερινά. Για την εξυπηρέτηση των δύο τοποθεσιών απασχολείται ομάδα τριών ατόμων, και πέντε εθελοντές συμμετέχουν στην καθημερινή λειτουργία του Προγράμματος.

Οχήματα

 

Η δωρεά αφορά στην αγορά δύο νέων φορτηγών van, τα οποία θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη μεταφορά των γευμάτων του Προγράμματος Σίτισης στους κατοίκους των χωριών. Τα φορτηγάκια θα μονωθούν προκειμένου να πληρούν τις προϋποθέσεις υγιεινής και συντήρησης τροφίμων.

Η μητροπολιτική περιφέρεια έχει περίπου 10.000 κατοίκους που κατοικούν σε 110 χωριά. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη σε έκταση περιφέρεια της Κρήτης, αλλά με το μικρότερο πληθυσμό, και αποτελείται αποκλειστικά από χωριά. Η πλειοψηφία των χωριών της μητροπολιτικής περιφέρειας έχουν περίπου 50-70 κατοίκους, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι ηλικίας 65 ετών και άνω. Λόγω των δημογραφικών χαρακτηριστικών των κατοίκων, η Μητρόπολη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων είναι γνωστή ως «Γερασμένη Μητρόπολη». Λόγω της απουσίας αστικού κέντρου στη μητροπολιτική περιφέρεια, η Μητρόπολη λειτουργεί διάφορα κοινωνικά προγράμματα σε δύο χωριά (Σπήλι και Φουρφουρά), μέσω του θυγατρικού της μη κερδοσκοπικού οργανισμού Πολιτιστικό και Κοινωνικό Κέντρο Αμαρίου «Ο Άγιος Νεκτάριος».

Το Πρόγραμμα Σίτισης αφορά στην καθημερινή παράδοση γευμάτων, για όλη τη μέρα, στα σπίτια 120 ηλικιωμένων. Η κάθε παράδοση περιλαμβάνει: μεσημεριανό, βραδινό, σαλάτα, τυρί, ψωμί και φρούτο ή γιαούρτι. Το Πρόγραμμα ξεκίνησε το 2002 στο Φουρφουρά, όταν μεγάλος αριθμός ηλικιωμένων επισκέφθηκε το πλησιέστερο νοσοκομείο με υποσιτισμό. Το Σπήλι προστέθηκε στο πρόγραμμα το 2004. Για την πρόσβαση σε όλα τα χωριά την ίδια μέρα χρησιμοποιούνται δύο οχήματα, τα οποία διανύουν 160 Χμ το καθένα καθημερινά. Για την εξυπηρέτηση των δύο τοποθεσιών απασχολείται ομάδα τριών ατόμων, και πέντε εθελοντές συμμετέχουν στην καθημερινή λειτουργία του Προγράμματος.

Οχήματα

 

Η δωρεά αφορά στην αγορά δύο νέων φορτηγών van, τα οποία θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη μεταφορά των γευμάτων του Προγράμματος Σίτισης στους κατοίκους των χωριών. Τα φορτηγάκια θα μονωθούν προκειμένου να πληρούν τις προϋποθέσεις υγιεινής και συντήρησης τροφίμων.

Αποδέκτης
Πολιτιστικό και Κοινωνικό Κέντρο Αμαρίου "Ο Άγιος Νεκτάριος"
Τίτλος Δωρεάς
Οχήματα
Έτος
2019
Τοποθεσία Δωρεάς
Ρέθυμνο
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2021
Τρόφιμα
2016
Τρόφιμα

Η μητροπολιτική περιφέρεια έχει περίπου 10.000 κατοίκους που κατοικούν σε 110 χωριά. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη σε έκταση περιφέρεια της Κρήτης, αλλά με το μικρότερο πληθυσμό, και αποτελείται αποκλειστικά από χωριά. Η πλειοψηφία των χωριών της μητροπολιτικής περιφέρειας έχουν περίπου 50-70 κατοίκους, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι ηλικίας 65 ετών και άνω. Λόγω των δημογραφικών χαρακτηριστικών των κατοίκων, η Μητρόπολη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων είναι γνωστή ως «Γερασμένη Μητρόπολη». Λόγω της απουσίας αστικού κέντρου στη μητροπολιτική περιφέρεια, η Μητρόπολη λειτουργεί διάφορα κοινωνικά προγράμματα σε δύο χωριά (Σπήλι και Φουρφουρά), μέσω του θυγατρικού της μη κερδοσκοπικού οργανισμού Πολιτιστικό και Κοινωνικό Κέντρο Αμαρίου «Ο Άγιος Νεκτάριος».

Το Πρόγραμμα Σίτισης αφορά στην καθημερινή παράδοση γευμάτων, για όλη τη μέρα, στα σπίτια 120 ηλικιωμένων. Η κάθε παράδοση περιλαμβάνει: μεσημεριανό, βραδινό, σαλάτα, τυρί, ψωμί και φρούτο ή γιαούρτι. Το Πρόγραμμα ξεκίνησε το 2002 στο Φουρφουρά, όταν μεγάλος αριθμός ηλικιωμένων επισκέφθηκε το πλησιέστερο νοσοκομείο με υποσιτισμό. Το Σπήλι προστέθηκε στο πρόγραμμα το 2004. Για την πρόσβαση σε όλα τα χωριά την ίδια μέρα χρησιμοποιούνται δύο οχήματα, τα οποία διανύουν 160 Χμ το καθένα καθημερινά. Για την εξυπηρέτηση των δύο τοποθεσιών απασχολείται ομάδα τριών ατόμων, και πέντε εθελοντές συμμετέχουν στην καθημερινή λειτουργία του Προγράμματος.

Οχήματα

 

Η δωρεά αφορά στην αγορά δύο νέων φορτηγών van, τα οποία θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη μεταφορά των γευμάτων του Προγράμματος Σίτισης στους κατοίκους των χωριών. Τα φορτηγάκια θα μονωθούν προκειμένου να πληρούν τις προϋποθέσεις υγιεινής και συντήρησης τροφίμων.

Η μητροπολιτική περιφέρεια έχει περίπου 10.000 κατοίκους που κατοικούν σε 110 χωριά. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη σε έκταση περιφέρεια της Κρήτης, αλλά με το μικρότερο πληθυσμό, και αποτελείται αποκλειστικά από χωριά. Η πλειοψηφία των χωριών της μητροπολιτικής περιφέρειας έχουν περίπου 50-70 κατοίκους, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι ηλικίας 65 ετών και άνω. Λόγω των δημογραφικών χαρακτηριστικών των κατοίκων, η Μητρόπολη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων είναι γνωστή ως «Γερασμένη Μητρόπολη». Λόγω της απουσίας αστικού κέντρου στη μητροπολιτική περιφέρεια, η Μητρόπολη λειτουργεί διάφορα κοινωνικά προγράμματα σε δύο χωριά (Σπήλι και Φουρφουρά), μέσω του θυγατρικού της μη κερδοσκοπικού οργανισμού Πολιτιστικό και Κοινωνικό Κέντρο Αμαρίου «Ο Άγιος Νεκτάριος».

Το Πρόγραμμα Σίτισης αφορά στην καθημερινή παράδοση γευμάτων, για όλη τη μέρα, στα σπίτια 120 ηλικιωμένων. Η κάθε παράδοση περιλαμβάνει: μεσημεριανό, βραδινό, σαλάτα, τυρί, ψωμί και φρούτο ή γιαούρτι. Το Πρόγραμμα ξεκίνησε το 2002 στο Φουρφουρά, όταν μεγάλος αριθμός ηλικιωμένων επισκέφθηκε το πλησιέστερο νοσοκομείο με υποσιτισμό. Το Σπήλι προστέθηκε στο πρόγραμμα το 2004. Για την πρόσβαση σε όλα τα χωριά την ίδια μέρα χρησιμοποιούνται δύο οχήματα, τα οποία διανύουν 160 Χμ το καθένα καθημερινά. Για την εξυπηρέτηση των δύο τοποθεσιών απασχολείται ομάδα τριών ατόμων, και πέντε εθελοντές συμμετέχουν στην καθημερινή λειτουργία του Προγράμματος.

Οχήματα

 

Η δωρεά αφορά στην αγορά δύο νέων φορτηγών van, τα οποία θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη μεταφορά των γευμάτων του Προγράμματος Σίτισης στους κατοίκους των χωριών. Τα φορτηγάκια θα μονωθούν προκειμένου να πληρούν τις προϋποθέσεις υγιεινής και συντήρησης τροφίμων.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά