Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Ηλεκτρονικό Λογισμικό

Το Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1955 και είναι το μεγαλύτερο ναυτικό νοσοκομείο της Ελλάδας.
Αποδέκτης
Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Τίτλος Δωρεάς
Ηλεκτρονικό Λογισμικό
Έτος
2019
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Υγεία

Διαθέτει 234 κλίνες και περίπου 1.000 άτομα ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό. Στο νοσοκομείο περιθάλπονται περίπου 17.000 ασθενείς ετησίως, 90% των οποίων είναι μέλη του Πολεμικού Ναυτικού, του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, και συγγενείς τους. Η Μονάδα Εμφραγμάτων της Καρδιολογικής Κλινικής εξυπηρετεί περίπου 450 ασθενείς, 70% των οποίων είναι άνω των 65 ετών.

Ηλεκτρονικό Λογισμικό

 

Η δωρεά αφορά στην αναβάθμιση του συστήματος πληροφορικής της Μονάδας Εμφραγμάτων και στην εγκατάσταση λογισμικού που θα επιτρέψει στη Μονάδα να καταγράφει και να παρέχει όλα τα ιατρικά στοιχεία ηλεκτρονικά, χωρίς την ανάγκη χαρτιού. Το λογισμικό θα εγκατασταθεί σε όλους τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οθόνες και ιατρικό εξοπλισμό της Μονάδας και θα λαμβάνει και θα καταγράφει, σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες όπως η ιατρική κατάσταση των ασθενών και σχετικές μετρήσεις. Το λογισμικό έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται πλήρως στις ανάγκες του κάθε ιατρού και ασθενή, και θα διευκολύνει την καταγραφή ιατρικών οδηγιών και μετρήσεων, προσφέροντας καλύτερη ιατρική φροντίδα σε όλους τους ασθενείς της Μονάδας.

Διαθέτει 234 κλίνες και περίπου 1.000 άτομα ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό. Στο νοσοκομείο περιθάλπονται περίπου 17.000 ασθενείς ετησίως, 90% των οποίων είναι μέλη του Πολεμικού Ναυτικού, του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, και συγγενείς τους. Η Μονάδα Εμφραγμάτων της Καρδιολογικής Κλινικής εξυπηρετεί περίπου 450 ασθενείς, 70% των οποίων είναι άνω των 65 ετών.

Ηλεκτρονικό Λογισμικό

 

Η δωρεά αφορά στην αναβάθμιση του συστήματος πληροφορικής της Μονάδας Εμφραγμάτων και στην εγκατάσταση λογισμικού που θα επιτρέψει στη Μονάδα να καταγράφει και να παρέχει όλα τα ιατρικά στοιχεία ηλεκτρονικά, χωρίς την ανάγκη χαρτιού. Το λογισμικό θα εγκατασταθεί σε όλους τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οθόνες και ιατρικό εξοπλισμό της Μονάδας και θα λαμβάνει και θα καταγράφει, σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες όπως η ιατρική κατάσταση των ασθενών και σχετικές μετρήσεις. Το λογισμικό έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται πλήρως στις ανάγκες του κάθε ιατρού και ασθενή, και θα διευκολύνει την καταγραφή ιατρικών οδηγιών και μετρήσεων, προσφέροντας καλύτερη ιατρική φροντίδα σε όλους τους ασθενείς της Μονάδας.

Αποδέκτης
Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Τίτλος Δωρεάς
Ηλεκτρονικό Λογισμικό
Έτος
2019
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Υγεία

Διαθέτει 234 κλίνες και περίπου 1.000 άτομα ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό. Στο νοσοκομείο περιθάλπονται περίπου 17.000 ασθενείς ετησίως, 90% των οποίων είναι μέλη του Πολεμικού Ναυτικού, του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, και συγγενείς τους. Η Μονάδα Εμφραγμάτων της Καρδιολογικής Κλινικής εξυπηρετεί περίπου 450 ασθενείς, 70% των οποίων είναι άνω των 65 ετών.

Ηλεκτρονικό Λογισμικό

 

Η δωρεά αφορά στην αναβάθμιση του συστήματος πληροφορικής της Μονάδας Εμφραγμάτων και στην εγκατάσταση λογισμικού που θα επιτρέψει στη Μονάδα να καταγράφει και να παρέχει όλα τα ιατρικά στοιχεία ηλεκτρονικά, χωρίς την ανάγκη χαρτιού. Το λογισμικό θα εγκατασταθεί σε όλους τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οθόνες και ιατρικό εξοπλισμό της Μονάδας και θα λαμβάνει και θα καταγράφει, σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες όπως η ιατρική κατάσταση των ασθενών και σχετικές μετρήσεις. Το λογισμικό έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται πλήρως στις ανάγκες του κάθε ιατρού και ασθενή, και θα διευκολύνει την καταγραφή ιατρικών οδηγιών και μετρήσεων, προσφέροντας καλύτερη ιατρική φροντίδα σε όλους τους ασθενείς της Μονάδας.

Διαθέτει 234 κλίνες και περίπου 1.000 άτομα ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό. Στο νοσοκομείο περιθάλπονται περίπου 17.000 ασθενείς ετησίως, 90% των οποίων είναι μέλη του Πολεμικού Ναυτικού, του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, και συγγενείς τους. Η Μονάδα Εμφραγμάτων της Καρδιολογικής Κλινικής εξυπηρετεί περίπου 450 ασθενείς, 70% των οποίων είναι άνω των 65 ετών.

Ηλεκτρονικό Λογισμικό

 

Η δωρεά αφορά στην αναβάθμιση του συστήματος πληροφορικής της Μονάδας Εμφραγμάτων και στην εγκατάσταση λογισμικού που θα επιτρέψει στη Μονάδα να καταγράφει και να παρέχει όλα τα ιατρικά στοιχεία ηλεκτρονικά, χωρίς την ανάγκη χαρτιού. Το λογισμικό θα εγκατασταθεί σε όλους τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οθόνες και ιατρικό εξοπλισμό της Μονάδας και θα λαμβάνει και θα καταγράφει, σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες όπως η ιατρική κατάσταση των ασθενών και σχετικές μετρήσεις. Το λογισμικό έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται πλήρως στις ανάγκες του κάθε ιατρού και ασθενή, και θα διευκολύνει την καταγραφή ιατρικών οδηγιών και μετρήσεων, προσφέροντας καλύτερη ιατρική φροντίδα σε όλους τους ασθενείς της Μονάδας.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά