Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος»

Ιατρικός Εξοπλισμός

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος» είναι ένα από τα 7 κρατικά νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης.
Αποδέκτης
Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος»
http://www.agpavlos.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Ιατρικός Εξοπλισμός
Έτος
2018
Τοποθεσία Δωρεάς
Θεσσαλονίκη
Τομέας Προγράμματος
Υγεία

Βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης, και καλύπτει μία περιοχή με 300.000 κατοίκους. Η Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείου εκτελεί όλες τις σημαντικές καρδιολογικές θεραπείες. Το 2017, την Κλινική επισκέφθηκαν περισσότεροι από 8.500 ασθενείς, 60% των οποίων ήταν ηλικίας 65 ετών και άνω.

Ιατρικός Εξοπλισμός

 

Η δωρεά αφορά στην αγορά ιατρικού εξοπλισμού που απαιτείται για τη θεραπεία των καρδιακών αρρυθμιών. Ειδικότερα, ο απαιτούμενος εξοπλισμός θα χρησιμοποιείται για την διόρθωση προβλημάτων διαταραχής καρδιακού ρυθμού, μέσω θεραπείας που ονομάζεται διακαθετηριακή κατάλυση (cardiac ablation). Η κατάλυση ενίοτε πραγματοποιείται μέσω επέμβασης ανοιχτής καρδιάς, αλλά με την χρήση του εν λόγω εξοπλισμού, η διαδικασία είναι λιγότερο επεμβατική και με βραχύτερους χρόνους ανάρρωσης. Οι άμεσοι δικαιούχοι είναι 200 ασθενείς ετησίως, από την περιοχή της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι θα υποβάλλονται σε θεραπεία καρδιακών αρρυθμιών με διακαθετηριακή κατάλυση.

Βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης, και καλύπτει μία περιοχή με 300.000 κατοίκους. Η Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείου εκτελεί όλες τις σημαντικές καρδιολογικές θεραπείες. Το 2017, την Κλινική επισκέφθηκαν περισσότεροι από 8.500 ασθενείς, 60% των οποίων ήταν ηλικίας 65 ετών και άνω.

Ιατρικός Εξοπλισμός

 

Η δωρεά αφορά στην αγορά ιατρικού εξοπλισμού που απαιτείται για τη θεραπεία των καρδιακών αρρυθμιών. Ειδικότερα, ο απαιτούμενος εξοπλισμός θα χρησιμοποιείται για την διόρθωση προβλημάτων διαταραχής καρδιακού ρυθμού, μέσω θεραπείας που ονομάζεται διακαθετηριακή κατάλυση (cardiac ablation). Η κατάλυση ενίοτε πραγματοποιείται μέσω επέμβασης ανοιχτής καρδιάς, αλλά με την χρήση του εν λόγω εξοπλισμού, η διαδικασία είναι λιγότερο επεμβατική και με βραχύτερους χρόνους ανάρρωσης. Οι άμεσοι δικαιούχοι είναι 200 ασθενείς ετησίως, από την περιοχή της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι θα υποβάλλονται σε θεραπεία καρδιακών αρρυθμιών με διακαθετηριακή κατάλυση.

Αποδέκτης
Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος»
http://www.agpavlos.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Ιατρικός Εξοπλισμός
Έτος
2018
Τοποθεσία Δωρεάς
Θεσσαλονίκη
Τομέας Προγράμματος
Υγεία

Βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης, και καλύπτει μία περιοχή με 300.000 κατοίκους. Η Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείου εκτελεί όλες τις σημαντικές καρδιολογικές θεραπείες. Το 2017, την Κλινική επισκέφθηκαν περισσότεροι από 8.500 ασθενείς, 60% των οποίων ήταν ηλικίας 65 ετών και άνω.

Ιατρικός Εξοπλισμός

 

Η δωρεά αφορά στην αγορά ιατρικού εξοπλισμού που απαιτείται για τη θεραπεία των καρδιακών αρρυθμιών. Ειδικότερα, ο απαιτούμενος εξοπλισμός θα χρησιμοποιείται για την διόρθωση προβλημάτων διαταραχής καρδιακού ρυθμού, μέσω θεραπείας που ονομάζεται διακαθετηριακή κατάλυση (cardiac ablation). Η κατάλυση ενίοτε πραγματοποιείται μέσω επέμβασης ανοιχτής καρδιάς, αλλά με την χρήση του εν λόγω εξοπλισμού, η διαδικασία είναι λιγότερο επεμβατική και με βραχύτερους χρόνους ανάρρωσης. Οι άμεσοι δικαιούχοι είναι 200 ασθενείς ετησίως, από την περιοχή της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι θα υποβάλλονται σε θεραπεία καρδιακών αρρυθμιών με διακαθετηριακή κατάλυση.

Βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης, και καλύπτει μία περιοχή με 300.000 κατοίκους. Η Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείου εκτελεί όλες τις σημαντικές καρδιολογικές θεραπείες. Το 2017, την Κλινική επισκέφθηκαν περισσότεροι από 8.500 ασθενείς, 60% των οποίων ήταν ηλικίας 65 ετών και άνω.

Ιατρικός Εξοπλισμός

 

Η δωρεά αφορά στην αγορά ιατρικού εξοπλισμού που απαιτείται για τη θεραπεία των καρδιακών αρρυθμιών. Ειδικότερα, ο απαιτούμενος εξοπλισμός θα χρησιμοποιείται για την διόρθωση προβλημάτων διαταραχής καρδιακού ρυθμού, μέσω θεραπείας που ονομάζεται διακαθετηριακή κατάλυση (cardiac ablation). Η κατάλυση ενίοτε πραγματοποιείται μέσω επέμβασης ανοιχτής καρδιάς, αλλά με την χρήση του εν λόγω εξοπλισμού, η διαδικασία είναι λιγότερο επεμβατική και με βραχύτερους χρόνους ανάρρωσης. Οι άμεσοι δικαιούχοι είναι 200 ασθενείς ετησίως, από την περιοχή της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι θα υποβάλλονται σε θεραπεία καρδιακών αρρυθμιών με διακαθετηριακή κατάλυση.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά