Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Ά Κλινική Εντατικής Θεραπείας Νοσοκομείου Ευαγγελισμός

Εξοπλισμός

Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών
Αποδέκτης
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Ά Κλινική Εντατικής Θεραπείας Νοσοκομείου Ευαγγελισμός
http://uoa.gr
Τίτλος Δωρεάς
Εξοπλισμός
Έτος
2012
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Υγεία

Η Α’ Κλινική Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών είναι εγκατεστημένη στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός από τη δεκαετία του 80 και αποτελείται από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, τη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, τη Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας, το Εργαστήριο Σπιρομετρίας και Εργοσπιρομετρίας, και το Εργαστήριο Μελέτης Ύπνου. Η Κλινική Εντατικής Θεραπείας υπηρετεί τρεις βασικούς στόχους: τη θεραπεία, την εκπαίδευση και την έρευνα. H εντατική θεραπεία είναι η εξειδικευμένη ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα που παρέχεται σε ασθενείς που η ζωή τους απειλείται λόγω σοβαρής νόσου ή τραυματισμού. Αυτού του είδους η φροντίδα παρέχεται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους όπου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού απαραίτητου για την υποστήριξη ζωτικών λειτουργιών του ανθρώπινου οργανισμού.

Εξοπλισμός

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή εξοπλισμού για τη γρήγορη ανίχνευση παθογόνων μικροβίων.

Η Α’ Κλινική Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών είναι εγκατεστημένη στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός από τη δεκαετία του 80 και αποτελείται από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, τη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, τη Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας, το Εργαστήριο Σπιρομετρίας και Εργοσπιρομετρίας, και το Εργαστήριο Μελέτης Ύπνου. Η Κλινική Εντατικής Θεραπείας υπηρετεί τρεις βασικούς στόχους: τη θεραπεία, την εκπαίδευση και την έρευνα. H εντατική θεραπεία είναι η εξειδικευμένη ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα που παρέχεται σε ασθενείς που η ζωή τους απειλείται λόγω σοβαρής νόσου ή τραυματισμού. Αυτού του είδους η φροντίδα παρέχεται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους όπου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού απαραίτητου για την υποστήριξη ζωτικών λειτουργιών του ανθρώπινου οργανισμού.

Εξοπλισμός

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή εξοπλισμού για τη γρήγορη ανίχνευση παθογόνων μικροβίων.

Αποδέκτης
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Ά Κλινική Εντατικής Θεραπείας Νοσοκομείου Ευαγγελισμός
http://uoa.gr
Τίτλος Δωρεάς
Εξοπλισμός
Έτος
2012
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Υγεία

Η Α’ Κλινική Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών είναι εγκατεστημένη στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός από τη δεκαετία του 80 και αποτελείται από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, τη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, τη Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας, το Εργαστήριο Σπιρομετρίας και Εργοσπιρομετρίας, και το Εργαστήριο Μελέτης Ύπνου. Η Κλινική Εντατικής Θεραπείας υπηρετεί τρεις βασικούς στόχους: τη θεραπεία, την εκπαίδευση και την έρευνα. H εντατική θεραπεία είναι η εξειδικευμένη ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα που παρέχεται σε ασθενείς που η ζωή τους απειλείται λόγω σοβαρής νόσου ή τραυματισμού. Αυτού του είδους η φροντίδα παρέχεται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους όπου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού απαραίτητου για την υποστήριξη ζωτικών λειτουργιών του ανθρώπινου οργανισμού.

Εξοπλισμός

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή εξοπλισμού για τη γρήγορη ανίχνευση παθογόνων μικροβίων.

Η Α’ Κλινική Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών είναι εγκατεστημένη στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός από τη δεκαετία του 80 και αποτελείται από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, τη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, τη Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας, το Εργαστήριο Σπιρομετρίας και Εργοσπιρομετρίας, και το Εργαστήριο Μελέτης Ύπνου. Η Κλινική Εντατικής Θεραπείας υπηρετεί τρεις βασικούς στόχους: τη θεραπεία, την εκπαίδευση και την έρευνα. H εντατική θεραπεία είναι η εξειδικευμένη ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα που παρέχεται σε ασθενείς που η ζωή τους απειλείται λόγω σοβαρής νόσου ή τραυματισμού. Αυτού του είδους η φροντίδα παρέχεται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους όπου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού απαραίτητου για την υποστήριξη ζωτικών λειτουργιών του ανθρώπινου οργανισμού.

Εξοπλισμός

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή εξοπλισμού για τη γρήγορη ανίχνευση παθογόνων μικροβίων.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά