Αποστολή - Ολοκληρωμένη Μονάδα Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων, Καρέλλειο Ίδρυμα

Εξοπλισμός

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών δημιούργησε την Αποστολή το 2010, με σκοπό να προσφέρει υποστήριξη σε άτομα σε ένδεια και να συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους.
Αποδέκτης
Αποστολή - Ολοκληρωμένη Μονάδα Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων, Καρέλλειο Ίδρυμα
Τίτλος Δωρεάς
Εξοπλισμός
Έτος
2012
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Η τρέχουσα δράση της περιλαμβάνει την υλοποίηση προγραμμάτων στους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας, της υγείας, του πολιτισμού, του περιβάλλοντος και των νέων τεχνολογιών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η Αποστολή είναι επίσης αρμόδια για τη λειτουργία 11 ιδρυμάτων σε όλη την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της Ολοκληρωμένης Μονάδας Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων, Καρέλλειο Ίδρυμα. Το Καρέλλειο Ίδρυμα, το οποίο λειτουργεί από το 2011, είναι η μοναδική μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα που προσφέρει στέγη και περίθαλψη αποκλειστικά σε ηλικιωμένους με Alzheimer και συναφές παθήσεις. Το τριώροφο κτίριο φιλοξενεί, μακροπρόθεσμα, 25 ηλικιωμένους, 6 εκ των οποίων είναι κατάκοιτοι. Το Καρέλλειο Ίδρυμα έχει επίσης τη δυνατότητα βραχείας φιλοξενίας για 5 ηλικιωμένα άτομα. Εκτός από τον ξενώνα, το Καρέλλειο Ίδρυμα λειτουργεί και κέντρο ημέρας το οποίο μπορεί να υποδεχτεί ημερησίως έως και 200 άτομα με Alzheimer και συναφείς παθήσεις. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στον ξενώνα και στο κέντρο ημέρας περιλαμβάνουν φυσιοθεραπεία, ιατρική περίθαλψη και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Εξοπλισμός

 

δωρεά αφορά στην παροχή κρεβατιών κατάκλισης, αναπηρικών αμαξιδίων και χειρολισθήρων.

Η τρέχουσα δράση της περιλαμβάνει την υλοποίηση προγραμμάτων στους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας, της υγείας, του πολιτισμού, του περιβάλλοντος και των νέων τεχνολογιών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η Αποστολή είναι επίσης αρμόδια για τη λειτουργία 11 ιδρυμάτων σε όλη την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της Ολοκληρωμένης Μονάδας Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων, Καρέλλειο Ίδρυμα. Το Καρέλλειο Ίδρυμα, το οποίο λειτουργεί από το 2011, είναι η μοναδική μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα που προσφέρει στέγη και περίθαλψη αποκλειστικά σε ηλικιωμένους με Alzheimer και συναφές παθήσεις. Το τριώροφο κτίριο φιλοξενεί, μακροπρόθεσμα, 25 ηλικιωμένους, 6 εκ των οποίων είναι κατάκοιτοι. Το Καρέλλειο Ίδρυμα έχει επίσης τη δυνατότητα βραχείας φιλοξενίας για 5 ηλικιωμένα άτομα. Εκτός από τον ξενώνα, το Καρέλλειο Ίδρυμα λειτουργεί και κέντρο ημέρας το οποίο μπορεί να υποδεχτεί ημερησίως έως και 200 άτομα με Alzheimer και συναφείς παθήσεις. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στον ξενώνα και στο κέντρο ημέρας περιλαμβάνουν φυσιοθεραπεία, ιατρική περίθαλψη και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Εξοπλισμός

 

δωρεά αφορά στην παροχή κρεβατιών κατάκλισης, αναπηρικών αμαξιδίων και χειρολισθήρων.

Αποδέκτης
Αποστολή - Ολοκληρωμένη Μονάδα Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων, Καρέλλειο Ίδρυμα
Τίτλος Δωρεάς
Εξοπλισμός
Έτος
2012
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Η τρέχουσα δράση της περιλαμβάνει την υλοποίηση προγραμμάτων στους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας, της υγείας, του πολιτισμού, του περιβάλλοντος και των νέων τεχνολογιών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η Αποστολή είναι επίσης αρμόδια για τη λειτουργία 11 ιδρυμάτων σε όλη την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της Ολοκληρωμένης Μονάδας Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων, Καρέλλειο Ίδρυμα. Το Καρέλλειο Ίδρυμα, το οποίο λειτουργεί από το 2011, είναι η μοναδική μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα που προσφέρει στέγη και περίθαλψη αποκλειστικά σε ηλικιωμένους με Alzheimer και συναφές παθήσεις. Το τριώροφο κτίριο φιλοξενεί, μακροπρόθεσμα, 25 ηλικιωμένους, 6 εκ των οποίων είναι κατάκοιτοι. Το Καρέλλειο Ίδρυμα έχει επίσης τη δυνατότητα βραχείας φιλοξενίας για 5 ηλικιωμένα άτομα. Εκτός από τον ξενώνα, το Καρέλλειο Ίδρυμα λειτουργεί και κέντρο ημέρας το οποίο μπορεί να υποδεχτεί ημερησίως έως και 200 άτομα με Alzheimer και συναφείς παθήσεις. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στον ξενώνα και στο κέντρο ημέρας περιλαμβάνουν φυσιοθεραπεία, ιατρική περίθαλψη και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Εξοπλισμός

 

δωρεά αφορά στην παροχή κρεβατιών κατάκλισης, αναπηρικών αμαξιδίων και χειρολισθήρων.

Η τρέχουσα δράση της περιλαμβάνει την υλοποίηση προγραμμάτων στους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας, της υγείας, του πολιτισμού, του περιβάλλοντος και των νέων τεχνολογιών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η Αποστολή είναι επίσης αρμόδια για τη λειτουργία 11 ιδρυμάτων σε όλη την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της Ολοκληρωμένης Μονάδας Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων, Καρέλλειο Ίδρυμα. Το Καρέλλειο Ίδρυμα, το οποίο λειτουργεί από το 2011, είναι η μοναδική μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα που προσφέρει στέγη και περίθαλψη αποκλειστικά σε ηλικιωμένους με Alzheimer και συναφές παθήσεις. Το τριώροφο κτίριο φιλοξενεί, μακροπρόθεσμα, 25 ηλικιωμένους, 6 εκ των οποίων είναι κατάκοιτοι. Το Καρέλλειο Ίδρυμα έχει επίσης τη δυνατότητα βραχείας φιλοξενίας για 5 ηλικιωμένα άτομα. Εκτός από τον ξενώνα, το Καρέλλειο Ίδρυμα λειτουργεί και κέντρο ημέρας το οποίο μπορεί να υποδεχτεί ημερησίως έως και 200 άτομα με Alzheimer και συναφείς παθήσεις. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στον ξενώνα και στο κέντρο ημέρας περιλαμβάνουν φυσιοθεραπεία, ιατρική περίθαλψη και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Εξοπλισμός

 

δωρεά αφορά στην παροχή κρεβατιών κατάκλισης, αναπηρικών αμαξιδίων και χειρολισθήρων.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά