Δήμος Ρόδου - Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων & Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

Εξοπλισμός

Ο Δήμος Ρόδου προσφέρει, μέσω των θυγατρικών του και μη-κερδοσκοπικών συνεργατών, πολλά προγράμματα και υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας στους πιο ευάλωτους πολίτες του.
Αποδέκτης
Δήμος Ρόδου - Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων & Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
http://www.rhodes.gr
Τίτλος Δωρεάς
Εξοπλισμός
Έτος
2020
Τοποθεσία Δωρεάς
Δωδεκάνησα
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2013
Εξοπλισμός

Ένα από τα εν λόγω προγράμματα είναι το Κέντρο Ημέρας Ηλικιωμένων. Το κέντρο στηρίζει ηλικιωμένους που δεν είναι αυτόνομοι, είτε λόγω προβλημάτων κινητικότητας, είτε λόγω άνοιας, Alzheimer, ή άλλης ασθένειας. Το Κέντρο Ημέρας εξυπηρετεί 15-20 μέλη, τα οποία μεταφέρονται από και προς τα σπίτια τους σε καθημερινή βάση, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Το Κέντρο λειτουργεί από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, και οι υπηρεσίες που προσφέρει περιλαμβάνουν μεσημεριανό φαγητό, νοσηλεία, φυσιοθεραπεία και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

 

Εξοπλισμός

 

Η δωρεά αφορά στην αγορά οχήματος mini-bus για τη μεταφορά των ηλικιωμένων προς και από το Κέντρο Ημέρας σε καθημερινή βάση

Ένα από τα εν λόγω προγράμματα είναι το Κέντρο Ημέρας Ηλικιωμένων. Το κέντρο στηρίζει ηλικιωμένους που δεν είναι αυτόνομοι, είτε λόγω προβλημάτων κινητικότητας, είτε λόγω άνοιας, Alzheimer, ή άλλης ασθένειας. Το Κέντρο Ημέρας εξυπηρετεί 15-20 μέλη, τα οποία μεταφέρονται από και προς τα σπίτια τους σε καθημερινή βάση, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Το Κέντρο λειτουργεί από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, και οι υπηρεσίες που προσφέρει περιλαμβάνουν μεσημεριανό φαγητό, νοσηλεία, φυσιοθεραπεία και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

 

Εξοπλισμός

 

Η δωρεά αφορά στην αγορά οχήματος mini-bus για τη μεταφορά των ηλικιωμένων προς και από το Κέντρο Ημέρας σε καθημερινή βάση

Αποδέκτης
Δήμος Ρόδου - Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων & Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
http://www.rhodes.gr
Τίτλος Δωρεάς
Εξοπλισμός
Έτος
2020
Τοποθεσία Δωρεάς
Δωδεκάνησα
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2013
Εξοπλισμός

Ένα από τα εν λόγω προγράμματα είναι το Κέντρο Ημέρας Ηλικιωμένων. Το κέντρο στηρίζει ηλικιωμένους που δεν είναι αυτόνομοι, είτε λόγω προβλημάτων κινητικότητας, είτε λόγω άνοιας, Alzheimer, ή άλλης ασθένειας. Το Κέντρο Ημέρας εξυπηρετεί 15-20 μέλη, τα οποία μεταφέρονται από και προς τα σπίτια τους σε καθημερινή βάση, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Το Κέντρο λειτουργεί από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, και οι υπηρεσίες που προσφέρει περιλαμβάνουν μεσημεριανό φαγητό, νοσηλεία, φυσιοθεραπεία και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

 

Εξοπλισμός

 

Η δωρεά αφορά στην αγορά οχήματος mini-bus για τη μεταφορά των ηλικιωμένων προς και από το Κέντρο Ημέρας σε καθημερινή βάση

Ένα από τα εν λόγω προγράμματα είναι το Κέντρο Ημέρας Ηλικιωμένων. Το κέντρο στηρίζει ηλικιωμένους που δεν είναι αυτόνομοι, είτε λόγω προβλημάτων κινητικότητας, είτε λόγω άνοιας, Alzheimer, ή άλλης ασθένειας. Το Κέντρο Ημέρας εξυπηρετεί 15-20 μέλη, τα οποία μεταφέρονται από και προς τα σπίτια τους σε καθημερινή βάση, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Το Κέντρο λειτουργεί από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, και οι υπηρεσίες που προσφέρει περιλαμβάνουν μεσημεριανό φαγητό, νοσηλεία, φυσιοθεραπεία και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

 

Εξοπλισμός

 

Η δωρεά αφορά στην αγορά οχήματος mini-bus για τη μεταφορά των ηλικιωμένων προς και από το Κέντρο Ημέρας σε καθημερινή βάση

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά