Δήμος Ρόδου - Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων & Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

Εξοπλισμός

Ο Δήμος Ρόδου λειτουργεί ένα Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων στην πόλη της Ρόδου, καθώς και 2 παραρτήματα, ένα στην πόλη της Ρόδου και ένα στην Ιαλυσό.
Αποδέκτης
Δήμος Ρόδου - Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων & Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
http://www.rhodes.gr
Τίτλος Δωρεάς
Εξοπλισμός
Έτος
2013
Τοποθεσία Δωρεάς
Δωδεκάνησα
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2020
Εξοπλισμός

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται περιλαμβάνουν δημιουργικές δραστηριότητες, εργοθεραπεία και φυσιοθεραπεία. Το Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων της Ρόδου λειτουργεί από το 1985 και τα μέλη του σήμερα αριθμούν 800 ηλικιωμένους ροδίτες, 70 εκ των οποίων το επισκέπτονται καθημερινά. Εθελοντές προσφέρουν στα μέλη διάφορες δραστηριότητες σε εβδομαδιαία βάση. Προσφέρονται συνολικά 23 μαθήματα, τα οποία περιλαμβάνουν θέατρο, χορό, γυμναστική και εικονογραφία.

Ο Δήμος Ρόδου λειτουργεί επίσης ένα Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων από το 2003. Το Κ.Η.Φ.Η. απευθύνεται σε ηλικιωμένους που στερούνται αυτονομίας, είτε λόγω κινητικών δυσκολιών, είτε λόγω ασθένειας. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στα 15 μέλη του κέντρου περιλαμβάνουν μικρό μεσημεριανό γεύμα, περίθαλψη και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Εξοπλισμός

 

Η δωρεά αφορά στην αγορά ιατρικού εξοπλισμού για το Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας και ηλεκτρικών συσκευών για το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας. Ο ιατρικός εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί από φυσιοθεραπευτές για τη θεραπεία αρθριτικών παθήσεων.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται περιλαμβάνουν δημιουργικές δραστηριότητες, εργοθεραπεία και φυσιοθεραπεία. Το Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων της Ρόδου λειτουργεί από το 1985 και τα μέλη του σήμερα αριθμούν 800 ηλικιωμένους ροδίτες, 70 εκ των οποίων το επισκέπτονται καθημερινά. Εθελοντές προσφέρουν στα μέλη διάφορες δραστηριότητες σε εβδομαδιαία βάση. Προσφέρονται συνολικά 23 μαθήματα, τα οποία περιλαμβάνουν θέατρο, χορό, γυμναστική και εικονογραφία.

Ο Δήμος Ρόδου λειτουργεί επίσης ένα Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων από το 2003. Το Κ.Η.Φ.Η. απευθύνεται σε ηλικιωμένους που στερούνται αυτονομίας, είτε λόγω κινητικών δυσκολιών, είτε λόγω ασθένειας. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στα 15 μέλη του κέντρου περιλαμβάνουν μικρό μεσημεριανό γεύμα, περίθαλψη και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Εξοπλισμός

 

Η δωρεά αφορά στην αγορά ιατρικού εξοπλισμού για το Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας και ηλεκτρικών συσκευών για το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας. Ο ιατρικός εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί από φυσιοθεραπευτές για τη θεραπεία αρθριτικών παθήσεων.

Αποδέκτης
Δήμος Ρόδου - Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων & Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
http://www.rhodes.gr
Τίτλος Δωρεάς
Εξοπλισμός
Έτος
2013
Τοποθεσία Δωρεάς
Δωδεκάνησα
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2020
Εξοπλισμός

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται περιλαμβάνουν δημιουργικές δραστηριότητες, εργοθεραπεία και φυσιοθεραπεία. Το Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων της Ρόδου λειτουργεί από το 1985 και τα μέλη του σήμερα αριθμούν 800 ηλικιωμένους ροδίτες, 70 εκ των οποίων το επισκέπτονται καθημερινά. Εθελοντές προσφέρουν στα μέλη διάφορες δραστηριότητες σε εβδομαδιαία βάση. Προσφέρονται συνολικά 23 μαθήματα, τα οποία περιλαμβάνουν θέατρο, χορό, γυμναστική και εικονογραφία.

Ο Δήμος Ρόδου λειτουργεί επίσης ένα Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων από το 2003. Το Κ.Η.Φ.Η. απευθύνεται σε ηλικιωμένους που στερούνται αυτονομίας, είτε λόγω κινητικών δυσκολιών, είτε λόγω ασθένειας. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στα 15 μέλη του κέντρου περιλαμβάνουν μικρό μεσημεριανό γεύμα, περίθαλψη και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Εξοπλισμός

 

Η δωρεά αφορά στην αγορά ιατρικού εξοπλισμού για το Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας και ηλεκτρικών συσκευών για το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας. Ο ιατρικός εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί από φυσιοθεραπευτές για τη θεραπεία αρθριτικών παθήσεων.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται περιλαμβάνουν δημιουργικές δραστηριότητες, εργοθεραπεία και φυσιοθεραπεία. Το Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων της Ρόδου λειτουργεί από το 1985 και τα μέλη του σήμερα αριθμούν 800 ηλικιωμένους ροδίτες, 70 εκ των οποίων το επισκέπτονται καθημερινά. Εθελοντές προσφέρουν στα μέλη διάφορες δραστηριότητες σε εβδομαδιαία βάση. Προσφέρονται συνολικά 23 μαθήματα, τα οποία περιλαμβάνουν θέατρο, χορό, γυμναστική και εικονογραφία.

Ο Δήμος Ρόδου λειτουργεί επίσης ένα Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων από το 2003. Το Κ.Η.Φ.Η. απευθύνεται σε ηλικιωμένους που στερούνται αυτονομίας, είτε λόγω κινητικών δυσκολιών, είτε λόγω ασθένειας. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στα 15 μέλη του κέντρου περιλαμβάνουν μικρό μεσημεριανό γεύμα, περίθαλψη και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Εξοπλισμός

 

Η δωρεά αφορά στην αγορά ιατρικού εξοπλισμού για το Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας και ηλεκτρικών συσκευών για το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας. Ο ιατρικός εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί από φυσιοθεραπευτές για τη θεραπεία αρθριτικών παθήσεων.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά