Χ.Α.Ν. Θεσσαλονίκης

Ψυχαγωγικό Πρόγραμμα «Σαν Άλλοτε»

Η ΧΑΝ Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1921 με σκοπό την προαγωγή της κοινωνικής δικαιοσύνης και της γαλήνης για νέους ανθρώπους και τις κοινότητές τους, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής, φύλου ή κουλτούρας.
Αποδέκτης
Χ.Α.Ν. Θεσσαλονίκης
http://www.ymca.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Ψυχαγωγικό Πρόγραμμα «Σαν Άλλοτε»
Έτος
2015
Τοποθεσία Δωρεάς
Θεσσαλονίκη
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Η Αδελφότητα διοργανώνει πολιτιστικές, κοινωνικές, αθλητικές και εθελοντικές δραστηριότητες. Παρ’ ότι οι περισσότερες δραστηριότητές της απευθύνονται στους νέους, τα τελευταία χρόνια έχει στρέψει την προσοχή της και στην ανάπτυξη προγραμμάτων για ηλικιωμένους από τα νέα της μέλη. Η ΧΑΝ Θεσσαλονίκης αναπτύσσει κοινωνικές πρωτοβουλίες μέσω της αξιοποίησης του δικτύου εθελοντών της, και συνεργασιών με τους τοπικούς φορείς.

Ψυχαγωγικό Πρόγραμμα «Σαν Άλλοτε»

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία ψυχαγωγικού προγράμματος για ηλικιωμένους που θα υλοποιείται από νέους καλλιτέχνες. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιείται σε διάφορα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων, καθώς και σε μη κερδοσκοπικά γηροκομεία στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Το ψυχαγωγικό πρόγραμμα θα αναπτυχθεί με την πολύτιμη συμβολή των ηλικιωμένων, οι μαρτυρίες των οποίων θα χρησιμοποιούνται ως μέρος των παραστάσεων. Ειδικότερα, το πρόγραμμα θα έχει τη μορφή διαδραστικού προγράμματος διάρκειας μίας ώρας με σκοπό την τόνωση της μνήμης των συμμετεχόντων και με τη χρήση στοιχείων από θεατρικές παραστάσεις και διαγωνισμούς ανάδειξης ταλέντων του παρελθόντος. Με τον τρόπο αυτό, οι ηλικιωμένοι θα έχουν την ευκαιρία να “ταξιδεύουν” στο παρελθόν και να αναπολούν ευχάριστες αναμνήσεις. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να προάγει τη συνεργασία μεταξύ συμμετεχόντων και ηθοποιών, προκειμένου να αναδείξει τη συμβολή της θεατρικής τέχνης στην ψυχολογική υποστήριξη ηλικιωμένων ατόμων. Στο τέλος της κάθε παράστασης, οι ηθοποιοί θα διοργανώνουν συζήτηση με το κοινό, η οποία θα βιντεοσκοπείται. Στόχος των βίντεο είναι η δημιουργία ψηφιακού αρχείου με υλικό από τις προετοιμασίες και τις παραστάσεις, προκειμένου να μπορεί το πρόγραμμα να χρησιμοποιηθεί ως ερευνητική βάση για παρόμοια προγράμματα. Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 1.800 ηλικιωμένοι θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν μέρος στο πρόγραμμα.

Η δωρεά πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Σημεία Στήριξης.

Η Αδελφότητα διοργανώνει πολιτιστικές, κοινωνικές, αθλητικές και εθελοντικές δραστηριότητες. Παρ’ ότι οι περισσότερες δραστηριότητές της απευθύνονται στους νέους, τα τελευταία χρόνια έχει στρέψει την προσοχή της και στην ανάπτυξη προγραμμάτων για ηλικιωμένους από τα νέα της μέλη. Η ΧΑΝ Θεσσαλονίκης αναπτύσσει κοινωνικές πρωτοβουλίες μέσω της αξιοποίησης του δικτύου εθελοντών της, και συνεργασιών με τους τοπικούς φορείς.

Ψυχαγωγικό Πρόγραμμα «Σαν Άλλοτε»

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία ψυχαγωγικού προγράμματος για ηλικιωμένους που θα υλοποιείται από νέους καλλιτέχνες. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιείται σε διάφορα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων, καθώς και σε μη κερδοσκοπικά γηροκομεία στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Το ψυχαγωγικό πρόγραμμα θα αναπτυχθεί με την πολύτιμη συμβολή των ηλικιωμένων, οι μαρτυρίες των οποίων θα χρησιμοποιούνται ως μέρος των παραστάσεων. Ειδικότερα, το πρόγραμμα θα έχει τη μορφή διαδραστικού προγράμματος διάρκειας μίας ώρας με σκοπό την τόνωση της μνήμης των συμμετεχόντων και με τη χρήση στοιχείων από θεατρικές παραστάσεις και διαγωνισμούς ανάδειξης ταλέντων του παρελθόντος. Με τον τρόπο αυτό, οι ηλικιωμένοι θα έχουν την ευκαιρία να “ταξιδεύουν” στο παρελθόν και να αναπολούν ευχάριστες αναμνήσεις. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να προάγει τη συνεργασία μεταξύ συμμετεχόντων και ηθοποιών, προκειμένου να αναδείξει τη συμβολή της θεατρικής τέχνης στην ψυχολογική υποστήριξη ηλικιωμένων ατόμων. Στο τέλος της κάθε παράστασης, οι ηθοποιοί θα διοργανώνουν συζήτηση με το κοινό, η οποία θα βιντεοσκοπείται. Στόχος των βίντεο είναι η δημιουργία ψηφιακού αρχείου με υλικό από τις προετοιμασίες και τις παραστάσεις, προκειμένου να μπορεί το πρόγραμμα να χρησιμοποιηθεί ως ερευνητική βάση για παρόμοια προγράμματα. Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 1.800 ηλικιωμένοι θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν μέρος στο πρόγραμμα.

Η δωρεά πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Σημεία Στήριξης.

Αποδέκτης
Χ.Α.Ν. Θεσσαλονίκης
http://www.ymca.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Ψυχαγωγικό Πρόγραμμα «Σαν Άλλοτε»
Έτος
2015
Τοποθεσία Δωρεάς
Θεσσαλονίκη
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Η Αδελφότητα διοργανώνει πολιτιστικές, κοινωνικές, αθλητικές και εθελοντικές δραστηριότητες. Παρ’ ότι οι περισσότερες δραστηριότητές της απευθύνονται στους νέους, τα τελευταία χρόνια έχει στρέψει την προσοχή της και στην ανάπτυξη προγραμμάτων για ηλικιωμένους από τα νέα της μέλη. Η ΧΑΝ Θεσσαλονίκης αναπτύσσει κοινωνικές πρωτοβουλίες μέσω της αξιοποίησης του δικτύου εθελοντών της, και συνεργασιών με τους τοπικούς φορείς.

Ψυχαγωγικό Πρόγραμμα «Σαν Άλλοτε»

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία ψυχαγωγικού προγράμματος για ηλικιωμένους που θα υλοποιείται από νέους καλλιτέχνες. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιείται σε διάφορα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων, καθώς και σε μη κερδοσκοπικά γηροκομεία στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Το ψυχαγωγικό πρόγραμμα θα αναπτυχθεί με την πολύτιμη συμβολή των ηλικιωμένων, οι μαρτυρίες των οποίων θα χρησιμοποιούνται ως μέρος των παραστάσεων. Ειδικότερα, το πρόγραμμα θα έχει τη μορφή διαδραστικού προγράμματος διάρκειας μίας ώρας με σκοπό την τόνωση της μνήμης των συμμετεχόντων και με τη χρήση στοιχείων από θεατρικές παραστάσεις και διαγωνισμούς ανάδειξης ταλέντων του παρελθόντος. Με τον τρόπο αυτό, οι ηλικιωμένοι θα έχουν την ευκαιρία να “ταξιδεύουν” στο παρελθόν και να αναπολούν ευχάριστες αναμνήσεις. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να προάγει τη συνεργασία μεταξύ συμμετεχόντων και ηθοποιών, προκειμένου να αναδείξει τη συμβολή της θεατρικής τέχνης στην ψυχολογική υποστήριξη ηλικιωμένων ατόμων. Στο τέλος της κάθε παράστασης, οι ηθοποιοί θα διοργανώνουν συζήτηση με το κοινό, η οποία θα βιντεοσκοπείται. Στόχος των βίντεο είναι η δημιουργία ψηφιακού αρχείου με υλικό από τις προετοιμασίες και τις παραστάσεις, προκειμένου να μπορεί το πρόγραμμα να χρησιμοποιηθεί ως ερευνητική βάση για παρόμοια προγράμματα. Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 1.800 ηλικιωμένοι θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν μέρος στο πρόγραμμα.

Η δωρεά πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Σημεία Στήριξης.

Η Αδελφότητα διοργανώνει πολιτιστικές, κοινωνικές, αθλητικές και εθελοντικές δραστηριότητες. Παρ’ ότι οι περισσότερες δραστηριότητές της απευθύνονται στους νέους, τα τελευταία χρόνια έχει στρέψει την προσοχή της και στην ανάπτυξη προγραμμάτων για ηλικιωμένους από τα νέα της μέλη. Η ΧΑΝ Θεσσαλονίκης αναπτύσσει κοινωνικές πρωτοβουλίες μέσω της αξιοποίησης του δικτύου εθελοντών της, και συνεργασιών με τους τοπικούς φορείς.

Ψυχαγωγικό Πρόγραμμα «Σαν Άλλοτε»

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία ψυχαγωγικού προγράμματος για ηλικιωμένους που θα υλοποιείται από νέους καλλιτέχνες. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιείται σε διάφορα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων, καθώς και σε μη κερδοσκοπικά γηροκομεία στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Το ψυχαγωγικό πρόγραμμα θα αναπτυχθεί με την πολύτιμη συμβολή των ηλικιωμένων, οι μαρτυρίες των οποίων θα χρησιμοποιούνται ως μέρος των παραστάσεων. Ειδικότερα, το πρόγραμμα θα έχει τη μορφή διαδραστικού προγράμματος διάρκειας μίας ώρας με σκοπό την τόνωση της μνήμης των συμμετεχόντων και με τη χρήση στοιχείων από θεατρικές παραστάσεις και διαγωνισμούς ανάδειξης ταλέντων του παρελθόντος. Με τον τρόπο αυτό, οι ηλικιωμένοι θα έχουν την ευκαιρία να “ταξιδεύουν” στο παρελθόν και να αναπολούν ευχάριστες αναμνήσεις. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να προάγει τη συνεργασία μεταξύ συμμετεχόντων και ηθοποιών, προκειμένου να αναδείξει τη συμβολή της θεατρικής τέχνης στην ψυχολογική υποστήριξη ηλικιωμένων ατόμων. Στο τέλος της κάθε παράστασης, οι ηθοποιοί θα διοργανώνουν συζήτηση με το κοινό, η οποία θα βιντεοσκοπείται. Στόχος των βίντεο είναι η δημιουργία ψηφιακού αρχείου με υλικό από τις προετοιμασίες και τις παραστάσεις, προκειμένου να μπορεί το πρόγραμμα να χρησιμοποιηθεί ως ερευνητική βάση για παρόμοια προγράμματα. Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 1.800 ηλικιωμένοι θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν μέρος στο πρόγραμμα.

Η δωρεά πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Σημεία Στήριξης.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά