Νέα

Νέα

Πρόγραμμα Δωρεάς Φαρμάκων για Γηριατρικές Μονάδες

Το GivMed, μέσω δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ, δημιούργησε πρόγραμμα δωρεάς φαρμάκων για γηριατρικές μονάδες της Αττικής.

Το GivMed κατέγραψε τις ανάγκες των γηροκομείων και άλλων γηριατρικών μονάδων και ανέπτυξε διαδικτυακό σύστημα για την ανταλλαγή και τη δωρεά φαρμάκων. Δικαιούχοι του προγράμματος δωρεάς φαρμάκων θα είναι περισσότερα από 800 άτομα σε γηριατρικές μονάδες. Το προσωπικό των γηριατρικών μονάδων εκπαιδεύτηκε από την ομάδα του GivMed στη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής για την ανταλλαγή και τη δωρεά φαρμάκων. Μέσω του προγράμματος, θα πληροφορηθούν και οι τοπικές κοινότητες σχετικά με την σημασία της σπατάλης φαρμακευτικών προϊόντων και της προσφοράς φαρμάκων.

Date
01.09.2018

Related Grants

Προηγούμενο
Επόμενο