Σύλλογος για την Ψυχική Υγεία Πάτρας

Ψυχοκοινωνικές Υπηρεσίες

Ο Σύλλογος για την Ψυχική Υγεία Πάτρας ιδρύθηκε το 2003 με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με προβλήματα ψυχικής υγείας και των οικογενειών τους, μέσω της παροχής υπηρεσιών για την ενδυνάμωση και την κοινωνική τους αποκατάσταση.
Αποδέκτης
Σύλλογος για την Ψυχική Υγεία Πάτρας
http://sopsipatron.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Ψυχοκοινωνικές Υπηρεσίες
Έτος
2018
Τοποθεσία Δωρεάς
Αχαΐα
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Το όραμά του είναι η κοινωνική ένταξη και η υποστήριξη για όλους τους ασθενείς με προβλήματα ψυχικής υγείας, με ισότητα και αξιοπρέπεια. Ορισμένες από τις υπηρεσίες που έχει προσφέρει από την ίδρυσή του σε ασθενείς με προβλήματα ψυχικής υγείας, τους φροντιστές τους και την τοπική κοινότητα είναι: ψυχοκοινωνική υποστήριξη, συμβουλευτική για την εύρεση εργασίας, ψυχαγωγία, και εκδηλώσεις πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης. Το 2015, ο Σύλλογος δημιούργησε το Κέντρο Ημέρας Ψυχικής Υγείας το οποίο προσέφερε, μέσα στα δύο πρώτα χρόνια της λειτουργίας του, ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες σε 863 δικαιούχους, 57% των οποίων ήταν άνεργοι. Περισσότεροι από τους μισούς δικαιούχους δήλωσαν πως αντιμετώπιζαν προβλήματα ψυχικής υγείας για πρώτη φορά. 35% των δικαιούχων των προγραμμάτων του Κέντρου είναι άνω των 50 ετών.

Ψυχοκοινωνικές Υπηρεσίες

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών στους ασθενείς του Κέντρου Ημέρας Ψυχικής Υγείας και στους φροντιστές τους, άνω των 50 ετών. Ειδικότερα, ένας ψυχολόγος, ένας κοινωνικός λειτουργός, ένας ειδικός αγοράς εργασίας, και ένας συντονιστής μερικής απασχόλησης θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους ασθενείς του Κέντρου. Επιπλέον, εθελοντές θα προσφέρουν μαθήματα παραδοσιακών χορών και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ο Σύλλογος θα διοργανώσει, επίσης, ενημερωτικές εκστρατείες για την τοπική κοινότητα σχετικά με θέματα ψυχικής υγείας που επηρεάζουν άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Δικαιούχοι είναι 170 ασθενείς με προβλήματα ψυχικής υγείας και 40 φροντιστές, όλοι άνω των 50 ετών, που θα λάβουν τις υπηρεσίες του Κέντρου Ημέρας Ψυχικής Υγείας. Περίπου 460 μέλη της κοινότητας θα πληροφορηθούν σχετικά με διαταραχές ψυχικής υγείας που επηρεάζουν άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς και συναφή θέματα, όπως η ανεργία τη δεκαετία πριν τη συνταξιοδότηση.

Το όραμά του είναι η κοινωνική ένταξη και η υποστήριξη για όλους τους ασθενείς με προβλήματα ψυχικής υγείας, με ισότητα και αξιοπρέπεια. Ορισμένες από τις υπηρεσίες που έχει προσφέρει από την ίδρυσή του σε ασθενείς με προβλήματα ψυχικής υγείας, τους φροντιστές τους και την τοπική κοινότητα είναι: ψυχοκοινωνική υποστήριξη, συμβουλευτική για την εύρεση εργασίας, ψυχαγωγία, και εκδηλώσεις πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης. Το 2015, ο Σύλλογος δημιούργησε το Κέντρο Ημέρας Ψυχικής Υγείας το οποίο προσέφερε, μέσα στα δύο πρώτα χρόνια της λειτουργίας του, ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες σε 863 δικαιούχους, 57% των οποίων ήταν άνεργοι. Περισσότεροι από τους μισούς δικαιούχους δήλωσαν πως αντιμετώπιζαν προβλήματα ψυχικής υγείας για πρώτη φορά. 35% των δικαιούχων των προγραμμάτων του Κέντρου είναι άνω των 50 ετών.

Ψυχοκοινωνικές Υπηρεσίες

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών στους ασθενείς του Κέντρου Ημέρας Ψυχικής Υγείας και στους φροντιστές τους, άνω των 50 ετών. Ειδικότερα, ένας ψυχολόγος, ένας κοινωνικός λειτουργός, ένας ειδικός αγοράς εργασίας, και ένας συντονιστής μερικής απασχόλησης θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους ασθενείς του Κέντρου. Επιπλέον, εθελοντές θα προσφέρουν μαθήματα παραδοσιακών χορών και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ο Σύλλογος θα διοργανώσει, επίσης, ενημερωτικές εκστρατείες για την τοπική κοινότητα σχετικά με θέματα ψυχικής υγείας που επηρεάζουν άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Δικαιούχοι είναι 170 ασθενείς με προβλήματα ψυχικής υγείας και 40 φροντιστές, όλοι άνω των 50 ετών, που θα λάβουν τις υπηρεσίες του Κέντρου Ημέρας Ψυχικής Υγείας. Περίπου 460 μέλη της κοινότητας θα πληροφορηθούν σχετικά με διαταραχές ψυχικής υγείας που επηρεάζουν άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς και συναφή θέματα, όπως η ανεργία τη δεκαετία πριν τη συνταξιοδότηση.

Αποδέκτης
Σύλλογος για την Ψυχική Υγεία Πάτρας
http://sopsipatron.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Ψυχοκοινωνικές Υπηρεσίες
Έτος
2018
Τοποθεσία Δωρεάς
Αχαΐα
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Το όραμά του είναι η κοινωνική ένταξη και η υποστήριξη για όλους τους ασθενείς με προβλήματα ψυχικής υγείας, με ισότητα και αξιοπρέπεια. Ορισμένες από τις υπηρεσίες που έχει προσφέρει από την ίδρυσή του σε ασθενείς με προβλήματα ψυχικής υγείας, τους φροντιστές τους και την τοπική κοινότητα είναι: ψυχοκοινωνική υποστήριξη, συμβουλευτική για την εύρεση εργασίας, ψυχαγωγία, και εκδηλώσεις πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης. Το 2015, ο Σύλλογος δημιούργησε το Κέντρο Ημέρας Ψυχικής Υγείας το οποίο προσέφερε, μέσα στα δύο πρώτα χρόνια της λειτουργίας του, ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες σε 863 δικαιούχους, 57% των οποίων ήταν άνεργοι. Περισσότεροι από τους μισούς δικαιούχους δήλωσαν πως αντιμετώπιζαν προβλήματα ψυχικής υγείας για πρώτη φορά. 35% των δικαιούχων των προγραμμάτων του Κέντρου είναι άνω των 50 ετών.

Ψυχοκοινωνικές Υπηρεσίες

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών στους ασθενείς του Κέντρου Ημέρας Ψυχικής Υγείας και στους φροντιστές τους, άνω των 50 ετών. Ειδικότερα, ένας ψυχολόγος, ένας κοινωνικός λειτουργός, ένας ειδικός αγοράς εργασίας, και ένας συντονιστής μερικής απασχόλησης θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους ασθενείς του Κέντρου. Επιπλέον, εθελοντές θα προσφέρουν μαθήματα παραδοσιακών χορών και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ο Σύλλογος θα διοργανώσει, επίσης, ενημερωτικές εκστρατείες για την τοπική κοινότητα σχετικά με θέματα ψυχικής υγείας που επηρεάζουν άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Δικαιούχοι είναι 170 ασθενείς με προβλήματα ψυχικής υγείας και 40 φροντιστές, όλοι άνω των 50 ετών, που θα λάβουν τις υπηρεσίες του Κέντρου Ημέρας Ψυχικής Υγείας. Περίπου 460 μέλη της κοινότητας θα πληροφορηθούν σχετικά με διαταραχές ψυχικής υγείας που επηρεάζουν άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς και συναφή θέματα, όπως η ανεργία τη δεκαετία πριν τη συνταξιοδότηση.

Το όραμά του είναι η κοινωνική ένταξη και η υποστήριξη για όλους τους ασθενείς με προβλήματα ψυχικής υγείας, με ισότητα και αξιοπρέπεια. Ορισμένες από τις υπηρεσίες που έχει προσφέρει από την ίδρυσή του σε ασθενείς με προβλήματα ψυχικής υγείας, τους φροντιστές τους και την τοπική κοινότητα είναι: ψυχοκοινωνική υποστήριξη, συμβουλευτική για την εύρεση εργασίας, ψυχαγωγία, και εκδηλώσεις πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης. Το 2015, ο Σύλλογος δημιούργησε το Κέντρο Ημέρας Ψυχικής Υγείας το οποίο προσέφερε, μέσα στα δύο πρώτα χρόνια της λειτουργίας του, ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες σε 863 δικαιούχους, 57% των οποίων ήταν άνεργοι. Περισσότεροι από τους μισούς δικαιούχους δήλωσαν πως αντιμετώπιζαν προβλήματα ψυχικής υγείας για πρώτη φορά. 35% των δικαιούχων των προγραμμάτων του Κέντρου είναι άνω των 50 ετών.

Ψυχοκοινωνικές Υπηρεσίες

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών στους ασθενείς του Κέντρου Ημέρας Ψυχικής Υγείας και στους φροντιστές τους, άνω των 50 ετών. Ειδικότερα, ένας ψυχολόγος, ένας κοινωνικός λειτουργός, ένας ειδικός αγοράς εργασίας, και ένας συντονιστής μερικής απασχόλησης θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους ασθενείς του Κέντρου. Επιπλέον, εθελοντές θα προσφέρουν μαθήματα παραδοσιακών χορών και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ο Σύλλογος θα διοργανώσει, επίσης, ενημερωτικές εκστρατείες για την τοπική κοινότητα σχετικά με θέματα ψυχικής υγείας που επηρεάζουν άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Δικαιούχοι είναι 170 ασθενείς με προβλήματα ψυχικής υγείας και 40 φροντιστές, όλοι άνω των 50 ετών, που θα λάβουν τις υπηρεσίες του Κέντρου Ημέρας Ψυχικής Υγείας. Περίπου 460 μέλη της κοινότητας θα πληροφορηθούν σχετικά με διαταραχές ψυχικής υγείας που επηρεάζουν άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς και συναφή θέματα, όπως η ανεργία τη δεκαετία πριν τη συνταξιοδότηση.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά