Νίνα Σκύλοι Βοηθοί

Πρόγραμμα Επισκέψεων Πιστοποιημένων Σκύλων Βοηθών

Το Νίνα Σκύλοι Βοηθοί ιδρύθηκε το 2016. Είναι ο πρώτος μη κερδοσκοπικός οργανισμός στην Ελλάδα που προσφέρει και εκπαιδεύει πιστοποιημένους σκύλους οδηγούς για παιδιά, ενήλικες και ηλικιωμένους με αναπηρίες.
Αποδέκτης
Νίνα Σκύλοι Βοηθοί
http://www.ninaservicedogs.com/
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα Επισκέψεων Πιστοποιημένων Σκύλων Βοηθών
Έτος
2018
Τοποθεσία Δωρεάς
Θεσσαλονίκη
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Οι σκύλοι λαμβάνουν μέρος σε ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες και επισκέψεις σε ιδρύματα, σε συνεργασία με ειδικούς κοινωνικούς επιστήμονες. Οι σκύλοι που δίνονται σε άτομα με αναπηρίες παραμένουν με τους νέους τους ιδιοκτήτες για το υπόλοιπο της ζωής τους. Το όραμα του οργανισμού είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών, ενηλίκων και ηλικιωμένων με αναπηρίες, και των οικογενειών τους. Ο οργανισμός είναι πιστοποιημένο μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Σκύλων (IACP), της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Σκύλων Βοηθών-Οδηγών (EGDF), και του οργανισμού 4PAWS FOR ABILITY.

Πρόγραμμα Επισκέψεων Πιστοποιημένων Σκύλων Βοηθών

 

Η δωρεά αφορά σε 10-μηνο πρόγραμμα επισκέψεων από πιστοποιημένους σκύλους βοηθούς σε ιδρύματα για άτομα τρίτης ηλικίας, με σύνολο περίπου 500 ηλικιωμένους δικαιούχους. Οι δεξιότητες και η εκπαίδευση των σκύλων θα παρουσιάζονται στους συμμετέχοντες, οι οποίοι θα έχουν επίσης την ευκαιρία να περάσουν χρόνο με τους σκύλους. Η επαφή με τους σκύλους θα βοηθήσει τους ηλικιωμένους, πολλοί εκ των οποίων είναι κοινωνικά αποκλεισμένοι, να βελτιώσουν την σωματική και ψυχολογική τους υγεία.

Η δωρεά υλοποιείται μέσω του προγράμματος «Σημεία Στήριξης»

Οι σκύλοι λαμβάνουν μέρος σε ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες και επισκέψεις σε ιδρύματα, σε συνεργασία με ειδικούς κοινωνικούς επιστήμονες. Οι σκύλοι που δίνονται σε άτομα με αναπηρίες παραμένουν με τους νέους τους ιδιοκτήτες για το υπόλοιπο της ζωής τους. Το όραμα του οργανισμού είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών, ενηλίκων και ηλικιωμένων με αναπηρίες, και των οικογενειών τους. Ο οργανισμός είναι πιστοποιημένο μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Σκύλων (IACP), της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Σκύλων Βοηθών-Οδηγών (EGDF), και του οργανισμού 4PAWS FOR ABILITY.

Πρόγραμμα Επισκέψεων Πιστοποιημένων Σκύλων Βοηθών

 

Η δωρεά αφορά σε 10-μηνο πρόγραμμα επισκέψεων από πιστοποιημένους σκύλους βοηθούς σε ιδρύματα για άτομα τρίτης ηλικίας, με σύνολο περίπου 500 ηλικιωμένους δικαιούχους. Οι δεξιότητες και η εκπαίδευση των σκύλων θα παρουσιάζονται στους συμμετέχοντες, οι οποίοι θα έχουν επίσης την ευκαιρία να περάσουν χρόνο με τους σκύλους. Η επαφή με τους σκύλους θα βοηθήσει τους ηλικιωμένους, πολλοί εκ των οποίων είναι κοινωνικά αποκλεισμένοι, να βελτιώσουν την σωματική και ψυχολογική τους υγεία.

Η δωρεά υλοποιείται μέσω του προγράμματος «Σημεία Στήριξης»

Αποδέκτης
Νίνα Σκύλοι Βοηθοί
http://www.ninaservicedogs.com/
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα Επισκέψεων Πιστοποιημένων Σκύλων Βοηθών
Έτος
2018
Τοποθεσία Δωρεάς
Θεσσαλονίκη
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Οι σκύλοι λαμβάνουν μέρος σε ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες και επισκέψεις σε ιδρύματα, σε συνεργασία με ειδικούς κοινωνικούς επιστήμονες. Οι σκύλοι που δίνονται σε άτομα με αναπηρίες παραμένουν με τους νέους τους ιδιοκτήτες για το υπόλοιπο της ζωής τους. Το όραμα του οργανισμού είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών, ενηλίκων και ηλικιωμένων με αναπηρίες, και των οικογενειών τους. Ο οργανισμός είναι πιστοποιημένο μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Σκύλων (IACP), της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Σκύλων Βοηθών-Οδηγών (EGDF), και του οργανισμού 4PAWS FOR ABILITY.

Πρόγραμμα Επισκέψεων Πιστοποιημένων Σκύλων Βοηθών

 

Η δωρεά αφορά σε 10-μηνο πρόγραμμα επισκέψεων από πιστοποιημένους σκύλους βοηθούς σε ιδρύματα για άτομα τρίτης ηλικίας, με σύνολο περίπου 500 ηλικιωμένους δικαιούχους. Οι δεξιότητες και η εκπαίδευση των σκύλων θα παρουσιάζονται στους συμμετέχοντες, οι οποίοι θα έχουν επίσης την ευκαιρία να περάσουν χρόνο με τους σκύλους. Η επαφή με τους σκύλους θα βοηθήσει τους ηλικιωμένους, πολλοί εκ των οποίων είναι κοινωνικά αποκλεισμένοι, να βελτιώσουν την σωματική και ψυχολογική τους υγεία.

Η δωρεά υλοποιείται μέσω του προγράμματος «Σημεία Στήριξης»

Οι σκύλοι λαμβάνουν μέρος σε ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες και επισκέψεις σε ιδρύματα, σε συνεργασία με ειδικούς κοινωνικούς επιστήμονες. Οι σκύλοι που δίνονται σε άτομα με αναπηρίες παραμένουν με τους νέους τους ιδιοκτήτες για το υπόλοιπο της ζωής τους. Το όραμα του οργανισμού είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών, ενηλίκων και ηλικιωμένων με αναπηρίες, και των οικογενειών τους. Ο οργανισμός είναι πιστοποιημένο μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Σκύλων (IACP), της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Σκύλων Βοηθών-Οδηγών (EGDF), και του οργανισμού 4PAWS FOR ABILITY.

Πρόγραμμα Επισκέψεων Πιστοποιημένων Σκύλων Βοηθών

 

Η δωρεά αφορά σε 10-μηνο πρόγραμμα επισκέψεων από πιστοποιημένους σκύλους βοηθούς σε ιδρύματα για άτομα τρίτης ηλικίας, με σύνολο περίπου 500 ηλικιωμένους δικαιούχους. Οι δεξιότητες και η εκπαίδευση των σκύλων θα παρουσιάζονται στους συμμετέχοντες, οι οποίοι θα έχουν επίσης την ευκαιρία να περάσουν χρόνο με τους σκύλους. Η επαφή με τους σκύλους θα βοηθήσει τους ηλικιωμένους, πολλοί εκ των οποίων είναι κοινωνικά αποκλεισμένοι, να βελτιώσουν την σωματική και ψυχολογική τους υγεία.

Η δωρεά υλοποιείται μέσω του προγράμματος «Σημεία Στήριξης»

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά