Μουσείο Μπενάκη

Πρόγραμμα Ξενάγησης για Ηλικιωμένους

Το Μουσείο Μπενάκη ιδρύθηκε το 1930 και διαθέτει εκτεταμένες συλλογές που καλύπτουν πολλούς διαφορετικούς πολιτιστικούς τομείς.
Αποδέκτης
Μουσείο Μπενάκη
http://www.benaki.gr
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα Ξενάγησης για Ηλικιωμένους
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Πολιτισμός & Τέχνες

Αποστολή του Μουσείου είναι η διαφύλαξη της συλλογικής μνήμης και της πολιτιστικής κληρονομιάς, και έχει στην κατοχή του χαρακτηριστικά τεχνουργήματα από όλα τα στάδια της ελληνικής και της παγκόσμιας καλλιτεχνικής παραγωγής, από την προϊστορική εποχή ως το σήμερα. Οι συλλογές του Μουσείου περιλαμβάνουν 47.388 τεχνουργήματα, περισσότερα από 160.000 βιβλία, περισσότερα από 1.000 αρχεία ιστορικών εγγράφων, 217.515 αρνητικά και 16.499 πρωτότυπες φωτογραφίες, καθώς και 32 αρχεία Νεοελληνικής αρχιτεκτονικής. Το Μουσείο προσφέρει επίσης περίπου 250 εκπαιδευτικά προγράμματα ετησίως, τα οποία παρακολουθούν 2.000 ενήλικες και 20.000 παιδιά.

Πρόγραμμα Ξενάγησης για Ηλικιωμένους

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία προγράμματος επισκέψεων στο Μουσείο Μπενάκη για ηλικιωμένους. 2.000 ηλικιωμένα μέλη των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων από διάφορους Δήμους της Δυτικής Αττικής θα επισκεφθούν το Μουσείο δωρεάν μέσα σε διάστημα 12 μηνών. Οι επισκέψεις με ξενάγηση θα προσφέρονται στους ηλικιωμένους σε ομάδες περίπου 30 ατόμων, και θα περιλαμβάνουν, επίσης, μεταφορά προς και από το Μουσείο και αναψυκτικά. Στο πλαίσιο της δωρεάς, το προσωπικό του Μουσείου θα λάβει μέρος σε διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξομοίωσης, προκειμένου να είναι σε θέση να προσφέρουν καλύτερη εξυπηρέτηση στους ηλικιωμένους. Το καινοτόμο αυτό πρόγραμμα κατάρτισης βασίζεται σε διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και έρευνες και θα υλοποιηθεί από γεροντολόγους με σχετική εμπειρία στον τομέα.

Αποστολή του Μουσείου είναι η διαφύλαξη της συλλογικής μνήμης και της πολιτιστικής κληρονομιάς, και έχει στην κατοχή του χαρακτηριστικά τεχνουργήματα από όλα τα στάδια της ελληνικής και της παγκόσμιας καλλιτεχνικής παραγωγής, από την προϊστορική εποχή ως το σήμερα. Οι συλλογές του Μουσείου περιλαμβάνουν 47.388 τεχνουργήματα, περισσότερα από 160.000 βιβλία, περισσότερα από 1.000 αρχεία ιστορικών εγγράφων, 217.515 αρνητικά και 16.499 πρωτότυπες φωτογραφίες, καθώς και 32 αρχεία Νεοελληνικής αρχιτεκτονικής. Το Μουσείο προσφέρει επίσης περίπου 250 εκπαιδευτικά προγράμματα ετησίως, τα οποία παρακολουθούν 2.000 ενήλικες και 20.000 παιδιά.

Πρόγραμμα Ξενάγησης για Ηλικιωμένους

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία προγράμματος επισκέψεων στο Μουσείο Μπενάκη για ηλικιωμένους. 2.000 ηλικιωμένα μέλη των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων από διάφορους Δήμους της Δυτικής Αττικής θα επισκεφθούν το Μουσείο δωρεάν μέσα σε διάστημα 12 μηνών. Οι επισκέψεις με ξενάγηση θα προσφέρονται στους ηλικιωμένους σε ομάδες περίπου 30 ατόμων, και θα περιλαμβάνουν, επίσης, μεταφορά προς και από το Μουσείο και αναψυκτικά. Στο πλαίσιο της δωρεάς, το προσωπικό του Μουσείου θα λάβει μέρος σε διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξομοίωσης, προκειμένου να είναι σε θέση να προσφέρουν καλύτερη εξυπηρέτηση στους ηλικιωμένους. Το καινοτόμο αυτό πρόγραμμα κατάρτισης βασίζεται σε διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και έρευνες και θα υλοποιηθεί από γεροντολόγους με σχετική εμπειρία στον τομέα.

Αποδέκτης
Μουσείο Μπενάκη
http://www.benaki.gr
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα Ξενάγησης για Ηλικιωμένους
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Πολιτισμός & Τέχνες

Αποστολή του Μουσείου είναι η διαφύλαξη της συλλογικής μνήμης και της πολιτιστικής κληρονομιάς, και έχει στην κατοχή του χαρακτηριστικά τεχνουργήματα από όλα τα στάδια της ελληνικής και της παγκόσμιας καλλιτεχνικής παραγωγής, από την προϊστορική εποχή ως το σήμερα. Οι συλλογές του Μουσείου περιλαμβάνουν 47.388 τεχνουργήματα, περισσότερα από 160.000 βιβλία, περισσότερα από 1.000 αρχεία ιστορικών εγγράφων, 217.515 αρνητικά και 16.499 πρωτότυπες φωτογραφίες, καθώς και 32 αρχεία Νεοελληνικής αρχιτεκτονικής. Το Μουσείο προσφέρει επίσης περίπου 250 εκπαιδευτικά προγράμματα ετησίως, τα οποία παρακολουθούν 2.000 ενήλικες και 20.000 παιδιά.

Πρόγραμμα Ξενάγησης για Ηλικιωμένους

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία προγράμματος επισκέψεων στο Μουσείο Μπενάκη για ηλικιωμένους. 2.000 ηλικιωμένα μέλη των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων από διάφορους Δήμους της Δυτικής Αττικής θα επισκεφθούν το Μουσείο δωρεάν μέσα σε διάστημα 12 μηνών. Οι επισκέψεις με ξενάγηση θα προσφέρονται στους ηλικιωμένους σε ομάδες περίπου 30 ατόμων, και θα περιλαμβάνουν, επίσης, μεταφορά προς και από το Μουσείο και αναψυκτικά. Στο πλαίσιο της δωρεάς, το προσωπικό του Μουσείου θα λάβει μέρος σε διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξομοίωσης, προκειμένου να είναι σε θέση να προσφέρουν καλύτερη εξυπηρέτηση στους ηλικιωμένους. Το καινοτόμο αυτό πρόγραμμα κατάρτισης βασίζεται σε διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και έρευνες και θα υλοποιηθεί από γεροντολόγους με σχετική εμπειρία στον τομέα.

Αποστολή του Μουσείου είναι η διαφύλαξη της συλλογικής μνήμης και της πολιτιστικής κληρονομιάς, και έχει στην κατοχή του χαρακτηριστικά τεχνουργήματα από όλα τα στάδια της ελληνικής και της παγκόσμιας καλλιτεχνικής παραγωγής, από την προϊστορική εποχή ως το σήμερα. Οι συλλογές του Μουσείου περιλαμβάνουν 47.388 τεχνουργήματα, περισσότερα από 160.000 βιβλία, περισσότερα από 1.000 αρχεία ιστορικών εγγράφων, 217.515 αρνητικά και 16.499 πρωτότυπες φωτογραφίες, καθώς και 32 αρχεία Νεοελληνικής αρχιτεκτονικής. Το Μουσείο προσφέρει επίσης περίπου 250 εκπαιδευτικά προγράμματα ετησίως, τα οποία παρακολουθούν 2.000 ενήλικες και 20.000 παιδιά.

Πρόγραμμα Ξενάγησης για Ηλικιωμένους

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία προγράμματος επισκέψεων στο Μουσείο Μπενάκη για ηλικιωμένους. 2.000 ηλικιωμένα μέλη των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων από διάφορους Δήμους της Δυτικής Αττικής θα επισκεφθούν το Μουσείο δωρεάν μέσα σε διάστημα 12 μηνών. Οι επισκέψεις με ξενάγηση θα προσφέρονται στους ηλικιωμένους σε ομάδες περίπου 30 ατόμων, και θα περιλαμβάνουν, επίσης, μεταφορά προς και από το Μουσείο και αναψυκτικά. Στο πλαίσιο της δωρεάς, το προσωπικό του Μουσείου θα λάβει μέρος σε διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξομοίωσης, προκειμένου να είναι σε θέση να προσφέρουν καλύτερη εξυπηρέτηση στους ηλικιωμένους. Το καινοτόμο αυτό πρόγραμμα κατάρτισης βασίζεται σε διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και έρευνες και θα υλοποιηθεί από γεροντολόγους με σχετική εμπειρία στον τομέα.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά