ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ

Μουσειακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Ηλικιωμένους

Η ΑΝΤΑΜΑ ιδρύθηκε το 2020 με όραμα να ενδυναμώσει και να γεφυρώσει τους ανθρώπους ηλικίας 65+ με συνομήλικους και νεότερους στην Ελλάδα , να προωθήσει την ενεργό γήρανση και να συντελέσει στη μείωση του ηλικιακού ρατσισμού, ώστε να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας, συμπεριληπτικής και, ταυτόχρονα, πιο ανοικτής προς όλους.
Αποδέκτης
ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ
https://antama.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Μουσειακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Ηλικιωμένους
Έτος
2022
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Παιδεία

Σκοπός της οργάνωσης είναι η ενδυνάμωση των ανθρώπων ηλικίας 65+ και η αλληλεπίδρασή τους με τους ομόλογούς τους, καθώς και με τις νεότερες γενιές, μέσω πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και διαγενεακών δραστηριοτήτων και δράσεων ευαισθητοποίησης. Η οργάνωση στοχεύει σε άτομα ηλικίας 65+ με σκοπό να τα βοηθήσει να παραμείνουν ενεργά. Από την ίδρυσή της, η ΑΝΤΑΜΑ έχει πραγματοποιήσει διάφορες δραστηριότητες, όπως:
α) Εφαρμογή της διαδικτυακής διαγενεακής συμβουλευτικής υπηρεσίας WISE2GETHER
β) Διαδικτυακό ερευνητικό ερωτηματολόγιο για άτομα ηλικίας 18-45, με σκοπό να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με το πώς αντιλαμβάνονται τους ηλικιωμένους
γ) Διαδικτυακό πιλοτικό διαγενεακό καλλιτεχνικό πρόγραμμα σε συνεργασία με το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο
δ) Διαγενεακή Γιορτή σε συνεργασία με γηριατρικούς Συλλόγους
ε) Άσκηση πολιτικής πίεσης σχετικά με τον ηλικιακό ρατσισμό διεθνώς

Μουσειακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Ηλικιωμένους 

 

Η δωρεά αφορά στη διοργάνωση μουσειακού εκπαιδευτικού σεμιναρίου για άτομα ηλικίας 65+, ώστε να μπορέσουν, εν συνεχεία, να λειτουργήσουν ως εθελοντές ξεναγοί στο Ελληνικό Παιδικό Μουσείο. Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει 10 εβδομάδες θεωρητικής εκπαίδευσης, όπου οι ηλικιωμένοι θα μάθουν για το μουσείο κα το πώς μπορεί αυτό να αποτελέσει εργαλείο επιμόρφωσης, πολιτισμού και ανάπτυξης δεξιοτήτων. Οι συμμετέχοντες να λάβουν, επίσης, 12 εβδομάδες πρακτικής εκπαίδευσης, όσον αφορά τα εκθέματα του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου, κατά τις ώρες που λειτουργεί για το κοινό (είτε Σαββατοκύριακα για οικογένειες, είτε για σχολικές επισκέψεις κατά τη διάρκεια της εβδομάδας). Στην αρχή, οι ηλικιωμένοι θα παρακολουθούν τους επαγγελματίες ξεναγούς του εκπαιδευτικού τμήματος του Μουσείου και, κατόπιν, θα αναλάβουν οι ίδιοι το ρόλο του εθελοντή ξεναγού. Οι ξεναγοί του μουσείου δίνουν στα παιδιά πρωταγωνιστικό ρόλο και χρησιμοποιούν τα αντικείμενα των συλλογών του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου ως εναύσματα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την ανακάλυψη της γνώσης. Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, στόχος είναι να παραμείνουν οι ηλικιωμένοι στο Μουσείο ως μόνιμοι εθελοντές ξεναγοί.

Σκοπός της οργάνωσης είναι η ενδυνάμωση των ανθρώπων ηλικίας 65+ και η αλληλεπίδρασή τους με τους ομόλογούς τους, καθώς και με τις νεότερες γενιές, μέσω πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και διαγενεακών δραστηριοτήτων και δράσεων ευαισθητοποίησης. Η οργάνωση στοχεύει σε άτομα ηλικίας 65+ με σκοπό να τα βοηθήσει να παραμείνουν ενεργά. Από την ίδρυσή της, η ΑΝΤΑΜΑ έχει πραγματοποιήσει διάφορες δραστηριότητες, όπως:
α) Εφαρμογή της διαδικτυακής διαγενεακής συμβουλευτικής υπηρεσίας WISE2GETHER
β) Διαδικτυακό ερευνητικό ερωτηματολόγιο για άτομα ηλικίας 18-45, με σκοπό να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με το πώς αντιλαμβάνονται τους ηλικιωμένους
γ) Διαδικτυακό πιλοτικό διαγενεακό καλλιτεχνικό πρόγραμμα σε συνεργασία με το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο
δ) Διαγενεακή Γιορτή σε συνεργασία με γηριατρικούς Συλλόγους
ε) Άσκηση πολιτικής πίεσης σχετικά με τον ηλικιακό ρατσισμό διεθνώς

Μουσειακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Ηλικιωμένους 

 

Η δωρεά αφορά στη διοργάνωση μουσειακού εκπαιδευτικού σεμιναρίου για άτομα ηλικίας 65+, ώστε να μπορέσουν, εν συνεχεία, να λειτουργήσουν ως εθελοντές ξεναγοί στο Ελληνικό Παιδικό Μουσείο. Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει 10 εβδομάδες θεωρητικής εκπαίδευσης, όπου οι ηλικιωμένοι θα μάθουν για το μουσείο κα το πώς μπορεί αυτό να αποτελέσει εργαλείο επιμόρφωσης, πολιτισμού και ανάπτυξης δεξιοτήτων. Οι συμμετέχοντες να λάβουν, επίσης, 12 εβδομάδες πρακτικής εκπαίδευσης, όσον αφορά τα εκθέματα του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου, κατά τις ώρες που λειτουργεί για το κοινό (είτε Σαββατοκύριακα για οικογένειες, είτε για σχολικές επισκέψεις κατά τη διάρκεια της εβδομάδας). Στην αρχή, οι ηλικιωμένοι θα παρακολουθούν τους επαγγελματίες ξεναγούς του εκπαιδευτικού τμήματος του Μουσείου και, κατόπιν, θα αναλάβουν οι ίδιοι το ρόλο του εθελοντή ξεναγού. Οι ξεναγοί του μουσείου δίνουν στα παιδιά πρωταγωνιστικό ρόλο και χρησιμοποιούν τα αντικείμενα των συλλογών του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου ως εναύσματα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την ανακάλυψη της γνώσης. Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, στόχος είναι να παραμείνουν οι ηλικιωμένοι στο Μουσείο ως μόνιμοι εθελοντές ξεναγοί.

Αποδέκτης
ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ
https://antama.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Μουσειακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Ηλικιωμένους
Έτος
2022
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Παιδεία

Σκοπός της οργάνωσης είναι η ενδυνάμωση των ανθρώπων ηλικίας 65+ και η αλληλεπίδρασή τους με τους ομόλογούς τους, καθώς και με τις νεότερες γενιές, μέσω πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και διαγενεακών δραστηριοτήτων και δράσεων ευαισθητοποίησης. Η οργάνωση στοχεύει σε άτομα ηλικίας 65+ με σκοπό να τα βοηθήσει να παραμείνουν ενεργά. Από την ίδρυσή της, η ΑΝΤΑΜΑ έχει πραγματοποιήσει διάφορες δραστηριότητες, όπως:
α) Εφαρμογή της διαδικτυακής διαγενεακής συμβουλευτικής υπηρεσίας WISE2GETHER
β) Διαδικτυακό ερευνητικό ερωτηματολόγιο για άτομα ηλικίας 18-45, με σκοπό να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με το πώς αντιλαμβάνονται τους ηλικιωμένους
γ) Διαδικτυακό πιλοτικό διαγενεακό καλλιτεχνικό πρόγραμμα σε συνεργασία με το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο
δ) Διαγενεακή Γιορτή σε συνεργασία με γηριατρικούς Συλλόγους
ε) Άσκηση πολιτικής πίεσης σχετικά με τον ηλικιακό ρατσισμό διεθνώς

Μουσειακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Ηλικιωμένους 

 

Η δωρεά αφορά στη διοργάνωση μουσειακού εκπαιδευτικού σεμιναρίου για άτομα ηλικίας 65+, ώστε να μπορέσουν, εν συνεχεία, να λειτουργήσουν ως εθελοντές ξεναγοί στο Ελληνικό Παιδικό Μουσείο. Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει 10 εβδομάδες θεωρητικής εκπαίδευσης, όπου οι ηλικιωμένοι θα μάθουν για το μουσείο κα το πώς μπορεί αυτό να αποτελέσει εργαλείο επιμόρφωσης, πολιτισμού και ανάπτυξης δεξιοτήτων. Οι συμμετέχοντες να λάβουν, επίσης, 12 εβδομάδες πρακτικής εκπαίδευσης, όσον αφορά τα εκθέματα του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου, κατά τις ώρες που λειτουργεί για το κοινό (είτε Σαββατοκύριακα για οικογένειες, είτε για σχολικές επισκέψεις κατά τη διάρκεια της εβδομάδας). Στην αρχή, οι ηλικιωμένοι θα παρακολουθούν τους επαγγελματίες ξεναγούς του εκπαιδευτικού τμήματος του Μουσείου και, κατόπιν, θα αναλάβουν οι ίδιοι το ρόλο του εθελοντή ξεναγού. Οι ξεναγοί του μουσείου δίνουν στα παιδιά πρωταγωνιστικό ρόλο και χρησιμοποιούν τα αντικείμενα των συλλογών του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου ως εναύσματα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την ανακάλυψη της γνώσης. Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, στόχος είναι να παραμείνουν οι ηλικιωμένοι στο Μουσείο ως μόνιμοι εθελοντές ξεναγοί.

Σκοπός της οργάνωσης είναι η ενδυνάμωση των ανθρώπων ηλικίας 65+ και η αλληλεπίδρασή τους με τους ομόλογούς τους, καθώς και με τις νεότερες γενιές, μέσω πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και διαγενεακών δραστηριοτήτων και δράσεων ευαισθητοποίησης. Η οργάνωση στοχεύει σε άτομα ηλικίας 65+ με σκοπό να τα βοηθήσει να παραμείνουν ενεργά. Από την ίδρυσή της, η ΑΝΤΑΜΑ έχει πραγματοποιήσει διάφορες δραστηριότητες, όπως:
α) Εφαρμογή της διαδικτυακής διαγενεακής συμβουλευτικής υπηρεσίας WISE2GETHER
β) Διαδικτυακό ερευνητικό ερωτηματολόγιο για άτομα ηλικίας 18-45, με σκοπό να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με το πώς αντιλαμβάνονται τους ηλικιωμένους
γ) Διαδικτυακό πιλοτικό διαγενεακό καλλιτεχνικό πρόγραμμα σε συνεργασία με το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο
δ) Διαγενεακή Γιορτή σε συνεργασία με γηριατρικούς Συλλόγους
ε) Άσκηση πολιτικής πίεσης σχετικά με τον ηλικιακό ρατσισμό διεθνώς

Μουσειακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Ηλικιωμένους 

 

Η δωρεά αφορά στη διοργάνωση μουσειακού εκπαιδευτικού σεμιναρίου για άτομα ηλικίας 65+, ώστε να μπορέσουν, εν συνεχεία, να λειτουργήσουν ως εθελοντές ξεναγοί στο Ελληνικό Παιδικό Μουσείο. Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει 10 εβδομάδες θεωρητικής εκπαίδευσης, όπου οι ηλικιωμένοι θα μάθουν για το μουσείο κα το πώς μπορεί αυτό να αποτελέσει εργαλείο επιμόρφωσης, πολιτισμού και ανάπτυξης δεξιοτήτων. Οι συμμετέχοντες να λάβουν, επίσης, 12 εβδομάδες πρακτικής εκπαίδευσης, όσον αφορά τα εκθέματα του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου, κατά τις ώρες που λειτουργεί για το κοινό (είτε Σαββατοκύριακα για οικογένειες, είτε για σχολικές επισκέψεις κατά τη διάρκεια της εβδομάδας). Στην αρχή, οι ηλικιωμένοι θα παρακολουθούν τους επαγγελματίες ξεναγούς του εκπαιδευτικού τμήματος του Μουσείου και, κατόπιν, θα αναλάβουν οι ίδιοι το ρόλο του εθελοντή ξεναγού. Οι ξεναγοί του μουσείου δίνουν στα παιδιά πρωταγωνιστικό ρόλο και χρησιμοποιούν τα αντικείμενα των συλλογών του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου ως εναύσματα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την ανακάλυψη της γνώσης. Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, στόχος είναι να παραμείνουν οι ηλικιωμένοι στο Μουσείο ως μόνιμοι εθελοντές ξεναγοί.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά