Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων - AMKE Κοινωνικής Φροντίδας και Ανάπτυξης

Εξοπλισμός

Ο Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Δήμου Ρόδου ιδρύθηκε το 1955 με σκοπό την προσφορά υπηρεσιών πρόνοιας στους κατοίκους της Ρόδου.
Αποδέκτης
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων - AMKE Κοινωνικής Φροντίδας και Ανάπτυξης
Τίτλος Δωρεάς
Εξοπλισμός
Έτος
2013
Τοποθεσία Δωρεάς
Δωδεκάνησα
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Σήμερα προσφέρει διάφορα προγράμματα και υπηρεσίες σε άτομα που έχουν ανάγκη, όπως οικονομική βοήθεια, ψυχολογική υποστήριξη, τη λειτουργία των δημοτικών ιατρείων και την παροχή καθημερινών γευμάτων. Το Πρόγραμμα Σίτισης περιλαμβάνει την καθημερινή παράδοση μεσημεριανού και βραδινού γεύματος στα σπίτια 136 κατοίκων της πόλης της Ρόδου. Οι αποδέκτες είναι, κατά πλειοψηφία, ηλικιωμένοι και άτομα με κινητικές δυσκολίες. Το 2011, ο αριθμός των αποδεκτών αυξήθηκε σημαντικά. Τα γεύματα μαγειρεύονται στις εγκαταστάσεις του Δήμου και παραδίδονται σε καθημερινή βάση, συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου. Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ρόδου είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής των αποδεκτών.

Εξοπλισμός

 

Η δωρεά αφορά στην αγορά ηλεκτρικών συσκευών για το Πρόγραμμα Σίτισης. Πριν τη συγκεκριμένη αγορά, τα γεύματα προσφέρονταν μόνο σε κατοίκους της πόλης της Ρόδου. Οι επιπλέον ηλεκτρικές συσκευές θα επιτρέψουν στο υπάρχον προσωπικό να προετοιμάζει περισσότερες μερίδες στον ίδιο χρόνο, αυξάνοντας έτσι τον αριθμό των αποδεκτών. Η αύξηση του αριθμού των αποδεκτών θα επιτρέψει, επίσης, την επέκταση του προγράμματος ώστε να συμπεριληφθούν περισσότεροι αποδέκτες που κατοικούν εκτός της πόλης της Ρόδου.

Σήμερα προσφέρει διάφορα προγράμματα και υπηρεσίες σε άτομα που έχουν ανάγκη, όπως οικονομική βοήθεια, ψυχολογική υποστήριξη, τη λειτουργία των δημοτικών ιατρείων και την παροχή καθημερινών γευμάτων. Το Πρόγραμμα Σίτισης περιλαμβάνει την καθημερινή παράδοση μεσημεριανού και βραδινού γεύματος στα σπίτια 136 κατοίκων της πόλης της Ρόδου. Οι αποδέκτες είναι, κατά πλειοψηφία, ηλικιωμένοι και άτομα με κινητικές δυσκολίες. Το 2011, ο αριθμός των αποδεκτών αυξήθηκε σημαντικά. Τα γεύματα μαγειρεύονται στις εγκαταστάσεις του Δήμου και παραδίδονται σε καθημερινή βάση, συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου. Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ρόδου είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής των αποδεκτών.

Εξοπλισμός

 

Η δωρεά αφορά στην αγορά ηλεκτρικών συσκευών για το Πρόγραμμα Σίτισης. Πριν τη συγκεκριμένη αγορά, τα γεύματα προσφέρονταν μόνο σε κατοίκους της πόλης της Ρόδου. Οι επιπλέον ηλεκτρικές συσκευές θα επιτρέψουν στο υπάρχον προσωπικό να προετοιμάζει περισσότερες μερίδες στον ίδιο χρόνο, αυξάνοντας έτσι τον αριθμό των αποδεκτών. Η αύξηση του αριθμού των αποδεκτών θα επιτρέψει, επίσης, την επέκταση του προγράμματος ώστε να συμπεριληφθούν περισσότεροι αποδέκτες που κατοικούν εκτός της πόλης της Ρόδου.

Αποδέκτης
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων - AMKE Κοινωνικής Φροντίδας και Ανάπτυξης
Τίτλος Δωρεάς
Εξοπλισμός
Έτος
2013
Τοποθεσία Δωρεάς
Δωδεκάνησα
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Σήμερα προσφέρει διάφορα προγράμματα και υπηρεσίες σε άτομα που έχουν ανάγκη, όπως οικονομική βοήθεια, ψυχολογική υποστήριξη, τη λειτουργία των δημοτικών ιατρείων και την παροχή καθημερινών γευμάτων. Το Πρόγραμμα Σίτισης περιλαμβάνει την καθημερινή παράδοση μεσημεριανού και βραδινού γεύματος στα σπίτια 136 κατοίκων της πόλης της Ρόδου. Οι αποδέκτες είναι, κατά πλειοψηφία, ηλικιωμένοι και άτομα με κινητικές δυσκολίες. Το 2011, ο αριθμός των αποδεκτών αυξήθηκε σημαντικά. Τα γεύματα μαγειρεύονται στις εγκαταστάσεις του Δήμου και παραδίδονται σε καθημερινή βάση, συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου. Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ρόδου είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής των αποδεκτών.

Εξοπλισμός

 

Η δωρεά αφορά στην αγορά ηλεκτρικών συσκευών για το Πρόγραμμα Σίτισης. Πριν τη συγκεκριμένη αγορά, τα γεύματα προσφέρονταν μόνο σε κατοίκους της πόλης της Ρόδου. Οι επιπλέον ηλεκτρικές συσκευές θα επιτρέψουν στο υπάρχον προσωπικό να προετοιμάζει περισσότερες μερίδες στον ίδιο χρόνο, αυξάνοντας έτσι τον αριθμό των αποδεκτών. Η αύξηση του αριθμού των αποδεκτών θα επιτρέψει, επίσης, την επέκταση του προγράμματος ώστε να συμπεριληφθούν περισσότεροι αποδέκτες που κατοικούν εκτός της πόλης της Ρόδου.

Σήμερα προσφέρει διάφορα προγράμματα και υπηρεσίες σε άτομα που έχουν ανάγκη, όπως οικονομική βοήθεια, ψυχολογική υποστήριξη, τη λειτουργία των δημοτικών ιατρείων και την παροχή καθημερινών γευμάτων. Το Πρόγραμμα Σίτισης περιλαμβάνει την καθημερινή παράδοση μεσημεριανού και βραδινού γεύματος στα σπίτια 136 κατοίκων της πόλης της Ρόδου. Οι αποδέκτες είναι, κατά πλειοψηφία, ηλικιωμένοι και άτομα με κινητικές δυσκολίες. Το 2011, ο αριθμός των αποδεκτών αυξήθηκε σημαντικά. Τα γεύματα μαγειρεύονται στις εγκαταστάσεις του Δήμου και παραδίδονται σε καθημερινή βάση, συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου. Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ρόδου είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής των αποδεκτών.

Εξοπλισμός

 

Η δωρεά αφορά στην αγορά ηλεκτρικών συσκευών για το Πρόγραμμα Σίτισης. Πριν τη συγκεκριμένη αγορά, τα γεύματα προσφέρονταν μόνο σε κατοίκους της πόλης της Ρόδου. Οι επιπλέον ηλεκτρικές συσκευές θα επιτρέψουν στο υπάρχον προσωπικό να προετοιμάζει περισσότερες μερίδες στον ίδιο χρόνο, αυξάνοντας έτσι τον αριθμό των αποδεκτών. Η αύξηση του αριθμού των αποδεκτών θα επιτρέψει, επίσης, την επέκταση του προγράμματος ώστε να συμπεριληφθούν περισσότεροι αποδέκτες που κατοικούν εκτός της πόλης της Ρόδου.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά