Ιερά Μητρόπολις Θηβών και Λεβαδείας – Γηροκομείο «Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας»

Κάλυψη Λειτουργικών Εξόδων

Το Γηροκομείο «Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας» ιδρύθηκε το 2014 με σκοπό την παροχή στέγης και φροντίδας στους ηλικιωμένους κατοίκους της περιοχής των Θηβών.
Αποδέκτης
Ιερά Μητρόπολις Θηβών και Λεβαδείας – Γηροκομείο «Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας»
Τίτλος Δωρεάς
Κάλυψη Λειτουργικών Εξόδων
Έτος
2017
Τοποθεσία Δωρεάς
Βοιωτία
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2020
Εξοπλισμός
2017
Κάλυψη Λειτουργικών Εξόδων

Το Γηροκομείο αποτελεί ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο, αλλά υπάγεται στη Μητρόπολη Θήβας και Λιβαδειάς. Το Γηροκομείο βρίσκεται στη Θήβα και έχει δυνατότητα φιλοξενίας 35 ατόμων. Δέχεται μόνο αυτόνομους ηλικιωμένους, αλλά προσφέρει την απαραίτητη φροντίδα σε περιπτώσεις όπου οι ηλικιωμένοι χάσουν την αυτονομία τους ενώ κατοικούν ήδη στο Γηροκομείο.

Κάλυψη Λειτουργικών Εξόδων

 

Η δωρεά αφορά σε διάφορα λειτουργικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ειδών καθημερινής χρήσης, θέρμανσης και τροφίμων για τους κατοίκους του Γηροκομείου.

Το Γηροκομείο αποτελεί ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο, αλλά υπάγεται στη Μητρόπολη Θήβας και Λιβαδειάς. Το Γηροκομείο βρίσκεται στη Θήβα και έχει δυνατότητα φιλοξενίας 35 ατόμων. Δέχεται μόνο αυτόνομους ηλικιωμένους, αλλά προσφέρει την απαραίτητη φροντίδα σε περιπτώσεις όπου οι ηλικιωμένοι χάσουν την αυτονομία τους ενώ κατοικούν ήδη στο Γηροκομείο.

Κάλυψη Λειτουργικών Εξόδων

 

Η δωρεά αφορά σε διάφορα λειτουργικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ειδών καθημερινής χρήσης, θέρμανσης και τροφίμων για τους κατοίκους του Γηροκομείου.

Αποδέκτης
Ιερά Μητρόπολις Θηβών και Λεβαδείας – Γηροκομείο «Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας»
Τίτλος Δωρεάς
Κάλυψη Λειτουργικών Εξόδων
Έτος
2017
Τοποθεσία Δωρεάς
Βοιωτία
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2020
Εξοπλισμός
2017
Κάλυψη Λειτουργικών Εξόδων

Το Γηροκομείο αποτελεί ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο, αλλά υπάγεται στη Μητρόπολη Θήβας και Λιβαδειάς. Το Γηροκομείο βρίσκεται στη Θήβα και έχει δυνατότητα φιλοξενίας 35 ατόμων. Δέχεται μόνο αυτόνομους ηλικιωμένους, αλλά προσφέρει την απαραίτητη φροντίδα σε περιπτώσεις όπου οι ηλικιωμένοι χάσουν την αυτονομία τους ενώ κατοικούν ήδη στο Γηροκομείο.

Κάλυψη Λειτουργικών Εξόδων

 

Η δωρεά αφορά σε διάφορα λειτουργικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ειδών καθημερινής χρήσης, θέρμανσης και τροφίμων για τους κατοίκους του Γηροκομείου.

Το Γηροκομείο αποτελεί ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο, αλλά υπάγεται στη Μητρόπολη Θήβας και Λιβαδειάς. Το Γηροκομείο βρίσκεται στη Θήβα και έχει δυνατότητα φιλοξενίας 35 ατόμων. Δέχεται μόνο αυτόνομους ηλικιωμένους, αλλά προσφέρει την απαραίτητη φροντίδα σε περιπτώσεις όπου οι ηλικιωμένοι χάσουν την αυτονομία τους ενώ κατοικούν ήδη στο Γηροκομείο.

Κάλυψη Λειτουργικών Εξόδων

 

Η δωρεά αφορά σε διάφορα λειτουργικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ειδών καθημερινής χρήσης, θέρμανσης και τροφίμων για τους κατοίκους του Γηροκομείου.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά