Γηροκομείο Νάουσας

Διαγενεακό Πρόγραμμα

Το Γηροκομείο Νάουσας ιδρύθηκε το 1968 με σκοπό την παροχή στέγης και φροντίδας στους ηλικιωμένους κατοίκους της Νάουσας.
Αποδέκτης
Γηροκομείο Νάουσας
http://girokomeionaoussas.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Διαγενεακό Πρόγραμμα
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Ημαθία
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2015
Εργασίες Ανακαίνισης

Είναι το μοναδικό μη κερδοσκοπικό γηροκομείο στη Νάουσα και ένα από τα δύο του Νομού Ημαθίας. Το 2017, στο γηροκομείο κατοικούσαν περίπου 32 ηλικιωμένοι. Το Γηροκομείο προσφέρει επιπλέον υπηρεσίες στους κατοίκους του, όπως φυσικοθεραπεία, σωματική αγωγή και εργοθεραπεία. Εθελοντές προσφέρουν ψυχαγωγικές δραστηριότητες αρκετές φορές την εβδομάδα.

Διαγενεακό Πρόγραμμα

 

Η δωρεά αφορά σε διαδραστικό, διαγενεακό πρόγραμμα που αποτελείται από εργαστήρια, μέσω των οποίων 10 σπουδαστές από το τμήμα εργοθεραπείας του Ι.Ε.Κ. Βέροιας θα συνεργάζονται με 12 ηλικιωμένους από το Γηροκομείο. Τα εργαστήρια θα αποτελούνται από διαδραστικά παιχνίδια για τη βελτίωση της αντίληψης και της μνήμης, δοκιμασίες νοητικής ενδυνάμωσης, βίντεο, μουσική, χορό και δημιουργικές δραστηριότητες που ενισχύουν την ομαδικότητα. Ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι να μειώσει την αίσθηση ανικανότητας, άγχους και κατάθλιψης που βιώνουν συχνά οι ηλικιωμένοι ως αποτέλεσμα του κοινωνικού αποκλεισμού. Με τη βελτίωση των νοητικών δεξιοτήτων και της κινητικότητάς τους, το πρόγραμμα φιλοδοξεί να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση των ηλικιωμένων. Το πρόγραμμα θα συμβάλλει, επίσης, στην καλλιέργεια σεβασμού και φροντίδας προς τους ηλικιωμένους, ενισχύοντας, παράλληλα, την κοινωνικοποίηση ανάμεσα στις δύο ηλικιακές ομάδες. Το καινοτόμο χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι ότι συνδυάζει δύο διαφορετικές γενεές, νέους και ηλικιωμένους, με σκοπό να προσφέρουν και να λάβουν τα πιο θετικά στοιχεία και των δύο ηλικιακών ομάδων.

Η δωρεά υλοποιείται μέσω του προγράμματος “Σημεία Στήριξης”

Είναι το μοναδικό μη κερδοσκοπικό γηροκομείο στη Νάουσα και ένα από τα δύο του Νομού Ημαθίας. Το 2017, στο γηροκομείο κατοικούσαν περίπου 32 ηλικιωμένοι. Το Γηροκομείο προσφέρει επιπλέον υπηρεσίες στους κατοίκους του, όπως φυσικοθεραπεία, σωματική αγωγή και εργοθεραπεία. Εθελοντές προσφέρουν ψυχαγωγικές δραστηριότητες αρκετές φορές την εβδομάδα.

Διαγενεακό Πρόγραμμα

 

Η δωρεά αφορά σε διαδραστικό, διαγενεακό πρόγραμμα που αποτελείται από εργαστήρια, μέσω των οποίων 10 σπουδαστές από το τμήμα εργοθεραπείας του Ι.Ε.Κ. Βέροιας θα συνεργάζονται με 12 ηλικιωμένους από το Γηροκομείο. Τα εργαστήρια θα αποτελούνται από διαδραστικά παιχνίδια για τη βελτίωση της αντίληψης και της μνήμης, δοκιμασίες νοητικής ενδυνάμωσης, βίντεο, μουσική, χορό και δημιουργικές δραστηριότητες που ενισχύουν την ομαδικότητα. Ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι να μειώσει την αίσθηση ανικανότητας, άγχους και κατάθλιψης που βιώνουν συχνά οι ηλικιωμένοι ως αποτέλεσμα του κοινωνικού αποκλεισμού. Με τη βελτίωση των νοητικών δεξιοτήτων και της κινητικότητάς τους, το πρόγραμμα φιλοδοξεί να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση των ηλικιωμένων. Το πρόγραμμα θα συμβάλλει, επίσης, στην καλλιέργεια σεβασμού και φροντίδας προς τους ηλικιωμένους, ενισχύοντας, παράλληλα, την κοινωνικοποίηση ανάμεσα στις δύο ηλικιακές ομάδες. Το καινοτόμο χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι ότι συνδυάζει δύο διαφορετικές γενεές, νέους και ηλικιωμένους, με σκοπό να προσφέρουν και να λάβουν τα πιο θετικά στοιχεία και των δύο ηλικιακών ομάδων.

Η δωρεά υλοποιείται μέσω του προγράμματος “Σημεία Στήριξης”

Αποδέκτης
Γηροκομείο Νάουσας
http://girokomeionaoussas.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Διαγενεακό Πρόγραμμα
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Ημαθία
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2015
Εργασίες Ανακαίνισης

Είναι το μοναδικό μη κερδοσκοπικό γηροκομείο στη Νάουσα και ένα από τα δύο του Νομού Ημαθίας. Το 2017, στο γηροκομείο κατοικούσαν περίπου 32 ηλικιωμένοι. Το Γηροκομείο προσφέρει επιπλέον υπηρεσίες στους κατοίκους του, όπως φυσικοθεραπεία, σωματική αγωγή και εργοθεραπεία. Εθελοντές προσφέρουν ψυχαγωγικές δραστηριότητες αρκετές φορές την εβδομάδα.

Διαγενεακό Πρόγραμμα

 

Η δωρεά αφορά σε διαδραστικό, διαγενεακό πρόγραμμα που αποτελείται από εργαστήρια, μέσω των οποίων 10 σπουδαστές από το τμήμα εργοθεραπείας του Ι.Ε.Κ. Βέροιας θα συνεργάζονται με 12 ηλικιωμένους από το Γηροκομείο. Τα εργαστήρια θα αποτελούνται από διαδραστικά παιχνίδια για τη βελτίωση της αντίληψης και της μνήμης, δοκιμασίες νοητικής ενδυνάμωσης, βίντεο, μουσική, χορό και δημιουργικές δραστηριότητες που ενισχύουν την ομαδικότητα. Ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι να μειώσει την αίσθηση ανικανότητας, άγχους και κατάθλιψης που βιώνουν συχνά οι ηλικιωμένοι ως αποτέλεσμα του κοινωνικού αποκλεισμού. Με τη βελτίωση των νοητικών δεξιοτήτων και της κινητικότητάς τους, το πρόγραμμα φιλοδοξεί να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση των ηλικιωμένων. Το πρόγραμμα θα συμβάλλει, επίσης, στην καλλιέργεια σεβασμού και φροντίδας προς τους ηλικιωμένους, ενισχύοντας, παράλληλα, την κοινωνικοποίηση ανάμεσα στις δύο ηλικιακές ομάδες. Το καινοτόμο χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι ότι συνδυάζει δύο διαφορετικές γενεές, νέους και ηλικιωμένους, με σκοπό να προσφέρουν και να λάβουν τα πιο θετικά στοιχεία και των δύο ηλικιακών ομάδων.

Η δωρεά υλοποιείται μέσω του προγράμματος “Σημεία Στήριξης”

Είναι το μοναδικό μη κερδοσκοπικό γηροκομείο στη Νάουσα και ένα από τα δύο του Νομού Ημαθίας. Το 2017, στο γηροκομείο κατοικούσαν περίπου 32 ηλικιωμένοι. Το Γηροκομείο προσφέρει επιπλέον υπηρεσίες στους κατοίκους του, όπως φυσικοθεραπεία, σωματική αγωγή και εργοθεραπεία. Εθελοντές προσφέρουν ψυχαγωγικές δραστηριότητες αρκετές φορές την εβδομάδα.

Διαγενεακό Πρόγραμμα

 

Η δωρεά αφορά σε διαδραστικό, διαγενεακό πρόγραμμα που αποτελείται από εργαστήρια, μέσω των οποίων 10 σπουδαστές από το τμήμα εργοθεραπείας του Ι.Ε.Κ. Βέροιας θα συνεργάζονται με 12 ηλικιωμένους από το Γηροκομείο. Τα εργαστήρια θα αποτελούνται από διαδραστικά παιχνίδια για τη βελτίωση της αντίληψης και της μνήμης, δοκιμασίες νοητικής ενδυνάμωσης, βίντεο, μουσική, χορό και δημιουργικές δραστηριότητες που ενισχύουν την ομαδικότητα. Ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι να μειώσει την αίσθηση ανικανότητας, άγχους και κατάθλιψης που βιώνουν συχνά οι ηλικιωμένοι ως αποτέλεσμα του κοινωνικού αποκλεισμού. Με τη βελτίωση των νοητικών δεξιοτήτων και της κινητικότητάς τους, το πρόγραμμα φιλοδοξεί να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση των ηλικιωμένων. Το πρόγραμμα θα συμβάλλει, επίσης, στην καλλιέργεια σεβασμού και φροντίδας προς τους ηλικιωμένους, ενισχύοντας, παράλληλα, την κοινωνικοποίηση ανάμεσα στις δύο ηλικιακές ομάδες. Το καινοτόμο χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι ότι συνδυάζει δύο διαφορετικές γενεές, νέους και ηλικιωμένους, με σκοπό να προσφέρουν και να λάβουν τα πιο θετικά στοιχεία και των δύο ηλικιακών ομάδων.

Η δωρεά υλοποιείται μέσω του προγράμματος “Σημεία Στήριξης”

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά