Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης "Έρασμος"

Εργαστήρια Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης για Ηλικιωμένους

Αποδέκτης
Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης "Έρασμος"
http://erasmosverias.com/
Τίτλος Δωρεάς
Εργαστήρια Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης για Ηλικιωμένους
Έτος
2020
Τοποθεσία Δωρεάς
Ημαθία
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» ιδρύθηκε στη Βέροια πριν 13 χρόνια, με σκοπό την παροχή συμπαράστασης σε όλα τα άτομα και τις κοινωνικές ομάδες, ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου, με έμφαση στις ευάλωτες ομάδες. Ο Έρασμος εργάζεται για την ανάδειξη των κοινωνικών προβλημάτων μεγάλης κλίμακας, και ιδιαίτερα εκείνων που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι και η νέα γενιά.

Εργαστήρια Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης για Ηλικιωμένους

 

Η δωρεά αφορά σε εργαστήρια για την ψυχολογική ενδυνάμωση ηλικιωμένων 65 ετών και άνω, στην πόλη της Βέροιας. Τα εβδομαδιαία εργαστήρια θα βοηθήσουν τους ηλικιωμένους να αντιμετωπίσουν τις συναισθηματικές τους δυσκολίες, να βρουν εναλλακτικές λύσεις και να επενδύσουν στην προσωπική τους ανάπτυξη. Η διαδικασία θα υλοποιηθεί μέσω της παραγωγής πολιτιστικής, θεατρικής εκδήλωσης που θα αναδεικνύει τη δημιουργικότητα και τα εκφραστικά μέσα.

 

Η δωρεά υλοποιείται μέσω του προγράμματος «Σημεία Στήριξης».

Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» ιδρύθηκε στη Βέροια πριν 13 χρόνια, με σκοπό την παροχή συμπαράστασης σε όλα τα άτομα και τις κοινωνικές ομάδες, ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου, με έμφαση στις ευάλωτες ομάδες. Ο Έρασμος εργάζεται για την ανάδειξη των κοινωνικών προβλημάτων μεγάλης κλίμακας, και ιδιαίτερα εκείνων που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι και η νέα γενιά.

Εργαστήρια Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης για Ηλικιωμένους

 

Η δωρεά αφορά σε εργαστήρια για την ψυχολογική ενδυνάμωση ηλικιωμένων 65 ετών και άνω, στην πόλη της Βέροιας. Τα εβδομαδιαία εργαστήρια θα βοηθήσουν τους ηλικιωμένους να αντιμετωπίσουν τις συναισθηματικές τους δυσκολίες, να βρουν εναλλακτικές λύσεις και να επενδύσουν στην προσωπική τους ανάπτυξη. Η διαδικασία θα υλοποιηθεί μέσω της παραγωγής πολιτιστικής, θεατρικής εκδήλωσης που θα αναδεικνύει τη δημιουργικότητα και τα εκφραστικά μέσα.

 

Η δωρεά υλοποιείται μέσω του προγράμματος «Σημεία Στήριξης».

Αποδέκτης
Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης "Έρασμος"
http://erasmosverias.com/
Τίτλος Δωρεάς
Εργαστήρια Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης για Ηλικιωμένους
Έτος
2020
Τοποθεσία Δωρεάς
Ημαθία
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» ιδρύθηκε στη Βέροια πριν 13 χρόνια, με σκοπό την παροχή συμπαράστασης σε όλα τα άτομα και τις κοινωνικές ομάδες, ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου, με έμφαση στις ευάλωτες ομάδες. Ο Έρασμος εργάζεται για την ανάδειξη των κοινωνικών προβλημάτων μεγάλης κλίμακας, και ιδιαίτερα εκείνων που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι και η νέα γενιά.

Εργαστήρια Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης για Ηλικιωμένους

 

Η δωρεά αφορά σε εργαστήρια για την ψυχολογική ενδυνάμωση ηλικιωμένων 65 ετών και άνω, στην πόλη της Βέροιας. Τα εβδομαδιαία εργαστήρια θα βοηθήσουν τους ηλικιωμένους να αντιμετωπίσουν τις συναισθηματικές τους δυσκολίες, να βρουν εναλλακτικές λύσεις και να επενδύσουν στην προσωπική τους ανάπτυξη. Η διαδικασία θα υλοποιηθεί μέσω της παραγωγής πολιτιστικής, θεατρικής εκδήλωσης που θα αναδεικνύει τη δημιουργικότητα και τα εκφραστικά μέσα.

 

Η δωρεά υλοποιείται μέσω του προγράμματος «Σημεία Στήριξης».

Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» ιδρύθηκε στη Βέροια πριν 13 χρόνια, με σκοπό την παροχή συμπαράστασης σε όλα τα άτομα και τις κοινωνικές ομάδες, ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου, με έμφαση στις ευάλωτες ομάδες. Ο Έρασμος εργάζεται για την ανάδειξη των κοινωνικών προβλημάτων μεγάλης κλίμακας, και ιδιαίτερα εκείνων που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι και η νέα γενιά.

Εργαστήρια Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης για Ηλικιωμένους

 

Η δωρεά αφορά σε εργαστήρια για την ψυχολογική ενδυνάμωση ηλικιωμένων 65 ετών και άνω, στην πόλη της Βέροιας. Τα εβδομαδιαία εργαστήρια θα βοηθήσουν τους ηλικιωμένους να αντιμετωπίσουν τις συναισθηματικές τους δυσκολίες, να βρουν εναλλακτικές λύσεις και να επενδύσουν στην προσωπική τους ανάπτυξη. Η διαδικασία θα υλοποιηθεί μέσω της παραγωγής πολιτιστικής, θεατρικής εκδήλωσης που θα αναδεικνύει τη δημιουργικότητα και τα εκφραστικά μέσα.

 

Η δωρεά υλοποιείται μέσω του προγράμματος «Σημεία Στήριξης».

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά